บัตรเครดิตไทยพาณิชย์แฟมิลี่พลัส SCB Family Plus
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
ฉบับย่อ :

 

 • ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท
 • ประกันบำนาญ ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาท
 • ประกันสุขภาพบิดามารดา ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท (*บิดามารดาต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท / ปี)
 • ประกันชีวิตคู่สมรส ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 10,000 บาท (*คู่สมรสต้องไม่มีรายได้)
 • ประกันชีวิต ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท (*คุ้มครอง 10 ปี ขึ้นไปและได้เงินคืนสะสมในระหว่างสัญญาไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี)
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ คิดเบี้ยประกันรวมกันลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

  อยากทำประกันสักฉบับเพื่อนำมาใช้ลดหย่อนภาษีเลือกแบบไหนดี?

  ประกัน ลดหย่อน ภาษี

   

  “ประกัน” นอกจากจะให้ความคุ้มครองชีวิต สุขภาพหรือทรัพย์สินแล้ว หลายคนอาจไม่เคยทราบมาก่อนว่าที่จริงแล้วประกันเหล่านี้ยังสามารถถูกนำมาใช้เพื่อ “ลดหย่อนภาษี” ในช่วงสิ้นปีได้ด้วยเช่นกัน นั่นหมายความว่าถ้าหากเลือกทำประกันได้อย่างเหมาะสม ก็จะสามารถช่วยลดภาษีที่ต้องจ่ายให้กับทางรัฐได้มากโขเลยทีเดียว

  ส่วนประกันที่ช่วยลดหย่อนภาษีได้ แต่ละแบบจะมีอะไรกันบ้างและประกันแบบไหนที่ทำแล้วลดหย่อนภาษีได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ลองมาติดตามรายละเอียดที่น่าสนใจได้จากบทความชิ้นนี้กันได้เลย

   

  1.ประกันลดหย่อนภาษีที่น่าสนใจ :ประกันสุขภาพ

  ประกัน ลดหย่อน ภาษี

   

  ตามกฎหมายแล้ว “เบี้ยประกันสุขภาพ” สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 25,000 บาท เมื่อนำมารวมกับค่าลดหย่อนประกันชีวิตแล้วจะต้องไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับปีภาษีที่ทำการยื่นประกันสุขภาพ

   

  • ประกันสุขภาพที่นำมาลดหย่อนภาษีได้ มีอะไรบ้าง?
  • ประกันสุขภาพ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ประกันโรคร้ายแรง
  • ประกันการดูแลระยะยาว (*เมื่อผู้เอาประกันไม่สามารถทำกิจกรรม 3 ใน 5 ที่กำหนดเอาไว้ ด้วยตัวเองหรือจำเป็นต้องมีผู้ช่วย)

   

  2.ประกันลดหย่อนภาษีที่น่าสนใจ :ประกันบำนาญ

  ประกัน ลดหย่อน ภาษี

   

  เบี้ยประกันบำนาญสามารถที่จะทำการลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาท (*สามารถลดหย่อนได้ 300,000 บาท กรณีที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิลดหย่อนประกันชีวิตแบบทั่วไป) หรือไม่เกิน 15% ของจำนวนเงินได้ที่ต้องเสียภาษี

  เงินจำนวนนี้ เมื่อนำไปรวมกับเงินกองทุนสำรองการเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน เงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ เงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเพื่อการออม (SSF) และกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

   

  3.ประกันลดหย่อนภาษีที่น่าสนใจ :ประกันสุขภาพบิดามารดา

  ประกัน ลดหย่อน ภาษี

   

  เบี้ยประกันสุขภาพของบิดามารดาสามารถนำมาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าบิดามารดาจะต้องมีรายได้ในปีดังกล่าวไม่เกิน 30,000 บาท ต่อปี

   

  4.ประกันลดหย่อนภาษีที่น่าสนใจ :ประกันชีวิตคู่สมรส

  ประกัน ลดหย่อน ภาษี

   

    ประกันชีวิตของคู่สมรสสามารถทำการขอลดหย่อนภาษีได้เป็นจำนวน 10,000 บาท แต่ต้องเป็นการยื่นขอในกรณีที่คู่สมรสเป็นบุคคลที่ไม่มีรายได้เท่านั้นจึงจะสามารถนำมาใช้สิทธิลดหย่อนได้

   

  5.ประกันลดหย่อนภาษีที่น่าสนใจ :ประกันชีวิต

  ประกัน ลดหย่อน ภาษี

   

  เบี้ยประกันชีวิตของตัวเอง สามารถนำมาใช้เพื่อลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท โดยแบบประกันชีวิตดังกล่าวจะต้องมีระยะเวลาในการคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป และหากมี “เงินคืน” ในระหว่างสัญญา เงินคืนสะสมจะต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี หรือไม่เกิน 20% ตามช่วงระยะเวลานั้น ๆ เช่น จ่ายคืนทุก 2-3 ปี เป็นต้น ให้คิดดอกเบี้ยประกันภัยสะสมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวแทน

   

  .
  ทำประกันเพื่อลดหย่อนภาษีดีไหมคะ?

  .
  ขอแนะนำว่าให้ทำเลย ประกันช่วยลดหย่อนภาษีได้มากกว่าที่คิด ถ้าหักสิทธิลดหย่อนแล้วบางทีก็ได้รับการคืนภาษีด้วยนะ

   

   

  ข้อควรรู้เพิ่มเติมในการลดหย่อนภาษีด้วยการซื้อประกัน

  ประกัน ลดหย่อน ภาษี

   

  กรมสรรพากรยินยอมให้ผู้มีรายได้นำเอาเบี้ยประกันมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดถึง 300,000 บาท แต่ในการซื้อประกันชีวิตและประกันสุขภาพ เบี้ยประกันทั้งหมดจะถูกนำมารวมกันกลายเป็นการลดหย่อนภาษีที่มีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 100,000 บาท เท่านั้น ถ้าหากต้องการลดหย่อนให้ถึงระดับเพดานสูงสุด ต้องมีการซื้อประกันเพิ่มเติมให้กับผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกันตามกฎหมายด้วย

   

  ส่งท้ายก่อนจาก # ทำประกันเพื่อลดหย่อนภาษีดีไหม

  ประกันภัยสุขภาพ Happy Healthy

   

  ประกันภัยสุขภาพ Happy Healthy

   

  จากข้อมูลในข้างต้นจะเห็นได้ว่าการทำประกันช่วยลดหย่อนภาษีได้มากโข โดยเฉพาะกับคนที่แทบไม่มีสิทธิในการลดหย่อนประเภทอื่น เชื่อว่าการทำประกันเอาไว้เสียตั้งแต่เนิ่น ๆ จะเป็นการช่วยลดหย่อนภาษีได้อย่างน่าสนใจ ไม่ต้องจ่ายภาษีเยอะอีกต่อไปอย่างแน่นอน

  บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

  อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

  บทความแนะนำ
  เอมันนี่ มีสาขาไหนบ้าง เอมันนี่ สาขา บิ๊กซี เอมันนี่ โทร เอมันนี่ สระบุรี เอมันนี่ สาขาชลบุรี เอมันนี่ สาขาอยุธยา เอมันนี่ ขอนแก่น เอมันนี่ หาดใหญ่ เอมันนี่ ฉะเชิงเทรา เอมันนี่ พิษณุโลก เอมันนี่ ภูเก็ต เอมันนี่ นนทบุรี เอมันนี่ ระยอง เอมันนี่ สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ
  ธนาคาร/ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด
  อยากสมัครบัตรกดเงินสดเอมันนี่ (A Money) มีสาขาไหนใกล้บ้านบ้าง พร้อมเบอร์โทรติดต่อสะดวกทันใจให้สมัครกันเลย [*ข้อมูลปี 2022]
  สมัครบัตรกดเงินสดเอมันนี่ (A Money) เร็วทันใจ สาขาไหนบ้างใกล้บ้านบ้าง ...
  สินเชื่อส่วนบุคคลเงินเดือน 10,000
  ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
  บัตรเครดิตอิออน (Aeon) ตัดยอดวันไหน!? กับ 6 ช่องทางชำระหนี้บัตรที่จะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น
  บัตรเครดิตอิออน (Aeon) ตัดยอดวันไหน ชำระอย่างไรที่ไหนรวดเร็วไม่ต้องกลั...