ประกันตนมาตรา [40] สิทธิประโยชน์น่ารู้สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
ฉบับย่อ :
  • ประกันตนมาตรา 40 คือ สิทธิประกันสังคมของผู้ประกอบอาชีพอิสระ มักถูกเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่า “ผู้ประกันตนอิสระ”
  • ผู้ประกันตนมาตรา 40 อายุ 15-60 ปี บริบูรณ์ สมัครได้
  • ประกันตนมาตรา 40 คนที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ไม่สามารถสมัครได้
  • ผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้ความคุ้มครองเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วยต้องหยุดงาน เงินทดแทนรายได้กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีชราภาพได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผลและกรณีสงเคราะห์บุตร
  • ผู้ประกันตนมาตรา 40 *ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุหรืออาการเจ็บป่วย แต่ใช้สิทธิบัตรทองแทนได้

ประกอบอาชีพอิสระอยากรับสิทธิประกันสังคม ประกันตนมาตรา 40 ช่วยได้

ประกัน ม 40

 

คนที่ทำงานประจำ เชื่อว่าทุกคนก็คงจะคุ้นเคยกับการได้รับสิทธิเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 กันเป็นอย่างดี เนื่องจากได้รับสิทธิคุ้มครองอย่างเหมาะสมครอบคลุมถึง 7 ด้าน กันเลยทีเดียว แต่ในขณะเดียวกันคนที่ประกอบอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ ก็ยังที่จะได้รับสิทธิใกล้เคียงกันได้ ขอเพียงแค่เป็นผู้ประกันตนตามประกันตนมาตรา 40 นั่นเอง

ส่วนประกันตนมาตรา 40 คืออะไร มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจ น่ารู้กันบ้างนั้น ลองมาติดตามอ่านจากบทความชิ้นนี้กันได้เลย

 

ประกันตนมาตรา 40 คืออะไร?

ประกัน ม 40

 

ประกันตนมาตรา 40 คือ สิทธิประกันสังคมของบุคคลที่ไม่ใช่ลูกจ้างตามมาตรา 33 หรือเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 36 ดังนั้น ประกันตนมาตรา 40 จึงสามารถจึงมักถูกเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่า “ผู้ประกันตนโดยอิสระ”

 

สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา 40

ประกัน ม 40

 

โดยพื้นฐานแล้ว ผู้ประกันตนมาตรา 40 จะได้รับสิทธิประโยชน์โดยแบ่งออกเป็น 3 ทางเลือก ดังต่อไปนี้

 

1.สิทธิประโยชน์ของประกันตนมาตรา 40 : จ่าย 70 บาท / เดือน

ให้ความคุ้มครองเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วยต้องหยุดงาน เงินทดแทนรายได้กรณีทุพพลภาพและกรณีเสียชีวิต

 

2.สิทธิประโยชน์ของประกันตนมาตรา 40 : จ่าย 100 บาท / เดือน

ให้ความคุ้มครองเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วยต้องหยุดงาน เงินทดแทนรายได้กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีชราภาพได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผลและกรณีสงเคราะห์บุตร

 

3.สิทธิประโยชน์ของประกันตนมาตรา 40 : จ่าย 300 บาท / เดือน

ให้ความคุ้มครองเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วยต้องหยุดงาน เงินทดแทนรายได้กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีชราภาพได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผลและกรณีสงเคราะห์บุตร

 

ประกันตนมาตรา 40 ได้รับสิทธิรักษาพยาบาลเหมือนผู้ประกันตนมาตรา 33 /39 หรือเปล่า?

ประกัน ม 40

 

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ไม่ได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเหมือนกับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 แต่จะได้รับในลักษณะของเงินชดเชยรายได้ที่เกิดขึ้นจากการพักรักษาตัวแทน อย่างไรก็ตาม ผู้ประกันตนมาตรา 40 ก็จะได้รับสิทธิรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยใช้บัตรทองได้เช่นกัน

 

ใครบ้างที่มีสิทธิเข้าร่วมประกันตนมาตรา 40

ประกัน ม 40

 

คนที่มีอาชีพอิสระอะไรก็สามารถทำการสมัครประกันตนมาตรา 40 ได้ ขอเพียงแค่มีอายุระหว่าง 15-60 ปี บริบูรณ์ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 

ใครบ้างที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประกันตนมาตรา 40

ประกัน ม 40

 

ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกับประกันตนมาตรา 40  ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (ทำงานกับนายจ้าง) และมาตรา 39 (ส่งเงินสมทบด้วยตัวเอง) ไม่เป็นข้าราชการหรือบุคคลที่ถูกยกเว้นตามกฎหมายประกันสังคม หากเป็นผู้พิการยกเว้นผู้พิการทางสมองหรือสติปัญญา

 

ช่องทางในการสมัครประกันตนมาตรา 40

ประกัน ม 40

 

สำหรับการสมัครประกันตนมาตรา 40 สามารถทำได้ผ่านสองช่องทางหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

 

  • สมัครประกันตนมาตรา 40 ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม sso.go.th
  • สมัครประกันตนมาตรา 40 ผ่านสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด ในพื้นที่ เขตและสาขาที่สะดวก (*ยกเว้นสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ในบริเวณกระทรวงสาธารณะสุข)

 

เอกสารประกอบการสมัครประกันตนมาตรา 40

ประกัน ม 40

 

การสมัครประกันตนมาตรา 40 ขอแนะนำให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สะดวกในการพิจารณาประกันตนมาตรา 40

 

  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา (*รับรองสำเนาถูกต้อง) / บัตรอื่นที่ใช้แทนได้
  • กรณีผู้พิการหรือทุพพลภาพ ยื่นเอกสารสมุดประจำตัวผู้พิการพร้อมสำเนา
  • กรณีให้ผู้อื่นทำการยื่นสมัครแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจเพิ่มเติม

 

.
สมัครประกันตนมาตรา 40 ดีไหมคะ?

.
ถ้าทำอาชีพอิสระ สมัครทำประกันตนมาตรา 40 ก็ช่วยให้อุ่นใจว่าจะได้รับเงินทดแทนเวลาหยุดงาน แถมค่าเงินสมทบในแต่ละเดือนก็เพียงแค่ไม่กี่ร้อยบาทเอง

 

ส่งท้ายก่อนจาก # ประกันตนมาตรา 40 สมัครไว้ดีไหม1

ประกัน ม 40

 

โดยรวมแล้วประกันตนมาตรา 40 ถือว่าให้ความช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระยามที่จำเป็นจะต้องได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือหยุดงานจนขาดรายได้ในระดับหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ครอบคลุมในส่วนของค่ารักษาพยาบาล แต่โดยรวมแล้วการสมัครประกันตนมาตรา 40 ก็ยังได้รับสิทธิช่วยเหลือที่อุ่นใจในยามที่จำเป็นพอสมควรคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายสมทบในแต่ละเดือนอย่างแน่นอน

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ