ประกันสุขภาพสะสมทรัพย์
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

อยากซื้อประกันสักกรมธรรม์ ประกันสุขภาพ VS สุขภาพพ่วงประกันชีวิตแบบไหนดีสุด!?

ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต

 

          โรคภัย... เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นกับทุกคน ทำให้การดูแลวางแผนสุขภาพด้วยการซื้อประกันกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิม แต่ก่อนที่จะทำการซื้อประกันสักกรมธรรม์หลายคนอาจเกิดความสงสัยว่าควรเลือกซื้อ “ประกันสุขภาพ” หรือ “ประกันสุขภาพพ่วงประกันชีวิต” แบบไหนดีกว่ากัน!? ถ้าหากใครกำลังมีปัญหาคาใจในเรื่องนี้ รับรองว่าบทความชิ้นนี้จะมีคำตอบให้อย่างแน่นอน

 

1.ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต

 

ข้อดีของประกันสุขภาพ

 

  • คุ้มครองและค่าทดแทนที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย
  • ค่าเบี้ยประกันถูกกว่าประกันสุขภาพพ่วงประกันชีวิต

ข้อเสียของประกันสุขภาพ

 

  • บริษัทประกันภัยมีสิทธิ์ที่จะไม่ต่อสัญญาหรือเบี้ยประกันในปีถัดไป (*ตามความเหมาะสม) สูงกว่าประกันสุขภาพพ่วงประกันชีวิต
  • ความคุ้มครอง ค่าชดเชย ค่าเบี้ยประกัน เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันกำหนด

 

2.ประกันสุขภาพพ่วงประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต

 

ข้อดีของประกันสุขภาพพ่วงประกันชีวิต

 

  • เน้นความคุ้มครองชีวิตเป็นหลัก เพิ่มความคุ้มครองสุขภาพของผู้เอาประกันมารวมกันเป็นประกันเสริม
  • คุ้มครองด้านสุขภาพ พร้อมกับความคุ้มครองด้านชีวิต
  • คุ้มครองสุขภาพตอนที่มีชีวิตอยู่และได้รับเงินสินไหมทดแทนเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต
  • โอกาสในการถูกยกเลิกกรมธรรม์น้อยกว่า เพราะเป็นสัญญาแบบระยะยาว

ข้อเสียของประกันสุขภาพพ่วงประกันชีวิต

 

  • ค่าเบี้ยประกันต่อปีสูงกว่าประกันสุขภาพเล็กน้อย

กรณีใดบ้างที่บริษัทประกันภัยขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันสุขภาพและประกันสุขภาพพ่วงประกันชีวิต!?

ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต

 

บริษัทประกันภัยมีสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์ทั้งสองประเภทในข้างต้นได้ หากมีเหตุผลที่สมควร อาทิเช่น ตรวจพบว่ามีการทุจริตในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น

 

5 เทคนิคในการเลือกซื้อประกันสุขภาพ หรือประกันสุขภาพพ่วงประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต

 

การเลือกซื้อประกันสุขภาพ หรือประกันสุขภาพพ่วงประกันชีวิตให้มีความคุ้มค่าสมกับเงินที่ต้องส่งให้กับบริษัทประกันเป็นประจำทุกปีนั้น มีปัจจัยสำคัญที่ควรให้ความใส่ใจ ดังต่อไปนี้

1.ประกันสุขภาพ หรือประกันสุขภาพพ่วงประกันชีวิต: เบี้ยประกัน

 

ก่อนทำการสมัครประกันสุขภาพ หรือประกันสุขภาพพ่วงประกันชีวิต ขอแนะนำให้ทำการตารางเบี้ยประกันตลอดอายุสัญญาให้ดีเสียก่อนว่ามีความเหมาะสมกับรายรับและค่าใช้จ่ายของตัวเองหรือไม่!? เพราะเบี้ยประกันอาจมีการปรับตัวมากขึ้นทุกปี จนอาจทำให้ต้องจ่ายมากกว่าสิทธิ์ที่ได้รับการคุ้มครองสุขภาพที่ไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปอย่างไม่ทันรู้ตัว

2.ประกันสุขภาพ หรือประกันสุขภาพพ่วงประกันชีวิต: วงเงินคุ้มครอง

 

ประกันสุขภาพ หรือประกันสุขภาพพ่วงประกันชีวิต ควรเลือกที่มอบวงเงินคุ้มครองในด้านของสุขภาพที่สูงที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ เพื่อให้ช่วยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น เพราะในบางครั้งหากค่ารักษาพยาบาลสูงมากจนเกินวงเงินคุ้มครองก็ทำให้ต้องจ่ายส่วนต่างด้วยตัวเอง การเลือกประกันสุขภาพวงเงินคุ้มครองสูงจึงช่วยแบ่งเบาภาระในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี

3.ประกันสุขภาพ กับประกันสุขภาพพ่วงประกันชีวิต : ความเสี่ยง

 

สุขภาพส่วนตัวและประเภทของโรคภัยไข้เจ็บ เป็นความเสี่ยงเฉพาะตัว และแต่ละบริษัทประกันภัยเองก็มีนโยบายในการให้ความคุ้มครองที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น เพื่อให้การประกันสุขภาพเป็นไปได้อย่างตอบโจทย์มากที่สุด ควรพิจารณาโรคประจำตัวของตัวเองและแนวโน้มที่จะเป็นโรคภัย ค่อยทำการเลือกประกันสุขภาพอย่างเหมาะสมครอบคลุมกับตัวเองให้ดีที่สุด

4.ประกันสุขภาพ กับประกันสุขภาพพ่วงประกันชีวิต : ความคุ้มครอง

 

ในการรักษาตัวในโรงพยาบาลก็จำเป็นที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆมากมาย เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง ค่าผ่าตัด เป็นต้น ดังนั้น ควรเลือกประกันสุขภาพ กับประกันสุขภาพพ่วงประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครองอย่างเหมาะสม หรือคนที่เจ็บป่วยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลบ่อยก็ควรเลือกแบบเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลจะเป็นการคุ้มค่ามากที่สุด

5.ประกันสุขภาพ กับประกันสุขภาพพ่วงประกันชีวิต: ความสะดวกของโรงพยาบาล

 

ควรเลือกประกันสุขภาพ กับประกันสุขภาพพ่วงประกันชีวิต ที่มีเครือข่ายของโรงพยาบาลจำนวนมากทั่วประเทศ เผื่อเอาไว้ในกรณีที่เจ็บป่วยในระหว่างการเดินทางไปต่างจังหวัด หรือคุ้มครองในต่างประเทศ เพื่อให้อุ่นใจว่าจะได้รับการรักษาพยาบาลอย่างดีที่สุด

 

บทสรุปส่งท้าย : ประกันสุขภาพ กับประกันสุขภาพพ่วงประกันชีวิตอันไหนดีกว่ากัน!?

ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต

 

          จากข้อมูลในข้างต้น... จะเห็นได้ว่าประกันสุขภาพ กับประกันสุขภาพพ่วงประกันชีวิต ทั้งสองแผนประกันต่างก็มีข้อดี-ข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น ควรทำการตรวจสอบโดยอ้างอิงจากคำแนะนำในตอนต้น แล้วเลือกประกันสุขภาพ กับประกันสุขภาพพ่วงประกันชีวิตว่าอันไหนล่ะ ที่เหมาะสมตอบโจทย์ความต้องการของตัวคุณมากที่สุด!? เพียงเท่านี้ก็จะสามารถทำประกันสุขภาพได้อย่าคุ้มค่ากับเงินทุกบาทที่ลงทุนไปเพื่ออนาคตของตัวเองได้เป็นอย่างดีอย่างแน่นอน...

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
อยากผ่อนโทรศัพท์ ใช้บัตรเครดิตใบไหนดี ถ้าไม่มีบัตรฯ ผ่อนได้ไหม!? บทความนี้มีคำตอบ!
เกี่ยวกับบัตรเครดิต
อยากผ่อนโทรศัพท์ ใช้บัตรเครดิตใบไหนดี ถ้าไม่มีบัตรฯ ผ่อนได้ไหม!? บทความนี้มีคำตอบ!
อยากผ่อนโทนศัพท์ไม่เห็นยาก มารู้จักกับบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดที่จะช่...