พันธบัตรออมทรัพย์ คืออะไร น่าลงไหม เก็งกำไรระยะยาวดีหรือเปล่า? #เจาะลึกปี 2565
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
ฉบับย่อ :

  • พันธบัตร คือ “ตราสารหนี้รัฐบาล” ถูกออกโดยภาครัฐ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ผู้ที่ทำการซื้อพันธบัตรจะได้รับสถานะ “เจ้าหนี้” โดยมีหน่วยงานที่ออกธนบัตรเป็นลูกหนี้
  • พันธบัตรออมทรัพย์ คือ การซื้อพันธบัตรของรัฐบาลมาเก็บเอาไว้ มีเป้าหมายเพื่อการออมทรัพย์ตามระยะเวลาที่กำหนด
  • พันธบัตรออมทรัพย์ ถือว่าเป็นการลงทุนที่มี “ความมั่นคงสูง” ไม่มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินต้นกลับคืน นอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรออมทรัพย์โดยเฉลี่ยยังสูงมากกว่าการฝากเงินกับธนาคาร
  • พันธบัตรออมทรัพย์ มีจุดด้อยคือ สูญเสียโอกาสในการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า หากขายให้กับบุคคลอื่นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อาจได้รับเงินต้นคืนน้อยกว่าปกติ และดอกเบี้ยมักไม่ปรับตัวขึ้นตามสถานการณ์
  • พันธบัตรออมทรัพย์แบบดอกเบี้ยลอยตัว คือ พันธบัตรที่อิงอัตราตอบแทนกับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ทำให้ได้รับดอกเบี้ยในแต่ละงวดไม่เท่ากัน
  • กองทุนส่วนบุคคลหรือคณะบุคคลคือกลุ่มที่ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ ในตลาดแรกไม่ได้ แต่สามารถซื้อจากตลาดรองได้

ก่อนตัดสินใจลงทุน มาทำความรู้จักกับพันธบัตรออมทรัพย์กันก่อน คืออะไรและน่าลงทุนแค่ไหนกัน

พันธบัตร ออม ทรัพย์ คือ

 

“พันธบัตร” เป็นหนึ่งในการลงทุนที่เรียกได้ว่าทั้งน่าเก็งกำไร และน่าใช้เป็นที่ออมทรัพย์ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นการลงทุนที่ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย แถมยังสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ต้องมีประสบการณ์ด้านการลงทุนอีกด้วย

ถ้าหากใครกำลังสนใจอยากซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ เพื่อทำการช่วยออมเงิน ขอแนะนำให้อ่านบทความชิ้นนี้ให้จบ รับรองว่าจะมีสิ่งที่ตามหากันอย่างแน่นอน

 

พันธบัตร คืออะไร?

พันธบัตร ออม ทรัพย์ คือ

 

พันธบัตร คือ “ตราสารหนี้รัฐบาล” ถูกออกโดยภาครัฐ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ผู้ที่ทำการซื้อพันธบัตรจะได้รับสถานะ “เจ้าหนี้” โดยมีหน่วยงานที่ออกธนบัตรเป็นลูกหนี้ ที่ต้องทำชำระหนี้ รวมไปถึงมอบผลประโยชน์บางประการตามที่ตกลงกันเอาไว้ให้กับเจ้าหนี้ อาทิเช่น เงินปันผล ดอกเบี้ย เป็นต้น

เหตุผลสำคัญที่ทางภาครัฐต้องออกพันธบัตรเป็นเพราะมีความต้องการระดมเงินทุนเพื่อนำมาใช้ในการบริหาร พัฒนาประเทศหรือเพื่อลดความขาดดุลทางการเงิน เป็นต้น การซื้อพันธบัตรรัฐบาลจึงเหมือนกับเป็นการช่วยประเทศชาติไปด้วยในขณะเดียวกัน

 

พันธบัตรออมทรัพย์ คืออะไร?

พันธบัตร ออม ทรัพย์ คือ

 

พันธบัตรออมทรัพย์ คือ การซื้อพันธบัตรของรัฐบาลมาเก็บเอาไว้ โดยมีเป้าหมายเพื่อการออมทรัพย์เนื่องจากมองเห็นประโยชน์ว่าพันธบัตรสามารถมอบผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยได้มากกว่าการนำไปฝากเอาไว้ในธนาคาร

 

ข้อดีของพันธบัตรออมทรัพย์ คืออะไร?

พันธบัตร ออม ทรัพย์ คือ

 

พันธบัตรออมทรัพย์ ถือว่าเป็นการลงทุนที่มี “ความมั่นคงสูง” ไม่มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินต้นกลับคืน นอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรออมทรัพย์โดยเฉลี่ยยังสูงมากกว่าการฝากเงินแบบประจำในปัจจุบันอีกด้วย

 

ข้อด้อยของพันธบัตรออมทรัพย์ คืออะไร?

พันธบัตร ออม ทรัพย์ คือ

 

ในส่วนของจุดด้อยในการฝากเงินกับพันธบัตรออมทรัพย์ สามารถทำการสรุปเป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจได้ดังต่อไปนี้

 

  • พันธบัตรออมทรัพย์ อาจทำให้ผู้ลงทุนสูญเสียโอกาสในการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า
  • พันธบัตรออมทรัพย์ หากขายให้กับบุคคลอื่นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อาจได้รับเงินต้นคืนน้อยกว่าอัตราที่กำหนดเอาไว้
  • พันธบัตรออมทรัพย์ อาจสูญเสียโอกาสได้รับดอกเบี้ยเงินฝากที่อาจปรับตัวสูงมากขึ้นมากกว่าของพันธบัตรออมทรัพย์ ในอนาคต

 

พันธบัตรออมทรัพย์แบบดอกเบี้ยลอยตัว คืออะไร?

พันธบัตร ออม ทรัพย์ คือ

 

พันธบัตรออมทรัพย์แบบดอกเบี้ยลอยตัว คือ พันธบัตรที่อิงอัตราตอบแทนกับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ผู้ที่ลงทุนกับพันธบัตรออมทรัพย์แบบดอกเบี้ยลอยตัวจะได้รับอัตราตอบแทนแต่ละงวดไม่เท่ากัน โดยการเปลี่ยนของดอกเบี้ยจะเป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในวันที่กำหนดดอกเบี้ยใหม่

 

กองทุนส่วนบุคคลหรือคณะบุคคลคือกลุ่มที่ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ “ไม่ได้”

พันธบัตร ออม ทรัพย์ คือ

 

กองทุนส่วนบุคคลที่ทำการบริหารโดยสถาบันทางการเงินไม่สามารถซื้อได้ คณะบุคคลไม่สามารถซื้อได้เนื่องจากไม่ได้มีสถานภาพเป็น “บุคคล” (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทำให้ไม่อยู่ในข่ายที่จะทำการซื้อได้ในตลาดแรก แต่สามารถทำการซื้อหรือโอนจากบุคคลอื่นได้ในตลาดรองในระยะเวลาที่ได้กำหนดเอาไว้

 

.
พันธบัตรออมทรัพย์มือใหม่ลงทุนได้ไหมคะ?

.
พันธบัตรออมทรัพย์ เหมาะที่สุดสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ลงทุน เข้าใจง่าย แถมไม่ต้องเสี่ยงด้วย

 

ส่งท้ายก่อนจาก # พันธบัตรออมทรัพย์ คืออะไรที่น่าลงทุนหรือเปล่า?

พันธบัตร ออม ทรัพย์ คือ

 

หลังจากที่ได้ทราบกันไปแล้วว่าพันธบัตรออมทรัพย์คืออะไร และความน่าลงทุนที่เรียกได้ว่ามีความน่าสนใจกันเป็นอย่างมาก เชื่อว่าคงจะช่วยให้หลาย ๆ คนสามารถทำการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมแล้วว่าพันธบัตรออมทรัพย์ คือสิ่งที่น่าลงทุนสำหรับตัวเองหรือเปล่าได้อย่างแน่นอน

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
บัตร กด เงินสด ออมสิน
ธนาคาร/ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด
บัตรกดเงินสดออมสิน บัตรกดเงินสดออมสิน People Card [อนุมัติ 5 เท่า สูงสุด 300,000 บาท] ไม่ต้องง้อคนค้ำประกัน!
บัตรกดเงินสดออมสิน บัตรกดเงินสดออมสิน People Card ไม่ต้องง้อคนค้ำประกั...
บัตรเครดิตบัวหลวง บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
ชาว Pantip แนะนำ บัตรเครดิตบัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ สมัครทำไว้อุ่นใจทุกการใช้จ่าย
มารู้จักกับบัตรเครดิตบัวหลวง หรือธนาคารกรุงเทพกับสิทธิประโยชน์น่าสนใจท...