ทำความรู้จักประกันรถกรุงไทยกับประกันภาคสมัครใจประเภท 1 ที่คุณต้องร้องว้าว
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

ทำความรู้จักประกันรถกรุงไทยกับประกันภาคสมัครใจประเภท 1 ที่คุณต้องร้องว้าว!

ประกัน รถ กรุง ไทย

 

ประกันรถกรุงไทย.........หลายท่านอาจไม่ค่อยคุ้นกับกรุงไทยในฐานะบริษัทประกันนักแต่จะคุ้นเคยในฐานะธนาคารมากกว่าใช่ไหมคะ แต่ใครจะรู้บ้างว่ากรุงไทยเองก็ทำผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ด้วยนะคะ ไม่เพียงแค่นั้นยังเป็นประกันภัยที่ครอบคลุมอีกด้วยเรียกได้ว่าคุ้มครองครบ จบที่เดียวจริงๆค่ะ

 

ประกันรถกรุงไทย : ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1

  1. ประกันรถกรุงไทย : คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยต์ที่เอาประกันภัย รวมถึงการสูญหายและไฟไหม้
  2. ประกันรถกรุงไทย : ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย และทรัพย์สิน
  3. ประกันรถกรุงไทย : คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลและค่ารักษาพยาบาลและการประกันตัวผู้ขับขี่

 

ประกันรถกรุงไทย : แผนประกันรถกรุงไทย กลุ่มกระบะ 4 ประตู

ความคุ้มครองสำหรับรถยนต์กลุ่มกระบะ 4 ประตู (หน่วย: บาท)
ความคุ้มครอง KPI (ซ่อมอู่) TIP (ซ่อมอู่) TIP (ซ่อมห้าง)
1. ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย 2 – 7 ปี 1 –10 ปี 1 – 7 ปี
  - ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย
  - รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย
2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  - ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต    ร่างกาย หรืออนามัย 1,000,000 ต่อคน
10,000,000 ต่อครั้ง
1,000,000 ต่อคน
10,000,000 ต่อครั้ง
1,000,000 ต่อคน
10,000,000 ต่อครั้ง
  - ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 5,000,000 ต่อครั้ง 5,000,000 ต่อครั้ง 5,000,000 ต่อครั้ง
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
  - ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 ต่อคน 200,000 ต่อคน 300,000 ต่อคน
  - ร.ย.02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล 100,000 ต่อคน 200,000 ต่อคน 300,000 ต่อคน
  - ร.ย.03 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 ต่อคน 300,000 ต่อครั้ง 500,000 ต่อครั้ง
จำนวนที่นั่ง 7 คน 7 คน 7 คน

 

แผนประกันรถกรุงไทย : กลุ่มกระบะ 2 ประตู

ความคุ้มครองสำหรับรถยนต์กลุ่มกระบะ 2 ประตู (หน่วย: บาท)
ความคุ้มครอง KPI (ซ่อมอู่) TIP (ซ่อมอู่) TIP (ซ่อมห้าง)
1. ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย 2 – 7 ปี 1 – 7 ปี 1 – 3 ปี
  - ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย
  - รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย
2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  - ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย 500,000 ต่อคน
10,000,000 ต่อครั้ง
1,000,000 ต่อคน
10,000,000 ต่อครั้ง
1,000,000 ต่อคน
10,000,000 ต่อครั้ง
  - ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 5,000,000 ต่อครั้ง 5,000,000 ต่อครั้ง 5,000,000 ต่อครั้ง
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
  - ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 50,000 ต่อคน 100,000 ต่อคน 200,000 ต่อคน
  - ร.ย.02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล 50,000 ต่อคน 100,000 ต่อคน 200,000 ต่อคน
  - ร.ย.03 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 ต่อคน 200,000 ต่อครั้ง 300,000 ต่อครั้ง
จำนวนที่นั่ง 3 คน 3 คน 3 คน

แผนประกันรถกรุงไทย : กลุ่มรถ SUV

ความคุ้มครองสำหรับรถยนต์กลุ่มรถอเนกประสงค์ (SUV) (หน่วย: บาท)
ความคุ้มครอง KPI (ซ่อมอู่) TIP (ซ่อมอู่) TIP (ซ่อมห้าง)
1. ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย 2 – 7 ปี 1 – 10 ปี 1 – 7 ปี
  - ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย
  - รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย
2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  - ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย 1,000,000 ต่อคน
10,000,000 ต่อครั้ง
1,000,000 ต่อคน
10,000,000 ต่อครั้ง
1,000,000 ต่อคน
10,000,000 ต่อครั้ง
  - ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 5,000,000 ต่อครั้ง 5,000,000 ต่อครั้ง 5,000,000 ต่อครั้ง
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
  - ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000ต่อคน 200,000 ต่อคน 300,000 ต่อคน
  - ร.ย.02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล 100,000 ต่อคน 200,000 ต่อคน 300,000 ต่อคน
  - ร.ย.03 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 ต่อคน 300,000 ต่อครั้ง 500,000 ต่อครั้ง
จำนวนที่นั่ง 7 คน 7 คน 7 คน

 

แผนประกันรถกรุงไทย : กลุ่มรถยุโรป

ความคุ้มครองสำหรับรถยนต์กลุ่มยุโรป (หน่วย: บาท)
ความคุ้มครอง KPI (ซ่อมอู่) TIP (ซ่อมอู่) TIP (ซ่อมห้าง)
1. ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย 2 – 7 ปี 1 – 10 ปี 1 – 7 ปี
  - ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย
  - รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย
2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  - ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย 1,000,000 ต่อคน
10,000,000 ต่อครั้ง
1,000,000 ต่อคน
10,000,000 ต่อครั้ง
1,000,000 ต่อคน
10,000,000 ต่อครั้ง
  - ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 5,000,000 ต่อครั้ง 5,000,000 ต่อครั้ง 5,000,000 ต่อครั้ง
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
  - ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000ต่อคน 200,000 ต่อคน 300,000 ต่อคน
  - ร.ย.02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล 100,000 ต่อคน 200,000 ต่อคน 300,000 ต่อคน
  - ร.ย.03 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 ต่อคน 300,000 ต่อครั้ง 500,000 ต่อครั้ง
จำนวนที่นั่ง 7 คน 7 คน 7 คน

แผนประกันรถกรุงไทย :  กลุ่มรถยนต์ขนาดใหญ่

ความคุ้มครองสำหรับกลุ่มรถยนต์ขนาดใหญ่ (หน่วย: บาท)
ความคุ้มครอง KPI (ซ่อมอู่) TIP (ซ่อมอู่) TIP (ซ่อมห้าง)
1. ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย 2 – 7 ปี 1 – 10 ปี 1 – 7 ปี
  - ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย
  - รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย
2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  - ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย 1,000,000 ต่อคน
10,000,000 ต่อครั้ง
1,000,000 ต่อคน
10,000,000 ต่อครั้ง
1,000,000 ต่อคน
10,000,000 ต่อครั้ง
  - ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 5,000,000 ต่อครั้ง 5,000,000 ต่อครั้ง 5,000,000 ต่อครั้ง
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
  - ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000ต่อคน 200,000 ต่อคน 300,000 ต่อคน
  - ร.ย.02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล 100,000 ต่อคน 200,000 ต่อคน 300,000 ต่อคน
  - ร.ย.03 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 ต่อคน 300,000 ต่อครั้ง 500,000 ต่อครั้ง
จำนวนที่นั่ง 7 คน 7 คน 7 คน

แผนประกันรถกรุงไทย : กลุ่มรถยนต์ขนาดกลาง

ความคุ้มครองสำหรับกลุ่มรถยนต์ขนาดกลาง (หน่วย: บาท)
ความคุ้มครอง KPI (ซ่อมอู่) TIP (ซ่อมอู่) TIP (ซ่อมห้าง)
1. ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย 2 – 7 ปี 1 – 10 ปี 1 – 7 ปี
  - ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย
  - รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย
2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  - ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย 1,000,000 ต่อคน
10,000,000 ต่อครั้ง
1,000,000 ต่อคน
10,000,000 ต่อครั้ง
1,000,000 ต่อคน
10,000,000 ต่อครั้ง
  - ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 5,000,000 ต่อครั้ง 5,000,000 ต่อครั้ง 5,000,000 ต่อครั้ง
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
  - ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000ต่อคน 200,000 ต่อคน 300,000 ต่อคน
  - ร.ย.02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล 100,000 ต่อคน 200,000 ต่อคน 300,000 ต่อคน
  - ร.ย.03 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 ต่อคน 300,000 ต่อครั้ง 500,000 ต่อครั้ง
จำนวนที่นั่ง 7 คน 7 คน 7 คน

แผนประกันรถกรุงไทย : กลุ่มรถยนต์ขนาดเล็ก

ประกันรถกรุงไทย : ช่องทางการจัดจำหน่าย

  1. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
  2. Telemarketing

 

ประกันรถกรุงไทย : บทส่งท้าย

ประกัน รถ กรุง ไทย

 

เป็นอย่างไรบ้างคะกับประกันรถกรุงไทยที่ทางเราคัดสรรมาให้ ถึงจะมีเพียงแค่ประกันประเภทเดียวแต่รายละเอียดในแต่ละกลุ่มรถยนต์ก็แตกต่างกันพอสมควร นั่นทำให้ก่อนจะเลือกซื้อ ต้องไม่ลืมที่จะเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละประกันก่อน หาจุดเด่นและข้อจำกัด รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการออกมาให้เจอ ถ้าเป็นแบบนี้รับรองว่าถูกใจใช่เลยแน่นอนค่ะ

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
บัตร เครดิต กรุง ศรี
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิตกรุงศรีมีกี่แบบ? [ 4 บัตรเครดิต ] จากธนาคารกรุงศรีที่ควรรู้
ว่าบัตรเครดิตของธนาคารกรุงศรีนั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 แบบ ส่วนแต่ละแ...