ประกันโควิด ทิพยะ
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

รวม 5 ประกันโควิดตรวจเจอจ่ายเลยไม่ต้องรอลุ้น!!!!

ตัวอย่าง แบบแสดงข้อมูลลูกค้า KCC CDD

 

ปกติแล้วแผนประกันมักจะมี......ระยะเวลารอคอย น้อยที่มากที่จะให้ความคุ้มครองประเภทตรวจพบว่ามีเชื้อหรือมีโรคแล้วจะจ่ายให้เลย ทว่าในสถานการณ์โควิดหรือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่กำลังระบาดหนักเช่นนี้ ก็มีหลากหลายบริษัทประกันที่ขยายขอบเขตความคุ้มครองด้วยการตรวจเจอจ่ายเลย สร้างความอุ่นใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างยิ่งและในบทความนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ 5 ประกันโควิดที่ตรวจเจอเชื้อปุ๊บ จ่ายปั๊บ จะมีอะไรบ้างไปติดตามด้านล่างกันได้เลยค่ะ

 

5 ประกันโควิดตรวจเจอจ่ายเลย อย่างที่ไม่เคยมีที่ไหนให้มาก่อน : กรุงศรีประกันภัยไวรัสโคโรน่า จาก ธนาคารกรุงศรี

ประกัน โค วิด ตรวจ เจอ จ่าย เลย

 

ประกันโควิด-19 หรือไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  แผนแรกจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่รับประกันโดยทิพยประกันภัย บริษัทประกันภัยชื่อดัง ที่มอบความอุ่นใจให้กับลูกค้าทันที ณ วันที่ทำประกันภัย ด้วยการซื้อกรมธรรม์ได้ทันที ได้ทุกที่ ทุกเวลา เรียกได้ว่าสะดวกรวดเร็วสมกับไลฟ์สไตล์ว่องไวของคนยุคนี้ ค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 150 บาทต่อปี คุ้มครองการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายสูงสุดถึง 1,000,000 บาท เรียกได้ว่าค่าเบี้ยถูกมากๆเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่จะไ้ด้รับค่ะ 

จุดเด่นประกันโควิดกรุงศรีประกันภัยไวรัสโคโรน่า

 1. ค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียง 150 บาทต่อปี 
 2. คุ้มครองเจ็บป่วยระยะสุดท้ายสูงสุดถึง 1,000,000 บาท
 3. จ่ายค่ารักษาตามจริง
 4. ไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะอายุเท่าไหร่ ก็จ่ายเบี้ยประกันเท่ากัน
 5. ซื้อกรมธรรม์ง่าย สะดวกสบาย

ความคุ้มครองประกันโควิดกรุงศรีประกันภัยไวรัสโคโรน่า

ข้อตกลงคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา  (COVID-19)** 100,000 100,000 500,000 1,000,000
ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา  (COVID-19) ต่อปี 10,000 30,000 50,000 100,000
เบี้ยประกันภัยรวม (บาท) / คน / ปี 150 250 450 850

 

เงื่อนไขประกันโควิดกรุงศรีประกันภัยไวรัสโคโรน่า

 1. เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอากรแสตมป์ 0.4% แล้ว
 2. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี - 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบันลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย และต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง และผ่านการพิจารณารับประกันภัย
 3. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อหรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด
 4. จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือ ค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการสมัครทำประกันต้องพำนักในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (นับจากวันที่กรอกใบสมัครย้อนหลัง 6 เดือน)
 5. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย
 6. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันภัยเป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยและรับชำระค่าเบี้ยประกันภัยเท่านั้น

ข้อยกเว้นประกันโควิดกรุงศรีประกันภัยไวรัสโคโรน่า

แผนประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ภายในระยะเวลา 14 วัน (Waiting Period) นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก

 

ช่องทางประกันโควิดกรุงศรีประกันภัยไวรัสโคโรน่า

1ลูกค้าที่มี Krungsri Mobile App (KMA)

 1. เปิด Krungsri Mobile App (KMA) 
 2. สมัครกรุงศรีประกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยหักชำระผ่านบัญชีเงินฝากกรุงศรี ขั้นตอนการสมัคร

2ลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีแต่ไม่มี Krungsri Mobile App (KMA)

ลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีแต่ไม่มี Krungsri Mobile App (KMA)

 1. ดาวน์โหลด Krungsri Mobile Application (KMA)
 2. ลงทะเบียนโดยใช้บัญชีเงินฝากกรุงศรี  วิธีลงทะเบียน
 3. สมัครกรุงศรีประกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยหักชำระผ่านบัญชีเงินฝากกรุงศรี

3ลูกค้าที่ไม่มีทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีและ Krungsri Mobile App (KMA)

 1. ดาวน์โหลด Krungsri Mobile Application (KMA)
 1. เปิดบัญชีกรุงศรีมีแต่ได้ออนไลน์ วิธีการเปิดบัญชีออนไลน์ 
 2. สมัครกรุงศรีประกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยหักชำระผ่านบัญชีเงินฝากกรุงศรี

 

5 ประกันโควิดตรวจเจอจ่ายเลย อย่างที่ไม่เคยมีที่ไหนให้มาก่อน : ประกัน COVID-19 Protect จาก ธนาคารไทยพาณิชย์

ประกัน โค วิด ตรวจ เจอ จ่าย เลย

 

ประกันโควิด-19 หรือไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  แผนที่สองจากธนาคารไทยพาณิชย์ที่รับประกันโดยทิพยประกันภัย บริษัทประกันภัยชื่อดัง โดยแบ่งแผนประกันออกเป็นสองแผน แตกต่างในเรื่องของเบี้ยประกันและวงเงินความคุ้มครอง โดยให้วงเงินสูงสุดที่ 1,000,000 บาทและต่ำสุดอยู่ที่ 500,000 บาท ในราคาประกันที่ 450 บาทและ 850 บาทเท่านั้น เรียกได้ว่าคุ้มเกินคุ้มเลยใช่ไหมคะ

จุดเด่นประกันโควิดประกัน COVID-19 Protect

 1. ค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียง 450 บาทต่อปี 
 2. คุ้มครองเจ็บป่วยระยะสุดท้ายสูงสุดถึง 1,000,000 บาท
 3. จ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงสุดที่ 100,000 บาท
 4. ซื้อกรมธรรม์ง่าย สะดวกสบาย

ความคุ้มครองประกันโควิด COVID-19 Protect

1แผน 450 

การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า จ่าย 500,000 บาท

การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าต่อปี จ่าย 50,000 บาท

2แผน 850

การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า จ่าย 1,000,000 บาท

การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าต่อปี จ่าย 100,000 บาท

เงื่อนไขประกันโควิด COVID-19 Protect

 1. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี - 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย
 2. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
 3. จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท 
 4. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 5. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))
 6. สำหรับโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 14 วัน (Waiting Period 14 days) หลังจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ (ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง/ระยะเวลารอคอย : บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย) 
 7.  ขณะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ผู้เอาประกันภัยต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย (กรณีชาวต่างชาติต้องมี Passport และ Work permit หรือมีการพำนักอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)
 8. ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น

 

5 ประกันโควิดตรวจเจอจ่ายเลย อย่างที่ไม่เคยมีที่ไหนให้มาก่อน : ประกันโควิดชิลด์ จาก วิริยะประกันภัย

ประกัน โค วิด ตรวจ เจอ จ่าย เลย

 

ประกันโควิดจากวิริยะประกันภัยที่จะทำให้ท่านอุ่นใจด้วยการมอบเงินก้อนเมื่อท่านผู้เอาประกันภัยตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นเงิน 50,000 บาทและ 100,000 บาท ไม่เพียงแค่นั้นยังมอบเงินชดเชยกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อีกด้วย แล้วยังคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอีกต่อ เรียกได้ว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มค่ะ

ความคุ้มครองแผนประกันโควิดชิลด์ ชัวร์

 1. จ่ายเงินก้อนเมื่อท่านผู้เอาประกันภัยตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นเงิน 50,000 บาท
 2. เงินชดเชยกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 300 วันต่อวัน สูงสุด 14 วัน
 3. คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จำนวน 100,000 บาท
 4. เบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 389 บาทต่อปี

ความคุ้มครองแผนประกันโควิดชิลด์ แมกซ์

 1. จ่ายเงินก้อนเมื่อท่านผู้เอาประกันภัยตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นเงิน 100,000 บาท
 2. เงินชดเชยกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 300 วันต่อวัน สูงสุด 14 วัน
 3. คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จำนวน 100,000 บาท
 4. เบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 599 บาทต่อปี

ข้อควรจำของการทำประกันโควิดวิริยะประกันภัย

 1. ระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 2. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัยจะไม่ได้รับความคุ้มครอง

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. ช่วงอายุรับประกันภัยตั้งแต่ 15 วัน – 99 ปี
 2. ผู้เอาประกันภัยต้องไม่มีประวัติการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
 3. ผู้เอาประกันภัยที่มิได้ถือสัญชาติไทย จักต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือนก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การรับประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยที่เคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันชีวิต หรือ ประกันภัยสุขภาพ หรือปฎิเสธการต่ออายุสัญญาประกันภัยจากบริษัทวิริยะประกันภัย หรือบริษัทประกันอื่น ๆ  สำหรับการสมัครแผนประกันดังกล่าว ตามคำถามสุขภาพข้อ 2 ในใบคำขอ
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การรับประกันภัย สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ ดังนี้ บุคคลากรทางการแพทย์ (แพทย์, พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานในโรงพยาบาล) และพนักงานท่าอากาศยาน และ สจ๊วต และ แอร์โฮสเตส เป็นต้น

 

5 ประกันโควิดตรวจเจอจ่ายเลย อย่างที่ไม่เคยมีที่ไหนให้มาก่อน : ประกันภัยเจอ จ่าย ไม่จบ จาก ทิพยประกันภัย

ประกันโควิดทิพยประกันภัย

ทิพยประกันภัยที่คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าในค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 100,000 บาท ไม่เพียงแค่นั้นยังจ่ายค่าชดเชยการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายสูงสุดถึง 1,000,000 บาท ด้วยคำเคลมที่ว่า เจอ จ่ายแต่ไม่จบเพราะ คุ้มครองถึงระยะสุดท้าย โดยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 150 บาทต่อปี โดยมีมาให้เลือกสรรถึง 4 แผนประกัน ดังนี้

ประกันโควิด แผน 150 จากทิพยประกันภัย

 1. เบี้ยประกันเพียง 150 บาท / ปี
 2. เจ็บป่วยระยะสุดท้ายจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คุ้มครอง 100,000 บาท
 3. ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คุ้มครอง 10,000 บาท

ประกันโควิด แผน 250 จากทิพยประกันภัย

 1. เบี้ยประกันเพียง 950 บาท / ปี
 2. เจ็บป่วยระยะสุดท้ายจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คุ้มครอง 100,000 บาท
 3. ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คุ้มครอง 30,000 บาท

ประกันโควิด แผน 450 จากทิพยประกันภัย

 1. เบี้ยประกันเพียง 1,250 บาท / ปี
 2. เจ็บป่วยระยะสุดท้ายจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คุ้มครอง 500,000 บาท
 3. ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คุ้มครอง 50,000 บาท

ประกันโควิด แผน 850 จากทิพยประกันภัย

 1. เบี้ยประกันเพียง 1,250 บาท / ปี
 2. เจ็บป่วยระยะสุดท้ายจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คุ้มครอง 1,000,000 บาท
 3. ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คุ้มครอง 100,000 บาท

เงื่อนไขการประกันโควิด ทิพยประกันภัย

 1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 1-99 ปี
 2. มีสัญชาติไทย
 3. อาศัยอยู่ในเขตของประเทศไทยเท่านั้น
 4. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อหรือผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อ “ไวรัสโควิด-19” (*รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัยและยังไม่ได้รับการรักษาให้หายขาด
 5. สงวนสิทธิ์การประกันภัยสำหรับคนที่เดินทางกลับจากประเทศจีน ไม่เกิน 14 วัน
 6. สงวนสิทธิ์การรับประกัน 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 บริษัทประกันภัย
 7. ผู้เอาประกันภัยภาคสมัครใจ 1 คน ต่อทุนประกันภัยดังนี้ กรณีเลือกแบบ “มีค่ารักษาพยาบาล” ทุนประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 100,000 บาท และกรณีเลือกแบบ “ไม่มีค่ารักษาพยาบาล” ทุนประกันภัยไม่เกิน 2 ล้านบาท (*ยกเว้นแผน IS ผู้เอาประกันภัยสมัครใจ 1 คน สามารถซื้อแผนนี้ได้สูงสุด 1 กรมธรรม์)
 8. ไม่คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในระยะเวลารอคอย 14 วัน นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับใช้ครั้งแรก
 9. ขณะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้เอาประกันภัยต้องพำนักอยู่ในประเทศไทย (*กรณีเป็นชาวต่างชาติต้องมี Passport และ work Permit หรือมีการพำนักอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)

 

5 ประกันโควิดตรวจเจอจ่ายเลย อย่างที่ไม่เคยมีที่ไหนให้มาก่อน : ประกันภัยไวรัสโคโรน่า จาก เมืองไทยประกันภัย

ประกันโควิด เมืองไทย

คุ้มครองสูงสุดถึง 2,130,00 บาท พร้อมการชดเชยรายได้ที่มากขึ้น โดยให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 2,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อสูงสุดถึง 100,000 บาท ไม่เพียงแค่นั้นยังให้การคุ้มครองทั่วโลก คุ้มครองการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แม้จะเป็นแบบกะทันหันโดยไม่อยู่ในอาการโคม่ามาก่อน ที่สำคัญผู้ที่มีโรคประจำตัวก็ทำได้เช่น เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ ลมชัก ไทรอยด์ หอบหืด และภูมิแพ้

จุดเด่นของประกันโควิด เมืองไทยประกันภัย

 1. คุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท
 2. ระยะเวลาในการคุ้มครอง 1 ปี
 3. ชดเชยรายได้ 2,000 บาท / วัน (*สูงสุด 30,000 บาท)
 4. เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 900 บาท
 5. แผนประกันสามารถเลือกได้ 2 แบบ
 6. สามารถใช้ในการลดหย่อนภาษีได้

ความคุ้มครองประกันโควิด เมืองไทยประกันภัย

ความคุ้มครอง แผนที่ 1 แผนที่ 2
ภาวะโคม่าที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 1,500,000 2,000,000
ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (*จ่ายตามจริง) 70,000 100,000
เงินชดเชยรายได้จากการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 1,000 บาท / วัน(*สูงสุด 15,000 บาท) 2,000 บาท / วัน(*สูงสุด 30,000 บาท)
เบี้ยประกันภัยรวมอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม 900 1,200

เงื่อนไขความคุ้มครองประกันโควิด เมืองไทยประกันภัย

 1. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1-80 ปี
 2. กรมธรรม์นี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด-19 (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รับการรักษาให้หายขาด
 3. ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นเวลา 14 วัย นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลการบังคับใช้เป็นครั้งแรก
 4. จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัย สำหรับทุกแผนประกันภัยวิด-19
 5. อาชีพนักบิน พนักงานบนเครื่องบิน พนักงานท่าอากาศยาน พนักงานบนเรือ บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล สามารถทำการซื้อได้เพียง 1 แผนเท่านั้น
 6. มีสัญชาติไทย และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย

 

5 ประกันโควิดตรวจเจอจ่ายเลย อย่างที่ไม่เคยมีที่ไหนให้มาก่อน : บทส่งท้าย

E KYC ประเทศไทย

 

เป็นอย่างไรบ้างคะกับประกันโควิดตรวจ เจอ จ่ายทั้ง 5 บริษัทที่ทางเราคัดสรรมาให้ พอจะมีแผนใดถูกใจและตอบสนองความต้องการบ้างไหมคะ ถ้าหากว่ามีก็อย่าลืมที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อหาจุดเด่น จุดด้อยของผลิตภัณฑ์เพื่อเปรียบเทียบหาสิ่งที่ดีที่สุดในการเลือกซื้อประกันสุขภาพในครั้งนี้ เพราะ เรื่องสุขภาพรอไม่ได้และเพื่อให้อุ่นใจเมื่อเกิดเหตุ

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
บัตร กด เงินสด กรุง ไทย
ธนาคาร/ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด
รวม [3 ข้อดี] ของบัตรกดเงินสดของธนาคารกรุงไทย "KTC PROUND" เบิกถอนได้สบายหายห่วง!!
คุ้มค่าทุกการใช้งานทุกโอกาส บัตรกดเงินสดที่พร้อมให้บริการคุณยามฉุกเฉิน...
รวมทุกคำถาม ไขทุกคำตอบจาก Pantip บัตรเครดิตธนชาตวงเงินสูงน่าใช้จริงหรือ?
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
รวมทุกคำถาม ไขทุกคำตอบจาก Pantip บัตรเครดิตธนชาตวงเงินสูงน่าใช้จริงหรือ?
บัตรเครดิตธนชาต เป็นหนึ่งในบัตรที่ได้รับการแนะนำกันอย่างมากของสมาชิกเว...