ประกันชีวิตธนาคารกรุงเทพ
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

คุ้มครองชีวิตแสนสบายใจกับประกันชีวิตธนาคารกรุงเทพ 4 แผนที่รับรองจะต้องร้องว้าว!

ประกันชีวิตธนาคารกรุงเทพ

 

ธนาคารกรุงเทพ... นอกจากจะเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อด้านการเงินที่หลากหลายแล้ว ยังให้บริการในเรื่องของประกันภัยที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว โดยเฉพาะประกันชีวิตธนาคารกรุงเทพที่มีแผนให้เลือกคุ้มครองอย่างหลากหลาย สำหรับบทความในวันนี้อยากที่จะนำ 4 แผนประกันชีวิตธนาคารกรุงเทพที่น่าสนใจมาฝากให้ทำความรู้จักกัน เผื่อว่าแผนประกันชีวิตธนาคารกรุงเทพอันไหนโดนใจ ก็จะได้เลือกใช้ให้เหมาะกับตัวเองมากที่สุด

 

 

4 แผนประกันชีวิตธนาคารกรุงเทพที่โดดเด่นน่าสนใจ มีอะไรกันบ้าง!?

ประกันชีวิตธนาคารกรุงเทพ

 

 

1.กรุงเทพประกันชีวิต ธนาคารกรุงเทพ: บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99

ประกันชีวิตธนาคารกรุงเทพ

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของธนาคารกรุงเทพแผน บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99

 

 • อายุรับประกันภัย 11-80 ปี
 • คุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท
 • คุ้มครองการเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้วสะสม แล้วแต่จำนวนใดมากว่า

 

เงื่อนไขการรับประกันของธนาคารกรุงเทพ

 

 • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 11-80 ปี
 • ระยะเวลาการเอาประกันภัยและระยเวลาชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 99 ปี
 • สัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99 จะต้องทำการซื้อแนบกับสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ และ บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ (พิเศษ)

 

2.กรุงเทพประกันชีวิต ธนาคารกรุงเทพ: ห่วงรัก สมาร์ท

ประกันชีวิตธนาคารกรุงเทพ

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของธนาคารกรุงเทพแผน ห่วงรัก สมาร์ท

 

 • คุ้มครองชีวิต ควบการคุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองชีวิตจนถึงอายุ 90 ปี
 • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับความคุ้มครองสูงสุด 400%
 • ครบสัญญารับเงินคืน 200%
 • เบี้ยประกันสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • กรณีเสียชีวิตทั่วไป (*ยกเว้นอุบัติเหตุ) คุ้มครองสูงสุด 200%

 

เงื่อนไขการรับประกันธนาคารกรุงเทพประกันชีวิต

 

 • รับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 70 ปี
 • รับความคุ้มครองชีวิตนานถึงอายุ 90 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี
 • จำนวนเอาเงินประกันภัยเริ่มต้น 100,000 บาท

 

3.กรุงเทพประกันชีวิต ธนาคารกรุงเทพ: ห่วงรัก พรีเมียร์

ประกันชีวิตธนาคารกรุงเทพ

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของธนาคารกรุงเทพแผน ห่วงรัก พรีเมียร์

 

 • อุ่นใจกับการคุ้มครองที่ยาวนานถึงอายุ 90 ปี
 • รับประกันตั้งแต่ แรกเกิด – 70 ปี
 • จำนวนเอาเงินประกันภัยเริ่มต้น 100,000 บาท
 • มีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • เพิ่มความคุ้มครองด้วยสัญญาเพิ่มเติมที่มีความหลากหลาย (*เช่น สุขภาพและอุบัติเหตุ เป็นต้น)
 • เบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพ (*ถ้ามี) สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • กรณีเสียชีวิต รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

 

เงื่อนไขการรับประกันกรุงเทพประกันชีวิต ธนาคารกรุงเทพ

 

จำนวนเงินเอาประกันภัยที่มีจำนวนต่ำกว่า 500,000 บาท จะต้องซื้อแนบกับสัญญาเพิ่มเติม โดยเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมจะต้องมีขั้นต่ำ 50% ของเบี้ยประกันสัญญาชีวิต

 

4.กรุงเทพประกันชีวิต ธนาคารกรุงเทพ: ห่วงรัก พรีเมียร์ 9901 (มีเงินปันผล)

ประกันชีวิตธนาคารกรุงเทพ

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของธนาคารกรุงเทพ แผน ห่วงรัก พรีเมียร์ 9901 (มีเงินปันผล)

 

 • คุ้มครองการเสียชีวิต หรือมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือเบี้ยประกันสะสมตามจริงแล้วแต่จำนวนใดมากกว่า
 • เพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ครบกำหนดสัญญา
 • เบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพ (*ถ้ามี) สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • มีโอกาสรับผลตอบแทนจากเงินปันผล

 

เงื่อนไขการรับประกันกรุงเทพประกันชีวิต ธนาคารกรุงเทพ

 

 • อายุรับประกันภัย ตั้งแต่แรกเกิด – 70 ปี
 • จำนวนเอาเงินประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 99 ปี และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ตามที่บริษัทกำหนด
 • บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลรายปีให้กับผู้เอาประกัน โดยจะเริ่มพิจารณาตั้งแต่วันที่ครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป ให้ผู้เอาประกันภัยโดยเงินปันผลตั้งกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนทรัพย์สินของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลในแต่ละปีหลังหักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัยในปีนั้นๆ โดยทางบริษัทจะจัดสรรให้ในอัตราร้อยละ 80 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลรายปีจะแตกต่างกันในแต่ละผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและวิธีการคำนวณเงินปันผลที่ทางบริษัทพิจารณาในแต่ละปี

 

ช่องทางในการติดต่อสอบถามและทำกรุงเทพประกันชีวิต ธนาคารกรุงเทพ

ประกันชีวิตธนาคารกรุงเทพ

 

สำหรับคนที่ต้องการทราบเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติม หรือทำกรุงเทพประกันชีวิต ของธนาคารกรุงเทพ สามารถทำได้อย่างง่ายดายผ่านหมายเลขโทรศัพท์ : 02-777-8888

 

บทสรุปส่งท้าย : ประกันชีวิตของธนาคารกรุงเทพมีความหลากหลายน่านใจจริงหรือเปล่า!?

ประกันชีวิตธนาคารกรุงเทพ

 

          ธนาคารกรุงเทพ... เป็นสถาบันทางการเงินที่มีความมั่นคงสูง ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าหากทำประกันชีวิตกับกรุงเทพประกันภัย ก็จะได้รับการดูแลโดยที่ไม่ต้องให้ความกังวลใจกับเรื่องของสินไหมทดแทน เพราะองค์กรใหญ่ไม่มีที่ไหนที่อยากทำลายชื่อเสียงที่สั่งสมของตัวเองมาอย่างนาวนานจากการบิดพลิ้ว เรื่องของประกันชีวิตกันอย่างแน่นอน...

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
อิออน สาขา อิออน สํานักงานใหญ่ อิออน บิ๊กซี สาขา อิ ออน ใกล้ฉัน อิออน นครปฐม อิออน ขอนแก่น อิออน ศรีราชา อิ ออน ชลบุรี อิออน ระยอง อิออน พัทยา อิออ น พิษณุโลก อิออน มีสาขา ไหนบ้าง อิออน สาขาโคราช อิออน นครปฐม อิออน ฟิวเจอร์รังสิต อิออน อุดร อิออน เซ็นทรัล พระราม 2 อิออน ราชบุรี อิออน ลพบุรี อิออน ลําปาง
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิตอิออน (Aeon) มีที่ไหนใกล้บ้านของคุณบ้าง สำนักงานใหญ่ ตจว. สาขาไหนอนุมัติไวสุด!?
อยากสมัครบัตรเครดิตอิออน (Aeon) สาขาไหนใกล้บ้านบ้าง สำนักงานใหญ่ อุดร ...
โปรโมชั่นบัตรเครดิตออมสิน
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
ทำบัตรเครดิตออมสินดีไหม ผ่อนสินค้าอะไรได้บ้าง? มาฟังความเห็นจากชาว Pantip กัน (อัพเดทข้อมูล 2562)
มารู้จักกับบัตรเครดิตออมสินในปี 2563-2564 ว่าดีไหมผ่อนอะไรกันได้บ้าง? ...