ประกันชีวิต ธกส. ทวีรัก 99 กับสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส.

ประกันชีวิต ฌาปนกิจ ธกส.

 

 

          การทำประกันชีวิต... เป็นการตัดสินใจที่น่าสนใจสำหรับคนที่ต้องการวางแผนรับมือกับอนาคตที่แน่นอน และเหลือเงินทุนเอาไว้ให้กับคนข้างหลัง แต่จะดีกว่าหรือเปล่าหากการทำประกันชีวิต ในขณะเดียวกันก็ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มในกรณีเสียชีวิตจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ถ้าหากใครกำลังสนใจอยากทราบเกี่ยวกับการทำประกันภัยและรับความคุ้มครองเพิ่มเติมจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส. ขอแนะนำว่าไม่ควรพลาดบทความชิ้นนี้ด้วยประการทั้งปวง

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส. คืออะไร!?

ประกันชีวิต ฌาปนกิจ ธกส.

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส. ถูกก่อตั้งขึ้นมาจากความต้องการถาปนกิจสงเคราะห์ในชนบท ในลักษณะของกลุ่มประกันภัยในการรวมเงินจากสมาชิกเข้ามาเป็นกองทุนกลางเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพของสมาชิก และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย ซึ่งทาง ธกส. ได้สนับสนุนให้เกษตรกรลูกค้าร่วมกันจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม เปิดโอกาสให้สมาชิกช่วยเหลือกันและกันในการจัดงานศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิต

 

ประกันชีวิตของ ธกส. ที่ได้รับสิทธิพิเศษจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้ามีอะไรบ้าง!?

ประกันชีวิต ฌาปนกิจ ธกส.

 

ถ้าหากใครต้องการอยากที่จะทำประกันชีวิตกับทาง ธกส. ในขณะเดียวกันก็มีความสนใจในการรับสิทธิพิเศษจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ขอแนะนำให้เลือกสมัครแผนประกันชีวิตของทาง ธกส. ดังต่อไปนี้

 

ประกันชีวิต ธกส. : ธกส ทวีรัก 99

ประกันชีวิต ฌาปนกิจ ธกส.

 

จุดเด่นของประกันชีวิต ธกส. ที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า “ธกส ทวีรัก 99

ประกันชีวิต ฌาปนกิจ ธกส.

 

 • เบี้ยประกันชีวิตเริ่มต้นเพียงวันละ 3 บาท
 • คุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท
 • เริ่มส่งตั้งแต่อายุยิ่งน้อย ยิ่งคุ้มค่า
 • ส่งดอกเบี้ยรายปีราคาเดียวตลอดชีพ (*ขึ้นอยู่กับอายุในการฝาก)
 • ครบกำหนดรับ 100% ของเงินทุนสงเคราะห์
 • สามารถใช้ในการลดหย่อนภาษีได้
 • คุ้มครองตลอดชีพ จนถึงอายุ 99 ปี

 

เงื่อนไขของประกันชีวิต ธกส. ที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส ทวีรัก 99

ประกันชีวิต ฌาปนกิจ ธกส.

 

 • เกษตรกรและครอบครัว
 • อายุ 20-60 ปี
 • สุขภาพร่างกายกายแข็งแรงสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วนไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
 • *เฉพาะสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส. รับความคุ้มครองเพิ่มเติมถึงอายุ 70 ปี

 

การสมัครเข้าร่วมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส.

ประกันชีวิต ฌาปนกิจ ธกส.

 

สำหรับการสมัครเข้าร่วมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส. ได้ที่สมาคมตามภูมิลำเนา สามารถได้โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • เป็นผู้บรรลุนติภาวะ
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือคนไร้ความสามารถ
 • มีสุขภาพที่แข็งแรงและที่กำหนดตามข้อบังคับ

 

เอกสารประกอบการพิจารณาสมัครเข้าร่วมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส.

ประกันชีวิต ฌาปนกิจ ธกส.

 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบรับรองแพทบ์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง จากสถานพยาบาลของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
 • หลักฐานอื่นตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส. กำหนด

 

หากสมาชิกในครอบครัวที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส. เสียชีวิต ควรทำอย่างไร!?

ประกันชีวิต ฌาปนกิจ ธกส.

 

เมื่อสมาชิกในบ้านที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส. สามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 • ทายาททำการแจ้งที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส. หรือ ธกส. ที่สังกัดอยู่
 • นำสำเนาใบมรณบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านที่ได้รับการประกทับตราว่า “ตาย” มามอบให้กับเจ้าหน้าที่
 • นำสำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิตและผู้รับประโยชน์มอบให้กับเจ้าหน้าที่
 • นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์มามอบให้กับเจ้าหน้าที่
 • เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วน ทางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส.จะดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ โดยนัดหมายให้ผู้รับประโยชน์มารับเงินตามที่ตกลงกันอีกครั้ง

 

ช่องทางในการติดต่อกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส.

ประกันชีวิต ฌาปนกิจ ธกส.

 

ถ้าหากใครมีความต้องการที่จะติดต่อกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส. สามารถทำได้ผ่านช่องทางที่แสนง่ายดาย ที่บทความชิ้นนี้ได้ทำการรวบรวมเอามาฝากไว้ ณ ที่นี่กันได้เลย

 

 

บทสรุปส่งท้าย : ทำประกันชีวิตควบคู่กับการเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส. ดีไหม!?

ประกันชีวิต ฌาปนกิจ ธกส.

 

          จากข้อมูลในข้างต้น... เห็นได้ว่าสำหรับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส. ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยาก แถมยังใช้เอกสารเล็กน้อยก็จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมเป็นค่างานศพ ในขณะเดียวกันถ้าหากทำประกันชีวิตกับทาง ธกส. เพิ่มเติม ก็ยังได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษที่น่าสนใจอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นการทำประกันครั้งเดียว แต่ได้นกหลายตัวของแท้เลยทีเดียว...

 

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

最新情報をお届けします

บทความแนะนำ
บัตรเครดิตกสิกรกดเงินสดได้ไหม
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิตกสิกรกดเงินสดได้ไหม คุ้มค่าน่าใช้ควรสมัครหรือเปล่า!?
บัตรเครดิตกสิกรกดเงินสดได้ไหม!? ควรหรือไม่ควรใช้ ติดตามอ่านได้จากบทควา...