ประกัน รถยนต์ 2 ประกัน รถ ชั้น 2
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

ประกันรถยนต์ชั้น 2 มีดีมากกว่าที่คิด น่าสนใจแค่ไหนมาฟังกัน!

ประกัน รถยนต์ 2 ประกัน รถ ชั้น 2

 

ประกันรถยนต์ชั้น 2........ ตัวเลือกประกันรถยนต์อีกหนึ่งประเภทที่หลายท่านเลือกใช้บริการ ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมพอสมควรและเหมาะสมต่อความต้องการของหลายครอบครัว ดังนั้นการทำประกันเภทอื่นจึงอาจเกินความจำเป็นในบทความนี้จีงอยากแนะนำให้ท่านผู้อ่านได้รู้จักกับประกันรถยนต์ชั้น 2 ที่น่าสนใจ จะมีอะไรบ้างไปติดตามด้านล่างกันเลยค่ะ

 

ประกันรถยนต์ชั้น 2 มีดีให้ลองที่ไม่แพ้ประเภทอื่น : ประกันรถยนต์ชั้น 2 จาก ไดเร็คเอเชีย

ประกัน รถยนต์ 2 ประกัน รถ ชั้น 2

 

ประกันรถยนต์ชั้น 2 จาก ไดเร็คเอเชียที่ครบครันความคุ้มครองให้การคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ บุคคลที่สามและผู้ขับขี่ผู้โดยสาร กับเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 400 บาทต่องวด แต่คุ้มครองครอบคลุมความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากสูญหาย ไฟไหม้ คุ้มครองการเสียหายจากภัยธรรมชาติ ที่สำคัญมีการันตี 30 นาทีถึงที่เกิดเหตุอีกด้วย เรียกได้ว่าครบครันอย่างมากค่ะ

จุดเด่นประกันรถยนต์ชั้น 2 ไดเร็คเอเชีย

 1. เบี้ยประกันถูก
 2. คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์
 3. คุ้มครองความเสียบุคคลที่สามและผู้ขับขี่ผู้โดยสาร
 4. คุ้มครองการสูญหายของรถยนต์
 5. คุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
 6. การันตีถึงที่เกิดเหตุใน 30 นาที

ความคุ้มครองประกันรถยนต์ชั้น 2 ไดเร็คเอเชีย

ความคุ้มครอง วงเงินทุนการประกัน
ความเสียหายต่อรถยนต์ กรณีเกิดการชนกับพาหนะทางบก ตามทุนประกันภัย*
ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหว หรือภัยจากลูกเห็บ) ตามทุนประกันภัย
ความเสียหายส่วนแรก สำหรับความเสียหายต่อรถยนต์ 2,000 บาท ในกรณีเป็นฝ่ายผิด
ความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากสูญหาย ไฟไหม้ 2 เท่าของทุนประกันภัย แต่ไม่เกินราคารถ ณ วันทำประกันภัย
ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก - ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัย 500,000 บาทต่อคน

ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อครั้ง

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก - ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 2,500,000 บาทต่อครั้ง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก - ความเสียหายส่วนแรก (สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สิน) 2,000 บาท กรณีใช้รถยนต์ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ
นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย2,000 บาท กรณีมิใช่ผู้ขับขี่ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
การเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตาสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร** 200,000 บาทต่อคน
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร** 200,000 บาทต่อคน
ประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาทต่อคน
บริการรถยก 24 ชั่วโมง คุ้มครองตามจริง สูงสุด 20% ของค่าซ่อม

 

ประกันรถยนต์ชั้น 2 มีดีให้ลองที่ไม่แพ้ประเภทอื่น : ประกันรถยนต์ชั้น 2 จาก รู้ใจ

ประกัน รถยนต์ 2 ประกัน รถ ชั้น 2

 

ประกันรถยนต์จากรู้ใจ ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกและความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก คุ้มครองความเสียหายจากรถไฟไหม้และจากภัยธรรมชาติอีกเช่นกัน ที่สำคัญประกันจากรู้ใจ ท่านผู้ทำประกันสามารถปรับปต่งความต้องการเองได้ด้วยนะคะ มีบริการรถยก 24 ชั่วโมงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ มีเคลมแอปแบบเรียลไทม์

จุดเด่นประกันรถยนต์ชั้น 2 รู้ใจ

 1. ความเสียหายของของตัวรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง
 2. คุ้มครองค่าขนย้ายรถยนต์ที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ
 3. คุ้มครองความเสียหายจากลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์
 4. คุ้มครองความเสียหายจากไฟไหม้
 5. คุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วม
 6. ให้ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 7. ให้ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก
 8. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและการประกันอุบัติเหตุ

ความคุ้มครองประกันรถยนต์ชั้น 2 รู้ใจ

1คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์

 • ประกันรถยนต์ชั้น 2 จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อความเสียหายของของตัวรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ อันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก
 • ประกันรถยนต์ชั้น 2 จะจ่ายค่าขนย้ายรถยนต์ที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ตามจำนวนที่จ่ายจริง

2คุ้มครองภัยต่อรถยนต์

 • รถยนต์สูญหาย/ถูกโจรกรรม

ประกันรถยนต์ชั้น 2 จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง ในกรณีสูญหายไป อันเกิดจากการกระทำความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากการกระทำความผิด หรือการพยายามกระทำความผิด

 • รถยนต์ไฟไหม้

ประกันรถยนต์ชั้น 2 จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ต่อความเสียหายของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ จากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุใดๆก็ตาม

 • รถยนต์เสียหายจากภัยน้ำท่วม

ประกันรถยนต์ชั้น 2 จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากภัยน้ำท่วม ต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ ตามที่ระบุไว้

3คุ้มครองเพิ่มเติม

 • ค่ารักษาพยาบาล

ประกันรถยนต์ชั้น 2 จะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง เนื่องจากอุบัติเหตุในขณะที่คุณอยู่ใน หรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถยนต์ สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน

 • การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันรถยนต์ชั้น 2จะจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่ม แก่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร กรณีที่เสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตา ถาวรสิ้นเชิงและการทุพพลภาพ โดยมีความคุ้มครองตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน

 • การประกันตัวผู้ขับขี่

โดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าประกันตัว ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ที่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณีรถยนต์ที่ทำประกันประสบอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมในคดีอาญา

 

ประกันรถยนต์ชั้น 2 มีดีให้ลองที่ไม่แพ้ประเภทอื่น : ประกันรถยนต์ชั้น 2 จาก วิริยะประกันภัย

ประกัน รถยนต์ 2 ประกัน รถ ชั้น 2

ประกันรถยนต์ชั้น 2 จากวิริยะประกันภัยความคุ้มครองรถสูญหาย ไฟใหม้ และคุ้มครองรถคุณด้วยทุนประกัน 200,000 บาทเมื่อชนรถคันอื่น ไม่ต้องตรจสภาพรถก่อนทำประกันภัย แจ้งเคลมได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงแค่โทร 1557 จ่ายค่าคุ้มครองกรณีเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยรวมผู้โดยสารสูงสุดถึง 500,000 บาท รับผิดชอบความเสียหายต่อทรัพย์สิน คุ้มครองอุบัติเหตุ คุ้มครองรถยนต์สูญหายและไฟไหม้ พร้อมด้วยการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญาสูงถึง 200,000 บาทเลยค่ะ

จุดเด่นประกันรถยนต์ชั้น 2 วิริยะประกันภัย

 1. คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยรวมผู้โดยสาร สูงถึง 5000,000 บาทต่อคน
 2. คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000 บาทต่อครั้ง
 3. คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ กรณีรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้
 4. คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 5 คน
 5. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 5 คน
 6. คุ้มครองการจ่ายเงินประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญาถึง 200,000 บาท

ความคุ้มครองประกันรถยนต์ชั้น 2 วิริยะประกันภัย

ความคุ้มครอง จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1.ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยรวมผู้โดยสาร

 

2.ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ไม่เกิน 500,000บาท/คน

ไม่เกิน 10 ล้านบาท/ครั้ง

ไม่เกิน 1,000,000บาท/ครั้ง

ความรับผิดต่อรถยนต์
1. รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ 200,000บาท/ครั้ง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 5 คน

2. ค่ารักษาพยาบาล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 5 คน

3. ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

50,000บาท/คน

50,000บาท/คน

200,000บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายแบบเฉพาะภัย
1. ความเสียหายต่อรถยนต์กรณีชนกับยานพาหนะทางบก 200,000บาท/ครั้ง

 

ประกันรถยนต์ชั้น 2 มีดีให้ลองที่ไม่แพ้ประเภทอื่น : ประกันรถยนต์ชั้น 2 จาก เมืองไทยประกันภัย

ประกัน รถยนต์ 2 ประกัน รถ ชั้น 2

ประกันรถยนต์ชั้น 2 พลัส จาก เมืองไทยประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองกรณีรถถูกโจรกรรม หรือเสียหายจากไฟไหม้คุ้มครองรถคุณกรณีรถชนรถด้วยกันวงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 500,000 บาท ไม่เพียงแค่นั้นยังคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล มอบความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเริ่มต้น 100,00 บาท โดยมีให้เลือก 2 แผนด้วยกันค่ะ 

จุดเด่นประกันรถยนต์ชั้น 2 เมืองไทยประกันภัย แผนที่ 1

 1. เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 7,900 บาท  สำหรับรถเก๋ง-เอเชีย
 2. ความรับผิดชอบต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก สูงสุด 10,000,000 บาท
 3. ความรับผิดต่อรถเอาประกันภัย กรณีชนกับยานพาหนะ สูญหาย ไฟไหม้ 100,000 บาท
 4. คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล  100,000 บาท ต่อคน
 5. หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาทต่อครั้ง

จุดเด่นประกันรถยนต์ชั้น 2 เมืองไทยประกันภัย แผนที่ 2

 1. เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 8,100 บาท สำหรับรถเก๋ง-เอเชีย
 2. ความรับผิดชอบต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก สูงสุด 10,000,000 บาท
 3. ความรับผิดต่อรถเอาประกันภัย กรณีชนกับยานพาหนะ สูญหาย ไฟไหม้ 150,000 บาท
 4. คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล  100,000 บาท ต่อคน
 5. หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาทต่อครั้ง

ความคุ้มครองประกันรถยนต์ชั้น 2 เมืองไทยประกันภัย แผนที่ 1

ความคุ้มครอง รหัสรถ 110 รหัสรถ 110 รหัสรถ 320
รถเก๋ง-เอเชีย รถเก๋ง-ยุโรป รถกระบะ
ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร) 5 ที่นั่ง 5 ที่นั่ง 5 ที่นั่ง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 1. • ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก (บาท ต่อคน)
 2. • (รวมผู้โดยสารในรถประกัน) (บาท ต่อครั้ง)
 3. • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (บาท ต่อครั้ง)
 1. 1,000,000
 2. 10,000,000
 3. 1,000,000
 1. 1,000,000
 2. 10,000,000
 3. 1,000,000
 1. 1,000,000
 2. 10,000,000
 3. 1,000,000
ความเสียหายต่อรถที่เอาประกัน

 1. • กรณีสูญหาย ไฟไหม้ (บาท ต่อครั้ง)
 2. • กรณีชนกับยานพาหนะทางบก* (บาท ต่อครั้ง)
 1. 100,000
 2. 100,000
 1. 100,000
 2. 100,000
 1. 100,000
 2. 100,000
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

 1. • อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) (บาท ต่อคน)
 2. • ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท ต่อคน)
 3. • หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) (บาท ต่อครั้ง)
 1. 100,000
 2. 100,000
 3. 200,000
 1. 100,000
 2. 100,000
 3. 200,000
 1. 100,000
 2. 100,000
 3. 200,000
เบี้ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ (บาท) 7,900 9,400 8,900

 

ความคุ้มครองประกันรถยนต์ชั้น 2 เมืองไทยประกันภัย แผนที่ 2

ความคุ้มครอง รหัสรถ 110 รหัสรถ 110 รหัสรถ 320
รถเก๋ง-เอเชีย รถเก๋ง-ยุโรป รถกระบะ
ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร) 5 ที่นั่ง 5 ที่นั่ง 5 ที่นั่ง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 1. • ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก (บาท ต่อคน)
 2. (รวมผู้โดยสารในรถประกัน) (บาท ต่อครั้ง)
 3. • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (บาท ต่อครั้ง)
 1. 1,000,000
 2. 10,000,000
 3. 1,000,000
 1. 1,000,000
 2. 10,000,000
 3. 1,000,000
 1. 1,000,000
 2. 10,000,000
 3. 1,000,000
ความเสียหายต่อรถที่เอาประกัน

 1. • กรณีสูญหาย ไฟไหม้ (บาท ต่อครั้ง)
 2. • กรณีชนกับยานพาหนะทางบก* (บาท ต่อครั้ง)
 1. 150,000
 2. 150,000
 1. 150,000
 2. 150,000
 1. 150,000
 2. 150,000
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

 1. • อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) (บาท ต่อคน)
 2. • ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท ต่อคน)
 3. • หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) (บาท ต่อครั้ง)
 1. 100,000
 2. 100,000
 3. 200,000
 1. 100,000
 2. 100,000
 3. 200,000
 1. 100,000
 2. 100,000
 3. 200,000
เบี้ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ (บาท) 8,100 9,600 9,100

 

ประกันรถยนต์ชั้น 2 มีดีให้ลองที่ไม่แพ้ประเภทอื่น : ประกันรถยนต์ชั้น 2 : บทส่งท้าย

 

 

เป็นอย่างไรบ้างคะกับ 4 ประกันรถยนต์ชั้น 2 ที่ทางเราคัดสรรมาให้ มีประกันจากบริษัทใดที่ถูกใจและตอบสนองต่อความต้องการบ้างไหมคะ? ถ้าหากว่ามีทางเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้การค้นหาประกันรถยนต์ดีๆเพื่อรถแสนรักของท่านเกิดผลสำเร็จ แต่ถึงอย่างไรก่อนจะตัดสินใจจ่ายเงินซื้อประกันรถยนต์ อย่าลืมที่จะเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละประกันก่อนนะคะ เพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับรถของท่านค่ะ

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
ส่องบัตรเครดิตธนาคารธนชาติ ใบไหนดี โดนใจ สมัครอย่างไรมาดูกันเลย!
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
ส่องบัตรเครดิตธนาคารธนชาติ ใบไหนดี โดนใจ สมัครอย่างไรมาดูกันเลย!
บัตรเครดิตธนาคารธนชาต วงเงินสูงโดนใจ สมัครง่ายคนอยากมีบัตรใบแรกไม่ควรพ...
บัตรเครดิตโฮมโปร
องค์กรอื่นๆผู้ให้บริการบัตรเครดิต
โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม (Home Pro Visa) บัตรเครดิตดีๆที่คนรักบ้านไม่ควรพลาด ที่ชาว Pantip แนะนำ!
บัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า แพลทินัม ตอบทุกโจทย์ของคนรักบ้านที่ชาว Pantip แ...