ประกัน การ เดินทาง ที่ไหน ดี
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

ห้ามพลาด 5 ประกันเดินทางไม่ต้องสํารองจ่าย รวมให้แล้วในบทความนี้

ห้ามพลาด 5 ประกันเดินทางไม่ต้องสํารองจ่าย รวมให้แล้วในบทความนี้

 

ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย.......ต้องยอมรับกันเลยว่าหลายครั้ง เหตุผลสำคัญในการตัดสินใจเลือกประกันเดินทาง นอกจากพิจารณาความคุ้มครองหรือวงเงินประกันภัยแล้ว สิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือ การสำรองจ่าย ส่วนใหญ่ท่านผู้อ่านคงไม่ต้องการควักเงินที่อาจจะมหาศาลเพื่อจ่ายไปก่อนแล้วมาเคลมที่หลังใช่ไหมคะ การไม่ต้องสำรองจ่ายจึงเป็นอะไรที่ดีต่อใจมากกว่า

 

ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : Travel Insurance จาก ซิกน่าประกันภัย

ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย

 

 1. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : ดีต่อใจเพราะ ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั่วโลกกันไปเลยค่ะ
 2. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : สามารถเลือกจำนวนวันเเดินทางได้ตั้งแต่ 30 -180 วันต่อหนึ่งทริป
 3. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : สามารถเลือกจ่ายเบี้ยตามจริงได้
 4. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : เบี้ยประกันเอเชียรายปีเริ่มต้น 2,221 บาท เบี้ยรายเที่ยวเริ่ม 331 บาท
 5. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : เบี้ยประกันเชงเก้นหรือทั่วโลกรายปี เริ่มต้น 2,683 บาท เริ่มรายเที่ยวเริ่ม 490 บาท
 6. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : คุ้มครองทั้งเจ็บป่วย
 7. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : คุ้มครองอุบัติเหตุ
 8. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : สามารถเลือกประกันเสริมคุ้มครองไฟล์ดีเลย์
 9. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : สามารถเลือกประกันเสริมคุ้มครองกระเป๋าดีเลย์ กระเป๋าเสียหาย
 10. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย :มีโรงพยาบาลในเครือ16,000 แห่ง ใน 26,000 ประเทศทั่วโลก
 11. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : ซื้อง่ายผ่านออนไลน์
 12. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : ใช้ยื่นขอวีซ่าได้ ผ่านการรับรองจากสถานทูต หากไม่ผ่านยินดีคืนเงิน
 13. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : คุ้มครองทั้งรายเที่ยวและรายปี

 

ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : ประกันเดินทาง จาก ไทยวิวัฒน์

ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย

 

 1. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : ไม่ต้องสำรองจ่าย สามารถรักษาได้ทุกโรงพยาบาล
 2. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : คุ้มครองค่ารักษาสูงถึง 5,000,000 บาท
 3. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : ไม่จำกัดอายุผู้ทำประกันภัย
 4. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
 5. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฟันในต่างประเทศ 16,000 บาท
 6. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : คุ้มครองกีฬาเสี่ยงภัย
 7. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
 8. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : คุ้มครองการยกเลิกการเดินทาง
 9. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : คุ้มครองสัมภาระ
 10. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : คุ้มครองกระเดินทางล่าช้า
 11. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : คุ้มครองหนังสือเดินทางสูญหาย

 

ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : Happy Mile จาก เมืองไทยประกันภัย

ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย

 

 1. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีนอนโรงพยาบาลกับโรงพยาบาลในเครือข่ายทั่วโลก (จำกัดว่าต้องเป็นผู้ป่วยในเท่านั้นค่ะ)
 2. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : คุ้มครองการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ การเสียชีวิต 5,000,000 บาท
 3. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : คุ้มครองการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน 30,000,000 บาท
 4. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : สามารถใช้ยื่นขอวีซ่าได้
 5. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : หากขอวีซ่าไม่ผ่านยินดีคืนเงิน
 6. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24 ชั่วโมง
 7. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : คุ้มครองการเสียหายของทรัพย์สิน กระเป๋าเดินทาง

 

ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : Tip Sure จาก ทิพยประกันภัย

ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย

 

 1. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
 2. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : คุ้มครองการเสียชีวิตและอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1,500,000 บาท
 3. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท
 4. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : คุ้มครองการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและศพและอัฐืกลับประเทศ 1,500,000 บาท
 5. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย :  คุ้มครองกระเป๋าเดินทางและคุ้มครองทรัพย์สินในกระเป๋าเดินทาง
 6. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : คุ้มครองความล่าช้าในการเดินทาง
 7. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : มีบริการคุ้มครองทั้งรายเที่ยวและรายปี

 

ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : ประกันเดินทางต่างประเทศ จาก MSIG 

 

 

 

 1. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย :  ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
 2. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย :  เบี้ยประกันเริ่มต้น 190 บาทแบบรายปีและเริ่มต้น 3,750 บาทแบบรายปี
 3. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : คุ้มครองการเจ็บป่วยค่ารักษาพยาบาล
 4. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : ความคุ้มครองสูงสุด 1,500,000 บาท
 5. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย :  ยื่นวีซ่าไม่ผ่านคืนเงิน100%
 6. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย :  คุ้มครองตั้งแต่อายุ 1-80 ปี
 7. ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย :  รับบัตรกำนัลสตาบัคสูงสุด 700 บาท

 

ประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย : บทส่งท้าย

ประกัน เดินทาง ไม่ ต้อง สํา รอง จ่าย

 

เพราะ ค่ารักษาพยาบาลในยุคปัจจุบันถือว่าค่อนข้างแพงมากเลยทีเดียว ยิ่งไปเกิดความเจ็บป่วยขึ้นที่ต่างประเทศด้วยแล้ว ค่าเงิน ค่าอะไรก็ทำให้ทุกอย่างแพงขึ้นจนหน้ามืด ดังนั้นการทำประกันเดินทางแบบไม่ต้องสำรองจ่ายจึงเป็นอะไรที่ดีต่อใจกว่ามาก กูรูเครดิตการ์ดเชื่อว่าหลายท่านคงตั้งเกณฑ์นี้ไว้เลยด้วยซ้ำเมื่อต้องเลือกซื้อแผนประกันภัยสักฉบับ

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
บัตรเครดิตกรุงศรี First Choice
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
ชาว Pantip แนะนำบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ สมัครมีติดตัวไว้อุ่นใจทุกการใช้จ่าย
บัตรเครดิตกรุงศรี First Choice คืออะไร? มีความโดดเด่นที่น่าสนใจอย่างไร...
บัตร เครดิต กรุง ศรี
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิตกรุงศรีมีกี่แบบ? [ 4 บัตรเครดิต ] จากธนาคารกรุงศรีที่ควรรู้
ว่าบัตรเครดิตของธนาคารกรุงศรีนั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 แบบ ส่วนแต่ละแ...
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพกดเงินสดได้ไหม ขั้นต่ำและดอกเบี้ยเท่าไหร่ คุ้มค่าน่าใช้หรือเปล่า?
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพกดเงินสดได้ไหม ขั้นต่ำและดอกเบี้ยเท่าไหร่ คุ้มค่าน่าใช้หรือเปล่า?
บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ ใช้กดเงินสดได้ไหม ขั้นต่ำเท่าไห...
บัตรเครดิตบัวหลวง บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
ชาว Pantip แนะนำ บัตรเครดิตบัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ สมัครทำไว้อุ่นใจทุกการใช้จ่าย
มารู้จักกับบัตรเครดิตบัวหลวง หรือธนาคารกรุงเทพกับสิทธิประโยชน์น่าสนใจท...