ประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้ม เบิกจ่ายทั้งผู้ป่วยในและนอกอย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้ว!

ประกันสุขภาพธนาคารออมสิน

          ยามเมื่อจำเป็นต้องเข้าการรักษาในโรงพยาบาล... ไม่ว่าสาเหตุจะมาจากอาการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ แต่สิ่งที่ทำให้ต้องเป็นกังวลกันมากที่สุดก็คงจะไม่พ้นในเรื่องของ “ค่ารักษาพยาบาล” ตามมา ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันจนต้องทำให้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเกิดขึ้น หลายคนคงวางแผนในการซื้อประกันสุขภาพเอาไว้ก่อนตั้งแต่เนิ่นๆ อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน ประกันสุขภาพเองก็มีให้เลือกกันหลากหลายบริษัท แต่ถ้าหากใครกำลังมองหาประกันสุขภาพที่มีความมั่นคงสูง บทความชิ้นนี้ก็อยากขอทำการแนะนำประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้ม! ที่รับรองว่าจะมอบข้อเสนอที่สุดคุ้มสมกับชื่อให้อย่างแน่นอน ส่วนประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้ม จะมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรกันบ้างนั้น มาติดตามอ่านจากบทความนี้กันได้เลย...

 

ประกันสุขภาพธนาคารออมสิน : ประกันสุขภาพออมสิน สุดคุ้ม

ประกันสุขภาพธนาคารออมสิน

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของประกันสุขภาพออมสิน สุดคุ้ม

ประกันสุขภาพธนาคารออมสิน

 

 • ประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้ม เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • ประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้ม เบิกกรณีผู้ป่วยนอก สูงสุด 24,000 บาท / ปี
 • ประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้ม เบิกกรณีผู้ป่วยใน สูงสุด 750,000 บาท / ปี
 • ประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้ม ซื้อง่ายขั้นตอนไม่ยุ่งยาก
 • ประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้ม ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้ม รับกรมธรรม์ทันที (*เมื่อผ่านการพิจารณารับประกัน)
 • ประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้ม รับ Care Card ไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลในเครือข่ายกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
 • ประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้ม เบี้ยประกันเริ่มต้น วันละ 12.02 บาท

เอกสารในการประกอบขอทำประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้ม

ประกันสุขภาพธนาคารออมสิน

 

 • ใบคำขอเอาประกันภัยตามแบบบริษัท
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • กรณีผู้เยาว์ใช้สำเนาสูติบัตร

 

เงื่อนไขในการรับประกันที่ควรทราบของประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้ม

ประกันสุขภาพธนาคารออมสิน

 

ข้อยกเว้นที่ประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้ม ไม่คุ้มครอง

 

 • ความเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน หลังจากที่กรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน หลังจากที่กรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก เช่น เนื้องอก มะเร็ง ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อน ต้อ นิ่ว การตัดทอลซิลหรืออดินอยด์ และเส้นเลือดขอด
 • โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่ยังไม่ได้ทำการรักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย
 • การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด ปัญหาด้านพัฒนาการหรือโรคทางพันธุกรรม

สิ่งที่ควรทราบก่อนทำประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้ม

ประกันสุขภาพธนาคารออมสิน

 

 • รับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ลูกค้าเปราะบาง หมายถึง ลูกค้าที่ผู้ให้บริการจำเป็นต้องให้ความระมัดระวังในการติดต่อและให้บริการเป็นพิเศษ เช่น ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ผู้ที่มีความรู้ทางการเงินจำกัดหรือไม่มีประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้ที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือตัดสินใจ ผู้ที่มีความบกพร่องในการมองเห็น ได้ยิน หรือบกพร่องด้านสุขภาพ

 

12 ข้อแนะนำในการซื้อประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้มมากกว่าเดิม

ประกันสุขภาพธนาคารออมสิน

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีข้อแนะนำสำหรับคนที่ต้องการซื้อประกันสุขภาพผ่านทางธนาคาร ดังต่อไปนี้

1.ผู้ซื้อควรเข้าใจว่าการซื้อประชีวิต ไม่ใช่การฝากเงินกับทางธนาคาร

2.ผู้วซื้อควรขอดูใบอนุญาติเป็นนายหน้าประกันชีวิต หรือประกันวินาศภัยของพนักงานธนาคารตามประเภทของกรมธรรม์ประกันภัย

3.ผู้ซื้อควรเลือกประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองตามความต้องการของตัวเอง

4.ผู้ซื้อควรวางแผนและประมาณรายรับ-รายจ่าย เพื่อให้สามารถทำการจ่ายเบี้ยประกันภัยให้ครบตลอดระยะเวลาสัญญาประกันภัย

5.ผู้ซื้อควรเข้าใจถึงการคุ้มครองและข้อยกเว้นของกรมธรรม์นั้นๆ หากไม่เข้าใจต้องทำการสอบถามจากผู้ขายให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจซื้อ รวมทั้งควรเก็บเอกสารประกอบการเสนอขายของธนาคารเอาไว้

6.ผู้ซื้อมีสิทธิ์เลือกซื้อประกันภัยด้วยความสมัครใจและสามารถปฎิเสธได้ หากไม่เป็นไปตามความต้องการของตัวเอง ทั้งนี้ ธนาคารไม่สามารถใช้การทำประกันภัยเป็นเงื่อนไขในการต่อรองในการให้สินเชื่อ หรือธุรกรรมอื่น

7.ในกรณีที่ต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย ผู้ซื้อควรกรอกด้วยตัวเอง หรือหากไม่ได้ทำเช่นนั้น ต้องทำการตรวจสอบความถูกต้อง โดยไม่ให้ข้อมูลเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริง ก่อนลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันภัย

8.ผู้ซื้อควรสอบถามสิทธิ์และระยะเวลาในการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย โดยสามารถทำการยกเลิกได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่รับกรมธรรม์ประกันชีวิต และได้รับดอกเบี้ยคืนหลังจากที่ทำการหักค่าใช้จ่ายและค่าตรวจสุขภาพ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ถ้าหากผู้ซื้อยกเลิกหลังจากระยะเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อสามารถใช้สิทธิ์เพื่อเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตและได้รับมูลค่าเวนคืนตามที่กำหนดเอาไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต

9.เมื่อผู้ซื้อชำระเบี้ยประกันภัย ให้ชำระเงินเข้าบัญชีของบริษัทประกันภัยเท่านั้น และต้องได้รับเอกสารรับชำระเงินจากธนาคาร พร้อมกับเอาไว้เป็นหลักฐาน

10.ผู้ซื้อควรสอบถามถึงช่องทางการติดต่อ หรือการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยจากผู้ขาย

11.เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว ผู้ซื้อควรทำการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องว่าเป็นไปตามการเสนอขายจากผู้ขายหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามที่เสนอขาย สามารถทำการยกเลิกได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ในกรมธรรม์ กรณีเกิดข้อสงสัยหรือข้อผิดพลาดในกรมธรรม์ ให้ทำการติดต่อผู้ขายหรือบริษัทประกันภัยโดยเร็ว

12.ผู้ขายยังคงมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฏมาย และไม่อาจใช้ข้อแนะนำข้างต้นเป็นการอ้างสิทธิ์เหนือผู้บริโภค

 

บทสรุปส่งท้าย : ประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้ม ดีไหม!?

ประกันสุขภาพธนาคารออมสิน

 

          หากมองในแง่ของเอกสาร... ที่ใช้จำนวนเพียงเล็กน้อยและเงื่อนไขในการทำประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้ม ที่ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ เชื่อว่าประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้ม เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ง่ายดายและมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ถ้าหากใครกำลังมองหาประกันสุขภาพที่ครอบคลุม และสมัครไม่ยาก เชื่อว่าประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้มจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีความน่าสนใจ ชนิดที่ไม่ควรมองข้ามอย่างแน่นอน...

 

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

最新情報をお届けします

บทความแนะนำ
บัตรเครดิตระดับสูง
未分類
บัตรเครดิตแพลทินัมระดับสูง เพื่อนิติบุคคลและองค์กรมีประโยชน์และคืนเงินแตกต่างกันอย่างไร? มาฟังชาว Pantip กัน!
บัตรเครดิตแพลทินัมระดับสูง  เพื่อนิติบุคคลและองค์กรมีประโยชน์และคืนเงิ...
สมัครทำบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ค่าธรรมเนียม ตรวจสอบสถานะ จัดส่งกี่วัน
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
วิธีสมัครทำบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ฟรีค่าธรรมเนียม ตรวจสอบสถานะง่าย จัดส่งในไม่กี่วันมาฟังชาว Pntip กัน
รวมทุกเรื่องที่คนอยากสมัครทำบัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ควรรู้จา...