ยืมเงิน 1,000
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

เทคโนโลยี e-KYC กับประโยชน์ในการยืนยัน และปกป้องตัวเองจากการถูกโจรกรรมทางการเงิน

 e kyc

 

ในยุคที่การโจรกรรม...

หลอกลวงและฟอกเงินอย่างผิดกฎหมายกลายเป็นประเด็นร้อนไปทั่วโลก ทำให้กลายมาเป็นประเด็นความท้าทายอย่างมากของสถาบันทางการเงินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านการเงินว่าจะทำอย่างไรจึงจะสามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้!?

สำหรับหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาที่ได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมาก ณ ปัจจุบัน ก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกเสียจากเทคโนโลยี e-KYC นั่นเอง

ส่วน e-KYC จะมีความน่าสนใจอย่างไร และมีประโยชน์มากแค่ไหน!? มาฟังข้อมูลเจาะลึกจากบทความชิ้นนี้กันได้เลย

 

e-KYC คืออะไร!? มีความสำคัญอย่างไร!?

 e kyc

 

e-KYC คือ การยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Know-Your-Customer) หรือ การทำความรู้จักกับลูกค้าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการระบุตัวตนและยืนยันตัวตนที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม แทนการทำ KYC แบบเดิม ที่มีความยุ่งยากเสียเวลา เพราะจะต้องให้ผู้ทำการยืนยันตัวตนต้องทำการกรอกข้อมูล ส่งเอกสาร รวมไปถึงการเดินทางไป “แสดงตัวตน” ต่อหน้าของเจ้าหน้าที่สถาบันทางการเงิน

 

กระบวนการจัดการความเสี่ยงของ e-KYC มีอะไรกันบ้าง!?

 e kyc

 

ธนาคารและสถาบันทงการเงินมีเงื่อนไขที่จะต้องมีกระบวนการในการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการ e-KYC โดยมีหลักการที่ควรทราบ ดังต่อไปนี้

 

1.การเก็บและตรวจสอบข้อมูลการแสดงตนของลูค้า ผู้ใช้บริการให้มีความถูกต้อง

2.ความถูกต้องของเอกสารแสดงตน ตามที่ได้กำหนดเอาไว้ตามประกาศของธนาคารแห่งประเเทศไทย

3.การตรวจสอบความถูกต้องว่า ลลูกค้าเป็นบุคคลเดียวกับในเอกสารแสดงตนหรือไม่

4.การให้ลูกค้าผู้ใช้บริการมีการยืนยันตัวตนระหว่างการเก็บข้อมูล

5.การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าที่ถูกต้อง รัดกุมเพียงพอและเป็นไปตามมาตราฐานที่หน่วยงานกำกับดูแลได้กำหนดเอาไว้

 

ทำไม e-KYC คือสิ่งที่มีความสำคัญในประเทศไทย!?

 e kyc

 

e-KYC เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในประเทศไทย เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เนื่อจงกสถาบันการเงินและธนาคารเป็นแหล่งของการฟอกเงินที่เหล่าอาชญากรใช้กันบ่อยครั้ง รวมไปถึงการโจรกรรมข้อมูลของผู้ใช้บริการสถาบันการเงินจากเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้นอีกด้วยเช่นกัน

 

ประโยชน์ที่น่าสนใจของระบบ e-KYC

 e kyc

 

ระบบ e-KYC มีประโยชน์อย่างมากในปัจจุบัน โดยสามารถทำการสรุปประโยชน์ที่ควรทราบออกเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้

3.e-KYC เหมาะกับประเทศที่ผู้คนมาเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างสะดวก

 e kyc

 

หลายประเทศได้มีการนำเอาระบบ e-KYC มาใช้ในการช่วยยืนยันตัวเองได้อย่างชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศที่มีประชากรจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจนเกิดความยากลำบากในการเข้าถึงบริการทางการเงิน

2.e-KYC เป็นการทำธุรกรรมการเงินแบบไร้สัมผัส

 e kyc

 

การทำธุรกรรมการเงินแบบไร้สัมผัส นอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมแล้ว ยังถือว่ามีความสำคัญอย่างมากในยุคที่ผู้คนจำเป็นต้องปรับตัวให้กับ New Normal ที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้การเดินทางไปทำธุรกรรมทางการเงินกลายเป็นเรื่องยาก และการทำ e-KYC ยังเป็นการช่วยลดการสัมผัสที่นำไปสู่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

3.e-KYC ช่วยป้องกันการฟอกเงิน และการโจรกรรมทางการเงิน

 e kyc

 

e-KYC ยังช่วยในการยืนยันตัวตนของผู้ทำธุรกรรม ที่นอกจากจะช่วยป้องกันการโจรกรรมทางการเงินที่เพิ่มสูงมากขึ้นทุกปีแล้ว ยังเป็นการช่วยป้องกันปัญหาการฟอกเงิน และเป็นการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินให้กับผู้ก่อการร้าย เป็นต้น เพราะเป็นการระบุไอดีที่เป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล ทำให้เกิดการปลอมแปลงลอกเลียนแบบได้ยาก

 

4.e-KYC ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี

 e kyc

 

กระบวนการทำงานของ e-KYC เป็นสิ่งที่เรียบง่าย ทำให้ผู้ที่ใช้งานไม่จำเป็นที่จะต้องมีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี และมีประโยชน์อย่างมากสำหรับคนที่ไม่รู้หนังสือ

5.e-KYC ช่วยให้การทำธุรกรรมการเงินสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

 e kyc

 

e-KYC ยังช่วยให้การทำธุรกรรมทางการเงินมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เนื่องจากช่วยลดขั้นตอนการตรวจสอบบุคคล ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการได้ นอกจากนี้การจัดสรรทรัพยากรให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ยังเป็นการช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้อีกด้วย

 

6.e-KYC ช่วยลดขั้นตอนการตรวจสอบบุคคลให้น้อยลง

 e kyc

 

การทำ e-KYC นอกจากจะช่วยลดขั้นตอนในการตรวจสอบความถูกต้องของบุคคลให้น้อยลงกว่าเดิม ยังเป็นการช่วยลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากระหว่างขั้นตอนการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนั่นเอง

 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี e-KYC

 e kyc

 

ถึงแม้ว่าเทคโนโลยี e-KYC จะเต็มไปด้วยข้อดีมากมาย แต่ถ้าหากสถาบันทางการเงินจะนำมาใช้ก็จำเป็นที่จะต้องป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้มีความรัดกุมมากที่สุด โดยความเสี่ยงดังกล่าว อาทิเช่น

 

 • การเก็บและตรวจสอบข้อมูลการแสดงตน
 • ความถูกต้องของเอกสารแสดงตนที่กำหนด
 • การตรวจสอบเปรียบเทียบว่าผู้ยืนยันตน เป็นบุคคลเดียวกับในเอกสารแสดงตนหรือไม่
 • ขั้นตอนการให้ทำการยืนยันตัวตนที่สะดวก ง่ายดายและไม่ยุ่งยาก
 • การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รัดกุม และเป็นไปตามที่หน่วยงานกำกับดูแลได้กำหนดเอาไว้

 

เทคโนโลยี e-KYC ที่น่าสนใจในประเทศไทย

 

 e kyc

 

ณ ปัจจุบัน ในประเทศไทยได้มีการอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยี “จดจำและเรียนรู้ใบหน้า” (Biometric facial recognition) มาใช้ในการยืนยันตัวตนในการ “เปิดบัญชีเงินฝากระยะไกล” (Remote account opening) โดยมี 6 ธนาคารที่ได้รับการอนุญาต ดังต่อไปนี้

 

 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคาร CIMB ไทย จำกัด

 

นอกจากนี้ทั้ง 6 ธนาคารในข้างต้น ยังใช้เทคโนโลยี e-KYC มาช่วยทำการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าจาก แพลตฟอร์มบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (National Digital ID – NDID) จากบันทึกประวัติการทำธุรกรรมทางการเงินของประชาชน ช่วยลดจำนวนคนที่เข้าใช้บริการกับทางธนาคารให้น้อยลงในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 

เทคโนโลยีจดจำและเปรียบเทียบใบหน้าของ e-KYC คืออะไร!?

 e kyc

 

ใช้เทคโนโลยี จดจำและเรียนรู้ใบหน้า (Biometric facial recognition) ของระบบ e-KYC ที่หลายสถาบันการเงินและธนาคารนำมาใช้ในปัจจุบัน เป็นตัวช่วยในการระบุตัวตนของบุคคลด้วยการเปรียบเทียบใบหน้า ณ ขณะหนึ่งกับภาพของงใบหน้าที่ได้รับการเก็บเอาไว้ในฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

เทคโนโลยีในการเปรียบเทียบใบหน้านี้ ถือว่าเป็นเทคโนโ,ยีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ และช่วยป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพทำการสวมรอยเป็นเจ้าของบัญชีการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

 

บทสรุปส่งท้าย : e-KYC เทคโนโลยียืนยันตัวตนแห่งอนาคต

บัตรเครดิต ซิตี้ พรีเมียร์

 

บัตรเครดิต ซิตี้ พรีเมียร์

 

e-KYC...

เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญอย่างมากในการทำธุรกรรมด้านการเงินที่สถาบันการเงินทุกแห่ง และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินควรให้ความใส่ใจในการพัฒนาเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

เพราะเป็นการช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับการทำธุรกรรมทางการเงินให้มากยิ่งขึ้น ท่ามกลางโลกแห่งการโจกรรมข้อมูลที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี ณ ปัจจุบัน...

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
บัตร กด เงินสด กรุง ศรี
ธนาคาร/ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด
รวมข้อมูลน่ารู้ของบัตรกดเงินสดกรุงศรี พร้อมความเห็นชาว Pantip [ข้อมูลปี 2564-2565]
บัตรกดเงินสดกรุงศรีน่าใช้กันจริงหรือเปล่า!? รับรองบทความนี้จะรวมทุกเรื...