ประกัน รถ ที่ไหน ดี
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

ประกันรถที่ไหนดี แนะนำ 8 ประกันรถที่น่าสนใจส่งท้ายปี

ประกัน รถ ที่ไหน ดี

ประกันรถที่ไหนดี........คำถามนี้คงจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งเมื่อถึงคราวที่ต้องต่อประกันรถยนต์ เนื่องด้วยมีหลากหลายแผนประกันซึ่งแต่ละบริษัทประกันภัยล้วนนำเสนอออกมาด้วยการมีโปรโมชั่น การเพิ่มความคุ้มครองในแต่ละส่วนที่น่าสนใจแตกต่างกันไป โดยในบทความนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ 8 ประกันรถที่จะช่วยตอบคำถามว่าจะซื้อประกันที่ไหนดี จะมีอะไรบ้างไปติดตามด้านล่างกันเลยค่ะ

 

ประกันรถที่ไหนดี แนะนำ 8 ประกันรถที่น่าสนใจส่งท้ายปี : ประกันรถยนต์ประเภท 1 และ 4 จาก วิริยะประกันภัย

ประกัน รถ ที่ไหน ดี

 

จุดเด่นประกันรถยนต์วิริยะประเภท 1 

 1. คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยรวมผู้โดยสาร สูงถึง 1,000,000บาทต่อคนหรือ 10,000,000 บาทต่อครั้ง
 2. คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน 5,000,000 บาทต่อครั้ง
 3. คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ กรณีรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้
 4. คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 6 คน
 5. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 6 คน
 6. คุ้มครองการจ่ายเงินประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญาถึง 200,000 บาท

จุดเด่นประกันรถยนต์วิริยะประเภท 4

 1. รับผิดชอบต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 100,000 บาทต่ออุบัติเหตุ ต่อครั้ง
 2. หาซื้อง่าย รวดเร็ว
 3. เบี้ยประกันถูกราคาประหยัด
 4. เพียงจ่ายเพิ่มจากพ.ร.บ. ได้รับความคุ้มครองรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 100,000 บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง

 

ประกันรถที่ไหนดี แนะนำ 8 ประกันรถที่น่าสนใจส่งท้ายปี : ประกันรถยนต์ สินมั่นคงประกันภัย

ประกันรถที่ไหนดี

 

จุดเด่นประกันรถยนต์ชั้น 1 รถยนต์คนดี สินมั่นคงประกันภัย

 1. เบี้ยประกันตามโปรไฟล์คนทำประกัน
 2. โปรไฟล์ดี เบี้ยยิ่งถูก
 3. คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย รวมผู้โดยสาร
 4. คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่ รวมผู้โดยสาร
 5. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
 6. คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

ความคุ้มครองประกันรถยนต์ชั้น 1 รถยนต์คนดี สินมั่นคงประกันภัย

 1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย รวมผู้โดยสาร 1,000,000 บาท ต่อคน หรือ 10,000,000 บาท ต่อครั้ง
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 5,000,000 บาท ต่อครั้ง

2. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่ รวมผู้โดยสาร 200,000 บาท/คน (ผู้ขับขี่ 1 คน และ ผู้โดยสาร 6 คน)
 • ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท/คน (ผู้ขับขี่ 1 คน และ ผู้โดยสาร 6 คน)
 • การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 200,000 บาท/ครั้ง

 

ประกันรถที่ไหนดี แนะนำ 8 ประกันรถที่น่าสนใจส่งท้ายปี : ประกันรถยนต์ จาก กรุงเทพประกันภัย

ประกันรถที่ไหนดี

 

จุดเด่นประกันรถยนต์ชั้น 1 กรุงเทพประกันภัย

 1. คุ้มครองครอบคลุมทุกอุบัติเหตุ 100,000 บาทต่อคน
 2. คุ้มครองรถชน รถหาย สูงสุดไม่เกิน 1,400,000 บาท
 3. คุ้มครองไฟไหม้ น้ำท่วม รวมถึงภัยก่อการร้าย สูงสุดไม่เกิน 1,400,000 บาท
 4. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 100,000 บาทต่อคน
 5. การประกันตัวผู้ขับขี่ 550,000 บาทต่อครั้ง

ความคุ้มครองประกันรถยนต์ชั้น 1 กรุงเทพประกันภัย

ตารางความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
DG Motor by Region
ศูนย์ซ่อมตัวแทนจำหน่าย
(อู่ห้าง)
GG Motor by Region
ศูนย์ซ่อมมาตรฐาน
(อู่ในสัญญา)
ความเสียหายต่อตัวรถ ตามทุนประกันภัย (สูงสุดไม่เกิน 1,400,000)
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้/น้ำท่วม ตามทุนประกันภัย (สูงสุดไม่เกิน 1,400,000)
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
1,000,000 / คน
10,000,000 / ครั้ง
5,000,000 / ครั้ง
1,000,000 / คน
10,000,000 / ครั้ง
2,500,000 / ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
- ผู้ขับขี่ 1 คน
- ผู้โดยสาร 6 คน (สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง)
- ผู้โดยสาร 4 คน (สำหรับกระบะส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน 4 ตัน)
100,000 / คน
100,000 / คน
100,000 / คน
50,000 / คน
50,000 / คน
50,000 / คน
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 100,000 / คน 50,000 / คน
ประกันตัวผู้ขับขี่ 550,000 / ครั้ง 250,000 / ครั้ง
ภัยก่อการร้าย ตามทุนประกันภัย (สูงสุดไม่เกิน 1,400,000)

 

ประกันรถที่ไหนดี แนะนำ 8 ประกันรถที่น่าสนใจส่งท้ายปี : ประกันรถยนต์ชั้น 1 Tip Lady จาก ทิพยประกันภัย

ประกันรถที่ไหนดี

 

จุดเด่นประกันรถยนต์ชั้น 1 TIP Lady 

 1. ทุนประกัน 380,000 บาท 
 2. การซ่อมรับประกันซ่อมอู่
 3. คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 200,000 บาท 
 4. คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก 5,000,000 บาท
 5. คุ้มครองรถถูกโจรกรรม รถชน รถน้ำท่วม รถไฟไหม้
 6. คุ้มครองผู้หญิงโดยเฉพาะ
 7. มีบริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง
 8. ผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน

 

ประกันรถที่ไหนดี แนะนำ 8 ประกันรถที่น่าสนใจส่งท้ายปี : ประกันรถยนต์ชั้น 3 จาก อาคเนย์ประกันภัย

ประกันรถที่ไหนดี

 

ความคุ้มครองประกันรถยนต์ชั้น 3 อาคเนย์ประกันภัย

 1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตามพ.ร.บ. 500,000 บาทต่อครั้ง
 2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก จะชดใช้ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนั้น เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. 10,000,000 บาท
 3. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของคู่กรณีซึ่งเป็นผลมาจากคุณหรือผู้ขับขี่ที่ได้รับอนุญาตและเป็นฝ่ายผิด 1,000,000 บาท

 

ประกันรถที่ไหนดี แนะนำ 8 ประกันรถที่น่าสนใจส่งท้ายปี : ประกันรถยนต์ธนชาต 2+ จัดเต็ม

ประกันรถที่ไหนดี

 

จุดเด่นประกันรถธนชาต ประเภท 2+ จัดเต็ม

 1. รับประกันอายุรถยนต์ 1 - 20 ปี
 2. เฉพาะรถเก๋ง/ รถกระบะใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น
 3. คุ้มครองรถชน รถสูญหาย รถไหม้ 100,000 - 1,000,000 บาท
 4. จ่ายเบี้ยเพิ่ม 500 บาท คุ้มครองน้ำท่วม 100,000 บาทต่อครั้ง
 5. คุ้มครองเพิ่มเติม ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม.
 6. รับเงินชดเชยรายได้และค่าเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุในรถยนต์

 

ประกันรถที่ไหนดี แนะนำ 8 ประกันรถที่น่าสนใจส่งท้ายปี : ประกันรถยนต์ชั้น 2 จาก ไดเร็คเอเชีย

ประกันรถที่ไหนดี

 

จุดเด่นประกันรถยนต์ชั้น 2 ไดเร็คเอเชีย

 1. เบี้ยประกันถูก
 2. คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์
 3. คุ้มครองความเสียบุคคลที่สามและผู้ขับขี่ผู้โดยสาร
 4. คุ้มครองการสูญหายของรถยนต์
 5. คุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
 6. การันตีถึงที่เกิดเหตุใน 30 นาที

ความคุ้มครองประกันรถยนต์ชั้น 2 ไดเร็คเอเชีย

ความคุ้มครอง วงเงินทุนการประกัน
ความเสียหายต่อรถยนต์ กรณีเกิดการชนกับพาหนะทางบก ตามทุนประกันภัย*
ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหว หรือภัยจากลูกเห็บ) ตามทุนประกันภัย
ความเสียหายส่วนแรก สำหรับความเสียหายต่อรถยนต์ 2,000 บาท ในกรณีเป็นฝ่ายผิด
ความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากสูญหาย ไฟไหม้ ตามทุนประกันภัย
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก - ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัย 500,000 บาทต่อคน

ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อครั้ง

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก - ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 2,500,000 บาทต่อครั้ง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก - ความเสียหายส่วนแรก (สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สิน) 2,000 บาท กรณีใช้รถยนต์ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ
นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย2,000 บาท กรณีมิใช่ผู้ขับขี่ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
การเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตาสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร** 200,000 บาทต่อคน
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร** 200,000 บาทต่อคน
ประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาทต่อคน
บริการรถยก 24 ชั่วโมง คุ้มครองตามจริง สูงสุด 20% ของค่าซ่อม

 

ประกันรถที่ไหนดี แนะนำ 8 ประกันรถที่น่าสนใจส่งท้ายปี : ประกันรถยนต์ชั้น 1 จาก รู้ใจ

ประกันที่ไหนดี

 

 

จุดเด่นประกันรถยนต์ชั้น 1 รู้ใจ

 

 1. คุ้มครองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด
 2. คุ้มครองความเสียหายแม้ไม่มีคู่กรณี
 3. คุ้มครองความเสียหายจากไฟไหม้
 4. คุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
 5. ประหยัด เนื่องจากสามารถปรับแต่งแผนประกันเองได้
 6. หากติดกล้องหน้ารถ ลดราคาประกันภัย 10%
 7. การแจ้งเคลมประกันผ่านแอพลิเคชั่น ถึงไวใน 30 นาที
 8. สามารถซื้อประกันทางออนไลน์ได้

 

ประกันรถที่ไหนดี แนะนำ 8 ประกันรถที่น่าสนใจส่งท้ายปี : บทส่งท้าย

ประกัน รถ ที่ไหน ดี

 

เป็นอย่างไรบ้างคะกับราคา 8 ประกันรถยนต์ที่ไหนดีทางเราคัดสรรมาให้ มีประกันจากบริษัทใดที่ถูกใจและตอบสนองต่อความต้องการบ้างไหมคะ? ถ้าหากว่ามีทางเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้การค้นหาประกันรถยนต์ดีๆเพื่อรถแสนรักของท่านเกิดผลสำเร็จ แต่ถึงอย่างไรก่อนจะตัดสินใจจ่ายเงินซื้อประกันรถยนต์ อย่าลืมที่จะเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละประกันก่อนนะคะ เพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับรถของท่านค่ะและในบทความนี้ก็ได้รวมทุกประเภทประกันมาให้แล้ว หวังว่าจะช่วยท่านผู้อ่านได้นะคะ

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
บัตรเครดิต SCB ดีไหม
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
[[รีวิว Pantip]] ประโยชน์ 10 ข้อของบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB ดีไหม น่าใช้หรือเปล่า? ประจำปี 2563-2564
ประโยชน์ 10 ข้อของบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB ดีแค่ไหน น่าใช้หรือเปล่าในป...
สินเชื่อ เคหะ คือ
สินเชื่อ
สินเชื่อเคหะคืออะไร? มีจุดเด่นอะไรบ้าง? สินเชื่อบ้านที่ช่วยสร้างบ้านในฝันให้เป็นจริง!! [ข้อมูลปี 2564]
หนึ่งทางเลือกสินเชื่อบ้านที่ดีสำหรับบ้านในฝัน กับ “สินเชื่อเคหะ” จากธน...
นักเรียน นักศึกษาอยากมีบัตรเครดิตเป็นของตัวเองไม่เห็นยาก มารู้จัก 8 เรื่องควรรู้ก่อนสมัครกัน!
เกี่ยวกับบัตรเครดิต
นักเรียน นักศึกษาอยากมีบัตรเครดิตเป็นของตัวเองไม่เห็นยาก มารู้จัก 8 เรื่องควรรู้ก่อนสมัครกัน!
นักเรียน นักศึกษา อยากมีบัตรตัวเองควรทำอย่างไร มีขั้นตอนและเรื่องที่คว...
เช็ควงเงินบัตรเครดิตกรุงเทพ
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิตกรุงเทพ กับยอดวงเงินใช้จ่าย เรื่องสำคัญที่คุณควรเช็ค!
สำหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของบัตรเครดิตกรุงเทพ มีเรื่องสำคัญหลายประการที่...