ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลผู้สูงอายุ
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

ปกป้องตัวเองและคนที่รักด้วย 1 แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลผู้สูงอายุ ที่น่าสนใจสุดในปี 2563

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลผู้สูงอายุ

 

เมื่ออายุมากขึ้น... หลายคนคงเริ่มมองเห็นความสำคัญในการทำประกันมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งหนึ่งในประเทศของประกันภัยที่น่าสนใจ แต่หลายคนมองข้ามไปอย่างน่าเสียดายนั่นก็คือ “ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลผู้สูงอายุ” นั่นเอง สาเหตุที่ทำให้ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลผู้สูงอายุไม่ได้รับความสำคัญนัก เพราะคนส่วนใหญ่เชื่อว่าคนในวัยนี้ ควรให้ความสำคัญในเรื่องของประกันสุขภาพนั่นเอง แต่ที่จริงแล้วเรื่องของอุบัติเหตุนั้น เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดฝันกับทุกคน ดังนั้น การเตรียมแผนรับมือเอาไว้ตั้งแต่แรก ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุด สำหรับบทความในวันนี้อยากขอพาคุณผู้อ่านไปแอบส่งประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลผู้สูงอายุที่น่าสนใจ ว่ามีแผนไหน!? บริษัทใดกันบ้าง!?

 

4 แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลผู้สูงอายุ ที่ไม่ควรพลาดในปี 2563 

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลผู้สูงอายุ

 

1.ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลผู้สูงอายุ วิริยะประกันภัย: อุ่นใจรักษ์ โกลด์ เหมาจ่ายต่อครั้ง “ไร้กังวลเรื่องสุขภาพ”

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลผู้สูงอายุ

 

จุดเด่นของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลผู้สูงอายุ อุ่นใจรักษ์ โกลด์ เหมาจ่ายต่อครั้ง “ไร้กังวลเรื่องสุขภาพ”

 

         

 • ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรักษาต่อปี
 • คุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท /ครั้ง
 • คุ้มครองทั้ง IPD+OPD (*สามารถซื้อผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม)
 • ไม่ปฎิเสธกันต่ออายุ แม้มีเคลมและส่วนลดประวัติดี เมื่อไม่มีเคลม
 • หมดกังวลแม้มีปัญหาสุขภาพ
 • เครือข่ายสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศ

 

เงื่อนไขในการประกันภัยของประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจรักษ์ โกลด์

 

 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน -65 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยอายุไม่เกิน 60 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 80 ปี
 • ผู้เอาประกันอายุ 61-65 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 70 ปี
 • ผู้เอาประกันที่มีอายุระหว่าง 15 วัน ถึง 15 ปี ต้องสมัครพร้อมกับบิดาหรือมารดาอย่างน้อย 1 คน และแผนประกันจะให้ความคุ้มครองที่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่าบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม
 • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุคุ้มครองทันที ในวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

 

2.ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลผู้สูงอายุ กรุงเทพประกันชีวิต: ห่วงรัก พรีเมียร์

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลผู้สูงอายุ

 

จุดเด่นของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลผู้สูงอายุ ห่วงรัก พรีเมียร์

 

 • อุ่นใจกับการคุ้มครองที่ยาวนานถึงอายุ 90 ปี
 • รับประกันตั้งแต่ แรกเกิด – 70 ปี
 • จำนวนเอาเงินประกันภัยเริ่มต้น 100,000 บาท
 • มีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • เพิ่มความคุ้มครองด้วยสัญญาเพิ่มเติมที่มีความหลากหลาย (*เช่น สุขภาพและอุบัติเหตุ เป็นต้น)
 • เบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพ (*ถ้ามี) สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • กรณีเสียชีวิต รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

 

3.ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลผู้สูงอายุ ทิพยประกันภัย: แผนประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล Tip Take Care

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลผู้สูงอายุ

 

จุดเด่นของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลผู้สูงอายุ แผนประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล Tip Take Care

 

 • แผนคุ้มครองให้เลือกถึง 5 แผน
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน จากอาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยสูงสุดครั้งละ 250,000 บาท
 • คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล
 • คุ้มครองค่าพยาบาลหรือค่ารักษาทั่วไป
 • คุ้มครองค่าธรรมเนียมการแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด
 • คุ้มครองค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
 • คุ้มครองค่าวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่
 • คุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะสูงสุด 250,000 บาท
 • คุ้มครองค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย

 

เงื่อนไขแผนประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล Tip Take Care

 

 • ผู้เอาประกันภัยอายุ 15-70 ปี
 • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
 • ไม่คุ้มครองอาการบาดเจ็บ เจ็บป่วย โรคเรื้อรัง ที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัยและยังรักษาไม่หายขาดก่อนกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรกและการรักษาที่ไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์
 • ไม่คุ้มครองอาการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลารอคอย 30 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับใช้ครั้งแรก
 • กรมธรรม์ประกันภัย ไม่คุ้มครองอาการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถึงน้ำดีหรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอมซิลหรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ยา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลารอคอย 120 วัน หลังจากที่ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก

 

4.ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลผู้สูงอายุ กรุงเทพประกันชีวิต: ห่วงรัก สมาร์ท

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลผู้สูงอายุ

 

จุดเด่นของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลผู้สูงอายุห่วงรัก สมาร์ท

 

 • คุ้มครองชีวิต ควบการคุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองชีวิตจนถึงอายุ 90 ปี
 • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับความคุ้มครองสูงสุด 400%
 • ครบสัญญารับเงินคืน 200%
 • เบี้ยประกันสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • กรณีเสียชีวิตทั่วไป (*ยกเว้นอุบัติเหตุ) คุ้มครองสูงสุด 200%

 

เงื่อนไขการรับประกันกรุงเทพประกันชีวิต สำหรับคนอายุ 60

 

 • รับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 70 ปี
 • รับความคุ้มครองชีวิตนานถึงอายุ 90 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี
 • จำนวนเอาเงินประกันภัยเริ่มต้น 100,000 บาท

 

บทสรุปส่งท้าย : ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลผู้สูงอายุดีไหม ควรทำเอาไว้หรือเปล่า!?

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลผู้สูงอายุ

 

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลผู้สูงอายุ... โดยรวมแล้ว เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ควรให้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก เพราะช่วยเป็นการสร้างหลักประกันและความอุ่นใจให้กับครอบครัวว่าหากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นอุบัติเหตุขึ้นมา ผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมนั่นเอง ส่วนแผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลผู้สูงอายุแบบไหนที่เหมาะกับตัวเองหรือคนที่คุณรักก็ลองเลือกที่บทความชิ้นนี้ได้ทำการแนะนำในตอนต้นกันได้เลย...

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ