บัตรประชารัฐคืออะไร? ใช้กดเงินสดได้ไหม? พร้อม “2 เงื่อนไขหลัก” ของการสมัครบัตรประชารัฐ [ข้อมูลล่าสุดปี 2564]
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

บัตรประชารัฐคืออะไร? มาทำความรู้จักกัน

บัตร ประชา รัฐ กด เงินสด ได้ ไหม 64

 

บัตรประชารัฐ’ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน เป็นหนึ่งในมาตรการของภาครัฐ ที่ได้ออกมาให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเยียวยาประชาชนชาวไทยที่ประสบปัญหาทางด้านการเงิน ไม่สามารถใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งประชาชนชาวไทยทุกคนสามารถสมัครบัตรประชารัฐได้ เพียงแค่มีเงื่อนไขและทำขั้นตอนได้ถูกต้องตรงกับมาตรการที่กำหนด ซึ่งเงื่อนไขหลักทั้ง 2 จะมีอะไรบ้าง มาดูกัน!

 

เงื่อนไขการสมัครบัตรประชารัฐในปี 2564

บัตร ประชา รัฐ กด เงินสด ได้ ไหม 64

 

ในปี 2564 นี้ ได้มีผู้รับสิทธิบัตรประชารัฐหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจำนวน 13.65 ล้านราย ต้องทำการลงทะเบียนบัตรใหม่อีกครั้ง เนื่องจากทางกระทรวงการคลังได้ปรับเงื่อนไขของผู้สมัครให้มีเหมาะสมและเข้าถึงผู้สมัครมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนไทยผู้มีรายได้น้อยได้อย่างกว้างขวาง โดยเงื่อนไขการสมัครบัตรประชารัฐในปีล่าสุดจะมีข้อมูลดังนี้

1. เงื่อนไขการสมัครบัตรประชารัฐ: เป็นบุคคลใน 3 กลุ่มที่เปิดลงทะเบียน

บัตร ประชา รัฐ กด เงินสด ได้ ไหม 64

ผู้สมัครบัตรประชารัฐ จะต้องอยู่ในกลุ่มบุคคล 3 กลุ่มที่เปิดให้ลงทะเบียน ได้แก่ กลุ่มที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์บัตรประชารัฐมาก่อน กลุ่มที่ตกหล่นจากมาตรการของรัฐที่ผ่านมาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ และผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรประชารัฐเดิม

 

2. เงื่อนไขการสมัครบัตรประชารัฐ: มีคุณสมบัติของผู้สมัครบัตรประชารัฐครบถ้วน

บัตร ประชา รัฐ กด เงินสด ได้ ไหม 64

เงื่อนไขต่อมาคือการตรวจสอบเรื่องของคุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัคร หากคุณสมบัติมีไม่ครบถ้วนหรือตรงตามที่กำหนด อาจทำให้ไม่สามารถสมัครบัตรประชารัฐผ่านได้ โดยเงื่อนไขคุณสมบัติที่ได้กำหนด จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีสัญชาติไทย
 • ว่างงานหรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาท/ปี
 • ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้) หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
 • รายได้ต่อครัวเรือนเป็นตัวประกอบการพิจารณา
 • ถ้ามีรถยนต์จะถูกนำมาพิจารณา แต่ถ้ามี 2-3 คัน จะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ถ้ามีการถือบัตรเครดิตจะถูกนำมาพิจารณา

 

ขั้นตอนการสมัครบัตรประชารัฐปี 2564

บัตร ประชา รัฐ กด เงินสด ได้ ไหม 64

 

การสมัครบัตรประชารัฐในปี 2564 สามารถสมัครได้ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ และทำได้รวดเร็ว ซึ่งขั้นตอนของการสมัครบัตรประชารัฐปี 2564 สามารถทำได้ดังนี้

 1. ไปที่ธนาคารสาขาที่สะดวก ได้แก่ ออมสิน, กรุงไทย, ธ.ก.ส.
 2. แสดงหลักฐานบัตรจำตัวประชาชนตัวจริง
 3. กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน
 4. เก็บหลักฐานเพื่อยืนยันการลงทะเบียน

 

บัตรประชารัฐกดเงินสดได้ไหม? มาดูสิทธิ บัตรประชารัฐในปี 2564 กัน!

บัตร ประชา รัฐ กด เงินสด ได้ ไหม 64

 

ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา สำหรับผู้ถือบัตรประชารัฐจะได้รับเงินสงเคราะห์พิเศษจำนวน 500-1,000 บาท และสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ผ่านตู้ ATM ซึ่งผู้ถือบัตรประชารัฐจะรับเงินสงเคราะห์จากมติครั้งที่ 2/2564 ได้เห็นชอบแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์ โดยไม่ใช่เงินเยียวยาแต่เป็นเงินเก่าที่ค้างจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ จ่ายเดือนละ 50 กับ 100

 

ทำไมบัตรประชารัฐถึงกดเงินสดได้ 500 บาทหรือ 1,000 บาท

บัตร ประชา รัฐ กด เงินสด ได้ ไหม 64

 

จำนวนเงินที่บัตรประชารัฐสามารถกดเงินสดออกมาได้ จะได้รับเป็นเงินเดือนเดียวและจะได้รับจำนวนเงินแตกต่างกันไปตามรายได้ในแต่ละเดือน โดยคนที่มีรายได้ 0-30,000 บาท จะได้รับ 1.000 บาท ส่วนคนที่มีรายได้ 30,000-100,000 บาท จะได้รับ 500 บาท แต่ทั้งนี้เงินที่เพิ่มในบัตรประชารัฐ 500-1,000 บาทจะได้รับเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปเท่านั้น ไม่ได้ให้ทุกคนที่มีบัตร

 

สรุปส่งท้าย: บัตรประชารัฐ บัตรสวัสดิการที่เอื้อประโยชน์ให้กับคนไทย!

บัตรกดเงินสด ซิตี้ เรดดี้เครดิต

 

บัตรกดเงินสด ซิตี้ เรดดี้เครดิต

 

สำหรับใครที่มีรายได้น้อย หรือต้องการความช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด-19 บัตรประชารัฐเป็นอีกหนึ่งในมาตรการที่มีขึ้นเพื่อเยียวยาช่วยเหลือประชาชนชาวไทยทุกคน หากใครที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข ก็สามารถเริ่มต้นสมัครบัตรประชารัฐเพื่อนำมาใช้งานกันได้เลย

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ