กองทุน มี อะไร บ้าง
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
ฉบับย่อ :

8 กองทุนรวมที่น่าสนใจเหมาะกับการลงทุนมีอะไรบ้าง?

  • กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) เน้นการลงทุนกับตราสารหนี้ระยะสั้น
  • กองทุนรวมผสม (Balanced Fund) เน้นลงทุนด้วยการกระจายเงินทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ไม่น้อยกว่า 35% และไม่เกิน 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
  • กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) เน้นการนโยบายในตราสารทุน
  • กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF) เน้นการลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) เน้นนโยบายการลงทุนที่มีทางเลือกหลากหลาย ตั้งแต่การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำและสูง
  • กองทุนรวมตามหมวดอุตสาหกรรม เน้นการลงทุนในหุ้น โดยเจาะจงการลงทุนในส่วนของภาคอุตสาหกรรม
  • กองทุนรวมทางเลือก เน้นการลงทุนในทางเลือกอื่น ๆ นอกเหนือจากสินทรัพย์พื้นฐาน เช่น ทองคำ น้ำมัน เป็นต้น

Contents

อยากลงทุนกับกองทุนรวม มาทำความรู้จักกันก่อนว่ามีประเภทและรูปแบบการลงทุนที่น่าสนใจอะไรกันบ้าง?

กองทุน มี อะไร บ้าง

 

“กองทุนรวม” ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกของการลงทุนที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการลงทุนที่ง่าย ใช้เงินไม่มาก แถมยังมีผู้จัดการกองทุนรวมคอยทำหน้าที่ดูแลสร้างผลกำไรตอบแทนจากการลงทุนให้อีกด้วย

อย่างรก็ตาม กองทุนรวมมีการแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท โดยมีรูปแบบและการลงทุนที่แตกต่างกันออกไป ส่วนกองทุนรวมจะมีอะไรที่น่าสนใจและควรทราบกันบ้างนั้น ลองมาติดตามอ่านจากบทความชิ้นนี้กันได้เลย

 

1.กองทุนรวมมีอะไรบ้าง? : กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) / ระดับความเสี่ยงต่ำ

กองทุน มี อะไร บ้าง

 

เน้นการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ให้ผลตอบแทนในระยะยาวค่อนข้างน้อย เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความผันผวนในการลงทุน มีสภาพคล่องสูงและให้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินแบบออมทรัพย์ โดยแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือ

 

  • กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ เน้นการลงทุนกับตลาดเงินในประเทศไทย
  • กองทุนรวมตลาดเงินต่างประเทศ มีการลงทุนกับตลาดเงินต่างประเทศบางส่วน มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่มีการป้องกันความเสี่ยงเอาไว้

 

2.กองทุนรวมมีอะไรบ้าง? : องทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) / ระดับความเสี่ยงต่ำ

กองทุน มี อะไร บ้าง

 

  เน้นการลงทุนกับตราสารหนี้ระยะสั้น เช่น ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช้เงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้ภาคเอกชน เป็นต้น

 

3.กองทุนรวมมีอะไรบ้าง? : กองทุนรวมผสม (Balanced Fund) / ระดับความเสี่ยงปานกลาง

กองทุน มี อะไร บ้าง

 

  เน้นลงทุนด้วยการกระจายเงินทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง เพื่อสร้างผลรายได้ของการตอบแทนที่มากขึ้นเป็นการลงทุนแบบที่ที่กำจัดความเสี่ยงออกไปด้วยเช่นกัน โดยการลงทุนไม่น้อยกว่า 35% และไม่เกิน 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

 

4.กองทุนรวมมีอะไรบ้าง? : กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) / ระดับความเสี่ยงสูง

กองทุน มี อะไร บ้าง

 

     เน้นการนโยบายในตราสารทุน เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสุทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ์การซื้อขายหลักทรัพย์ รวมไปถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 65% ของทรัพย์สินสุทธิ

 

5.กองทุนรวมมีอะไรบ้าง? : กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF)

กองทุน มี อะไร บ้าง

 

   เน้นการลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้น

 

6.กองทุนรวมมีอะไรบ้าง? : กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF)

กองทุน มี อะไร บ้าง

 

เน้นนโยบายการลงทุนที่มีทางเลือกหลากหลาย ตั้งแต่การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำและสูง เช่น ตลาดเงินและตราสารหนี้ ไปจนถึงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเช่น หุ่นไทย หุ้นต่างประเทศ เหมาะกับคนที่ต้องการสะสมเงินเอาไว้ใช้ในยามเกษียณเลี้ยงชีพและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

 

7.กองทุนรวมมีอะไรบ้าง? : กองทุนรวมตามหมวดอุตสาหกรรม / ระดับความเสี่ยงสูง

กองทุน มี อะไร บ้าง

 

เน้นการลงทุนในหุ้น โดยเจาะจงการลงทุนในส่วนของภาคอุตสาหกรรม เช่น หุ้นธนาคาร หุ้นการคมนาคมสื่อสาร หุ้นโรงพยาบาล ฯลฯ มีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตราสารทุนทั่วไป เนื่องจากมีลักษณะของการลงทุนเป็นแบบกระจุกตัว เหมาะกับคนที่มีความรู้ความเข้าใจในภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี

 

8.กองทุนรวมมีอะไรบ้าง? : กองทุนรวมทางเลือก / ระดับความเสี่ยงสูง

กองทุน มี อะไร บ้าง

 

  เน้นการลงทุนในทางเลือกอื่น ๆ นอกเหนือจากสินทรัพย์พื้นฐานที่ได้กล่าวถึงกันไปแล้วในตอนต้น เช่น ทองคำ น้ำมัน เป็นต้น เหมาะกับคนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ทางเลือกอื่น ๆ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมให้น้อยลง

 

เลือกกองทุนรวมแบบไหนดีที่สุดคะ?

การเลือกกองทุนรวม อันดับแรกควรเลือกให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุน เลือกว่าจะลงทุนแบบระยะสั้น-ยาว ยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด ผลงานของกองทุนรวมที่ผ่านมาและผลงานของผู้จัดการกองทุนในอดีต เป็นต้น

 

บทสรุปส่งท้าย : กองทุนรวมมีอะไรกันบ้าง หวังว่าบทความนี้จะช่วยในการลงทุน

กองทุน มี อะไร บ้าง

 

จากข้อมูลในข้างต้นจะเห็นได้ว่า กองทุนรวมมีการแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะมีจุดประสงค์ในการลงทุนมีอะไรกันบ้าง? ดังนั้น เพื่อให้การลงทุนลดความเสี่ยงให้น้อยลงและสอดคล้องกับแนวคิดในการลงทุนของตัวเอง การศึกษากองทุนรวมให้ดีเสียก่อนการลงทุนจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามด้วยประการทั้งปวง...

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
อิออน ออนไลน์ สมัครอิออน ออนไลน์ สมัครบัตรอิออน ออนไลน์ เบอร์คอลเซ็นเตอร์ อิออน อิออน ติดต่อ
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
อยากสมัครบัตรอิออน (Aeon) ออนไลน์ ติดต่อคอลผ่านเซ็นเตอร์ได้ที่ไหนบ้าง!?
ติดต่อคอลเซ็นเตอร์เพื่อสมัครบัตรอิออน (Aeon) ผ่านออนไลน์ โทรเบอร์ไหนได...