ธกส ประกันชีวิต
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

เกษตรกรุ่นใจกับ 3 แผนคุ้มครองประกันชีวิตจาก ธกส. เบี้ยต่ำ สบายใจ พร้อมส่งต่อให้คนข้างหลัง

ธกส ประกันชีวิต

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร... หรือ ที่เรียกกันอย่างติดปากว่า ธกส. ดูเหมือนว่า ณ ปัจจุบันจะทำหน้าที่ที่มากกว่าเพียงแค่สถาบันทางการเงินที่ให้บริการกู้ยืมสินเชื่อเพื่อการเกษตร เพราะยังมีแผนการที่ช่วยในการคุ้มครองชีวิตของเกษตรกรผ่านประกันชีวิต ธกส. ที่มีให้เลือกกันหลายแผน ที่สำคัญคือมีอัตราของเบี้ยประกันชีวิตที่ถูกเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ส่วนแผนประกันชีวิต ธกส. ที่น่าสนใจจะมีอะไรกันบ้างนั้น ลองมาติดตามอ่านรายละเอียดที่น่าสนใจจากบทความชิ้นนี้กันได้เลย

 

มาทำความรู้จักกับประกันชีวิตกันก่อน

ธกส ประกันชีวิต

 

ประกันชีวิต คือ เป็นการทำประกันที่จะมีการจ่ายค่าตอบแทนเมื่อผู้มีสิทธิ์เอาประกันเกิดอาการเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ เรียกได้ว่าประกันชีวิตช่วยคุ้มครองในเรื่องของอาการเจ็บป่วยและรักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนอกเหนือจากอุบัติเหตุรถยนต์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ประกันชีวิตยังมีข้อดีจากการที่สามารถนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ทำให้ประกันชีวิต เป็นแผนการคุ้มครองชีวิตที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก

 

แผนประกันชีวิต ธกส. ที่น่าสนใจมีอะไรและมีรูปแบบไหนกันบ้าง!?

ธกส ประกันชีวิต

 

1.ประกันชีวิต ธกส. : ธกส เพิ่มรัก2 12/10

ธกส ประกันชีวิต

 

จุดเด่นของประกันชีวิต ธกส. ธกส เพิ่มรัก2 12/10

 

 • กรมธรรม์การฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต เพื่อการคุ้มครองชีวิตและออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
 • เริ่มต้นออมเพียงวันละ 10 บาท
 • เพิ่มความคุ้มครองการสูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจากอุบัติเหตุ
 • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับการคุ้มครองเพิ่ม 2 เท่า
 • ชดเชยรายได้กรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุดวันละ 1,000 บาท (*สูงสุด 30 วัน / ปี)
 • เมื่อครบกำหนดกรมธรรม์รับ 100% ของเงินทุนสงเคราะห์ พร้อมเงินสมนาคุณ 8 เท่า ของจำนวนเงินฝากรายเดือน
 • เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยรับ 100% ของเงินทุนสงเคราะห์
 • เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ รับเพิ่มอีก 100% ของเงินทุนสงเคราะห์

 

เงื่อนไขของประกันชีวิต ธกส เพิ่มรัก2 12/10

 

 • เกษตรกรและครอบครัว
 • อายุ 20-60 ปี
 • สุขภาพร่างกายกายแข็งแรงสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วนไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
 • ผู้ฝากฯ สามารถซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ โดยจำนวนเงินทุนสงเคราะห์คุ้มครองรวมสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท / ราย (*ไม่นับ ธกส เพิ่มรัก 12/10)

 

2.ประกันชีวิต ธกส. : ธกส มอบรัก 1/1

ธกส ประกันชีวิต

 

จุดเด่นของประกันชีวิต ธกส. ธกส มอบรัก 1/1

 

 • กรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อ สูงสุด 2 ล้านบาท
 • หลักประกันคุ้มครองสินเชื่อให้กับลูกค้าผู้กู้ ธกส. กรณีเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
 • คุ้มครอง 1 ปี (*สามารถส่งชำระต่อในปีถัดไป เพื่อรับการคุ้มครองอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุ 70 ปี )

 

เงื่อนไขของประกันชีวิต ธกส มอบรัก 1/1

 

 • เกษตรกรลูกค้าผู้กู้ ลูกหนี้ร่วม คู่สมรสและสมาชิกผู้กู้ขององค์กรภาคการเกษตรและกองทุนหมู่บ้าน
 • อายุ 20-60 ปี
 • สุขภาพร่างกายกายแข็งแรงสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วนไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ

 

3.ประกันชีวิต ธกส. : ธกส ทวีรัก 99

ธกส ประกันชีวิต

 

จุดเด่นของประกันชีวิต ธกส. ธกส ทวีรัก 99

 

 • เบี้ยประกันชีวิตเริ่มต้นเพียงวันละ 3 บาท
 • คุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท
 • เริ่มส่งตั้งแต่อายุยิ่งน้อย ยิ่งคุ้มค่า
 • ส่งดอกเบี้ยรายปีราคาเดียวตลอดชีพ (*ขึ้นอยู่กับอายุในการฝาก)
 • ครบกำหนดรับ 100% ของเงินทุนสงเคราะห์
 • สามารถใช้ในการลดหย่อนภาษีได้
 • คุ้มครองตลอดชีพ จนถึงอายุ 99 ปี

 

เงื่อนไขของประกันชีวิต ธกส. ธกส ทวีรัก 99

 

 • เกษตรกรและครอบครัว
 • อายุ 20-60 ปี
 • สุขภาพร่างกายกายแข็งแรงสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วนไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
 • *เฉพาะสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส. รับความคุ้มครองเพิ่มเติมถึงอายุ 70 ปี

 

สิ่งที่ควรทราบที่จะทำให้เกิดการยกเว้นการคุ้มครองของประกันชีวิต ธกส.

ธกส ประกันชีวิต

 

1.ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ

2.ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

3.เสียชีวิตจากกรณีเจ็บป่วยภายในระยะเวลากำหนดรอคอย 90 วัน นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ยกเว้นการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ

4.การเสียชีวิตของผู้ฝากเงิน โดยเป็นผลโดยตรงจากสาเหตุดังต่อไปนี้

-สงคราม (*ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน/การกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฎิวัติ การกบฏ การจลาจล การก่อความไม่สงบหรือการต่อต้านรัฐบาล การนัดหยุดงานหรือปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย

-การกระทำความผิดทางอาญา โดยเจตนาหรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจุบกุม เพราะกระทำความผิดทางอาญานั้น

-ขณะที่ผู้ฝากเงินสงเคราะห์ปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัครในการปฏิบัติการสงคราม หรือเยี่ยงสงครามในกรณีที่ปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน

5.ข้อยกเว้นความคุ้มครองอุบัติเหตุ

-การมีครรภ์หรือการให้กำเนิดบุตร หรือการแท้งบุตร

-การดำน้ำ การถูกสัตว์ทำร้ายหรือการเข้าป่าล่าสัตว์

-การแข่งขันหรือการพนันขันต่อทุกชนิด รวมถึงการแสดงหรือการเล่นผาดโผน

-การโดยสารยานพาหนะใดๆ ที่มิได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตเพื่อการโดยสาร

-การฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายร่างกายตัวเอง หรือการพยายามทำเช่นนั้น

-การกระทำของผู้ฝากเงินสงเคราะห์ขณะอยู่ใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ

-การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรคหรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดขึ้นจากบาดแผลที่ได้รับจากอุบัติเหตุ

 

ช่องทางในการสมัครและติดต่อสอบถามประกันชีวิต ธกส. สามารถทำได้ผ่านช่องทางใดได้บ้าง!?

ธกส ประกันชีวิต

 

สำหรับคนที่มีคำถามคาใจ แล้วต้องการที่จะได้รับคำตอบเกี่ยวกับแผนประกันชีวิต ธกส. สามารถทำการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของทางธนาคาร ธกส. ได้อย่างง่ายดาย ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ : 0-2558-6555 หรือ 0-2555-0555 ต่อสำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต 8027- 8033, 8046 - 8047, 6502 -6507

 

บทสรุปส่งท้าย : ประกันชีวิต ธกส. ดีไหม!?

ธกส ประกันชีวิต

 

          ถ้าหากใครประกอบอาชีพเกษตกร... แล้วกำลังมองหาประกันชีวิตที่น่าสนใจเหมาะสมกับฐานรายได้ของตัวเอง เชื่อว่าประกันชีวิต ธกส. เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจเป็นอย่างมากอย่างแน่นอน แถมประกันชีวิต ธกส. ยังให้การคุ้มครองที่เรียกได้ว่ายาวนานเป็นอย่างมากเลยทีเดียว เชื่อว่าข้อเสนอดีๆแบบนี้ คงทำให้หลายคนไม่อยากที่จะพลาดอย่างแน่นอน...

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ