ธกส ประกันชีวิต
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

เกษตรกรุ่นใจกับ 3 แผนคุ้มครองประกันชีวิตจาก ธกส. เบี้ยต่ำ สบายใจ พร้อมส่งต่อให้คนข้างหลัง

ธกส ประกันชีวิต

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร... หรือ ที่เรียกกันอย่างติดปากว่า ธกส. ดูเหมือนว่า ณ ปัจจุบันจะทำหน้าที่ที่มากกว่าเพียงแค่สถาบันทางการเงินที่ให้บริการกู้ยืมสินเชื่อเพื่อการเกษตร เพราะยังมีแผนการที่ช่วยในการคุ้มครองชีวิตของเกษตรกรผ่านประกันชีวิต ธกส. ที่มีให้เลือกกันหลายแผน ที่สำคัญคือมีอัตราของเบี้ยประกันชีวิตที่ถูกเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ส่วนแผนประกันชีวิต ธกส. ที่น่าสนใจจะมีอะไรกันบ้างนั้น ลองมาติดตามอ่านรายละเอียดที่น่าสนใจจากบทความชิ้นนี้กันได้เลย

 

มาทำความรู้จักกับประกันชีวิตกันก่อน

ธกส ประกันชีวิต

 

ประกันชีวิต คือ เป็นการทำประกันที่จะมีการจ่ายค่าตอบแทนเมื่อผู้มีสิทธิ์เอาประกันเกิดอาการเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ เรียกได้ว่าประกันชีวิตช่วยคุ้มครองในเรื่องของอาการเจ็บป่วยและรักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนอกเหนือจากอุบัติเหตุรถยนต์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ประกันชีวิตยังมีข้อดีจากการที่สามารถนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ทำให้ประกันชีวิต เป็นแผนการคุ้มครองชีวิตที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก

 

แผนประกันชีวิต ธกส. ที่น่าสนใจมีอะไรและมีรูปแบบไหนกันบ้าง!?

ธกส ประกันชีวิต

 

1.ประกันชีวิต ธกส. : ธกส เพิ่มรัก2 12/10

ธกส ประกันชีวิต

 

จุดเด่นของประกันชีวิต ธกส. ธกส เพิ่มรัก2 12/10

 

 • กรมธรรม์การฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต เพื่อการคุ้มครองชีวิตและออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
 • เริ่มต้นออมเพียงวันละ 10 บาท
 • เพิ่มความคุ้มครองการสูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจากอุบัติเหตุ
 • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับการคุ้มครองเพิ่ม 2 เท่า
 • ชดเชยรายได้กรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุดวันละ 1,000 บาท (*สูงสุด 30 วัน / ปี)
 • เมื่อครบกำหนดกรมธรรม์รับ 100% ของเงินทุนสงเคราะห์ พร้อมเงินสมนาคุณ 8 เท่า ของจำนวนเงินฝากรายเดือน
 • เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยรับ 100% ของเงินทุนสงเคราะห์
 • เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ รับเพิ่มอีก 100% ของเงินทุนสงเคราะห์

 

เงื่อนไขของประกันชีวิต ธกส เพิ่มรัก2 12/10

 

 • เกษตรกรและครอบครัว
 • อายุ 20-60 ปี
 • สุขภาพร่างกายกายแข็งแรงสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วนไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
 • ผู้ฝากฯ สามารถซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ โดยจำนวนเงินทุนสงเคราะห์คุ้มครองรวมสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท / ราย (*ไม่นับ ธกส เพิ่มรัก 12/10)

 

2.ประกันชีวิต ธกส. : ธกส มอบรัก 1/1

ธกส ประกันชีวิต

 

จุดเด่นของประกันชีวิต ธกส. ธกส มอบรัก 1/1

 

 • กรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อ สูงสุด 2 ล้านบาท
 • หลักประกันคุ้มครองสินเชื่อให้กับลูกค้าผู้กู้ ธกส. กรณีเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
 • คุ้มครอง 1 ปี (*สามารถส่งชำระต่อในปีถัดไป เพื่อรับการคุ้มครองอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุ 70 ปี )

 

เงื่อนไขของประกันชีวิต ธกส มอบรัก 1/1

 

 • เกษตรกรลูกค้าผู้กู้ ลูกหนี้ร่วม คู่สมรสและสมาชิกผู้กู้ขององค์กรภาคการเกษตรและกองทุนหมู่บ้าน
 • อายุ 20-60 ปี
 • สุขภาพร่างกายกายแข็งแรงสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วนไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ

 

3.ประกันชีวิต ธกส. : ธกส ทวีรัก 99

ธกส ประกันชีวิต

 

จุดเด่นของประกันชีวิต ธกส. ธกส ทวีรัก 99

 

 • เบี้ยประกันชีวิตเริ่มต้นเพียงวันละ 3 บาท
 • คุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท
 • เริ่มส่งตั้งแต่อายุยิ่งน้อย ยิ่งคุ้มค่า
 • ส่งดอกเบี้ยรายปีราคาเดียวตลอดชีพ (*ขึ้นอยู่กับอายุในการฝาก)
 • ครบกำหนดรับ 100% ของเงินทุนสงเคราะห์
 • สามารถใช้ในการลดหย่อนภาษีได้
 • คุ้มครองตลอดชีพ จนถึงอายุ 99 ปี

 

เงื่อนไขของประกันชีวิต ธกส. ธกส ทวีรัก 99

 

 • เกษตรกรและครอบครัว
 • อายุ 20-60 ปี
 • สุขภาพร่างกายกายแข็งแรงสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วนไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
 • *เฉพาะสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส. รับความคุ้มครองเพิ่มเติมถึงอายุ 70 ปี

 

สิ่งที่ควรทราบที่จะทำให้เกิดการยกเว้นการคุ้มครองของประกันชีวิต ธกส.

ธกส ประกันชีวิต

 

1.ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ

2.ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

3.เสียชีวิตจากกรณีเจ็บป่วยภายในระยะเวลากำหนดรอคอย 90 วัน นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ยกเว้นการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ

4.การเสียชีวิตของผู้ฝากเงิน โดยเป็นผลโดยตรงจากสาเหตุดังต่อไปนี้

-สงคราม (*ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน/การกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฎิวัติ การกบฏ การจลาจล การก่อความไม่สงบหรือการต่อต้านรัฐบาล การนัดหยุดงานหรือปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย

-การกระทำความผิดทางอาญา โดยเจตนาหรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจุบกุม เพราะกระทำความผิดทางอาญานั้น

-ขณะที่ผู้ฝากเงินสงเคราะห์ปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัครในการปฏิบัติการสงคราม หรือเยี่ยงสงครามในกรณีที่ปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน

5.ข้อยกเว้นความคุ้มครองอุบัติเหตุ

-การมีครรภ์หรือการให้กำเนิดบุตร หรือการแท้งบุตร

-การดำน้ำ การถูกสัตว์ทำร้ายหรือการเข้าป่าล่าสัตว์

-การแข่งขันหรือการพนันขันต่อทุกชนิด รวมถึงการแสดงหรือการเล่นผาดโผน

-การโดยสารยานพาหนะใดๆ ที่มิได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตเพื่อการโดยสาร

-การฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายร่างกายตัวเอง หรือการพยายามทำเช่นนั้น

-การกระทำของผู้ฝากเงินสงเคราะห์ขณะอยู่ใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ

-การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรคหรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดขึ้นจากบาดแผลที่ได้รับจากอุบัติเหตุ

 

ช่องทางในการสมัครและติดต่อสอบถามประกันชีวิต ธกส. สามารถทำได้ผ่านช่องทางใดได้บ้าง!?

ธกส ประกันชีวิต

 

สำหรับคนที่มีคำถามคาใจ แล้วต้องการที่จะได้รับคำตอบเกี่ยวกับแผนประกันชีวิต ธกส. สามารถทำการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของทางธนาคาร ธกส. ได้อย่างง่ายดาย ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ : 0-2558-6555 หรือ 0-2555-0555 ต่อสำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต 8027- 8033, 8046 - 8047, 6502 -6507

 

บทสรุปส่งท้าย : ประกันชีวิต ธกส. ดีไหม!?

ธกส ประกันชีวิต

 

          ถ้าหากใครประกอบอาชีพเกษตกร... แล้วกำลังมองหาประกันชีวิตที่น่าสนใจเหมาะสมกับฐานรายได้ของตัวเอง เชื่อว่าประกันชีวิต ธกส. เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจเป็นอย่างมากอย่างแน่นอน แถมประกันชีวิต ธกส. ยังให้การคุ้มครองที่เรียกได้ว่ายาวนานเป็นอย่างมากเลยทีเดียว เชื่อว่าข้อเสนอดีๆแบบนี้ คงทำให้หลายคนไม่อยากที่จะพลาดอย่างแน่นอน...

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
อิออน สาขา อิออน สํานักงานใหญ่ อิออน บิ๊กซี สาขา อิ ออน ใกล้ฉัน อิออน นครปฐม อิออน ขอนแก่น อิออน ศรีราชา อิ ออน ชลบุรี อิออน ระยอง อิออน พัทยา อิออ น พิษณุโลก อิออน มีสาขา ไหนบ้าง อิออน สาขาโคราช อิออน นครปฐม อิออน ฟิวเจอร์รังสิต อิออน อุดร อิออน เซ็นทรัล พระราม 2 อิออน ราชบุรี อิออน ลพบุรี อิออน ลําปาง
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิตอิออน (Aeon) มีที่ไหนใกล้บ้านของคุณบ้าง สำนักงานใหญ่ ตจว. สาขาไหนอนุมัติไวสุด!?
อยากสมัครบัตรเครดิตอิออน (Aeon) สาขาไหนใกล้บ้านบ้าง สำนักงานใหญ่ อุดร ...