#10 ช่องทางติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
ฉบับย่อ :

 • สถานที่ตั้ง เลขที่ 17 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 (บริเวณตรงข้ามตลาดสด DK)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0-2415-0995
 • หมายเลขโทรสาร 0-2415-8488
 • ฝ่ายอำนวยการ 0-2415-7371
 • งานสิทธิประโยชน์ทดแทน 0-2415-7704
 • งานการเงินและบัญชี 0-2415-7049
 • งานเงินสมทบ 0-2415-0569
 • งานทะเบียนและประสานการแพทย์ 0-2415-3836
 • Facebook คลิก!
 • อีเมล sso7.line@gmail.com

  อยากติดต่อกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ผ่านช่องทางใดได้บ้าง บทความนี้มีคำตอบ

  ประกัน สังคม พื้นที่ 7

   

  สำหรับคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครในบริเวณพื้นที่ 7 แล้วมีความต้องการอยากที่จะทำการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 หลายคนอาจมีความสงสัยว่าควรทำการติดต่อผ่านทางช่องทางใดได้บ้าง ถึงจะได้รับการบริการอย่างรวดเร็วกันมากที่สุด?

  ถ้าหากใครกำลังมองหาช่องทางติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ขอแนะนำว่าให้ลองติดต่อผ่านช่องทางต่อไปนี้ เชื่อว่าจะเป็นหนึ่งในหนทางที่ช่วยประสานงานได้อย่างเหมาะสมอย่างแน่นอน

   

  กองทุนประกันสังคมคืออะไร?

  ประกัน สังคม พื้นที่ 7

   

  กองทุนประกันสังคม คือ กองทุนที่มีหน้าที่ช่วยเป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตของกลุ่มสมาชิกที่มีรายได้และได้ทำการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อเป็นการช่วยกันเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอาการเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงาน โดยกองทุนประกันสังคมจะเข้ามาช่วยสนับสนุนในการรักษาพยาบาลและมีการทดแทนรายได้อย่างต่อเนื่อง

   

  สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนด้านใดบ้าง?

  ประกัน สังคม พื้นที่ 7

   

  โดยพื้นฐานแล้วสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 มอบความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ประกันตนในเขตรับผิดชอบของตัวเอง โดยมีรายละเอียดที่ควรทราบ ดังต่อไปนี้

   

  • คุ้มครองกรณีเจ็บป่วย เจ็บป่วยปกติ / ประสบอุบัติเหตุหรืออาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต และค่าทันตกรรม
  • คุ้มครองกรณีคลอดบุตร ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร
  • คุ้มครองกรณีทุพพลภาพ เงินทดแทนการขาดรายได้ / ค่าบริการทางการแพทย์
  • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 120 เดือน รับเงินสงเคราะห์ 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย 4 เดือน และค่าทำศพ 50,000 บาท หากจ่ายเงินสมทบ 120 เดือนขึ้นไป นับเงินสงเคราะห์ 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย 12 เดือน พร้อมค่าทำศพ 50,000 บาท
  • คุ้มครองกรณีชราภาพ รับเงินบำนาญชราภาพ หรือเงินบำเหน็จชราภาพ
  • คุ้มครองกรณีสงเคราะห์บุตร รับเงินสงเคราะห์บุตรคนละ 800 บาท / เดือน (บุตรชอบโดยกฎหมายอายุไม่เกิน 6 ปี บริบูรณ์ ครั้งละไม่เกิน 3 คน)
  • คุ้มครองกรณีว่างงาน รับเงินทดแทนในช่วงว่างงาน 70% ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 200 วัน

   

  สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 รับผิดชอบในเขตใดกันบ้าง?

  ประกัน สังคม พื้นที่ 7

   

  สำหรับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 มีความรับผิดชอบผู้ประกันตน ในเขตพื้นที่ของจอมทอง ทุ่งครุ บางขุนเทียน บางบอนและราษฎร์บูรณะ ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร ถ้าหากผู้ประกันตนคนใดอาศัยอยู่ในเขตดังกล่าว ก็สามารถทำการติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 กันได้เลย

   

  ช่องทางติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7

  ประกัน สังคม พื้นที่ 7

   

  เพื่อให้การติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ขอแนะนำให้ทำการติดต่อผ่านช่องทางที่เหมาะสม ให้ตรงกับความต้องการในการติดต่อของตัวเองดังต่อไปนี้

   

  สถานที่ตั้ง เลขที่ 17 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 (บริเวณตรงข้ามตลาดสด DK)
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2415-0995
  หมายเลขโทรสาร 0-2415-8488
  ฝ่ายอำนวยการ 0-2415-7371
  งานสิทธิประโยชน์ทดแทน 0-2415-7704
  งานการเงินและบัญชี 0-2415-7049
  งานเงินสมทบ 0-2415-0569
  งานทะเบียนและประสานการแพทย์ 0-2415-3836
  Facebook คลิก!
  อีเมล sso7.line@gmail.com

   

   การเดินทางไปยังสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 โดยรถโดยสารประจำทาง

  ประกัน สังคม พื้นที่ 7

   

  สำหรับคนที่มีความต้องการอยากเดินทางไปยังสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 โดยการอาศัยรถโดยสารประจำทางก็สามารถทำได้ ด้วยการโดยสารถสาธารรณะหมายเลข 147 (ปอ.) (AC) , 171 (ปอ.) (AC) และ 209

   

  .
  อยากติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ยากไหมคะ?

  .
  สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ในแต่ละวันมีคนติดต่อใช้บริการจำนวนมาก อยากให้ใจเย็นสักหน่อยในการติดต่อ เมื่อถึงคิวก็จะได้รับการบริการที่ดีแน่นอน

   

   

  ส่งท้ายก่อนจาก #สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ติดต่อยากไหม?

  ประกัน สังคม พื้นที่ 7

   

  ในแต่ละวันมีผู้ที่ต้องการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของทางสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 เป็นจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ที่มีจำนวนจำกัดอาจไม่สามารถให้บริการกับทุกคนได้อย่างรวดเร็วต่อความร้อนใจของหลายคน ดังนั้น ขอแนะนำให้ใจเย็นๆ สักนิดถ้าหากต้องการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ แต่ถ้าต้องการความรวดเร็วจริง ๆ ขอแนะนำให้เดินทางไปยังสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7โดยตรงจะได้รับการประสานงานที่รวดเร็วมากกว่าอย่างแน่นอน

  บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

  อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

  บทความแนะนำ
  บัตรเครดิตกรุงเทพ โปรโมชั่น
  ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
  รวมโปรโมชั่นบัตรเครดิตกรุงเทพผ่อน 0% ลดที่พัก โรงแรม เติมน้ำมัน โรงพยาบาล โดนใจใช้กับทุกไลฟ์สไตล์
  รวมโปรโมชั่นเด่นจากบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพผ่อน 0% ที่พัก เติมน้ำมัน ที...