บ ประกันชีวิต
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

อยากทำประกันชีวิตไม่เห็นยาก มารู้จักกับ 10 กรมธรรม์น่าสนใจจากประกันภัยชั้นนำของไทยกัน

บ ประกันชีวิต

 

การทำประกันชีวิตเป็นเรื่องที่ดี... แต่จะดีมากกว่าคือ หากการเลือกทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันภัยชั้นนำของประเทศ ถ้าหากใครกำลังให้ความสนใจศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทประกันชีวิตที่น่าสนใจ ขอแนะนำให้มารู้จักกับ 10 แผนกรมธรรม์ จากบริษัทประกันภัยชั้นนำดังต่อไปนี้ ถ้าหากพบว่าแผนประกันภัยของบริษัทไหนน่าสนใจก็อาจสมัครใช้บริการกันเลย

 

10 แผนกรมธรรม์ที่น่าสนใจจากบริษัทประกันภัยชั้นนำในประเทศไทยมีที่ไหนกันบ้าง!?

บ ประกันชีวิต

 

1.ประกันชีวิต บริษัทซิกน่า: คุ้มครองโลกมะเร็ง Cigna ซูเปอร์แพลน

บ ประกันชีวิต

 

จุดเด่นของประกันชีวิต บริษัทซิกน่าคุ้มครองโลกมะเร็ง Cigna ซูเปอร์แพลน

 

 • คุ้มครองโลกมะเร็งระยะลุกลาม สูงสุด 3 ล้านบาท
 • คุ้มครองรึเนื้องอก ซีสต์ มะเร็งระยะไม่ลุกลาม สูงสุด 3 แสนบาท
 • ซื้อคุ้มครองเสริมตามความต้องการเสี่ยงโรคร้ายสูงสุด 3 ล้านบาท ต่อโรค เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ความคุ้มครองสูงสุด 3 แสนบาท
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล

 

2.ประกันชีวิตบริษัทกรุงไทย-แอกซ่า (AXA) ประกันตลอดชีพ: LifeProtect 18

บ ประกันชีวิต

 

จุดเด่นของประกันชีวิตบริษัทกรุงไทย-แอกซ่า (AXA) ประกันตลอดชีพ LifeProtect 18

 

 • ความคุ้มครองสูง เป็นหลักประกันและสร้างกองมรดกให้กับครอบครัวได้อย่างรวดเร็ว
 • จ่ายเบี้ยประกันไม่สูญเปล่า มีเงินคืนเมื่อครบกำหนดอายุสัญญา
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาท / ปี

 

เงื่อนไขของประกันชีวิตบริษัทกรุงไทย-แอกซ่า (AXA) ประกันตลอดชีพ: LifeProtect 18

 

 • อายุการรับประกัน 1 เดือน – 65 ปี
 • คุ้มครองถึงอายุ 88 ปี
 • ระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกัน 18 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 300,000 บาท
 • เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดอายุสัญญา
 • งวดชำระเบี้ยประกัน รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือนและรายเดือน
 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 101% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาทั้งหมด หรือจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า
 • สงวนสิทธิ์ในการรับประกันเฉพาะผู้ที่มีอาชีพอยู่ในกลุ่มตามเกณฑ์มาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัทเท่านั้น

 

ช่องทางในการติดต่อกับบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด

 

 • โทร : 0-723-4000
 • แฟกซ์ : 0-2723-4032-33
 • เว็บไซต์ : http://www.krungthai-axa.co.th

 

3.ประกันชีวิตบริษัทกรุงไทยสะสมทรัพย์: LifePlus+ Saver

บ ประกันชีวิต

 

จุดเด่นของประกันชีวิตบริษัทกรุงไทยสะสมทรัพย์ LifePlus+ Saver

 

 • เลือกนจ่ายเบี้ยได้ 2 แบบ จ่ายเบี้ย 10 ปี คุ้มครอง 20 ปี หรือจ่ายเบี้ย 15 ปี คุ้มครอง 25 ปี
 • รับความคุ้มครองการเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน รวมกับเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาทั้งหมด
 • รับเงินคืนตั้งแต่จบปีที่ 4 จนถึงครบกำหนดสัญญา
 • รับเงินครบกำหนดสัญญาถึง 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมรับเงินปันผลตามผลการดำเนินงานของ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
 • นำไปลดหย่อนภาษีได้

 

4.ประกันชีวิตบริษัท Generali : ประกันชีวิตคิดเผื่อมะเร็ง

 

จุดเด่นของแผนประกันมะเร็งประกันชีวิตคิดเผื่อมะเร็ง

 

 • ตรวจพบมะเร็งคุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท
 • รับเงินช่วยเหลือรายเดือน 10,000 บาท /เดือน
 • มีประวัติคนในครอบครัวตรวจพบมะเร็งหลังอายุ 50 ปี ขึ้นไป สามารถสมัครได้
 • นำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท

 

5.ประกันชีวิตบริษัท AIA : แบบกำหนดระยะเวลา 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล)

บ ประกันชีวิต

 

จุดเด่นของประกันชีวิตบริษัท AIA แบบกำหนดระยะเวลา 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล)

 

 • เหมาะกับคนที่ต้องการประกันแบบเน้นคุ้มครองชีวิต
 • เลือกช่วงเวลาในการคุ้มครองที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง
 • สร้างหลักประกันให้กับครอบครัว
 • กรณีเสียชีวิต รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

เงื่อนไขการรับประกันแบบกำหนดระยะเวลา 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล)

 

 • เพศชายและหญิง
 • แบบกำหนดระยะเวลา 5 ปี สำหรับอายุ 20-59 ปี
 • แบบกำหนดระยะเวลา 10 ปี สำหรับอายุ 20-55 ปี
 • แบบกำหนดระยะเวลา 15 ปี สำหรับอายุ 20-50 ปี
 • แบบกำหนดระยะเวลา 20 ปี สำหรับอายุ 20-45 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ 350,000 บาท
 • ชำระเบี้ยประกัน 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี
 • จำนวนเอาเงินประกันตั้งแต่ 50,000 – 999,999 บาท รับส่วนลด 0.50 บาท และจำนวนเงินเอาประกันตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป รับส่วนลด 1.00 บาท

 

ช่องทางในการติดต่อกับบริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด (ประเทศไทย)

 

 • โทร : 0-2634-8888
 • แฟกซ์ : 0-2236-6452
 • อีเมล์ : Customer_Care@aig.com
 • เว็บไซต์ : http://www.aia.co.th/

 

6.แผนประกันชีวิตบริษัทฟิลลิป : HAPPY WEALTHY 90/15

บ ประกันชีวิต

 

dfsdfdsfsdfsdfsd

จุดเด่นของประกันชีวิตบริษัทฟิลลิป : HAPPY WEALTHY 90/15

 • คุ้มครองจนถึงอายุ 90 ปี ชำระเบี้ยประกัน 15 ปี
 • รับเงินผลตอบแทนคืนทุกปี ปีละ 2.25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • เมื่ออายุ 60 ปี รับเงินผลตอบแทนทุกปี 10%
 • เมื่ออายุปีที่ 60 เป็นต้นไป จะได้รับเงินตอบแทนประจำปีเพิ่มขึ้นอีกปีละ 5% จนถึงอายุ 89 ปี
 • เมื่อครบสัญญาประกันชีวิตได้รับเงินคืนจำนวน 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน
 • รับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท
 • ตลอดอายุสัญญา สามารถเบิกเงินสดจากสัญญาเป็นเหมือน DO เพื่อนำไปใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน
 • ได้รับเงินคืนสูงกว่าฝากกระจำ (*493%)
 • สามารถซื้อประกันเสริมคุ้มครอง เช่น ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน IPD ผู้ป่วยนอก OPD และประกันอุบัติเหตุ PA ได้

 

หลักเกณฑ์การรับประกันของประกันชีวิตบริษัท ฟิลลิป HAPPY WEALTHY 90/15

 

 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครองจนถึงอายุ 90 ปี
 • อายุที่รับประกันภัยตั้งแต่ 1 วัน ถึง 45 ปี

 

7.ประกันชีวิตธนาคารออมสิน : แบบตลอดชีพ 90/5

บ ประกันชีวิต

 

จุดเด่นของแผนประกันชีวิตธนาคารออมสินแบบตลอดชีพ 90/5

 

 • ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
 • คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 90 ปี
 • ผลตอบแทนตามกรมธรรม์ ไม่เสียภาษี
 • ค่าเบี้ยประกัน สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
 • สิ้นปีกรมธรรม์อายุครบ 90 ปี รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
 • กรณีเสียชีวิต คุ้มครอง 100% ของจำนวนเอาเงินประกันภัยเริ่มต้นตลอดอายุสัญญา

 

เงื่อนไขในการรับประกันธนาคารออมสินแบบตลอดชีพ 90/5

 

 • 1 เดือน 1 วัน ถึง 60 ปี
 • สิ้นปีกรมธรรม์อายุ 90 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน 5 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้เอาประกัน
 • ชำระดอกเบี้ยประกันภัยแบบรายปี เงินสด เช็ค หรือบัตรเครดิต

 

8.ประกันอุบัติเหตุและชีวิตบริษัทนิวแฮมเชอร์ อินชัวรันส์ (AIG) : แผนประกัน “ICPA” (Income Continueous Personal Accident)

บ ประกันชีวิต

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของแผนประกัน “ICPA” (Income Continueous Personal Accident)

 

 • อายุระหว่าง 20-60 ปี (*ที่ได้รับการเรียนเชิญจากบริษัท)
 • แผนประกันอุบัติเหตุสำหรับคนที่ต้องการวางแผนสำหรับครอบครัว คู่สมรสและบุตรหลาย
 • คุ้มครองชดเชยรายเดือนต่อเนื่อง สูงสุด 12 เดือน ในกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรอย่างสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 • ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • สามารถต่ออายุประกันได้จนถึงอายุ 65 ปี
 • คุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก ในกรณีที่บาดเจ็บและอุบัติเหตุ
 • เบี้ยประกันไม่ปรับตามอายุ
 • คุ้มครองถึงกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ การถูกฆาตกรรมและลอบทำร้าย
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีที่จต้องเข้ารับการรักษาอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

 

9.ประกันชีวิต บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต: ห่วงรัก สมาร์ท

บ ประกันชีวิต

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของประกันชีวิตบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต แผน ห่วงรัก สมาร์ท

 

 • คุ้มครองชีวิต ควบการคุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองชีวิตจนถึงอายุ 90 ปี
 • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับความคุ้มครองสูงสุด 400%
 • ครบสัญญารับเงินคืน 200%
 • เบี้ยประกันสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • กรณีเสียชีวิตทั่วไป (*ยกเว้นอุบัติเหตุ) คุ้มครองสูงสุด 200%

 

เงื่อนไขการรับประกันของบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต

 

 • รับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 70 ปี
 • รับความคุ้มครองชีวิตนานถึงอายุ 90 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี
 • จำนวนเอาเงินประกันภัยเริ่มต้น 100,000 บาท

 

ช่องทางในการติดต่อกับบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต

 

 • โทร : 0-2203-0055, 0-2641-5599
 • แฟกซ์ : 0-2203-0044, 0-2641-5566
 • อีเมล : csc@bla.co.th
 • เว็บไซต์ : http://www.bla.co.th

 

10.ประกันชีวิตธนาคาร SCB: แผน ประกันเพราะรัก มรดกจากใจ 99/5

บ ประกันชีวิต

 

จุดเด่นของประกันชีวิตธนาคาร SCB แผน ประกันเพราะรัก มรดกจากใจ 99/5

 

 • รับมรดกเต็มจำนวน
 • จ่ายเบี้ยประกันระยะสั้นเพียง 5 ปี รับการคุ้มครองตลอดชีพถึงอายุ 99 ปี
 • เบี้ยประกันสามารถนำมาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 100%
 • ครบสัญญารับเงินคืน 100%

 

เงื่อนไขของประกันชีวิตธนาคาร SCB แผน ประกันเพราะรัก มรดกจากใจ 99/5

 

 • อายุรับประกันภัย 1 วัน – 70 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง ถึงอายุ 99 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 300,000 บาท
 • รับประกันชีวิตเฉพาะบุคคลที่มีอาชีพชั้น 1-3 เท่านั้น
 • สามารถทำการซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นแนบได้ (*ตามเกณฑ์ของบริษัท)
 • การตรวจสุขภาพ (*ตามเกณฑ์ของบริษัท)

 

ช่องทางในการติดต่อกับบริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด

 

 • โทร : 0-2655-3000
 • แฟกซ์ : 0-2256-1666
 • อีเมล์ : customerservice@scnyl.com
 • เว็บไซต์ : http://www.scnyl.com

 

บทสรุปส่งท้าย : กรมธรรม์ของบริษัทประกันชีวิตไหนที่น่าสนใจมากที่สุด!?

บ ประกันชีวิต

 

          แผนกรมธรรม์ประกันชีวิต... ที่ได้ทำการแนะนำกันไปแล้วในข้างต้น ล้วนแล้วแต่มอบสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองที่นาสนใจแตกต่างกันเป็นอย่างมาก ดังนั้น ขอแนะนำว่าก่อนที่จะตัดสินใจเลือกแผนประกันชีวิตไม่ว่าจะของบริษัทใดก็ตาม อย่าลืมทำการเปรียบเทียบให้ดีกันเสียก่อน เพื่อให้สามารถได้รับการคุ้มครองจากแผนประกันชีวิตที่ตอบโจทย์ความต้องการให้ได้มากที่สุดนั่นเอง...

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
บัตร เครดิต บัว หลวง
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
7 โปรโมชั่นจากบัตรเครดิตบัวหลวง (ธนาคารกรุงเทพ)!! น่าสนใจแค่ไหนตามมาดู!
โปรโมชั่นดี ๆ จากธนาคารบัวหลวงที่ผู้ใช้เห็นแล้วปลื้มไม่หยุด! แนะนำโปรโ...
บัตรเครดิตการบินไทย
องค์กรอื่นๆผู้ให้บริการบัตรเครดิต
เคล็ดลับสะสมไมล์การบินไทย ให้ไวเหนือใคร! ด้วย 13 บัตรเครดิตน่าสนใจแนะนำโดยชาว Pantip
อยากบินแบบสุดคุ้ม ราคาประหยัด พร้อมรับโปรโมชั่นอีกมากมายไม่ใช่เรื่องยา...