ประกันสุขภาพบูพา
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

5 ประกันสุขภาพราคาถูก ดอกเบี้ยต่ำ กรมธรรมืโดนใจ เลือกตามใจกันเลย!

 

ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี 2562

 

ประกันสุขภาพราคาถูก....เมื่อได้ยินคำนี้หลายคนอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าแล้วประกันที่ราคาถูกมันจะดีจริงหรือไม่ แล้วถ้าดีจริงทำไมถึงราคาถูก ยิ่งในยุคทุนนิยมเช่นนี้ ราคาย่อมแปรผันตรงกับคุณภาพไม่ใช่รึไง? แต่ในบทความนี้จะช่วยตอบข้อสงสัยว่าประกันสุขภาพราคาถูกมีอะไรบ้าง แล้วแต่ละแผนประกันดีอย่างไร หากว่าทุกท่านอยากรู้จักของดีราคาถูกต้องตามไปอ่านกันด้านล่างได้เลยค่ะ

 

5 ประกันสุขภาพราคาถูก ของดีราคาย่อมเยาที่ห้ามมองข้าม : ประกันสุขภาพ My Medicare Plus จาก อลิอัลซ์

 

ประกันสุขภาพราคาถูกประกันแรกนั่นคือ  My Medicare Plus ที่คุ้มครองทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในวงเงินค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 1 ล้านบาทและสำหรับผู้ป่วยนอก คุ้มครองสูงสุด 1,700 บาทต่อครั้ง ที่สำคัญสมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เรียกได้ว่าแผนนี้แผนเดียวก็คุ้มค่าและครอบคลุม รวมถึงไม่ยุ่งยากด้วยใช่ไหมล่ะคะ เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงแค่ 33 บาทต่อวันเท่านั้น!ถูกมากๆค่ะ

 

จุดเด่นของประกันสุขภาพ My Medicare Plus

 

1. หากมีการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลคุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาทต่อปี

2. หากเป็นผู้ป่วยนอกก็เบิกได้เช่นกัน มีให้เลือกตั้งแต่ 500- 1,700 บาทต่อครั้ง 30 ครั้งต่อปี

3. เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 33 บาทต่อวัน

4. ประกันคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทุกกรณี ทั้งจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ 50,00 บาท

5. สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แค่ท่านตอบคำถามสุขภาพสั้นๆเท่านั้น

6. เพียงอายุระหว่าง 20-60 ปีและคุ้มครองยาวถึงอายุ 84 ปี

 

ขชความคุ้มครองของประกันสุขภาพ My Medicare Plus

 

1. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต ทั้งจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ 50,000 บาท

2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน ทั้งจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ผลประโยชน์สูงสุดต่อ รอบปีกรมธรรม์สูงสุด 1,000,000 บาท

3. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 180 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 180 วันต่อรอบปีกรมธรรม์) วงเงินคุ้มครองสูงสุด 5,000 บาท

4. ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 60 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 60 วันต่อรอบปีกรมธรรม์ และเมื่อรวมกับจำนวนวันในข้อ 2.1 แล้ว สูงสุดไม่เกิน 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 180 วันต่อรอบปีกรมธรรม์) วงเงินคุ้มครองจ่ายตามจริง

5. ค่าแพทย์ตรวจรักษาใน รพ. ประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 180 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง แต่ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน 180 วันต่อรอบปีกรมธรรม์) วงเงินคุ้มครองสูงสุด 5,000 บาท

6. ค่ายากลับบ้าน ไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกจาก รพ. ต่อการเข้ารับการรักษาใน รพ. แต่ละครั้ง วงเงินคุ้มครองสูงสุด 5,000 บาท

7. ค่าแพทย์ผ่าตัดผู้ป่วยใน ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง วงเงินคุ้มครองสูงสุด 250,000 บาท

8. สำหรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในอื่นๆ ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใด ครั้งหนึ่ง เช่น ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน เป็นต้น วงเงินคุ้มครองจ่ายตามจริง

9. สำหรับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุด 1 ครั้งต่อวัน และ 30 ครั้งต่อปี)

ประกันสุขภาพ My Medicare Plus ที่คุ้มครองทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในวงเงินค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 1 ล้านบาทและสำหรับผู้ป่วยนอก คุ้มครองสูงสุด 1,700 บาทต่อครั้ง ที่สำคัญสมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เรียกได้ว่าแผนนี้แผนเดียวก็คุ้มค่าและครอบคลุม รวมถึงไม่ยุ่งยากด้วยใช่ไหมล่ะคะ

จุดเด่นของประกันสุขภาพ My Medicare Plus

 

ประกันสุขภาพธนาคารไทยพาณิชย์

1. หากมีการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลคุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาทต่อปี

2. หากเป็นผู้ป่วยนอกก็เบิกได้เช่นกัน มีให้เลือกตั้งแต่ 500- 1,700 บาทต่อครั้ง 30 ครั้งต่อปี

3. เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 33 บาทต่อวัน

4. ประกันคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทุกกรณี ทั้งจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ 50,00 บาท

5. สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แค่ท่านตอบคำถามสุขภาพสั้นๆเท่านั้น

6. เพียงอายุระหว่าง 20-60 ปีและคุ้มครองยาวถึงอายุ 84 ปี

 

ขชความคุ้มครองของประกันสุขภาพ My Medicare Plus

 

1. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต ทั้งจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ 50,000 บาท

2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน ทั้งจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ผลประโยชน์สูงสุดต่อ รอบปีกรมธรรม์สูงสุด 1,000,000 บาท

3. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 180 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 180 วันต่อรอบปีกรมธรรม์) วงเงินคุ้มครองสูงสุด 5,000 บาท

4. ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 60 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 60 วันต่อรอบปีกรมธรรม์ และเมื่อรวมกับจำนวนวันในข้อ 2.1 แล้ว สูงสุดไม่เกิน 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 180 วันต่อรอบปีกรมธรรม์) วงเงินคุ้มครองจ่ายตามจริง

5. ค่าแพทย์ตรวจรักษาใน รพ. ประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 180 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง แต่ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน 180 วันต่อรอบปีกรมธรรม์) วงเงินคุ้มครองสูงสุด 5,000 บาท

6. ค่ายากลับบ้าน ไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกจาก รพ. ต่อการเข้ารับการรักษาใน รพ. แต่ละครั้ง วงเงินคุ้มครองสูงสุด 5,000 บาท

7. ค่าแพทย์ผ่าตัดผู้ป่วยใน ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง วงเงินคุ้มครองสูงสุด 250,000 บาท

8. สำหรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในอื่นๆ ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใด ครั้งหนึ่ง เช่น ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน เป็นต้น วงเงินคุ้มครองจ่ายตามจริง

9. สำหรับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุด 1 ครั้งต่อวัน และ 30 ครั้งต่อปี)

 

ประกันสุขภาพราคาถูก ของดีราคาย่อมเยาที่ห้ามมองข้าม : ประกันสุขภาพสุขใจ จาก กรุงไทย

 

ประกันโควิดวิริยะ

 

ต่อกันด้วยประกันสุขภาพกรุงไทย สุขภาพสุขใจที่เป็นประกันที่คุ้มครองครอบคลุมจากการจ่ายเบี้ยประกันที่คุ้มค่า ครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ซึ่งท่านจะไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป มีบัตรประกันสุขภาพ (Care Card) และเบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยค่ะ

 

เงื่อนไขการรับการคุ้มครองจากประกันสุขภาพกรุงไทย สุขภาพสุขใจ

 

1. อายุผู้รับประกันภัย

  • 1 เดือน – 70 ปี (KPI)
  • 6 เดือน – 65 ปี (ต่ออายุได้ถึงอายุ 70 ปี) (TIP)

2. ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ

3. มีการปรับเปลี่ยนตามอายุที่เพิ่มขึ้น

4. ต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และตอบคำถามสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัยทุกราย

5. ไม่ต้องซื้อพร้อมผู้ปกครอง (บิดา หรือมารดา)

6. ระยะเวลารอคอย

6.1 จำนวน 30 วัน สำหรับโรคทั่วไป

6.2 จำนวน 120 วัน สำหรับโรคดังต่อไปนี้

- เนื้องอก,ถุงน้ำ,หรือมะเร็งทุกชนิด

- การตัดทอนซิล,หรือดีนอยด์

- ริดสีดวงทวาร

- นิ่วทุกชนิด

- ไส้เลื่อนทุกชนิด

- เส้นเลือดขอดที่ขา

- ต้อเนื้อหรือต้อกระจก

- เยื้อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

- โรคกระเพาะอาหารอักเสบ

7. กรณีเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในสองครั้งหรือมากกว่านั้น ด้วยสาเหตุโรคเดิม

7.1 หากเข้ารับการรักษาในครั้งที่สองซึ่งห่างจากครั้งแรกไม่เกิน 90 วัน โดยนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ให้ใช้วงเงินผลประโยชน์ที่เหลืออยู่จากการเข้ารับการรักษาในครั้งแรก

7.2 หากเข้ารับการรักษาในครั้งที่สองซึ่งห่างจากครั้งแรกเกินกว่า 90 วัน โดยนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายให้นับเป็นวงเงินผลประโยชน์ใหม่

 

ประกันสุขภาพราคาถูก ของดีราคาย่อมเยาที่ห้ามมองข้าม : ประกัน 5 โรคร้าย จาก ซิกน่า

ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี 2562

 

ประกันสุขภาพราคาถูกที่คุ้มครองครอบคลุม 5 โรคร้ายแรงไม่เคลมมีคืน ที่จะทำให้ท่านมั่นใจด้วยความคุ้มครองสูงสุดถึง 2,000,000 บาทเมื่อตรวจพบโรคร้ายอย่างมะเร็งในครั้งแรก ไม่เพียงเท่านั้นยังคุ้มครองมะเร็งระยะลุกลามไตวาย หัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมองและอาการโคม่า ที่สำคัญหากไม่พบโรคร้ายในระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์ ไม่ได้เคลมค่าประกันเลย ท่านจะได้รับเงินคืนสูงถึง 15% ทุกสองปี หากท่านอยู่ในช่วงอายุ 31- 35 ปี จะจ่ายเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 250 ต่อเดือนหรือเฉลี่ยเพียงวันละ 8 บาทเท่านั้นค่ะ ถูกมาก!

 

ประกัน 5 โรคร้ายแบ่งเป็น  4 แผน ดังนี้

 

1. แผน S

ผลประโยชน์คุ้มครองมะเร็งระยะลุกลามไตวาย หัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมองและอาการโคม่า 400,000 บาทต่อปี รับเงินคืน 15% ทุกสองปีหากไม่เคลมประกัน

1. แผน S

ผลประโยชน์คุ้มครองมะเร็งระยะลุกลามไตวาย หัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมองและอาการโคม่า 400,000 บาทต่อปี รับเงินคืน 15% ทุกสองปีหากไม่เคลมประกัน ค่าเบี้ยประกัน 250 บาทต่อเดือน

2. แผน M

ผลประโยชน์คุ้มครองมะเร็งระยะลุกลามไตวาย หัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมองและอาการโคม่า 1,000,000 บาทต่อปี รับเงินคืน 15% ทุกสองปีหากไม่เคลมประกัน ค่าเบี้ยประกัน 640 บาทต่อเดือน

3. แผน L

ผลประโยชน์คุ้มครองมะเร็งระยะลุกลามไตวาย หัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมองและอาการโคม่า 1,600,000 บาทต่อปี รับเงินคืน 15% ทุกสองปีหากไม่เคลมประกัน ค่าเบี้ยประกัน 640 บาทต่อเดือน

4. แผน  XL

ผลประโยชน์คุ้มครองมะเร็งระยะลุกลามไตวาย หัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมองและอาการโคม่า 2,000,000 บาทต่อปี รับเงินคืน 15% ทุกสองปีหากไม่เคลมประกัน ค่าเบี้ยประกัน 1,020 บาทต่อเดือน

 

 

 

ประกันสุขภาพราคาถูก ของดีราคาย่อมเยาที่ห้ามมองข้าม : ประกัน 3 โรคกวนใจ+ ภัยโควิด จาก ประกันกรุงเทพ

 

ประกันสุขภาพราคาถูกที่คุ้มครองครอบคลุมโรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปากและโรคร้ายจากยุงที่เป็นโรคยอดฮิตในประเทศไทย ที่สำคัญประกันสุขภาพแผนนี้ยังเพิ่มความคุ้มครองจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) หากนอนโรงพยาบาลก็ได้รับค่าชดเชยรายวัน ค่าปลอบขวัญ รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 6 ปีถึง 70 ปี เบี้ยประกันน้อย ทำได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพอีกด้วยค่ะ โดยแบ่งเป็น 2 แผน ดังนี้

1. แผน 1 480 บาท

คุ้มครอง 180 วัน รับเงินชดเชยปลอบขวัญ 30,000 บาทและรับเงินชดเชยรายวัน 300 บาทต่อวัน

2. แผน 2 980 บาท

คุ้มครอง 180 วัน รับเงินชดเชยปลอบขวัญ 50,000 บาทและรับเงินชดเชยรายวัน 1,000 บาทต่อวัน

 

รายละเอียดความคุ้มครอง

 

รับเงินชดเชยปลอบขวัญและการชดเชยรายวันในกรณีเป็นผู้ป่วยในติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน

1. โรคไข้หวัดใหญ่

แผน 1 จ่าย 30,000 บาท ชดเชยรายวัน 300 บาท

แผน 2 จ่าย 50,000 บาท ชดเชยรายวัน 1,000 บาท

2. โรคมือ เท้า ปาก

แผน 1 จ่าย 30,000 บาท ชดเชยรายวัน 300 บาท

แผน 2 จ่าย 50,000 บาท ชดเชยรายวัน 1,000 บาท

3. โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ

แผน 1 จ่าย 30,000 บาท ชดเชยรายวัน 300 บาท

แผน 2 จ่าย 50,000 บาท ชดเชยรายวัน 1,000 บาท

4. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

แผน 1 จ่าย 30,000 บาท ชดเชยรายวัน 300 บาท

แผน 2 จ่าย 50,000 บาท ชดเชยรายวัน 1,000 บาท

 

ข้อยกเว้นการรับประกันภัย

 

1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 6-70 ปี

2. รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

3. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ

4. แผนประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครอง 180 วัน (ไม่สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้)

 

ข้อควรจำ

 

การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองโรคหรือการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเนื่องมาจากสาเหตุต่อไปนี้

1. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

2. การเป็นโรคใดๆ ดังกล่าวของผู้ได้รับความคุ้มครองอันเป็นผลมาจากการติดยาหรือสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์

3. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก

 

 ประกันสุขภาพราคาถูก ของดีราคาย่อมเยาที่ห้ามมองข้าม : ประกันภัย Dual Care จาก ประกันกรุงเทพ

 

ประกันโควิด 19

 

ประกันสุขภาพราคาถูก ประกัน Dual Care จากประกันกรุงเทพ ที่คุ้มครองครอบคลุมโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีมาเพื่อตอบสนองอัตราการป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่คิดเป็นร้อยละ 47.55 ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ในปี 2560 จากข้อมูลของกรมควบคุมโรค สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข โดยประกันนี้จะจ่ายชดเชยทันทีเต็มทุนประกันภัยเมื่อตรวจพบโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ครั้งแรก เพียงแค่ท่านแสดงหลักฐานทางการวินิจฉัยโรคยืนยันการเป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานชนิดที่ 2 หลังจากเอาประกันภัย 120 วัน นับจากวันที่มีผลบังคับเป็นครั้งแรกของกรมธรรม์ประกันภัย

 

เบี้ยประกันสำหรับแต่ละช่วงอายุ

 

ทุนประกันภัย 100,000 บาท

1. อายุ 20 - 34 ปี เบี้ยประกัน 500 บาท

2. อายุ 35 - 44 ปี เบี้ยประกัน 1,500 บาท

3. อายุ 45 - 50 ปี เบี้ยประกัน 3,000 บาท

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 

1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 20-44 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ต่อเนื่องจนถึงอายุ 50 ปี

2. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีถิ่นฐานในประเทศไทย

3. ไม่เคยตรวจพบเป็นโรคความดันโลหิตสูงและ/หรือโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มาก่อนเอาประกันภัย

4. บิดา มารดา พี่ หรือน้อง ไม่เคยตรวจพบเป็นโรคความดันโลหิตสูงและ/หรือโรคเบาหวานชนิดที่ 2

5. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้สูงสุดไม่เกิน 1 ฉบับ

 

ข้อควรจำ

 

1. ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น

2. ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

3. การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

4. การจ่ายผลประโยชน์ ผู้เอาประกันภัยต้องแสดงหลักฐานทางการวินิจฉัยโรคยืนยันการเป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานชนิดที่ 2  หลังจากเอาประกันภัย 120 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

5. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรและภาษีแล้ว

5 ประกันสุขภาพราคาถูก ของดีราคาย่อมเยาที่ห้ามมองข้าม : บทส่งท้าย

 

ประกันสุขภาพบูพา

 

เป็นอย่างไรบ้างคะกับประกันสุขภาพราคาถูกที่ทางเรารวบรวมมาให้ มีประกันใดบ้างไหมคะที่ตอบโจทย์ความต้องการ ตรงตามเงื่อนไขและถูกอกถูกใจ ถ้าหากว่ามีก็อย่ารีรอที่จะสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงพิจารณาเปรียบเทียบหาสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ ไม่ใช่ว่าคำนึงถึงด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปแต่ควรมองให้ครอบคลุมและครบถ้วนนะคะ

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
อยากสมัครบัตรกดเงินสดเอมันนี่ (A money) สมัครผ่านช่องทางใดได้บ้าง บทความนี้มีคำตอบ!!!
ธนาคาร/ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด
อยากสมัครบัตรกดเงินสดเอมันนี่ (A money) สมัครผ่านช่องทางใดได้บ้าง บทความนี้มีคำตอบ!!!
อยากสมัครบัตรกดเงินสดเอมันนี่ (A money) พร้อมติดต่อบริษัทแม่ผ่านช่องทา...
เอมันนี่ เพิ่มวงเงินให้
ธนาคาร/ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด
อยากเพิ่มวงเงินบัตรกดเงินสดเอมันนี่ (A Money) ให้พอใช้ไม่เห็นยากมาฟังเทคนิคจากชาว Pantip กัน
เพิ่มวงเงินบัตรกดเงินสดเอมันนี่ (A Money) อย่างไรให้โปร บทความนี้มีคำต...
สินเชื่อบ้านธนาคารไหนอนุมัติง่าย
สินเชื่อ
สินเชื่อบ้านธนาคารไหนอนุมัติง่าย!? มารู้จัก 8 สถาบันที่ยื่นเรื่องเร็วราวปอกกล้วยเข้าปาก ประจำปี 2563-2564
จบคำถามสินเชื่อบ้านธนาคารไหนอนุมัติง่าย!? กับ 8 สถาบันการเงินสุดเจ๋งที...