#4 สิ่งที่ทายาทควรรู้เพื่อจัดการกับประกัน กรณีเจ้าของรถยนต์เสียชีวิต
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
ฉบับย่อ :
 • หากเจ้าของรถยนต์ไม่ทำประกันภัยจะต้องรับผิดชอบกรณีคู่กรณีบาดเจ็บและเสียชีวิตตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ (*บาดเจ็บขั้นต่ำ 30,000 บาทและเสียชีวิตค่าปลงศพ 35,000 บาท)
 • กรณีเจ้าของรถยนต์เสียชีวิตสามารถต่อประกันภาคสมัครใจและ พรบ. โดยใช้ชื่อเจ้าของเดิมได้ จนกว่าจะมีการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • กรณีเจ้าของรถยนต์เสียชีวิต ทายาทสามารถเตรียมเอกสารเพื่อติดต่อรับเงินประกันภัยได้ หากเอกสารครบถ้วนและได้ข้อยุติจะมีการจ่ายเงินค่าประกันในเวลาประมาณ 15 วัน หลังจากนั้น

 

กรณีเจ้าของรถยนต์เสียชีวิตแล้วมีประกัน มีขั้นตอนอะไรบ้างที่ทายาทควรรู้ บทความนี้มีคำตอบ

ประกัน รถยนต์ กรณี เจ้าของ รถ เสีย ชีวิต

 

เมื่อเกิดกรณีไม่คาดฝันขึ้น อย่างเช่น เจ้าของรถยนต์เสียชีวิตลงเชื่อว่าทายาทที่ได้รับรถยนต์ต่อมาอาจมีความกังวลใจลึก ๆ ว่ากรณีเจ้าของรถยนต์เสียชีวิตจะสามารถทำการต่อประกันภัยได้หรือเปล่า? หรือมีขั้นตอนอะไรบ้างที่ควรทราบเพื่อที่จะได้จัดการรับประกันภัยรถยนต์ได้อย่างเหมาะสม

ลองมาฟังข้อมูลที่น่าสนใจในบทความชิ้นนี้กัน เชื่อว่าจะช่วยให้ได้รับคำตอบว่ากรณีเจ้าของรถยนต์เสียชีวิตแล้วต้องการจัดการกับประกันภัยรถยนต์อย่างไรกันบ้าง

 

หากรถไม่ทำประกันภัย กรณีเจ้าของขับไปชนผู้อื่นจนเสียชีวิตต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้าง?

ประกัน รถยนต์ กรณี เจ้าของ รถ เสีย ชีวิต

 

ตามกฎหมายได้มีการกำหนดเอาไว้ว่าเจ้าของรถยนต์มีหน้าที่จะต้องทำประกันภัยตาม รบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ถ้าหากเจ้าของรถยนต์มีการฝ่าฝืนไม่ยอมทำตามและรถคันดังกล่าวได้ไปก่อความเสียหายให้กับผู้ประสบภัย เจ้าของรถมีหน้าที่จะต้องชดใช้ให้กับผู้ประสบภัย ตามกรณีดังต่อไปนี้

 

 • กรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บเจ้าของรถจะต้องเป็นผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท
 • กรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตเจ้าของรถจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าปลงศพ อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 35,000 บาท ตามที่กฎหมายกำหนด

 

ในกรณีที่มีการจ่ายเงินจำนวนน้อยกว่านี้ ผู้ประสบภัยหรือทายาทโดยชอบธรรมสามารถขอรับส่วนที่ยังขาดอยู่ได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เมื่อกองทุนทดแทนได้ทำการจ่ายไปแล้วกองทุนมีหน้าที่เรียกเงินตามจำนวนที่จ่ายไปคืนจากเจ้าของรถยนต์ พร้อมกับเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 20 ของจำนวนค่าเสียหายเบื้องต้นที่จ่ายจากกองทุนเพื่อเข้าสมทบอีกต่างหากภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ที่ได้รับคำสั่งจากนายทะเบียน

 

กรณีเจ้าของรถยนต์เสียชีวิต สามารถต่อประกันรถภาคสมัครใจได้หรือเปล่า?

ประกัน รถยนต์ กรณี เจ้าของ รถ เสีย ชีวิต

 

กรณีเจ้าของรถยนต์เสียชีวิต แล้วยังไม่ได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าของใหม่ก็สามารถที่จะทำการต่อประกันภาคสมัครใจได้โดยที่ใช้ชื่อของเจ้าของที่เสียชีวิตไปแล้ว โดยไม่จำเป็นที่จะต้องทำการรอให้แต่งตั้งผู้จัดการมรดกให้แล้วเสร็จ เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยสามารถทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้นั่นเอง

 

กรณีเจ้าของรถยนต์เสียชีวิต สามารถต่อประกัน พรบ. ได้ไหม?

ประกัน รถยนต์ กรณี เจ้าของ รถ เสีย ชีวิต

 

กรณีเจ้าของรถยนต์เสียชีวิต ทายาทสามารถที่จะทำการต่อ พรบ. โดยใช้ชื่อเจ้าของคนเดิมไปก่อนได้เลย จนกระทั่งมีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงค่อยมาทำการแจ้งสลักหลังเพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อของผู้เอาประกันภัยในภายหลัง

 

กรณีเจ้าของรถยนต์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ ทายาทต้องการเอาเงินประกันภัยต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

ประกัน รถยนต์ กรณี เจ้าของ รถ เสีย ชีวิต

 

กรณีเจ้าของรถยนต์เสียชีวิต หากทายาทโดยชอบธรรมต้องการติดต่อกับทางประกันภัยเพื่อรับเงินในส่วนของค่าประกันชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ขอแนะนำให้ทำการเตรียมเอกสารสำหรับการเบิกเงินประกันรถยนต์จากบริษัทประกันภัย ดังต่อไปนี้

 

 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัย (กรณีเป็นผู้เอาเงินประกัน)
 • ใบเคลม (หากมี)
 • บันทึกประจำวัน (หากมี)
 • สำเนาใบมรณะบัตร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต
 • ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิต (หากมี)
 • ข้อมูลของผู้เสียชีวิต เช่น อาชีพ รายได้ต่อปี เป็นต้น
 • เอกสารแสดงความเป็นผู้เสียหาย อาทิเช่น คำสั่งแต่งตั้งของศาล ใบมอบอำนาจจากผู้เสียหายรายอื่น ๆ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียหาย
 • หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่ผู้เสียหายไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเอง
 • หากค่าเสียหายเป็นที่ยุติและเอกสารครบถ้วน สามารถรับเงินประกันได้ภายใน 15 วัน

 

.
ถ้าเจ้าของรถยนต์เสียชีวิตสามารถต่อประกันได้ไหมคะ?

.
สามารถทำได้เลยทั้งภาคสมัครใจและ พรบ. แล้วค่อยเปลี่ยนชื่อเจ้าของประกันทีหลัง

 

ส่งท้ายก่อนจาก # จัดการกับประกันภัยรถยนต์กรณีเจ้าของรถยนต์เสียชีวิต ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่หลายคนคิด!

รู้ใจ ประกันออนไลน์

 

รู้ใจ ประกันออนไลน์

 

จากข้อมูลในข้างต้นเชื่อว่า ณ ตอนนี้ หลาย ๆ คนก็คงจะเริ่มเข้าใจได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นแล้วว่า การรับมือกับปัญหาประกันรถยนต์เมื่อกรณีเจ้าของรถยนต์เสียชีวิตไม่ใช่เรื่องที่ยากอย่างที่หลายคนคิด ขอเพียงแค่เข้าใจหลักการและวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ประกันยังคงสามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพียงเท่านี้ก็จะสามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมได้อย่างแน่นอน

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
บัตร เครดิต อาชีพ อิสระ
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
แนะนำ “3 บัตรเครดิตน่าทำ” ตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ! [ข้อมูลปี 2564]
ประกอบอาชีพอิสระก็สมัครบัตรเครดิตได้! ด้วย '3 บัตรเครดิตน่าทำ' ประจำปี...