ประกันชีวิต ฌาปนกิจ ธกส.
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

ประกันชีวิต ธกส. ทวีรัก 99 กับสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส.

ประกันชีวิต ฌาปนกิจ ธกส.

 

 

การทำประกันชีวิต...

เป็นการตัดสินใจที่น่าสนใจสำหรับคนที่ต้องการวางแผนรับมือกับอนาคตที่แน่นอน และเหลือเงินทุนเอาไว้ให้กับคนข้างหลัง

แต่จะดีกว่าหรือเปล่าหากการทำประกันชีวิต ในขณะเดียวกันก็ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มในกรณีเสียชีวิตจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ถ้าหากใครกำลังสนใจอยากทราบเกี่ยวกับการทำประกันภัยและรับความคุ้มครองเพิ่มเติมจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส. ขอแนะนำว่าไม่ควรพลาดบทความชิ้นนี้ด้วยประการทั้งปวง

 

การฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร!?

 

การฌาปนกิจสงเคราะห์ คือ กิจการที่บุคคลหลายคนให้ความยินยอมตกลงที่จะเข้าร่วมเพื่อช่วงสงเคราะห์ระหว่างกันและกันในการจัดการงานพิธีศพ พร้อมกับสงเคราะห์ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยฌาปนกิจสงเคราะจะไม่มีความประสงค์ในการแสวงหาผลกำไร หรือหารายได้เพื่อนำมาแบ่งปันกัน นอกจากนี้ การฌาปนกิจสงเคราะห์จะต้องได้รับการดูแลโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้น ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะ พ.ศ. 2545

 

ประเภทของการฌาปนกิจสงเคราะห์

 

ในปัจจุบันการฌาปนกิจสงเคราะห์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก โดยมีลักษณะของการดำเนินงานที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

 

1.การฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่ก่อตั้งโดยภาคเอกชน

 

เป็นการให้บริการการฌาปนกิจสงเคราะห์ในรูปแบบของสวัสดอการชุมชม ที่มักเรียกกันว่า "สวัสดิการเสียชีวิต" ที่มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือสมาชิกในชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับจากการผลกระทบการเสียชีวิตของสมาชิก ด้วยจำนวนเงินระยะเวลาการออมของชุมชนเป็นต้น

 

2.การการฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่ก่อตั้งโดยภาคราชการ หน่วยงานรัฐหรือองค์กรวิชาชีพ

 

การฌาปนกิจสงเคราะห์ในลักษณะนี้ เป็นของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแบของรัฐ เช่น สมาคมการฌาปนกิจสงเคราะห์ ธกส. เป็นบริการที่ทางธนาคารมอบให้กับผู้ที่ทำการกู้ยืมเงินหรือฝากเงินเป็นกรณีพิเศษ ด้วยเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บแต่ละเดือน ขึ้นอยู่กับจำนวนของสมาชิกที่เสียชีวิตในแต่ละเดือน โดยไม่เกินกว่าอัตราที่กฎกระทรวงกำหนดและอาจมีการเรียกเก็บเงินในส่วนดังกล่าวล่วงหน้าเอาไว้ 1 ปี เพื่อใช้ในการสำรองจ่ายเป็นค่าจัดการงานซพ โดยที่ต้องไม่เกินอัตราตามที่ประชุมใหญ่กำหนด และต้องมีการกำหนดในข้อบังคับอีกด้วย

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส. คืออะไร!?

ประกันชีวิต ฌาปนกิจ ธกส.

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส. ถูกก่อตั้งขึ้นมาจากความต้องการถาปนกิจสงเคราะห์ในชนบท ในลักษณะของกลุ่มประกันภัยในการรวมเงินจากสมาชิกเข้ามาเป็นกองทุนกลางเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพของสมาชิก และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย ซึ่งทาง ธกส. ได้สนับสนุนให้เกษตรกรลูกค้าร่วมกันจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม เปิดโอกาสให้สมาชิกช่วยเหลือกันและกันในการจัดงานศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิต

 

การฌาปนกิจสงเคราะห์ ไม่ใช่ประกันชีวิต

 

เรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างมากควรทราบคือ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ไม่ใช่ประกันชีวิต! ทำให้ยอดเงินที่ได้รับเพื่อช่วยเหลือในการทำศพจะไม่เท่ากันทุกราย ทั้งนี้จำนวนของเงินที่ได้รับนั้นจะขึ้นอยู่กับจำนวนของสมาชิกและยอดร่วมจ่าย หากมีสมาชิกเป็นจำนวนมากยอดที่สามารถจ่ายให้เป็นเงินช่วยเหลือการทำศพก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง

 

ประโยชน์และข้อดีของการฌาปนกิจสงเคราะห์

 

 • การฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นหลักประกันที่ดีให้กับครอบครัว เมื่อสมาชิกเสียชีวิต
 • การฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกจะได้รับการช่วยเหลือโดยมีเงินการจัดงานศพให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 • การฌาปนกิจสงเคราะห์ หากมีเงินเหลือจากการจัดการศพ ทายาทจะได้รับเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุน เพื่อต่อยอดอาชีพ หรือเป็นทุนการศึกษา เป็นต้น
 • การฌาปนกิจสงเคราะห์ เหมาะกับครอบครัวที่มีรายได้ไม่มาก ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการจัดงานศพที่จำเป็นต้องใช้เงินค่อนข้างมาก

 

ประกันชีวิตของ ธกส. ที่ได้รับสิทธิพิเศษจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้ามีอะไรบ้าง!?

ประกันชีวิต ฌาปนกิจ ธกส.

 

ถ้าหากใครต้องการอยากที่จะทำประกันชีวิตกับทาง ธกส. ในขณะเดียวกันก็มีความสนใจในการรับสิทธิพิเศษจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ขอแนะนำให้เลือกสมัครแผนประกันชีวิตของทาง ธกส. ดังต่อไปนี้

 

ประกันชีวิต ธกส. : ธกส ทวีรัก 99

ประกันชีวิต ฌาปนกิจ ธกส.

 

จุดเด่นของประกันชีวิต ธกส. ที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า “ธกส ทวีรัก 99

ประกันชีวิต ฌาปนกิจ ธกส.

 

 • เบี้ยประกันชีวิตเริ่มต้นเพียงวันละ 3 บาท
 • คุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท
 • เริ่มส่งตั้งแต่อายุยิ่งน้อย ยิ่งคุ้มค่า
 • ส่งดอกเบี้ยรายปีราคาเดียวตลอดชีพ (*ขึ้นอยู่กับอายุในการฝาก)
 • ครบกำหนดรับ 100% ของเงินทุนสงเคราะห์
 • สามารถใช้ในการลดหย่อนภาษีได้
 • คุ้มครองตลอดชีพ จนถึงอายุ 99 ปี

 

เงื่อนไขของประกันชีวิต ธกส. ที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส ทวีรัก 99

ประกันชีวิต ฌาปนกิจ ธกส.

 

 • เกษตรกรและครอบครัว
 • อายุ 20-60 ปี
 • สุขภาพร่างกายกายแข็งแรงสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วนไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
 • *เฉพาะสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส. รับความคุ้มครองเพิ่มเติมถึงอายุ 70 ปี

 

การสมัครเข้าร่วมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส.

ประกันชีวิต ฌาปนกิจ ธกส.

 

สำหรับการสมัครเข้าร่วมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส. ได้ที่สมาคมตามภูมิลำเนา สามารถได้โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • เป็นผู้บรรลุนติภาวะ
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือคนไร้ความสามารถ
 • มีสุขภาพที่แข็งแรงและที่กำหนดตามข้อบังคับ

 

เอกสารประกอบการพิจารณาสมัครเข้าร่วมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส.

ประกันชีวิต ฌาปนกิจ ธกส.

 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบรับรองแพทบ์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง จากสถานพยาบาลของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
 • หลักฐานอื่นตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส. กำหนด

 

หากสมาชิกในครอบครัวที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส. เสียชีวิต ควรทำอย่างไร!?

ประกันชีวิต ฌาปนกิจ ธกส.

 

เมื่อสมาชิกในบ้านที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส. สามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 • ทายาททำการแจ้งที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส. หรือ ธกส. ที่สังกัดอยู่
 • นำสำเนาใบมรณบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านที่ได้รับการประกทับตราว่า “ตาย” มามอบให้กับเจ้าหน้าที่
 • นำสำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิตและผู้รับประโยชน์มอบให้กับเจ้าหน้าที่
 • นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์มามอบให้กับเจ้าหน้าที่
 • เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วน ทางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส.จะดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ โดยนัดหมายให้ผู้รับประโยชน์มารับเงินตามที่ตกลงกันอีกครั้ง

 

ช่องทางในการติดต่อกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส.

ประกันชีวิต ฌาปนกิจ ธกส.

 

ถ้าหากใครมีความต้องการที่จะติดต่อกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส. สามารถทำได้ผ่านช่องทางที่แสนง่ายดาย ที่บทความชิ้นนี้ได้ทำการรวบรวมเอามาฝากไว้ ณ ที่นี่กันได้เลย

 

 

 

ใครบ้างที่มีสิทธิรับเงินค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส.

 

เมื่อสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส. เสียชีวิต สิทธิในการรับเงินจัดงานศพและสงเคราะห์ครอบครัวจะต้องเรียงตามลำดับความใกล้ชิดภายในครอบครัว ดังต่อไปนี้

 

1.สามี ภรรยา บุตร บิดาและมารดา

2.พี่ย้องร่วมบิดา และมารดาเดียวกัน

3.พี่น้องร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน

4.ลุง ป้า น้า อา

5.ปู่ ยา ตา และยาย

6.ผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือผู้ที่อยู่ในการอุปการะเลี้ยงดู

 

ประกันสุขภาพ อีกทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยหน้าประกันชีวิต ที่คนมองอนาคตต้องมี!!!

 

คนที่มองถึงอนาคตส่วนใหญ่มักที่จะตัดสินใจเลือกทำประกันชีวิต แต่ในขณะเดียวกันในระหว่างเส้นทางเดินของชีวิตอันยาวนานก็อาจมีหลายครั้งที่ต้องประสบกับปัญหาด้านสุขภาพจนจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเช่นกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันเอาไว้อย่างรอบด้าน การทำประกันสุขภาพเองก็เป็นสิ่งที่ควรให้ความใส่ใจเป็นอย่างมากด้วยเช่นกัน สำหรับใครที่กำลังมองหาสุขภาพแบบเหมาจ่าย ที่ให้การรักษาอย่างครอบคลุม สบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลอยากขอแนะนำให้รู้จักกับ ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย กรุงไทย AXA ที่เชื่อว่าจะตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างตรงจุดอย่างแน่นอน..

 

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย กรุงไทย AXA : iHealthy

ประกันสุขภาพเเบบเหมาจ่าย i Healthy

 

 

ประกันสุขภาพเเบบเหมาจ่าย i Healthy

 

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย กรุงไทย AXA : iHealthy

 

 • คุ้มครองสูงสุดด้วยวงเงินประกันแบบเหมาจ่ายถึง 100 ล้านบาท
 • คุ้มครองผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • คุ้มครองโรคมะเร็ง โรคไตและโรคหัวใจ เป็นต้น
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับการตั้งครรภ์และคลอดบุตร
 • บริการที่ปรึกษาด้านนสุขภาพ
 • คุ้มครองทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม
 • จ่ายจริงทั้งเข้ารักษาตัวนอนในโรงพยาบาล หรือไม่นอนพักรักษาตัว
 • หมดกังวลกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลส่วนเกิน
 • คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 85 ปี
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (*เฉพาะผู้มีอายุไม่เกิน 56 ปี และไม่เคยมีประวัติเป็นโครก่อนทำประกัน)
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 5xx บาท
 • ครบสัญญามีเงินคืน 50,000 บาท

บทสรุปส่งท้าย : ทำประกันชีวิตควบคู่กับการเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส. ดีไหม!?

ประกันชีวิต ฌาปนกิจ ธกส.

 

 จากข้อมูลในข้างต้น...

เห็นได้ว่าสำหรับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส. ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยาก แถมยังใช้เอกสารเล็กน้อยก็จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมเป็นค่างานศพ ในขณะเดียวกันถ้าหากทำประกันชีวิตกับทาง ธกส. เพิ่มเติม ก็ยังได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษที่น่าสนใจอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นการทำประกันครั้งเดียว แต่ได้นกหลายตัวของแท้เลยทีเดียว...

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
บัตร กด เงินสด จ่าย คืน ยัง ไง pantip
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
[6 ขั้นตอน] โทรศัพท์ยกเลิกค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตเทสโก้โลตัส วีซ่า แพลทินัมอย่างไรให้จบ ครบในขั้นตอนเดียว
อยากยกเลิกค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตเทสโก้โลตัส วีซ่า แพลทินัมรายปีผ่านโทร...
Citibank Lazada
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
[[รีวิว]] 12 ฟังก์ชันเติมความสุขทุกการช้อปปิ้งออนไลน์ ด้วยบัตรเครดิต Citibank Lazada ดีไหม โดนใจชาว Pantip หรือเปล่า!?
บัตรเครดิต Citibank Lazada ความสุขในการช้อปปิ้งออนไลน์ ที่คุณเป็นเจ้าข...