#5 ช่องทางติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

 

ฉบับย่อ :
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ สถานที่ตั้ง 99/8 ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ เว็บไซต์ https://www.sso.go.th/wpr/krabi
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ อีเมล krabi@sso.go.th
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ Facebook คลิก!
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ หมายเลขโทรศัพท์ 075-663-620 / 0-75-663-621 / 075-663-619-23

 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ มีช่องทางใดที่ช่วยให้ติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว บทความนี้มีคำตอบ

ประกัน สังคม จ กระบี่

 

สำหรับผู้ประกันตนที่อาศัยอยู่ในท้องที่ของจังหวัดกระบี่ เชื่อว่าบางครั้งก็อาจจะมีธุระจำเป็นที่อยากจะทำการติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ เพื่อให้ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ กันบ้าง แต่หลายคนอาจไม่แน่ใจว่าควรติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ผ่านช่องทางใดดีจึงจะได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม

เพื่อเป็นการช่วยให้การติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่เป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น บทความชิ้นนี้ได้ทำการรวบรวมช่องทางที่น่าสนใจมาฝากกัน หากใครสะดวกกับการติดต่อผ่านช่องทางใดก็ทำกันได้เลย

 

ประกันสังคม คืออะไร

ประกัน สังคม จ กระบี่

 

ประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่มีรายได้ที่ทำการจ่ายเงินสมทบให้กับ “กองทุนประกันสังคม” เพื่อเป็นการช่วยเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตอย่างไม่คาดฝัน เช่น อาการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ การคลอดบุตร การเสียชีวิต เงินสงเคราะห์ ชราภาพและการว่างงาน เป็นต้น เรียกได้ว่าเป็นการช่วยให้สมาชิกได้รับการรักษาพยาบาลและมีการทดแทนรายได้อย่างต่อเนื่อง

 

ผู้ประกันตนที่ได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ คือใคร?

ประกัน สังคม จ กระบี่

 

ผู้ประกันตน คือ ลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์และมีอายุไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์ตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงาน และได้มีการทำงานอยู่ในสถานประกอบการณ์ที่มีลูกจ้างมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป ผู้ประกันตนและนายจ้างจะต้องทำการการหักเงินเดือนส่วนหนึ่งเข้าร่วมสมทบทุนในกองทุนประกันสังคมเป็นประจำทุกเดือน (เมื่อมีการจ่ายค่าจ้าง)

ผู้ประกันตนจะได้รับการ “รับรองสิทธิ์” เมื่อทำการส่งเงินสมทบครบ 3 เดือนแล้ว ผู้ประกันตนจะต้องทำการเลือกสถานพยาบาลที่ตัวเองสะดวก

 

ช่องทางติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ที่น่าสนใจมีอะไรกันบ้าง

ประกัน สังคม จ กระบี่

 

สำหรับช่องทางที่เรียกได้ว่าเหมาะอย่างมากสำหรับการติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ มีดังต่อไปนี้

 

ช่องทางติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ การติดต่อ
สถานที่ตั้ง 99/8 ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
เว็บไซต์ https://www.sso.go.th/wpr/krabi
อีเมล krabi@sso.go.th
Facebook คลิก!
หมายเลขโทรศัพท์ 075-663-620 / 0-75-663-621 / 075-663-619-23

 

.
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ติดต่อยากไหมคะ?

.
ไม่ยาก ขอแค่ติดต่อผ่านช่องทางแนะนำในตารางข้างต้น รับรองว่าจะได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่อย่างแน่นอน

 

 

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองที่ผู้ประกันตนได้รับจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่

ประกัน สังคม จ กระบี่

 

สำหรับผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิ์ในการคุ้มครองช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ ดังต่อไปนี้

 

 • รับความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
 • รับความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ กรณีคลอดบุตร
 • รับความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ กรณีทุพพลภาพ
 • รับความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ กรณีเสียชีวิต
 • รับความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ กรณีสงเคราะห์บุตร
 • รับความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ กรณีชราภาพ
 • รับความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ กรณีว่างงาน

 

สำหรับสิทธิ์ที่ได้รับจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ใน 4 ข้อแรกนั้น ผู้ประกันตนจะยังคงได้รับการคุ้มครองต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้มีการสิ้นสภาพของการเป็นลูกจ้าง

 

เมื่อไหร่ถึงจะได้รับสิทธิ์จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่

ประกัน สังคม จ กระบี่

 

เงื่อนไขในการได้รับสิทธิคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ มีเงื่อนไขที่ผู้ประกันตนทุกคนควรทราบ ดังต่อไปนี้

 

 • รับความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยและทุพพลภาพ ได้รับสิทธิ์หลังจากที่ทำการจ่ายเงินสมทบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนพบแพทย์
 • รับความคุ้มครองกรณีคลอดบุตร จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนคลอด
 • รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือย ภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนเสียชีวิต
 • รับความคุ้มครองกรณีสงเคราะห์บุตร เมื่อทำการจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทน
 • รับความคุ้มครองกรณีชราภาพ เมื่อมีอายุครบ 55 ปีและความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุด / ทุพพลพลภาพหรือเสียชีวิต
 • รับความคุ้มครองกรณีว่างงาน เมื่อมีการจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนว่างงาน

 

ส่งท้ายก่อนจาก #ติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ยากไหม?

ประกัน สังคม จ กระบี่

 

ถ้าหากใครอยากที่จะเดินทางไปติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ด้วยตัวเอง ขอแนะนำว่าควรเดินทางไปในช่วงเวลา 08.30-16.30 น. อันเป็นช่วงเวลาทำการของหน่วยงานราชการปกติ เพื่อที่จะได้สามารถทำการติดต่อสอบถามข้อมูลที่ต้องการจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ได้อย่างเหมาะสมนั่นเอง

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ