กรุงศรีประกันสุขภาพ
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

อยากทำประกันสินเชื่อบ้าน ทาง ธอส. มีบริการนี้ไหม!? ทำเอาไว้ดีหรือเปล่า!?

ประกันบ้านชีวิต ธอส

 

 ประกันชีวิตสินเชื่อบ้าน...

เป็นหนึ่งในรูปแบบประกันภัยที่น่าสนใจกลับถูก “มองข้าม”ไปอย่างน่าเสียดาย เพราะมักถูกมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ “ไม่จำเป็น” แต่ในความเป็นจริงแล้วประกันชีวิตสินเชื่อบ้านมีความน่าสนใจและควรศึกษาเอาไว้ เพราะช่วยเป็นหลักประกันในการใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจ โดยปราศจากความกังวลว่าคนข้างหลังจะได้รับผลกระทบหากผู้ทำประกันภัยจากไปอีกด้วย

สำหรับบทความในวันนี้ อยากพาไปแนะนำกับประกันชีวิตสินเชื่อบ้าน ธอส. ที่เชื่อว่าจะช่วยให้หลายคนทราบถึงความสำคัญและเริ่มต้นวางแผนเกี่ยวกับประกันชีวิตได้เป็นอย่างดีมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน...

 

ประกันภัยบ้าน กับประโยชน์ที่หลายคนมักมองข้าม

ประกันบ้านชีวิต ธอส

 

การทำประกันภัยบ้าน คือ การสร้างความคุ้มครองให้กับสิ่งปลูกสร้างและที่อยู่อาศัย หากทำประกันภัยบ้านเอาไว้ หากเกิดกรณีความเสียหายให้กับตัวบ้านหรือทรัพย์สินภายในบ้าน ทางบริษัทประกันภัยก็จะทำการประเมินความเสียหาย พร้อมกับชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นตามกรมธรรม์ที่กำหนด ทำให้ลักษณะของการทำประกันบ้าน ใกล้เคียงกับการทำประกันชีวิตเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

 

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน หรือ MRTA  คืออะไร!?

ประกันชีวิตสินเชื่อบ้าน ธอส.

 

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน หรือ MRTA  (Mortgage Reducing Term Assurance) คือ ประกันภัย ที่เน้นในด้านของการคุ้มครองเป็นหลัก ทำให้ไม่มีการจ่ายเงินคืนให้กับผู้เอาประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาเหมือนกับประกันชีวิตทั่วไป โดยมีข้อคือ เบี้ยกรมธรรม์ที่ถูกเป็นอย่างมาก จนถึงขนาดกล่าวได้ว่าถูกที่สุดเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับประชีวิตในรูปแบบอื่น อาทิเช่น ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ประชีวิตตลอดชีพและประกันชีวิตบำนาญ เป็นต้น

สำหรับข้อดีที่น่าสนใจมากที่สุดของประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน เนื่องมาจากการกู้เงินซื้อบ้านเป็นการทำสัญญาขอกู้ก้อนใหญ่ แต่หลังจากที่ทำการผ่อนชำระสินเชื่อเงินกู้ไปหลายปีแล้วปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น เช่น ผู้กู้เกิดอุบัติเหตุจนไม่สามารถทำงานได้ หรือเสียชีวิต เป็นต้น นำไปสู่การเกิดปัญหาภาระหนี้จากการผ่อนบ้านก่อนโต ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านจะช่วยเพิ่มความมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าจะสามารถช่วยให้มีเงินไปชำระหนี้สินเชื่อบ้านได้ โดยที่ไม่ต้องตกเป็นภาระของครอบครัว

 

เหตุผลสำคัญที่ควรทำประกันชีวิตสินเชื่อคุ้มครองบ้าน

ประกันชีวิตสินเชื่อบ้าน ธอส.

 

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน เป็นแผนประกันภัยที่เหมาะอย่างมากสำหรับทำเพื่อ “คนที่รัก” ในกรณีที่ผู้ทำประกันภัยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ทำให้คนที่รัก ที่ยังเหลืออยู่เบื้องหลังไม่ต้องวุ่นวายในการหาทางชำระหนี้ที่ยังคงค้างอยู่ในภายหลังโดยไม่จำเป็นที่จะต้องนำบ้านไปขายต่ออีกด้วย

 

ธอส. มีประกันชีวิตสินเชื่อคุ้มครองบ้านหรือเปล่า!?

ประกันชีวิตสินเชื่อบ้าน ธอส.

 

ในช่วงเดือน ก.พ. 2563 ที่ผ่านมาทางคณะรัฐมนตรี ได้ไฟเขียวให้ทาง ธอส. ได้รับการอนุมัติมีอำนาจประกอบกิจการอันพึงเป็นงานของธนาคาร โดยให้ครอบคลุมกิจการ อาทิเช่น รับประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน การรับประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่อยู่อาศัยและประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิตที่เกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นจองตัวเอง และทำให้ทาง ธอส. สามารถสนับสนุนมีกลไกการทำงานที่มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

 

ประกันชีวิตสินเชื่อบ้าน MRTA ของ ธอส. เหมาะกับใครกันบ้าง!?

ประกันบ้านชีวิต ธอส

 

ประกันชีวิตสินเชื่อบ้าน MRTA ของ ธอส. เหมาะกับผู้กู้ที่เป็นเสาหลักหาเลี้ยงครอบครัว ที่เป็นผู้จ่ายค่างวดบ้านคืนให้กับธนาคาร ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น เช่น อุบัติเหตุ เจ็บป่วยหรือทุพพลภาพ เป็นต้น ก็จะได้รับการคุ้มครองจากบริษัทประกันภัย ทำให้สมาชิกในครอบครัวไม่ต้องลำบากในเรื่องของการผ่อนงวดบ้านนั่นเอง

 

กู้สินเชื่อซื้อบ้านกับทาง ธอส. ต้องทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านที่นี้เลยหรือเปล่า!?

ประกันชีวิตสินเชื่อบ้าน ธอส.

 

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน เป็นแผนประกันที่ผู้ทำการขอกู้ซื้อบ้านเลือกได้ว่าจะทำหรือไม่ทำก็ได้ เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้กำชับเอาไว้อย่างเป็นทางการว่า ให้สิทธิของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้อย่างอิสระ “ห้ามธนาคารบังคับขายผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์และด้านประกันภัยควบคู่กับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร เพื่อเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อ”

ดังนั้น ถ้าหากใครทำการกู้สินเชื่อบ้านกับทาง ธอส. แล้วไม่ได้ต้องการทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านกับสถาบันทางการเงินอื่นก็สามารถทำได้ เพียงแค่หากทำกับทาง ธอส. ก็จะได้รับความคล่องตัวในฐานะของผู้ให้บริการสินเชื่อเจ้าเดียวกันเท่านั้น

 

ประกันชีวิตสินเชื่อบ้าน MRTA ของ ธอส. ให้ความคุ้มครองเงินกู้กี่เปอร์เซ็นต์!?

ประกันบ้านชีวิต ธอส

 

โดยพื้นฐานแล้ว ธนาคารทั่วไปจะกำหนดประกันคุ้มครองวงเงินกู้ขั้นต่ำเอาไว้ที่ประมาณ 70% ดังนั้น ถ้าหากเลือกที่จะทำประกันชีวิตสินเชื่อบ้าน ควรทำเลือกทำที่ 70-80% จะถือว่ามีความคุ้มค่าและช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้น้อยลงได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว

 

ประกันชีวิตสินเชื่อบ้าน MRTA ของ ธอส. สามารถลดหย่อนภาษีได้หรือเปล่า!?

ประกันบ้านชีวิต ธอส

 

หลายคนอาจมีความสงสัยว่าเจ้าประกันชีวิตสินเชื่อบ้าน MRTA ของ ธอส. สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้เหมือนกับประกันชีวิตโดยทั่วไปหรือเปล่า!? 

คำตอบคือ "ทำได้" ประกันชีวิตสินเชื่อบ้าน MRTA ของ ธอส. สามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไ แต่จะต้องทำประกัน MRTA เป็นระยะเวลานาน 10 ปี ขึ้นไป

 

เทคนิคน่ารู้ในการเลือกทำประกันสินเชื่อบ้าน

ประกันชีวิตสินเชื่อบ้าน ธอส.

 

1.เลือกประกันชีวิตสินเชื่อบ้านที่คุ้มครองอย่างน้อยร้อยละ 70 ของราคาบ้าน

2.ประกันชีวิตสินเชื่อบ้านจะได้รับอัตราดอกเบี้ยน้อยลงตามระยะเวลาการเอาประกันภัยที่เพิ่มมากขึ้น

3.ประกันชีวิตสินเชื่อบ้าน สามารถทำได้มากกว่าหนึ่งกรมธรรม์ โดยสามารถแยกทำกับบริษัทประกันภัยหลายแห่งได้

 

บทสรุปส่งท้าย : ประกันชีวิตสินเชื่อบ้าน ธอส. เรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

สินเชื่อบ้านใหม่ UOB Home Loan

 

สินเชื่อบ้านใหม่ UOB Home Loan

 

โดยรวมแล้ว...

การทำประกันชีวิตสินเชื่อบ้านไม่ว่าจะกับสถาบันทางการเงินใด หรือกับทาง ธอส. ก็ตาม ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องให้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก เพราะถ้าหากมีประกันชีวิตสินเชื่อบ้าน ธอส. อย่างเหมาะสมก็จะช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นหากเกิดการสูญเสียอย่างน่าเศร้าขึ้นมาในอนาคตได้เป็นอย่างดี...

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ