[4 ช่องทางติดต่อ] กับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
ฉบับย่อ :
 • ติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4381-5172
 • ติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ แฟกซ์ 0-4381-2787
 • ติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ตั้ง 3/46 ถ.กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
 • ติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่าน เว็บไซต์ และ Facebook

 

Contents

อยากติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำผ่านช่องได้บ้าง บทความนี้มีคำตอบ

  ประกัน สังคม จ กาฬสินธุ์

   

  สำหรับผู้ประกันตน เชื่อว่าหลายคนอาจมีความต้องการอยากติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อข้อข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ของตัวเองหรือเพื่อขอให้ช่วยทำบางสิ่ง แต่สิ่งที่หลายคนอาจไม่เคยทราบมาก่อนก็คือ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์สามารถติดต่อได้อย่างไร ผ่านช่องทางไหนกันได้บ้าง?

  ถ้าหากใครกำลังมองหาวิธีการติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ แล้วยังไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรกันดี ลองมาติดตามวิธีติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ที่บทความชิ้นนี้ได้ทำการรวบรวมมาฝากกันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง

   

  ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ คืออะไร?

  ประกัน สังคม จ กาฬสินธุ์

   

    ประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตของกลุ่มสมาชิกที่มีรายได้และทำการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อเป็นการรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ชราภาพและการว่างงาน เพื่อให้สมาชิกได้รับการรักษาพยาบาลและมีการทดแทนรายได้อย่างต่อเนื่อง

   

  ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์คุ้มครองในเรื่องใดบ้าง?

  ประกัน สังคม จ กาฬสินธุ์

   

  ประกันสังคม ได้มอบสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจหลายประการให้กับผู้ประกันตน โดยเมื่อเข้าร่วมกับประกันสังคมจะได้รับสิทธิ์ดังต่อไปนี้

   

  • กรณีว่างงาน ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงานร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 180 วัน
  • กรณีชราภาพ ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ หากจ่ายเงินสมทบครบ (15 ปี) จะได้รับเงินบำนาญชราภาพในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนที่ความเป็นผู้ประกันตนจะสิ้นสุดลง หากจ่ายเงินสมทบมากกว่า 15 ปี จะปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพ ขึ้นอีกร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาจ่ายเงินสมทบครบ 12 เดือน
  • กรณีสงเคราะห์บุตร ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 400 บาท / บัตรหนึ่งคน (สำหรับบุตรที่ชอบโดยกฎหมายที่มีอายุไม่เกิน 6 ปี บริบูรณ์ คราวละไม่เกิน 2 คน)
  • กรณีเสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 40,000 บาท และได้รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต
  • กรณีเจ็บป่วย ได้รับบัตรรับรองสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่รับรองสิทธิ์ หรือเครือข่ายของโรงพยาบาลดังกล่าว
  • กรณีคลอดบุตร ผู้ประกันตนหญิงได้รับเงินเหมาจ่ายค่าคลอดบุตรและได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน

   

  .
  ประกันสังคมคุ้มครองอะไรบ้างคะ?

  .
  ประกันสังคม ให้ความคุ้มครองใน 6 ด้าน เช่น ว่างงาน ชราภาพ สงเคราะห์บุตร เสียชีวิต เจ็บป่วยและการคลอดบุตร ให้ผูป้ระกันตนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามกฎหมาย

   

  4 ช่องทางติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ มีอะไรกันบ้าง?

  ประกัน สังคม จ กาฬสินธุ์

   

  ในการติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถทำได้ผ่านทาง 4 ช่องทาง ที่น่าสนใจและมีความสะดวกรวดเร็ว ดังต่อไปนี้

   

  1.ติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ : ที่ตั้งของสำนักงาน

  ประกัน สังคม จ กาฬสินธุ์

   

  สำหรับที่ตั้งของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ คือ 3/46 ถนนกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 ถ้าหากใครมีความต้องการที่จะเดินทางไปเพื่อติดต่อทำธุระเกี่ยวกับการประกันสังคมก็สามารถเดินทางไปยังสถานที่ที่ได้ระบุเอาไว้นี้กันได้เลย

   

  2.ติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ : โทรศัพท์และแฟกซ์

  ประกัน สังคม จ กาฬสินธุ์

   

  โทรศัพท์และแฟกซ์ถือว่าเป็นช่องทางยอดนิยมในการติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสามารถทำการติดต่อได้ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ ดังต่อไปนี้

   

  หมายเลขโทรศัพท์ 0-4381-5172
  หมายเลขแฟกซ์ 0-4381-2787

   

  3.ติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ : เว็บไซต์

  ประกัน สังคม จ กาฬสินธุ์

   

  เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ มีช่องทางสำหรับการติดต่อสอบถามข้อมูลที่ต้องการกับเจ้าหน้าที่ผ่านทางระบบ Chat Online เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการด้วยเช่นกัน ถ้าหากใครมีความต้องการอยากที่จะทำการติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ก็สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้กันเลย >> คลิก!

  อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ตอบข้อซักถามของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ได้ทำการออนไลน์ตลอดเวลา ดังนั้น ในบางครั้งระบบอาจจะให้ทำการฝากอีเมลสำหรับให้เจ้าหน้าที่ทำการติดต่อกลับด้วยเช่นกัน

   

  4.ติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ : Facebook

  ประกัน สังคม จ กาฬสินธุ์

   

  Facebook เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมาก ถ้าหากใครอยากที่จะทำการติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ผ่านทาง Facebook ก็สามารถทำได้โดยผ่านลิงก์ >> คลิก! ต่อไปนี้กันได้เลย

   

  .
  อยากติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ช่องทางไหนรวดเร็วที่สุดคะ?

  .
  แนะนำว่าให้ติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4381-5172 (ในเวลาทำการ) หรือเดินทางไปติดต่อที่สำนักงานประจำสังคมจังหวัดเลย จะได้รับการบริการที่รวดเร็วที่สุด

   

  บทสรุปส่งท้าย : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ติดต่อไม่ยากอย่างที่หลายคนคิด

  ประกันภัยสุขภาพ Happy Healthy

   

   

  ประกันภัยสุขภาพ Happy Healthy

   

  การติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ใช่เรื่องที่ยากอย่างที่หลายคนคิด ขอเพียงแค่ทำการติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามที่ได้แนะนำกันไปแล้วในตอนต้น เชื่อว่าจะสามารถช่วยทำให้การติดต่อสอบถามข้อมูลที่ต้องการเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมได้อย่างแน่นอน

  บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

  อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

  บทความแนะนำ
  สมัคร บัตรเครดิตธนาคารธนชาต
  เกี่ยวกับบัตรกดเงินสด
  บัตรกดสินเชื่อเงินสดคืออะไร ดีไหม!? ใช้อย่างไรให้สบายใจ ไร้หนี้ มาฟัง [[รีวิว]] เทคนิคสุดเจ๋งจากชาว Pantip กัน
  บัตรกดสินเชื่อเงินสดคืออะไร ดีไหม!? ใช้อย่างไรให้ไม่ต้องกลัวเป็นหนี้ไม...