กำลังมองหาสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ดีๆอยู่หรือเปล่า!? สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์กับกรุงศรีออโต้ช่วยได้!

รีไฟแนนซ์กรุงศรีออโต้

 

          เมื่อใช้งานรถยนต์ไประยะเวลาหนึ่ง... แล้วพบว่าอัตราดอกเบี้ยรถเริ่มสูงขึ้นจนจ่ายไม่ไหว หรืออยากที่จะนำรถยนต์มาทำการรีไฟแนนซ์เพื่อให้ได้รับเงินส่วนต่างสักก้อนมาเป็นทุนในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือหมุนเวียนให้ธุรกิจของตัวเองขับเคลื่อนไปได้ดีมากยิ่งขึ้น ขอแนะนำว่าลองนำรถยนต์มาขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์กับกรุงศรีออโต้จะช่วยสานฝันให้ความต้องการเป็นจริงได้อย่างแน่นอน ส่วนสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์กับกรุงศรีออโต้จะมีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างนั้น สามารถติดตามอ่านรายละเอียดจากบทความชิ้นนี้กันได้เลย...

 

ข้อดีของการสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์กับกรุงศรีออโต้

รีไฟแนนซ์กรุงศรีออโต้

 

 • ช่วยให้ค่าใช้จ่ายผ่อนชำระต่อเดือนลดน้อยลง ลดภาระต่องวดให้น้อยลงกว่าเดิม
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ครั้งใหม่ลดน้อยลงกว่าเดิม
 • มีโอกาสได้รับเงินส่วนต่างเพื่อนำมาใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน

3 สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์กับกรุงศรีออโต้ ที่น่าสนใจประจำปี 2563 มีอะไรกันบ้าง!?

รีไฟแนนซ์กรุงศรีออโต้

 

เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นว่าสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์กับกรุงศรีออโต้ ทั้ง 3 แบบนั้น มีจุดเด่นและข้อเสนอที่น่าสนใจอย่างไรกันบ้างนั้น ลองมาติดตามรายละเอียดจากข้อมูลดังต่อไปนี้กันเลย

 

1.สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์กับกรุงศรีออโต้ : คาร์ ฟอร์แคช โปะ

รีไฟแนนซ์กรุงศรีออโต้

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนาคารกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช “โปะ”

 

 • เปลี่ยนรถให้กลายเป็นเงินสดอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องโอนเล่ม
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมในการขอวงเงินกู้
 • ผ่อนยาวนานสบายใจสูงสุด 84 งวด
 • ผ่อนเริ่มต้นแสนละ 2,238 บาท
 • อนุมัติวงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินรถยนต์
 • ค่างวดชำระไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ไม่ต้องทำประกันภัยทุกกรณี
 • การโปะไม่เสียค่าธรรมเนียมปิดบัญชีก่อนกำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนาคารกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช “โปะ”

 

 • รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ SUV ทุกยี่ห้อ ตั้งแต่ปี 2001 เป็นต้นไป
 • ผู้สมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนาคารกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช “โปะ”ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถอย่างน้อย 6 เดือน และไม่รับรถโอนลอยทุกกรณี (หากถือกรรมสิทธิ์น้อยกว่า 6 เดือน ให้เฉพาะกรณีที่โอนมาจากสถาบันการเงินหรือมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คน แรก)

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนาคารกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช “โปะ”

 

 

รายการทำสัญญา อัตราดอกเบี้ย / จำนวนเงิน (บาท)
สัญญาก่อนวันที่ 1 ส.ค.63

กรณีปกติ

กรณีผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญา

 

12 – 18%

23 – 28%

สัญญาตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.63 เป็นต้นไป

กรณีปกติ

กรณีผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญา

 

12 – 18%

23 – 24%

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนาคารกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช “โปะ”

 

 • อายุระหว่าง 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
 • ต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 • รายได้ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนาคารกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช “โปะ”

 

 

เอกสารสำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป

 • บัตรประชาชน ตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 ฉบับ
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 • สำเนาสมุดบัญชีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
 • สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

 

เอกสารสำหรับเจ้าของกิจการ หรือนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองนิติบุคคลหรือทะเบียนการค้า (*ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
 • สำเนา ภพ.20
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลค้ำประกัน
 • แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัย หรือที่ตั้งของกิจการ
 • งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์-กระแสรายวัน ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อบจ.5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเข้า
 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

 

2.สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์กับกรุงศรีออโต้ : คาร์ฟอร์ แคช

รีไฟแนนซ์กรุงศรีออโต้

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนาคารกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช

 

 • สินเชื่อรถกรุงศรี คาร์ฟอร์แคช ให้การอนุมัติวงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินของธนาคารกรุงศรี
 • สินเชื่อรถกรุงศรี คาร์ฟอร์แคช ไม่จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกัน (*เฉพาะผู้สมัครชาวไทย)
 • สินเชื่อรถกรุงศรี คาร์ฟอร์แคช ผ่อนชำระได้อย่างยาวนานตั้งแต่ 12-84 เดือน
 • สินเชื่อรถกรุงศรี คาร์ฟอร์แคช ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 0.27% ต่อเดือน
 • สินเชื่อรถกรุงศรี คาร์ฟอร์แคช ผู้สมัครสามารถนำรถยนต์ไปใช้งานได้เหมือนปกติ
 • สินเชื่อรถกรุงศรี คาร์ฟอร์แคช รับรถยนต์อายุใช้งานนานสูงสุด 15 ปี
 • สินเชื่อรถกรุงศรี คาร์ฟอร์แคช เลือกได้ทั้งแบบดอกเบี้ยลดต้นลดดอกและแบบดอกเบี้ยคงที่

อยากสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนาคารกรุงศรี คาร์ฟอร์แคช ต้องเตรียมอะไรบ้าง!?

 

ก่อนที่จะทำการสมัครใช้บริการสินเชื่อรถกรุงศรี คาร์ฟอร์แคช จำเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติและเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้

 

1.คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนาคารกรุงศรี คาร์ฟอร์แคช

 • อายุระหว่าง 20-65 ปี (*ณ วันทำสัญญา)
 • ครอบครองรถยนต์เป็นของตัวเอง
 • มีสถานที่พำนักอย่างเป็นหลักแหล่งในประเทศไทย
 • กรณีชาวต่างชาติต้องทำการยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง เอกสารอนุญาตการทำงานในประเทศไทยที่มีอายุมากกว่า 3 เดือนและคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

 

2.เอกสารสำคัญในการสมัครใช้บริการสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนาคารกรุงศรี คาร์ฟอร์แคช

 • บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • แผนที่ตั้งที่อยู่ และที่ทำงาน
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการรับเงินโอนเข้าเมื่อได้รับการอนุมัติ
 • เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง

 

วงเงินอนุมัติสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนาคารกรุงศรี คาร์ฟอร์แคชขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรกันบ้าง

 

การขออนุมัติสินเชื่อรถกรุงศรี คาร์ฟอร์แคชนั้น ทางธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้สงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อนชำระแลผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1.ยี่ห้อของรถยนต์

2.รุ่นของรถยนต์

3.ปีในการจดทะเบียนรถยนต์

4.รายได้ และสถานภาพของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

 

3.สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์กับกรุงศรีออโต้ : รถยนต์และกระบะกับ ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ

รีไฟแนนซ์กรุงศรีออโต้

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์และกระบะกับ ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ

 

 • รถยนต์ที่โอนหรือยังไม่โอนกรรมสิทธิ์ก็สามารถรีไฟแนนซ์ได้
 • ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
 • ไม่ต้องทำการโอนเล่ม
 • สมัครง่ายทราบผลการอนุมัติที่รวดเร็ว
 • รับเงินก้อนทันที
 • เลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระได้ (*สูงสุดไม่เกิน 5 ปี)

เงื่อนไขในการสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์และกระบะกับศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ

 

 • อายุระหว่าง 20-65 ปี (*ณ วันทำสัญญา)
 • ครอบครองรถยนต์เป็นของตัวเอง
 • มีสถานที่พำนักอย่างเป็นหลักแหล่งในประเทศไทย
 • กรณีชาวต่างชาติต้องทำการยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง เอกสารอนุญาตการทำงานในประเทศไทยที่มีอายุมากกว่า 3 เดือนและคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • พนักงานบริษัท รับจ้างทั่วไปหรือเจ้าของกิจการจะต้องมีอายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
 • บริษัทที่ทำการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ต้องธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • รถยนต์ทุกประเภทจะต้องมีอายุการใช้งานไม่เกิน 20 ปี
 • รถยนต์ที่นำมาเป็นหลักประกันจะต้องเป็นของตนเอง ไม่ว่าจะโอนกรรมสิทธิ์แล้วหรือยังไม่โอนกรรมสิทธิ์

ประเภทของรถยนต์ที่นำมาใช้สมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์และกระบะกับศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ

 

 • รถเก๋ง
 • รถกระบะ

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์และกระบะกับศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์และกระบะกับศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ มีการคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ระหว่างร้อยละ 0.5 – 2.5 ต่อเดือน หรือร้อยละ 6-30 ต่อปี โดยมีการคิดอัตราดอกเบี้ยดังต่อไปนี้

 

สินเชื่อเช่าซื้อ ในกรณีที่ไม่โอนกรรมสิทธิ์

อัตราดอกเบี้ยอยู่ร้อยละ 1.50 ต่อเดือน สำหรับรถทุกปีเลยค่ะ EIR หรือ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ที่ร้อยละ 31.72 ต่อปี

 

 จำนำทะเบียนรถแบบชำระเงินต้นครั้งเดียว

ต้องจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยอยู่ร้อยละ 0.50 ต่อเดือน สำหรับรถยนต์ทุกอายุปี EIR หรือ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ที่ร้อยละ 10.90 ต่อปี

เอกสารในการประกอบการสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์และกระบะกับศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ

 

 • บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • แผนที่ตั้งที่อยู่ และที่ทำงาน
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการรับเงินโอนเข้าเมื่อได้รับการอนุมัติ
 • เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง

 

ช่องทางในการชำระค่างวดและดอกเบี้ยของสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์กับกรุงศรีออโต้

รีไฟแนนซ์กรุงศรีออโต้

 

เมื่อสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์กับกรุงศรีออโต้ ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว หลายคนอาจเกิดคำถามขึ้นมาในใจว่าจะสามารถทำการชำระงวดได้ผ่านช่องทางใดกันได้บ้าง!? โดยสามารถทำการจ่ายได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 • เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ
 • จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือที่ทำการไปรษณีย์ที่มีเครื่องหมาย Pay AT Post ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • จุดชำระเงินเคาน์เตอร์เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • หักผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • Cenpay

 

บทสรุปส่งท้าย : สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์กับกรุงศรีออโต้ดีไหม!? น่าใช้บริการหรือเปล่า!?

รีไฟแนนซ์กรุงศรีออโต้

 

เพื่อเป็นการส่งท้ายว่าสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์กับกรุงศรีออโต้ดีไหม!? ลองมาอ่านข้อมูลเปรียบเทียบคุณสมบัติและข้อเสนอที่น่าสนใจจากสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์กับกรุงศรีออโต้ทั้ง 3 ประเภทกันดีกว่าว่าแบบไหนล่ะที่ตอบโจทย์ความต้องการได้มากที่สุดกัน!

 

 

สินเชื่อ จุดเด่น / น่าสนใจ เงื่อนไข ประเภทของรถยนต์ อัตราดอกเบี้ย
สินเชื่อรถยนต์ และกระบะ กับ ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ รับรถยนต์ที่โอนหรือยังไม่โอนกรรมสิทธิ์เล่ม อายุ 21 – 65 ปี

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ในคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

รถเก๋ง

รถกระบะ

อายุใช้งานไม่เกิน 20 ปี

ดอกเบี้ยแบบคงที่

ร้อยละ 6-30 ต่อปี

(*ขึ้นอยู่กับปีที่จดทะเบียนรถยนต์)

กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช วงเงินสูงสุด 120%

ผ่อนยาวนาน 60 ปี

อายุ 20-65 ปี

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ในคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

รถเก๋ง

รถกระบะ

ไม่ใช่รถรับจ้าง

ดอกเบี้ยแบบคงที่ สูงสุดร้อย 27 ต่อปี

(*ขึ้นอยู่กับสภาพของรถยนต์ / ปี)

กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช “โปะ” วงเงินสูงสุด 120%

ไม่ต้องโอนเล่ม

ชำระค่างวดรถได้มากกว่าจำนวนที่กำหนด

อายุ 20-65 ปี

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ อย่างน้อย 6 เดือน

รถเก๋ง

รถกระบะ

รถตู้

SUV

รถรุ่นตั้งแต่ปี 2000 ขึ้นไป

ดอกเบี้ยแบบคงที่ สูงสุดร้อย 27 ต่อปี

(*ขึ้นอยู่กับสภาพของรถยนต์ / ปี)

 

 

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

最新情報をお届けします

บทความแนะนำ
เอมันนี่ มีสาขาไหนบ้าง เอมันนี่ สาขา บิ๊กซี เอมันนี่ โทร เอมันนี่ สระบุรี เอมันนี่ สาขาชลบุรี เอมันนี่ สาขาอยุธยา เอมันนี่ ขอนแก่น เอมันนี่ หาดใหญ่ เอมันนี่ ฉะเชิงเทรา เอมันนี่ พิษณุโลก เอมันนี่ ภูเก็ต เอมันนี่ นนทบุรี เอมันนี่ ระยอง เอมันนี่ สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ
ธนาคาร/ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด
อยากสมัครบัตรกดเงินสดเอมันนี่ (A Money) มีสาขาไหนใกล้บ้านบ้าง พร้อมเบอร์โทรติดต่อสะดวกทันใจให้สมัครกันเลย
สมัครบัตรกดเงินสดเอมันนี่ (A Money) เร็วทันใจ สาขาไหนบ้างใกล้บ้านบ้าง ...
ยูเมะพลัส (Umay+)ผ่อนโทรศัพท์ทรูมูฟได้นานสุดกี่เดือนเสียดอกเบี้ยหรือเปล่ามาดูกัน
ธนาคาร/ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด
ยูเมะพลัส (Umay+)ผ่อนโทรศัพท์ทรูมูฟได้นานสุดกี่เดือนเสียดอกเบี้ยหรือเปล่ามาดูกัน
รู้หรือไม่ว่าบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสสามารถผ่อนโทรศัพท์จากค่ายทรูมูฟได้ ด...