ประกันสุขภาพลูก
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

รีไฟแนนซ์กสิกร ตัวช่วยสำหรับคนที่อยากเพิ่มความคล่องตัวด้านการเงิน!

 

คำนวณสินเชื่อบ้านออมสิน

 

เมื่อสภาพคล่องทางการเงินมีอันสะดุด... หลายท่านคงนึกถึงวิธีแก้ปัญหาแบบที่ดอกเบี้ยต่ำ รวมหนี้ไว้ก้อนเดียวและที่เดียวเพื่อป้องกันการลืมซึ่งอาจเป็นสาเหตุนำไปสู่ความผิดพลาดในการชำระหนี้ได้ ในบทความนี้จะขอแนะนำทุกท่านให้รู้จักกับสินเชื่อกสิกรไทย ธนาคารสีเขียวที่หลายท่านคงคุ้นชื่อเป็นอย่างดีจะมีสินเชื่อรีไฟแนนซ์อะไรที่น่าสนใจบ้าง ไปติดตามอ่านด้านล่างกันเลยค่ะ

 

รีไฟแนนซ์กสิกร : สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

รี ไฟแนนซ์ กสิกร

 

เริ่มกันที่สินเชื่อรีไฟแนนซ์กสิกรประเภทแรก เป็นสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำทำให้รายจ่ายที่เคยมีประหยัดขึ้น ที่สำคัญท่านสามารถยื่นกู้เพิ่มเติมจากยอดคงค้างที่มีต่อสถาบันการเงินเดิมได้อีกด้วย! และไวสุดตอบโจทย์คนยุคนี้ด้วยการทราบผลอนุมัติภายใน 3 วันเท่านั้น โดยสินเชื่อรีไฟแนนซ์กสิกรไทยมีประเภทหลักทรัพย์ที่รองรับดังนี้

1. บ้านเดี่ยว

2. ทาวน์เฮ้าส์

3. อาคารพาณิชย์

4. ห้องชุด

โดยให้ระยะเวลาผ่อนชำระยาวนานสูงสุดถึง 30 ปีกับวงเงินสูงสุดถึง 100% จากราคาประเมินของหลักทรัพย์ค้ำประกัน หากยื่นเอกสารครบถ้วนก็สามารถทราบผลเบื้องต้นได้ในเวลาไม่เกินสามวันตามข้อมูลด้านบนค่ะ

คุณสมบัติผู้ยื่นกู้

 

1. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย

2. ต้องเป็นผู้มีอายุ 20 ปีขึ้นไปแต่อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

3. ในกรณีกู้เดี่ยว ท่านจะต้องเป็นผู้มีรายได้สุทธิตั้งแต่ 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป

4. ในกรณีกู้ร่วม ท่านผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมต้องมีรายได้สุทธิรวมกัน 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป

5. ในกรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานปัจจุบันไม่น้อยกว่า 6 เดือน

6. ในกรณีเป็นผู้ประกอบการหรือาชีพอิสระ ต้องประกอบธุรกิจ/อาชีพ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

7. หากมีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย รวมถึงคู่สมรสไม่จดทะเบียน

8. ท่านผู้กู้จะต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน

 

เอกสารประกอบการพิจารณา

 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ (ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)

3. ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)

4. กรณีสมรสจดทะเบียน ต้องมีสำเนาทะเบียนสมรส

5. กรณีสมรสไม่จดทะเบียน ต้องมีหนังสือยืนยันสถานภาพสมรสจากลูกค้า หรือสำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร

6. กรณีหม้าย ต้องมีใบสำคัญการหย่าหรือใบแจ้งความเลิกร้างกับคู่สมรส หรือใบมรณะบัตรคู่สมรส

7. สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) / สลิปโบนัส

8. เอกสารแสดงการเดินบัญชีอย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

 

รีไฟแนนซ์กสิกร : สินเชื่อรถช่วยได้

รี ไฟแนนซ์ กสิกร

 

ต่อกันด้วยสินเชื่อรีไฟแนนซ์ประเภทที่สองจากธนาคารกสิกรไทย ที่มีความพิเศษคือ อนุมัติให้รถที่มีอายุสูงสุด 16 ปี! เพียงแค่ใช้เล่มทะเบียนยื่นต่อธนาคารกสิกรไทย แต่ไม่ต้องกังวลว่ารถจะเปลี่ยนเจ้าของเพราะ สินเชื่อนี้ไม่จำเป็นต้องโอนกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด เรียกได้ว่ารถยังเป็นของท่าน เงินก็เป็นของท่านด้วยเช่นกัน โดยทางธนาคารจะคืนเล่มทะเบียนให้เมื่อผ่อนชำระครบถ้วนแล้วเท่านั้น

สินเชื่อรถช่วยได้เป็นสินเชื่อแบบลดต้นลดดอก สามารถโปะได้หรือปิดได้ก่อนกำหนดเวลา ซึ่งมีระยะเวลาผ่อนสบายๆนานสูงสุดถึง 72 เดือน แต่มีข้อจำกัดว่าอายุรถต้องไม่เกิน 16 ปี นับแต่ปีที่จดทะเบียนจนถึงปีที่สมัครสินเชื่อ ที่สำคัญเมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อน อายุรถจะต้องไม่เกิน 21 ปี โดยต้องอยู่​ในสภาพใช้งานได้ปกติ ไม่มีความชำรุดบกพร่อง​อื่นใด และมีอีกหนึ่งความพิเศษที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ฉับไวของคนยุคนี้นั้นคือ อนุมัติภายใน 24 ชั่วโมงเท่านั้น! แล้วยังไม่ต้องมีคนค้ำประกันอีกด้วย

คุณสมบัติผู้ยื่นกู้

 

1. ต้องมีอายุระหว่าง 20 - 70 ปี

2. ต้องมีอายุงานขั้นต่ำ 6 เดือน และผ่านการทดลองงาน / อายุกิจการ 2 ปี​

3. ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเล่มคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้ หรือภาระผูกพันใด ๆ หรืออยู่ระหว่างผ่อนชำระทื่อื่น

4. ต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน

เอกสารประกอบการพิจารณา

 

1. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ 1 ชุด หรือ

2. บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน

3. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

4. หากเป็นเจ้าของกิจการ ต้องมีทะเบียนพาณิชย์ 1 ชุด

 

รีไฟแนนซ์กสิกร : บทส่งท้าย

 

คำนวณสินเชื่อบ้านออมสิน

 

จะเห็นได้ว่าธนาคารกสิกรไทยมีบริการสินเชื่อที่เอื้อให้ท่านผู้ต้องการเงินหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นรีไฟแนนซ์บ้านหรือรถ อีกทั้งยังดอกเบี้ยต่ำและอนุมัติไว เพียงแค่ท่านตรงตามคุณสมบัติที่ธนาคารกำหนด เรียกได้ว่าสินเชื่อรีไฟแนนซ์กสิกรตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อย่างแน่นอนค่ะ ขอเพียงแค่เอกสารครบ คุณสมบัติได้แค่นี้ก็ผ่านฉลุยค่ะ...

 

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
เพิ่มวงเงินบัตรเครดิต KTC ทั้ง 2 แบบ (ชั่วคราวและถาวร) คืออะไร? ทำอย่างไร?
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
เพิ่มวงเงินบัตรเครดิต KTC ทั้ง 2 แบบ (ชั่วคราวและถาวร) คืออะไร? ทำอย่างไร?
เพิ่มวงเงินบัตรเครดิต KTC ทั้ง 2 แบบ (ชั่วคราวและถาวร) คืออะไร? ทำอย่า...
ชาว Pantip สงสัย เราตอบ! สมัครบัตรเครดิต UOB กี่วันอนุมัติ เช็กผลอย่างไร แถมกระเป๋าหรือเปล่า?
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
ชาว Pantip สงสัย เราตอบ! สมัครบัตรเครดิต UOB กี่วันอนุมัติ เช็กผลอย่างไร แถมกระเป๋าหรือเปล่า?
รวมทุกสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการสมัครบัตรเครดิต UOB จากชาว Pantip สมัคร...