รี ไฟแนนซ์ บ้าน ธ อ ส
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

รีไฟแนนซ์บ้านธอส สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว ทันใจคนอยากรีไฟแนนซ์!

 

สินเชื่อบ้าน ธกส.

 

เมื่อค่าใช้จ่ายมากมายเริ่มจะทำให้สภาพคล่องทางการเงินของท่านสะดุด... การนำสินทรัพย์ไปเปลี่ยนเป็นเงินคงไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวนักหรือแม้แต่การลดภาระหนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์ก็ดูเป็นทางที่สมควรยิ่ง โดยเฉพาะกับหลักทรัพย์ใหญ่อย่าง ‘บ้าน’ อาจจะเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การนำมารีไฟแนนซ์เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากสินเชื่อบ้านมักจะมีจำนวนที่มาก จึงมักเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ใหญ่กว่าอย่างอื่น ในบทความนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านจากธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส. ที่แค่ชื่อก็รู้แล้วว่าเกิดมาเพื่อบ้านจริงๆ จะมีอะไรบ้างไปติดตามด้านล่างกันเลยค่ะ

 

รีไฟแนนซ์บ้านธอส สินเชื่อถูกใจ ทางเลือกถูกต้อง : สินเชื่อบ้านสุขสันต์

รี ไฟแนนซ์ บ้าน ธ อ ส

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่นและเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร โดยให้วงเงินตามเกณฑ์รายได้ของท่านผู้ยื่นกู้หรือตามหลักประกันที่ท่านผู้ยื่นกู้นำมาค้ำแต่ต้องเป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

ระยะเวลาผ่อนชำระ

รี ไฟแนนซ์ บ้าน ธ อ ส

 

1. ต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือนและไม่เกิน 40 ปี

2. อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

3. หากเป็นข้าราชการตุลาการ อัยการหรืออื่น ๆที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

 

คุณสมบัติผู้ยื่นกู้

รี ไฟแนนซ์ บ้าน ธ อ ส

 

1. ต้องเป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป

2. หรือเป็นลูกค้ารายย่อย (MOU) ที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างธุรกิจเอกชนที่หน่วยงานทำข้อตกลงความร่วมมือกับ ธอส.

3. ต้องเป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก

 

เอกสารยื่นประกอบการพิจารณา

รี ไฟแนนซ์ บ้าน ธ อ ส

 

1. สำหรับพนักงานประจำ

1.1  ต้องมีใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ

1.2  ต้องมีสลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

1.3. หากทำอาชีพประจำต้องมีสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

2. สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

2.1 สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)

2.2  สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน

2.3 หลักฐานการเสียภาษีเงินได้

2.4 รูปถ่ายกิจการ

2.5 สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

 

เอกสารหลักประกัน

รี ไฟแนนซ์ บ้าน ธ อ ส

 

1. สำเนาสัญญากู้เงินและสำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนอง)

2. ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียนย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอน)

3. หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร

4. สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า

5. ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม

6. แบบแปลน

7. ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

 

รีไฟแนนซ์บ้านธอส สินเชื่อถูกใจ ทางเลือกถูกต้อง : เหตุผลที่ต้องเลือกธอส

รี ไฟแนนซ์ บ้าน ธ อ ส

 

1. อนุมัติง่าย

 

ถ้าหากว่าท่านผู้ยื่นกู้เตรียมเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์และคุณสมบัติผ่านในเบื้องต้น โอกาสในการได้รับอนุมัติจะเป็นเรื่องที่รวดเร็วในทันที เนื่องจากธอส.เป็นธนาคารที่ค่อนข้างมีความมั่นคงยิ่ง ด้วยอยู่ในสังกัดกระทรวงการคลังที่มีจุดประสงค์เพื่อปล่อยสินเชื่อให้ประชาชนที่อยากมีบ้าน ดังนั้นเงื่อนไขจึงค่อนข้างน้อยและไม่จำกัดรายได้ขั้นต่ำของผู้ยื่นกู้เหมือนกับธนาคารอื่นๆด้วยซ้ำค่ะ

2. ระยะเวลาผ่อนชำระยาวนาน

 

หากเป็นธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น อายุสูงสุดของผู้กู้และระยะเวลาผ่อนชำระคงไม่เกิน 60 ปีและ 30 ปีแต่สหรับธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 40 ปี โดยอายุผู้กู้ก็มากถึง 70 ปี ซึ่งจะทำให้จำนวนหนี้สินที่ต้องผ่อนชำระต่องวดค่อนข้างน้อยเนื่องจากมีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดนาน ภาระค่าใช้จ่ายของท่านผู้กู้จึงไม่มากมายนักหากเทียบกับธนาคารอื่น

3. อัตราดอกเบี้ยต่ำ

 

เนื่องจากสินเชื่อรีไฟแนนซ์ของธอส.จะค่อนข้างให้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำหากเทียบกับธนาคารอื่น อีกทั้งยังสามารถเลือกได้อีกว่าต้องการสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบใด เช่น ดอกเบี้ยต่ำในะช่วง5 ปีแรกหรือจะเลือกแบบดอกเบี้ยต่ำคงที่ตลอดระยะเวลาผ่อนชำระเลยก็ได้ค่ะ ทำให้ท่านผู้กู้สามารถโปะหนี้ได้มากเนื่องจากดอกเบี้ยยังต่ำอยู่ค่ะ

 

รีไฟแนนซ์บ้านธอส สินเชื่อถูกใจ ทางเลือกถูกต้อง : บทส่งท้าย

 

รีไฟแนนซ์บ้านไม่เช็คบูโร

 

เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธอส. ที่ทางเรารวบรวมมาให้ท่านผู้อ่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้ทุกท่านเห็นจุดเด่นจุดด้อยของสินเชื่อจากธนาคารที่ได้ชื่อว่าเกี่ยวกับอาคารอย่างแท้จริง ถ้าหากว่ามั่นใจแล้วว่าเงื่อนไขเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการ คุณสมบัติผ่าน เอกสารครบ ก็เดินหน้ายื่นแล้วขอฟังคำว่าอนุมัติผ่านได้เลยค่ะ

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
ทํา บัตร กด เงินสด
ธนาคาร/ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด
เปิด 3 ข้อควรรู้เกี่ยวกับบัตรกดเงินสด พร้อม 3 เทคนิคทำบัตรกดเงินสดให้ผ่านฉลุย!
บัตรกดเงินสดคืออะไร? รวมทุกคำตอบที่เชื่อว่าทุกคนอยากจะรู้ บอกเลยว่าถ้า...