ประกันชีวิตธนาคารกรุงเทพ
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

คุ้มครองชีวิตแสนสบายใจกับประกันชีวิตธนาคารกรุงเทพ 4 แผนที่รับรองจะต้องร้องว้าว!

ประกันชีวิตธนาคารกรุงเทพ

 

ธนาคารกรุงเทพ... นอกจากจะเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อด้านการเงินที่หลากหลายแล้ว ยังให้บริการในเรื่องของประกันภัยที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว โดยเฉพาะประกันชีวิตธนาคารกรุงเทพที่มีแผนให้เลือกคุ้มครองอย่างหลากหลาย สำหรับบทความในวันนี้อยากที่จะนำ 4 แผนประกันชีวิตธนาคารกรุงเทพที่น่าสนใจมาฝากให้ทำความรู้จักกัน เผื่อว่าแผนประกันชีวิตธนาคารกรุงเทพอันไหนโดนใจ ก็จะได้เลือกใช้ให้เหมาะกับตัวเองมากที่สุด

 

 

4 แผนประกันชีวิตธนาคารกรุงเทพที่โดดเด่นน่าสนใจ มีอะไรกันบ้าง!?

ประกันชีวิตธนาคารกรุงเทพ

 

 

1.กรุงเทพประกันชีวิต ธนาคารกรุงเทพ: บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99

ประกันชีวิตธนาคารกรุงเทพ

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของธนาคารกรุงเทพแผน บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99

 

 • อายุรับประกันภัย 11-80 ปี
 • คุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท
 • คุ้มครองการเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้วสะสม แล้วแต่จำนวนใดมากว่า

 

เงื่อนไขการรับประกันของธนาคารกรุงเทพ

 

 • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 11-80 ปี
 • ระยะเวลาการเอาประกันภัยและระยเวลาชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 99 ปี
 • สัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99 จะต้องทำการซื้อแนบกับสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ และ บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ (พิเศษ)

 

2.กรุงเทพประกันชีวิต ธนาคารกรุงเทพ: ห่วงรัก สมาร์ท

ประกันชีวิตธนาคารกรุงเทพ

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของธนาคารกรุงเทพแผน ห่วงรัก สมาร์ท

 

 • คุ้มครองชีวิต ควบการคุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองชีวิตจนถึงอายุ 90 ปี
 • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับความคุ้มครองสูงสุด 400%
 • ครบสัญญารับเงินคืน 200%
 • เบี้ยประกันสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • กรณีเสียชีวิตทั่วไป (*ยกเว้นอุบัติเหตุ) คุ้มครองสูงสุด 200%

 

เงื่อนไขการรับประกันธนาคารกรุงเทพประกันชีวิต

 

 • รับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 70 ปี
 • รับความคุ้มครองชีวิตนานถึงอายุ 90 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี
 • จำนวนเอาเงินประกันภัยเริ่มต้น 100,000 บาท

 

3.กรุงเทพประกันชีวิต ธนาคารกรุงเทพ: ห่วงรัก พรีเมียร์

ประกันชีวิตธนาคารกรุงเทพ

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของธนาคารกรุงเทพแผน ห่วงรัก พรีเมียร์

 

 • อุ่นใจกับการคุ้มครองที่ยาวนานถึงอายุ 90 ปี
 • รับประกันตั้งแต่ แรกเกิด – 70 ปี
 • จำนวนเอาเงินประกันภัยเริ่มต้น 100,000 บาท
 • มีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • เพิ่มความคุ้มครองด้วยสัญญาเพิ่มเติมที่มีความหลากหลาย (*เช่น สุขภาพและอุบัติเหตุ เป็นต้น)
 • เบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพ (*ถ้ามี) สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • กรณีเสียชีวิต รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

 

เงื่อนไขการรับประกันกรุงเทพประกันชีวิต ธนาคารกรุงเทพ

 

จำนวนเงินเอาประกันภัยที่มีจำนวนต่ำกว่า 500,000 บาท จะต้องซื้อแนบกับสัญญาเพิ่มเติม โดยเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมจะต้องมีขั้นต่ำ 50% ของเบี้ยประกันสัญญาชีวิต

 

4.กรุงเทพประกันชีวิต ธนาคารกรุงเทพ: ห่วงรัก พรีเมียร์ 9901 (มีเงินปันผล)

ประกันชีวิตธนาคารกรุงเทพ

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของธนาคารกรุงเทพ แผน ห่วงรัก พรีเมียร์ 9901 (มีเงินปันผล)

 

 • คุ้มครองการเสียชีวิต หรือมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือเบี้ยประกันสะสมตามจริงแล้วแต่จำนวนใดมากกว่า
 • เพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ครบกำหนดสัญญา
 • เบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพ (*ถ้ามี) สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • มีโอกาสรับผลตอบแทนจากเงินปันผล

 

เงื่อนไขการรับประกันกรุงเทพประกันชีวิต ธนาคารกรุงเทพ

 

 • อายุรับประกันภัย ตั้งแต่แรกเกิด – 70 ปี
 • จำนวนเอาเงินประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 99 ปี และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ตามที่บริษัทกำหนด
 • บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลรายปีให้กับผู้เอาประกัน โดยจะเริ่มพิจารณาตั้งแต่วันที่ครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป ให้ผู้เอาประกันภัยโดยเงินปันผลตั้งกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนทรัพย์สินของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลในแต่ละปีหลังหักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัยในปีนั้นๆ โดยทางบริษัทจะจัดสรรให้ในอัตราร้อยละ 80 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลรายปีจะแตกต่างกันในแต่ละผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและวิธีการคำนวณเงินปันผลที่ทางบริษัทพิจารณาในแต่ละปี

 

ช่องทางในการติดต่อสอบถามและทำกรุงเทพประกันชีวิต ธนาคารกรุงเทพ

ประกันชีวิตธนาคารกรุงเทพ

 

สำหรับคนที่ต้องการทราบเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติม หรือทำกรุงเทพประกันชีวิต ของธนาคารกรุงเทพ สามารถทำได้อย่างง่ายดายผ่านหมายเลขโทรศัพท์ : 02-777-8888

 

บทสรุปส่งท้าย : ประกันชีวิตของธนาคารกรุงเทพมีความหลากหลายน่านใจจริงหรือเปล่า!?

ประกันชีวิตธนาคารกรุงเทพ

 

          ธนาคารกรุงเทพ... เป็นสถาบันทางการเงินที่มีความมั่นคงสูง ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าหากทำประกันชีวิตกับกรุงเทพประกันภัย ก็จะได้รับการดูแลโดยที่ไม่ต้องให้ความกังวลใจกับเรื่องของสินไหมทดแทน เพราะองค์กรใหญ่ไม่มีที่ไหนที่อยากทำลายชื่อเสียงที่สั่งสมของตัวเองมาอย่างนาวนานจากการบิดพลิ้ว เรื่องของประกันชีวิตกันอย่างแน่นอน...

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ