กองทุน อ สั ง หา scb
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
ฉบับย่อ :

6 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์น่าสนใจของ SCB ในปี 2022

  • DIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ความเสี่ยงระดับ 7 NAV 5859
  • CPNCG กองทุนรวมสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท ความเสี่ยงระดับ 7 NAV 2523
  • ERWPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ความเสี่ยงระดับ 7 NAV 4071
  • POPFกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ความเสี่ยงระดับ 6 NAV 0254
  • PPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค ความเสี่ยงระดับ 7 NAV 8852
  • SIRIP กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ความเสี่ยงระดับ 7 NAV 8773

Contents

อยากลงทุนกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ของ SCB ดีไหม มีอะไรน่าสนใจกันบ้าง? บทความนี้มีคำตอบ

กองทุน อ สั ง หา scb

 

“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์” เป็นหนึ่งในรูปแบบของการระดมทุนทางด้านการลงทุน เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีรายได้ประจำในรูปแบบของค่าเช่า เช่น โครงการด้านรีสอร์ต โรงแรม สนามบิน โรงงาน อาคาร เป็นต้น สำหรับรายได้ที่ได้รับกลับมานั้นจะกลายมาเป็นเงินปันผลให้กับผู้ทำการลงทุน

SCB หรือธนาคารไทยพาณิชย์เองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่มีความหลากหลายและน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากด้วยเช่นกัน ถ้าหากใครกำลังมองหาการลงทุนกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แล้วยังไม่ได้ตัดสินใจว่าควรเลือกของที่ไหนดี? ลองมาทำความรู้จักกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ของ SCB ผ่านบทความชิ้นนี้กัน บางทีอาจเป็นการช่วยตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

***NAV หรือ Net Asset Value คือ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เป็นมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวม ผลประโยชน์ด้านต่าง ๆ ที่ได้รับจากกองทุน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหักออกด้วยค่าใช้จ่ายและหนี้สินของกองทุนรวม

 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจของ SCB : DIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล

 

รูปแบบของการลงทุน ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
จำนวนเงินลงทุนโครงการ 58,080 ล้านบาท
ระดับความเสี่ยง 7
NAV ประจำวัน (*31 มี.ค. 65) 16.5859
ผู้จัดการกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจของ SCB : CPNCG กองทุนรวมสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท

กองทุน อ สั ง หา scb

 

รูปแบบของการลงทุน ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ลงทุนครั้งแรกในอาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
จำนวนเงินลงทุนโครงการ 4,394 ล้านบาท
ระดับความเสี่ยง 7
NAV ประจำวัน (*31 มี.ค. 65) 11.2523
ผู้จัดการกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจของ SCB : ERWPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท

กองทุน อ สั ง หา scb

 

รูปแบบของการลงทุน ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ลงทุนครั้งแรกใน โรงแรมไอบิส ป่าตอง และ โรงแรมไอบิส พัทยา
จำนวนเงินลงทุนโครงการ 1,831 ล้านบาท
ระดับความเสี่ยง 7
NAV ประจำวัน (*31 มี.ค. 65) 7.4071
ผู้จัดการกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจของ SCB : POPFกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ

กองทุน อ สั ง หา scb

 

รูปแบบของการลงทุน ลงทุนในอาคารสำนักงานคุณภาพสูงและมีผู้เช่าชั้นดีในกรุงเทพมหานคร มีทำเลที่สะดวกต่อการเดินทาง และเชื่อมต่อกับระบบคมนาคมสาธารณะ ในปัจจุบันกองทุนมี 3 โครงการภายใต้การดูแลได้แก่ โครงการอาคารสมัชชาวาณิช 2 (ยูบีซี 2) โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ และโครงการบางนา ทาวเวอร์
จำนวนเงินลงทุนโครงการ 5,026 ล้านบาท
ระดับความเสี่ยง 6
NAV ประจำวัน (*31 มี.ค. 65) 11.0254
ผู้จัดการกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจของ SCB : PPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค

กองทุน อ สั ง หา scb

 

รูปแบบของการลงทุน ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น  ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในที่ดินอาคารโรงงานและคลังสินค้ารวมจำนวน 90 ยูนิตและพื้นที่อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้เช่า ที่ตั้งอยู่ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
จำนวนเงินลงทุนโครงการ 2,245 ล้านบาท
ระดับความเสี่ยง 7
NAV ประจำวัน (*31 มี.ค. 65) 10.8852
ผู้จัดการกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจของ SCB : SIRIP กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ

กองทุน อ สั ง หา scb

 

รูปแบบของการลงทุน ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ลงทุนครั้งแรกในโครงการอาคารสิริภิญโญ ซึ่งเป็นโครงการอาคารสำนักงานให้เช่า
จำนวนเงินลงทุนโครงการ 1,700 ล้านบาท
ระดับความเสี่ยง 7
NAV ประจำวัน (*31 มี.ค. 65) 10.8773
ผู้จัดการกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

 

.
ลงทุนกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กับ SCB ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าหรือเปล่าคะ?

.
โปรดอย่าลืมว่าทุกการลงทุนล้วนแล้วแต่มี “ความเสี่ยง” เกิดขึ้นได้ ไม่ว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นั้นจะมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนก็ตาม ควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนดูข้อมูลย้อนหลัง และประวัติของผู้จัดการกองทุนประกอบด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองให้มากที่สุด

 

บทสรุปส่งท้าย : การลงทุนกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ของ SCB ดีไหม?

กองทุน อ สั ง หา scb

 

การลงทุนกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ของ SCB ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีความน่าสนใจ แต่อย่าลืมว่าควรทำการตรวจสอบปัจจัยเกี่ยวกับการลงทุนอย่างรอบด้านเอาไว้ด้วยทั้งในแง่ของผลประกอบการที่ผ่านมาและประวัติผลงานของผู้จัดการกองทุน เพื่อที่จะได้ช่วยให้การลงทุนกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ของ SCB เป็นไปได้อย่างมั่นคงและได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาอย่างเหมาะสมอย่างที่ตั้งใจเอาไว้...

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ