คํานวณสินเชื่อบ้านไทยพาณิชย์
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

อยากกู้สินเชื่อซื้อบ้านใหม่ธนาคารไทยพาณิชย์ช่วยได้ แถมยังคำนวณดอกเบี้ยง่ายไม่ต้องง้อใคร!

คํานวณสินเชื่อบ้านไทยพาณิชย์

 

ธนาคารไทยพาณิชย์... เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการสินเชื่อชั้นนำที่ช่วยตอบโจทย์สานฝันของคนที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเปิดช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยให้คนที่กำลังอยากที่จะกู้สินเชื่อบ้านกับธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทำการคำนวณเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและรายจ่ายประจำเดือนที่ต้องชำระคืนให้กับทางธนาคารไทยพาณิชย์อีกด้วย ส่วนสินเชื่อธนาคารไทยพาณิชย์จะมีความน่าสนใจเพียงใด คำนวณแล้วต้องจ่ายคืนเท่าไหร่ต่อเดือน!? บทความนี้มีคำตอบให้อย่างแน่นอน

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของสินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB New Loan)

คํานวณสินเชื่อบ้านไทยพาณิชย์

 

 • เหมาะกับคนที่อยากซื้อบ้านเป็นของตัวเอง
 • อนุมัติวงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
 • อัตราดอกเบี้ยมีให้เลือกอย่างหลากหลาย (*อัตราดอกเบี้ยคงที่และแบบลอยตัว
 • ผ่อนชำระได้อย่างยาวนานสูงสุด 30 ปี (*รวมระยะเวลาในการผ่อนชำระแล้ว ผู้กู้จะต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี และ 75 ปี ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ)

คุณสมบัติในการสมัครสินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB New Loan)

คํานวณสินเชื่อบ้านไทยพาณิชย์

 

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 • ต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท ต่อเดือน

 

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB New Loan)

คํานวณสินเชื่อบ้านไทยพาณิชย์

 

 • อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว = MRR+0.75% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ คิดตามสภาวะการตลาด ณ ช่วงเวลานั้น โดยไม่เรียกเก็บเกินอัตราดอกเบี้ยสูงสุด โดยผู้กู้จะต้องทำการเสียค่าธรรมเนียมสินเชื่อในอัตรา 0.25 ของวงเงินกู้ด้วย

เอกสารสำคัญสำหรับประกอบการสมัครสินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB New Loan)

คํานวณสินเชื่อบ้านไทยพาณิชย์

 

1.เอกสารส่วนบุคคลในการขอกู้สินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB New Loan)   

 

 • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนสมรส (*ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (*ถ้ามี)

2.เอกสารแสดงรายได้ในการขอกู้สินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB New Loan)

 

บุคคลธรรมดา

 

 • หนังสือรับรองเงินเดือนและสลิปเงินเดือน
 • สำเนาการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

เจ้าของกิจการประกอบอาชีพส่วนตัว

 

สำเนาการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

เจ้าของกิจการและอาชีพอิสระ

 

 • สำเนาการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์ วิศวกร ทนายความและสถาปนิก เป็นต้น

3.เอกสารด้านหลักประกันในการขอกู้สินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB New Loan)

 

 • ภาพถ่ายแสดงกรรมสิทธิ์ด้านหลักประกัน
 • สัญญาซื้อขาย
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินในกรณีที่ทำการผ่อนชำระเงินกู้จากสถาบันทางการเงินเดิม ย้อนหลัง 6 เดือน

 

ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่ควรทราบในการขอกู้สินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB New Loan)

คํานวณสินเชื่อบ้านไทยพาณิชย์

 

 • ค่าสำรวจและประเมินหลักทรัพย์ ไม่เกิน 4,000 บาท (*ชำระเป็นเงินสด เงินโอน หรือเช็ค)
 • ค่าบริการ ณ วันจดจำนอง อัตรา 0.05% ของวงเงิน หรือไม่เกิน 2,140 บาท (*ชำระเป็นเงินสด เงินโอน หรือเช็ค)
 • ค่าอากรแสตมป์ อัตรา 0.05% ของวงเงิน หรือไม่เกิน 10,000 บาท (*ชำระเป็นเงินสด เงินโอน หรือเช็ค)
 • ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย คิดตามอัตราดอกเบี้ยของบริษัทประกัน (*ชำระเป็นเงินสด เงินโอน เช็คและการตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ)

 

คำนวณสินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB New Loan) อย่างง่ายดายด้วยตัวเอง

คํานวณสินเชื่อบ้านไทยพาณิชย์

 

สำหรับคนที่กำลังให้ความสนใจอยากที่จะสมัครสินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB New Loan) แต่ยังติดปัญหาอยู่ที่ยังนึกภาพของดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายคืนให้กับทางธนาคารว่าจะเป็นจำนวนมากเพียงใดกันแน่ ก็สามารถที่จะทำการคำนวณสินเชื่ออย่างง่ายดายด้วยตัวเองผ่านช่องทางออนไลน์ที่ทางสินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB New Loan) ได้เตรียมไว้ให้บริการดังต่อไปนี้กันได้เลย

 

 

คำนวณสินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB New Loan) คลิก!

 

แบบคำนวณสินเชื่ออย่างง่ายของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB New Loan)

 

ในส่วนของการคำนวณธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB New Loan) จะแบ่งออกเป็นสองส่วน ดังต่อไปนี้

แบบที่ 1 : คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือน

แบบที่ 2 : คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

 

อติดต่อเจ้าหน้าที่ของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB New Loan) เพื่อคำนวณสินเชื่ออย่างละเอียด

คํานวณสินเชื่อบ้านไทยพาณิชย์

 

สำหรับคนที่อยากทราบการคำนวณรายจ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการขอกู้ยืมสินเชื่อธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB New Loan) อย่างละเอียดสามารถทำการขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB AME Call Center หมายเลขโทรศัพท์ : 02-722-2222

 

บทสรุปส่งท้าย : หลังการคำนวณแล้วสินเชื่อธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB New Loan) ดีไหม!?

คํานวณสินเชื่อบ้านไทยพาณิชย์

 

          จากข้อมูลในเบื้องต้นจะเห็นได้ว่า... ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB New Loan) มีการให้บริการเกี่ยวกับสินเชื่อบ้านและการคำนวณรายละเอียดต่างๆที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีรายละเอียดที่ช่วยในการตัดสินใจเพื่อขอสินเชื่อกู้ซื้อบ้านได้เป็นอย่างดี ถ้าหากใครกำลังสนสินเชื่อกู้ซื้อบ้านอยู่ล่ะก็ เชื่อว่าธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB New Loan) จะไม่ทำให้ผิดหวังกันอย่างแน่นอน...

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
6 บริการสินเชื่อรถธนาคารกรุงศรี ตอบทุกโจทย์ความต้องการ อยากมีรถใหม่หรือรถแลกเงิน เลือกได้แบบครบวงจร
สินเชื่อ
6 บริการสินเชื่อรถธนาคารกรุงศรี ตอบทุกโจทย์ความต้องการ อยากมีรถใหม่หรือรถแลกเงิน เลือกได้แบบครบวงจร
อยากกู้ยืมสินเชื่อรถใหม่ หรือรถแลกเงิน ทุกความต้องการเป็นจริงได้กับ 6 ...
สมัคร บัตร เครดิต ktc ออนไลน์
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
#7 ข้อดีน่ารู้ของการสมัครบัตรเครดิต KTC ผ่านทางออนไลน์ที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน
อยากทำการสมัครบัตรเครดิต KTC ผ่านทางออนไลน์ มีข้อดีอะไรกันบ้าง ทำไมถึง...