สมัครทำบัตรเครดิตกสิกร แสนง่าย ไม่วุ่นวายอย่างที่คิด!!!
มาดูกันดีกว่าว่าต้องใช้เอกสารอะไรกันบ้าง!?

 

ทําบัตรเครดิตกสิกร ใช้อะไรบ้าง

 

หนึ่งในคำถามที่พบบ่อยมากที่สุดจากคนที่อยากใช้บัตรเครดิตมากที่สุดคือ การทำบัตรเครดิตเครดิตกสิกรยากไหม คำถามที่พบบ่อยมากที่สุดจากคนที่อยากใช้บัตรเครดิตมากที่สุดคือ การทำบัตรเครดจำเป็นที่จะต้องใช้เอกสารและขั้นตอนอะไรบ้างที่ช่วยให้สามารถเป็นเจ้าของบัตรเครดิตกสิกรได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สำหรับใครที่กำลังสนใจต้องการเป็นเจ้าของ และทำบัตรเครดิตกสิกรควรเตรียมอะไรไปใช้ในการยื่นเรื่องขอทำบัตรเพื่อให้การอนุมัติเป็นไปอย่างรวดเร็วขอแนะนำให้อ่านบทความชิ้นนี้ให้จบ รับรองว่าทุกข้อสงสัยของคุณจะได้รับคำตอบอย่างแน่นอน..

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครทำบัตรเครดิตกสิกรและเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง!?

 

ทําบัตรเครดิตกสิกร ใช้อะไรบ้าง

 

คุณสมบัติของผู้สมัครทำบัตรเครดิตกสิกร

 • กรณีมีรายได้ตั้งแต่ 15000 – 19999 บาท/เดือน ต้องมีอายุ 20 – 40 ปี
 • กรณีมีรายได้ตั้งแต่ 20000 บาท / เดือน ขึ้นไป ต้องมีอายุไม่ 20 – 80 ปี

 

ทำบัตรเครดิตกสิกร ต้องเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาสมัครใช้อะไรกันบ้าง?

 • ในส่วนของเอกสารอะไรบ้างที่จำเป็นต้องใช้ในการสมัครบัตรเครดิตกสิกรนั้น มีดังต่อไปนี้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ
 • ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ ต้องการสำเนาหนังสือเดินทาง /วีซ่า / ใบอนุญาตทำงานที่ยังไม่หมดอายุ และรายได้ไม่ต่ำกว่า 50000 บาท / เดือน

 

 

 

เอกสารแสดงรายได้

ทําบัตรเครดิตกสิกร ใช้อะไรบ้าง

 

กรณีผู้สมัครทำบัตรเครดิตกสิกรที่มีรายได้ประจำ

 • ต้นฉบับ / สำเนาสลิปเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน

 

กรณีผู้สมัครทำบัตรเครดิตกสิกรที่เป็นผู้ประกอบการ

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี
 • สำเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน / ออมทรัพย์ ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน (บัญชีหลักของเจ้าของกิจการ)
 • กรณีใช้บัญชีส่วนตัวให้ทำการแนบเลขหน้าที่มีหมายเลขบัญชี และชื่อของผู้สมัครที่เป็นเจ้าของบัญชี
 • กรณีใช้บัญชีของบริษัท ให้ทำการแนบหน้าที่มีเลขบัญชี และชื่อบริษัท พร้อมกับแนบสำเนาบัญชีรายชื่อของผู้ถือหุ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี

 

สมัครทำบัตรเครดิตกสิกรได้ผ่านช่องทางใดกันบ้าง?

 

ทําบัตรเครดิตกสิกร ใช้อะไรบ้าง

 

ในส่วนของการสมัครทำบัตรเครดิตกสิกร นอกจากในเรื่องของเอกสารต้องใช้อะไรบ้างนั้น สามารถทำได้อย่างง่ายดายผ่าน 3 ช่องทาง ที่ทางธนาคารกสิกรไทยอำนวยความสะดวกกับผู้ที่ต้องการ ดังต่อไปนี้

 

สมัครทำบัตรเครดิตกสิกร ผ่านสาขาใกล้บ้าน

 

การสมัครทำบัตรเครดิตกสิกรด้วยการเดินทางไปยังสาขาของธนาคารกรุงไทยใกล้บ้าน ยังคงเป็นหนึ่งในช่องทางของการสมัครที่ได้รับความนิยม และสะดวกรวดเร็วที่สุด เพราะเพียงแค่แจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ แล้วทำการกรอกข้อมูลในเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วน เพียงเท่านี้ก็รอฟังผลการอนุมัติบัตรเครดิตกันได้เลย

 

สมัครทำบัตรเครดิตกสิกร ผ่านระบบออนไลน์

 

ระบบออนไลน์ เป็นหนึ่งในช่องทางการสมัครทำบัตรเครดิตกสิกรที่ได้รับความนิยมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพียงแต่ทำการกรอกข้อมูลที่ทางผู้ให้บริการต้องการเพียงเล็กน้อยก็มีเจ้าหน้าที่ที่พร้อมติดต่อกลับเพื่อให้การสมัครทำบัตรเครดิตกสิกรสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว

 

ทําบัตรเครดิตกสิกร ใช้อะไรบ้าง

สมัครทำบัตรเครดิตกสิกรผ่านทาง Call Center

 

สำหรับคนที่สะดวกในการสมัครทำบัตรเครดิตกสิกรผ่านทางโทรศัพท์ สามารถทำการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อช่วยในการสมัครบัตรเครดิตได้ที่หมายเลข 02-888-8888 พร้อมกับแจ้งความประสงค์ขอทำการสมัครบัตรเครดิตกสิกร

 

จะขอเปิดใช้บริการบัตรเครดิตกสิกรได้อย่างไรบ้าง?    

 

ทําบัตรเครดิตกสิกร ใช้อะไรบ้าง

หลังจากที่ทำการสมัครบัตรเครดิตกสิกรแล้วได้รับการอนุมัติ พร้อมกับได้รับบัตรเครดิตที่ทำการจัดส่งมาให้ที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพียงแค่ทำการเปิดขอใช้บริการบัตรเครดิตผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้ ก็จะสามารถนำบัตรเครดิตกสิกรไปใช้ได้ในทันที

 • เปิดใช้บัตรเครดิตกสิกรผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร.02-888-8888 กด 2 แล้วกด 5
 • เปิดใช้บัตรเครดิตกสิกรผ่าน Call Center โทร. 02-888-8888 กด 2 แล้วกด 0 เพื่อทำการติดต่อกับเจ้าหน้าที่

 

ไม่มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำก็สมัครทำบัตรเครดิตกสิกรได้

 

ทําบัตรเครดิตกสิกร ใช้อะไรบ้าง

 

ข่าวดี! สำหรับคนที่อยากมีบัตรเครดิตกสิกรแต่ติดปัญหาของการไม่มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำที่เข้าข่ายในการทำบัตรเครดิตกสิกร ก็สามารถมีบัตรเครดิตกสิกรเป็นของตัวเองได้ ด้วยการสมัครทำบัตรเครดิตหลักใบแรก โดยใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกันวงเงินบัตรเครดิต โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีการใช้จ่ายผ่านบัตรหลักมูลค่า 5000 บาท ขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังจากที่บัตรเครดิตกสิกร ได้รับการอนุมัติ โดยการสมัครใช้อะไรบ้างนั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ผู้สมัครต้องเป็นบัตรหลักใหม่ใบแรกของบัตรเครดิตกสิกร หรือยกเลิกบัตรเครดิตมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ผู้สมัครทำบัตรเครดิตกสิกรต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจำตั้งแต่ 15000 บาท ขึ้นไป
 • ผู้สมัครต้องมีการสมัครบริการรับใบแจ้งยอดบัญชีผ่านอีเมล (K-eMail Statement)

 

สอบถามวงเงินคงเหลือ จำนวนเงิน และกำหนดวันที่ต้องชำระบิลบัตรเครดิตกสิกรไทยได้ที่ไหนบ้าง!?

ทําบัตรเครดิตกสิกร ใช้อะไรบ้าง

 

 • สอบถามได้ผ่านคอลเซ็นเตอร์ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02-888 -8888
 • สอบถามผ่านบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
 • สอบถามผ่านเครื่อง ATM
 • สอบถามได้ผ่านบริการ K-Cyber Banking ที่เว็บไซต์ www.kasiornbank.com

 

ถ้าต้องการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตกสิกรต้องทำอย่างไรบ้าง?

ทําบัตรเครดิตกสิกร ใช้อะไรบ้าง

 

 • สำหรับการเพิ่มวงเงินของบัตรเครดิตกสิกรไทยแบบถาวร สามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่สาขาของธนาคาร โดยแนบเอกสารที่สำคัญดังต่อไปนี้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนารับรองรายได้ และสลิปเงินเดือน
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากประจำ

 

ทำการชำระเงินค่าบัตรเครดิต ได้ที่ไหนกันบ้าง?

ทําบัตรเครดิตกสิกร ใช้อะไรบ้าง

 

สำหรับการชำระเงินค่าบริการบัตรเครดิตกสิกรไทย สามารถทำการชำระได้หลายช่องทาง ดังต่อไปนี้

 • ชำระเป็นเงินสด หรือเช็คที่เคาร์เตอร์ธนาคารทุกสาขา (เช็คทำการสั่งจ่าย บมจ. กสิกรไทย เพื่อบัญชีเครดิต)
 • ชำระด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
 • ชำรผ่านบริการ K-ATM โดยใช้บัตร ATM หรือบัตรเครดิตที่ผูกกับบัญชีเงินฝาก
 • ชำระผ่านบริการ K-Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-888-8888
 • ชำระผ่านบริการ K-Cyber Banking  ที่เว็บไซต์ www.kasiornbank.com
 • ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
 • ชำระผ่าน TOT Just Pay
 • ชำระผาน ธกส.
 • ชำระผ่าน AIS Pay Station
 • ชำระผ่าน Jaymart Pay Point
 • ชำระผ่าน Tesco Lotus
 • ชำระผ่านไปรษณีย์ไทย

 

ชำระผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ต้องเสียค่าบริการเท่าไหร่กัน!?

ทําบัตรเครดิตกสิกร ใช้อะไรบ้าง

 

สำหรับการชำระเงินบิลค่าบริการบัตรเครดิตกสิกรไทยนั้น มีค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ดังต่อไปนี้

จุดรับชำระเงิน อัตราค่าธรรมเนียม / บาท ชำระด้วยเงินสดได้สูงสุด / บาท
Counterservice 15 / รายการ /ทั่วประเทศ 3000 / รายการ
TOT Just Pay 15 / รายการ /ทั่วประเทศ 3000 / รายการ
ธกส. 10 / รายการ /กรุงเทพ - ปริมณฑล

15 / รายการ / เขตภูมิภาค

ไม่จำกัด
AIS Pay Station 15 / รายการ /ทั่วประเทศ 50000 / รายการ
Jaymart Pay Point 15 / รายการ /ทั่วประเทศ ไม่จำกัด
Tesco Lotus 10 / รายการ /ทั่วประเทศ 50000 / รายการ
ไปรษรีย์ไทย 10 / รายการ /ทั่วประเทศ 50000 / รายการ

ไม่เกิน 100000 บาท / วัน

 

 

เพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ..  ดั่งที่ได้กล่าวถึงไปแล้วในตอนต้นเพื่อทำการสมัครบัตรเครดิตกสิกร และเตรียมเอกสารใช้อะไรให้เหมาะกับตัวเอง เพียงเท่านี้รับรองว่าการสมัครทำบัตรเครดิตกสิกรก็จะไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากวุ่นวายอีกต่อไปอย่างแน่นอน...

 

 

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

最新情報をお届けします

บทความแนะนำ
บัตรเครดิตออมสิน กดเงินสด ได้ไหม กดเงินสดตู้ไหนได้บ้าง
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิตออมสินกดเงินสดได้ไหม ขั้นต่ำเท่าไหร่ ตู้ไหนได้บ้าง?
สำหรับคนที่ครอบครองเป็นเจ้าของบัตรเครดิตออมสิน หลายคนอาจเคยมีคำถามขึ้น...
บัตรเครดิตการ์ดเซ็นทรัลเดอะวัน
องค์กรอื่นๆผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิตการ์ดเซ็นทรัลเดอะวัน (Central The 1) ที่ชาว Pantip แนะนำให้คนรักช้อปกับเครือเซ็นทรัลต้องมี!
บัตรเครดิตการ์ดเซ็นทรัลเดอะวัน ใบไหนโดนใจน่าใช้บ้างมาดูกัน คลิก! อ่านร...