บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

รีไฟแนนซ์บ้านธอส สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว ทันใจคนอยากรีไฟแนนซ์!

 

สินเชื่อบ้าน ธกส.

 

เมื่อค่าใช้จ่ายมากมายเริ่มจะทำให้สภาพคล่องทางการเงินของท่านสะดุด... การนำสินทรัพย์ไปเปลี่ยนเป็นเงินคงไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวนักหรือแม้แต่การลดภาระหนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์ก็ดูเป็นทางที่สมควรยิ่ง โดยเฉพาะกับหลักทรัพย์ใหญ่อย่าง ‘บ้าน’ อาจจะเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การนำมารีไฟแนนซ์เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากสินเชื่อบ้านมักจะมีจำนวนที่มาก จึงมักเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ใหญ่กว่าอย่างอื่น ในบทความนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านจากธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส. ที่แค่ชื่อก็รู้แล้วว่าเกิดมาเพื่อบ้านจริงๆ จะมีอะไรบ้างไปติดตามด้านล่างกันเลยค่ะ

 

รีไฟแนนซ์บ้านธอส สินเชื่อถูกใจ ทางเลือกถูกต้อง : สินเชื่อบ้านสุขสันต์

รี ไฟแนนซ์ บ้าน ธ อ ส

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่นและเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร โดยให้วงเงินตามเกณฑ์รายได้ของท่านผู้ยื่นกู้หรือตามหลักประกันที่ท่านผู้ยื่นกู้นำมาค้ำแต่ต้องเป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

ระยะเวลาผ่อนชำระ

รี ไฟแนนซ์ บ้าน ธ อ ส

 

1. ต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือนและไม่เกิน 40 ปี

2. อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

3. หากเป็นข้าราชการตุลาการ อัยการหรืออื่น ๆที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

 

คุณสมบัติผู้ยื่นกู้

รี ไฟแนนซ์ บ้าน ธ อ ส

 

1. ต้องเป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป

2. หรือเป็นลูกค้ารายย่อย (MOU) ที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างธุรกิจเอกชนที่หน่วยงานทำข้อตกลงความร่วมมือกับ ธอส.

3. ต้องเป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก

 

เอกสารยื่นประกอบการพิจารณา

รี ไฟแนนซ์ บ้าน ธ อ ส

 

1. สำหรับพนักงานประจำ

1.1  ต้องมีใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ

1.2  ต้องมีสลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

1.3. หากทำอาชีพประจำต้องมีสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

2. สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

2.1 สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)

2.2  สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน

2.3 หลักฐานการเสียภาษีเงินได้

2.4 รูปถ่ายกิจการ

2.5 สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

 

เอกสารหลักประกัน

รี ไฟแนนซ์ บ้าน ธ อ ส

 

1. สำเนาสัญญากู้เงินและสำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนอง)

2. ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียนย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอน)

3. หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร

4. สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า

5. ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม

6. แบบแปลน

7. ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

 

รีไฟแนนซ์บ้านธอส สินเชื่อถูกใจ ทางเลือกถูกต้อง : เหตุผลที่ต้องเลือกธอส

รี ไฟแนนซ์ บ้าน ธ อ ส

 

1. อนุมัติง่าย

 

ถ้าหากว่าท่านผู้ยื่นกู้เตรียมเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์และคุณสมบัติผ่านในเบื้องต้น โอกาสในการได้รับอนุมัติจะเป็นเรื่องที่รวดเร็วในทันที เนื่องจากธอส.เป็นธนาคารที่ค่อนข้างมีความมั่นคงยิ่ง ด้วยอยู่ในสังกัดกระทรวงการคลังที่มีจุดประสงค์เพื่อปล่อยสินเชื่อให้ประชาชนที่อยากมีบ้าน ดังนั้นเงื่อนไขจึงค่อนข้างน้อยและไม่จำกัดรายได้ขั้นต่ำของผู้ยื่นกู้เหมือนกับธนาคารอื่นๆด้วยซ้ำค่ะ

2. ระยะเวลาผ่อนชำระยาวนาน

 

หากเป็นธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น อายุสูงสุดของผู้กู้และระยะเวลาผ่อนชำระคงไม่เกิน 60 ปีและ 30 ปีแต่สหรับธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 40 ปี โดยอายุผู้กู้ก็มากถึง 70 ปี ซึ่งจะทำให้จำนวนหนี้สินที่ต้องผ่อนชำระต่องวดค่อนข้างน้อยเนื่องจากมีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดนาน ภาระค่าใช้จ่ายของท่านผู้กู้จึงไม่มากมายนักหากเทียบกับธนาคารอื่น

3. อัตราดอกเบี้ยต่ำ

 

เนื่องจากสินเชื่อรีไฟแนนซ์ของธอส.จะค่อนข้างให้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำหากเทียบกับธนาคารอื่น อีกทั้งยังสามารถเลือกได้อีกว่าต้องการสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบใด เช่น ดอกเบี้ยต่ำในะช่วง5 ปีแรกหรือจะเลือกแบบดอกเบี้ยต่ำคงที่ตลอดระยะเวลาผ่อนชำระเลยก็ได้ค่ะ ทำให้ท่านผู้กู้สามารถโปะหนี้ได้มากเนื่องจากดอกเบี้ยยังต่ำอยู่ค่ะ

 

รีไฟแนนซ์บ้านธอส สินเชื่อถูกใจ ทางเลือกถูกต้อง : บทส่งท้าย

 

รีไฟแนนซ์บ้านไม่เช็คบูโร

 

เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธอส. ที่ทางเรารวบรวมมาให้ท่านผู้อ่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้ทุกท่านเห็นจุดเด่นจุดด้อยของสินเชื่อจากธนาคารที่ได้ชื่อว่าเกี่ยวกับอาคารอย่างแท้จริง ถ้าหากว่ามั่นใจแล้วว่าเงื่อนไขเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการ คุณสมบัติผ่าน เอกสารครบ ก็เดินหน้ายื่นแล้วขอฟังคำว่าอนุมัติผ่านได้เลยค่ะ

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

最新情報をお届けします

บทความแนะนำ
เอมันนี่ มีสาขาไหนบ้าง เอมันนี่ สาขา บิ๊กซี เอมันนี่ โทร เอมันนี่ สระบุรี เอมันนี่ สาขาชลบุรี เอมันนี่ สาขาอยุธยา เอมันนี่ ขอนแก่น เอมันนี่ หาดใหญ่ เอมันนี่ ฉะเชิงเทรา เอมันนี่ พิษณุโลก เอมันนี่ ภูเก็ต เอมันนี่ นนทบุรี เอมันนี่ ระยอง เอมันนี่ สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ
ธนาคาร/ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด
อยากสมัครบัตรกดเงินสดเอมันนี่ (A Money) มีสาขาไหนใกล้บ้านบ้าง พร้อมเบอร์โทรติดต่อสะดวกทันใจให้สมัครกันเลย
สมัครบัตรกดเงินสดเอมันนี่ (A Money) เร็วทันใจ สาขาไหนบ้างใกล้บ้านบ้าง ...
บัตรเครดิตโฮมโปร
องค์กรอื่นๆผู้ให้บริการบัตรเครดิต
โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม (Home Pro Visa) บัตรเครดิตดีๆที่คนรักบ้านไม่ควรพลาด ที่ชาว Pantip แนะนำ!
บัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า แพลทินัม ตอบทุกโจทย์ของคนรักบ้านที่ชาว Pantip แ...