ทำความรู้จักประกันสุขภาพอลิอันซ์ รวบรวมรายละเอียดมาไว้ให้แล้วที่นี่!
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

ประกันสุขภาพอลิอันซ์ ประกันชั้นนำที่ไม่ควรพลาด!!!

 

รี ไฟแนนซ์ บ้าน ธ อ ส

 

คำว่าสุขภาพ...เป็นสิ่งที่ใครหลายคนให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆของชีวิตเพราะ โรคภัยไข้เจ็บสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและกับทุกคน ไม่เว้นว่าคนคนนั้นจะรวยจนหรือเป็นใคร นั่นจึงเป็นสาเหตุให้ประกันสุขภาพเป็นที่นิยมและอาจจะเรียกได้ว่า ‘จำเป็น’ สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงจะเสียค่าใช้จ่ายมหาศาลกับเรื่องสุขภาพ ในบทความนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับประกันสุขภาพอลิอันซ์ จะมีอะไรที่ควรทราบและน่าสนใจบ้าง ตามไปอ่านด้านล่างกันได้เลยค่ะ

 

ทำความรู้จักประกันสุขภาพอลิอันซ์ รวบรวมรายละเอียดมาไว้ให้แล้วที่นี่ : ประกันสุขภาพปลดล็อค อัลตร้า

 

 

ประกันสุขภาพประเภทแรกจากอลิอัลซ์ที่สามารถเพิ่มวงเงินคุ้มครองได้สูงถึง 15 ล้านบาทต่อปี แล้วยังสามารถขยายระยะเวลาคุ้มครองได้จนถึงอายุ 90 ปี โดดเด่นเรื่องการปลดล็อคค่ารักษาตัวในห้อง I.C.U นอกจากนั้นยังสามารถเบิกเงินประกันค่าฉีดวัคซีนและค่าตรวจสุขภาพประจำปีได้อีกต่อ เรียกได้ว่าทั้งได้รับการคุ้มครองเพิ่ม ทั้งได้รับค่ารักษาพยาบาลเพื่อดูแลสุขเพิ่มเติม เหมาะสำหรับผู้ที่มีประกันอยู่แล้วแต่ยังไม่เพียงพอค่ะ

เงื่อนไขของประกันสุขภาพปลดล็อค อัลตร้าสำหรับอายุผู้ขอเอาประกันภัย

1. อายุ 1 เดือน 1 วัน – 10 ปี ซื้อได้แผน 1 – แผน 2

2. อายุ 11 – 70 ปี ซื้อได้แผน 1 – แผน 4 และสามารถต่อสัญญาได้ถึงอายุ 89 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี

และสำหรับแบบประกันนี้ที่เป็นสัญญาเพิ่มเติม ต้องซื้อแนบกับสัญญาหลักที่บริษัทกำหนดและจำนวนเงินเอาประกันภัยต้องไม่ต่ำว่า 100,000 บาท ทั้งนี้ แผนสูงสุดที่ซื้อได้ตามแบบประกันนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินประกันภัยรวมของสัญญาหลักที่มีผลบังคับอยู่

 

บริการการคุ้มครองจากประกันสุขภาพปลดล็อค อัลตร้า

 

1. บริการดูแลคุณยามพักฟื้น

2. บริการขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

3. บริการวีดีโอคอลกับคุณหมอ

 

สิทธิประโยชน์ด้านภาษีประกันสุขภาพปลดล็อค อัลตร้า

 

1. ท่านสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้

2. ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชี่วิต มาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

 

ทำความรู้จักประกันสุขภาพอลิอันซ์ รวบรวมรายละเอียดมาไว้ให้แล้วที่นี่ : ประกันสุขภาพ My Medicare Plus

 

ต่อกันด้วยประกันประเภทที่สองจากอลิอัลซ์ ประกันสุขภาพ My Medicare Plus ที่คุ้มครองทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในวงเงินค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 1 ล้านบาทและสำหรับผู้ป่วยนอก คุ้มครองสูงสุด 1,700 บาทต่อครั้ง ที่สำคัญสมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เรียกได้ว่าแผนนี้แผนเดียวก็คุ้มค่าและครอบคลุม รวมถึงไม่ยุ่งยากด้วยใช่ไหมล่ะคะ

 

จุดเด่นของประกันสุขภาพ My Medicare Plus

 

1. หากมีการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลคุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาทต่อปี

2. หากเป็นผู้ป่วยนอกก็เบิกได้เช่นกัน มีให้เลือกตั้งแต่ 500- 1,700 บาทต่อครั้ง 30 ครั้งต่อปี

3. เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 33 บาทต่อวัน

4. ประกันคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทุกกรณี ทั้งจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ 50,00 บาท

5. สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แค่ท่านตอบคำถามสุขภาพสั้นๆเท่านั้น

6. เพียงอายุระหว่าง 20-60 ปีและคุ้มครองยาวถึงอายุ 84 ปี

 

ขชความคุ้มครองของประกันสุขภาพ My Medicare Plus

 

1. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต ทั้งจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ 50,000 บาท

2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน ทั้งจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ผลประโยชน์สูงสุดต่อ รอบปีกรมธรรม์สูงสุด 1,000,000 บาท

3. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 180 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 180 วันต่อรอบปีกรมธรรม์) วงเงินคุ้มครองสูงสุด 5,000 บาท

4. ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 60 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 60 วันต่อรอบปีกรมธรรม์ และเมื่อรวมกับจำนวนวันในข้อ 2.1 แล้ว สูงสุดไม่เกิน 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 180 วันต่อรอบปีกรมธรรม์) วงเงินคุ้มครองจ่ายตามจริง

5. ค่าแพทย์ตรวจรักษาใน รพ. ประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 180 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง แต่ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน 180 วันต่อรอบปีกรมธรรม์) วงเงินคุ้มครองสูงสุด 5,000 บาท

6. ค่ายากลับบ้าน ไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกจาก รพ. ต่อการเข้ารับการรักษาใน รพ. แต่ละครั้ง วงเงินคุ้มครองสูงสุด 5,000 บาท

7. ค่าแพทย์ผ่าตัดผู้ป่วยใน ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง วงเงินคุ้มครองสูงสุด 250,000 บาท

8. สำหรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในอื่นๆ ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใด ครั้งหนึ่ง เช่น ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน เป็นต้น วงเงินคุ้มครองจ่ายตามจริง

9. สำหรับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุด 1 ครั้งต่อวัน และ 30 ครั้งต่อปี)

 

ทำความรู้จักประกันสุขภาพอลิอันซ์ รวบรวมรายละเอียดมาไว้ให้แล้วที่นี่ : ประกันโรคร้ายได้คุ้ม

 

ประกันสุขภาพสำหรับการคุ้มครองผู้ที่ต้องการจัดการความเสี่ยงเรื่องโรคร้ายที่ถึงแม้เบี้ยประกันอาจจะสูงไปสักหน่อยแต่รับรองว่าไม่เสียเปล่าแน่นอนเพราะ มีเงินคืน! เมื่ออยู่ครบอายุสัญญา คุ้มครองยาวนานจนถึงอายุ 85 ปี แต่มีข้อแม้อยู่ตรงที่ว่าต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพและถ้าหากตรวจพบโรคร้ายภายใน 60 วันหลังทำประกันสุขภาพจะไม่ได้รับความคุ้มครอง

หากตรวจพบเป็นโรคร้ายแรงในกลุ่มที่1 ท่านจะได้รับข้อยกเว้นไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันอีกต่อไปแต่ประกันจะยังคุ้มครองจนถึงอายุ 85 ปีตามสัญญา

 

โรคร้ายแรงกลุ่ม 1

 

1. การเข้ารับการผ่าตัดชิ้นเนื้องอกที่ต่อมพิทูอิตารี
2. โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม
3. โรคเยื่อหุ้มหัวใจ
4. การผ่าตัดตับ
5. การผ่าตัดปอดออกทั้งข้าง 1 ข้าง
6. โรค Refractory Angina ทีจำเป็นต้องรักษาโดยการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจด้วยวิธี Transmyocardial Laser Therapy เท่านั้น
7. ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรง
8. การผ่าตัดฝัง Cochlear
9. การผ่าตัดใส่อุปกรณ์ระบายน้ำสมองและไขสันหลัง

 

โรคร้ายแรงกลุ่ม 2

 

1. เนื้องอกชนิดที่ไม่ใช่มะเร็งในกะโหลกศีรษะ
2. โรคมะเร็งระยะลุกลาม
3. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
4. อาการตับวายระยะสุดท้าย
5. โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรงหรือโรคปอดระยะสุดท้าย
6. ภาวะหมดสติ
7. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
8. โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
9. การผ่าตัดเปิดหัวใจ เพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมแซมลิ้นหัวใจ
10. ภาวะไตวายระยะสุดท้าย
11. การสูญเสียการได้ยิน
12. การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
13. การสูญเสียความสามารถในการพูด
14. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูกในฐานะผู้รับ
15. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน

ทำความรู้จักประกันสุขภาพอลิอันซ์ รวบรวมรายละเอียดมาไว้ให้แล้วที่นี่ : บทส่งท้าย

สินเชื่อบ้านธนชาต Pantip

 

เป็นอย่างไรบ้างคะกับข้อมูลของประกันสุขภาพอลิอันซ์ที่ทางเรารวบรวมมาให้ มีโปรแกรมไหนถูกใจบ้างไหมคะหรือว่าน่าสนใจทุกโปรแกรมเลย หากว่าเป็นเช่นนั้นทางเราอยากจะขอให้ท่านคิดพิจารณาถึงความต้องการและจุดประสงค์ของท่านเป็นอย่างแรก จากนั้นจึงค่อยหาประกันสุขภาพที่คุ้มค่าและการคุ้มครองครอบคลุม ยิ่งในยุคนี้มีผลิตภัณฑ์ประกันมากมายให้เลือกสรร ยิ่งได้เปรียบเทียบ นั่นย่อมทำให้ท่านเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดได้อย่างแน่นอนค่ะ

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
บัตร กด เงินสด อายุ ความ กี่ ปี
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
ขจัดปัญหากวนใจ ยกเลิกประกันที่มากับบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอย่างไรให้หมดในครั้งเดียว
อยากจัดการกับปัญหาประกันที่มากับบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรี มีขั้นตอนอย่าง...