ประกันชีวิตมรดก
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

อยากทำประกันชีวิตคนแก่ มีเรื่องอะไรที่ควรรู้กันบ้าง และควรทำของบริษัทประกันภัยใดดี!?

ประกันชีวิตคนแก่

 

          ประกันชีวิตคนแก่... เป็นสิ่งที่ผู้เริ่มสูงอายุควรให้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก เพราะประกันชีวิตคนแก่คือความมั่นคงที่สามารถส่งมอบต่อให้กับคนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยสร้างความสบายใจให้กับคนแก่ว่าจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมอีกด้วย แต่ก่อนที่จะเลือกทำประกันชีวิตคนแก่ และตั้งคำถามว่าประกันชีวิตคนแก่ควรทำกับที่ไหนดี!? ขอแนะนำให้อ่านบทความชิ้นนี้จนจบ รับรองว่าจะได้รับคำตอบที่ช่วยคลายความสงสัยกันอย่างแน่นอน...

 

4 ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตคนแก่

ประกันชีวิตคนแก่

 

1.ประกันชีวิตคนแก่ ทำได้ในช่วงอายุเท่าไหร่บ้าง!?

 

ประกันชีวิตคนแก่ จะเปิดให้สามารถทำได้ในช่วงอายุประมาณ 50-70 ปี เป็นวัยที่กำลังเข้าสู่ช่วงสูงอายุ ที่จำเป็นจะได้รับการคุ้มครองหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพ

2.ประกันชีวิตคนแก่ มีเป้าหมายที่น่าสนใจอย่างไร!?

 

 • ประกันชีวิตคนแก่ เน้นความคุ้มครอง
 • ประกันชีวิตคนแก่ เน้นสะสมทรัพย์

3.ประกันชีวิตคนแก่ วงเงินเอาประกันสูงกับต่ำ แบบไหนน่าสนใจที่สุด!?

 

จำนวนของวงเงินเอาประกันจะมีความสอดคล้องกับจำนวนของเบี้ยประกันภัยที่จ่ายในแต่ละปี ถ้าหากทำการส่งเบี้ยประกันภัยมาก จำนวนของการคุ้มครองก็จะสูงมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง

4.ประกันชีวิตคนแก่ ลดหย่อนภาษีได้หรือเปล่า!?

 

ประกันชีวิตคนแก่ สามารถนำมาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ ทั้งคนแก่ที่ทำประกันภัยให้กับตัวเอง หรือคนที่ทำประกันชีวิตคนแก่ให้กับบิดามารดา อย่างไรก็ตามควรตรวจสอบสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีของประกันชีวิตคนแก่จากตัวแทนขายประกันให้ดีเสียก่อน เพื่อที่จะได้มั่นใจว่าจะได้รับการลดหย่อนอย่างเหมาะสมนั่นเอง

 

5 แผนประกันชีวิตคนแก่ที่มอบความคุ้มครองคุ้มคุ้มค่าน่าสนใจ ไม่ควรพลาด

ประกันชีวิตคนแก่

 

1.ประกันชีวิตคนแก่ ธนาคารกสิกรไทย: แผนประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 80/4

ประกันชีวิตคนแก่

         

จุดเด่นที่น่าสนใจของประกันชีวิตคนแก่ ธนาคารกสิกรไทยแผนประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 80/4

 

 • ชำระเบี้ยประกันภัย 4 ปี คุ้มครองจนถึงอายุ 80 ปี
 • รับเงินคืนทุก 2 ปี กรมธรรม์ (*2% ยกเว้นสิ้นปีกรมธรรม์ที่ครบกำหนดสัญญา)
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% เมื่ออายุครบ 80 ปี
 • ลดหย่อนภาษีได้ (*เฉพาะเบี้ยประกันชีวิต)
 • คุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มอีก 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 80/4 พร้อมทั้งขยายความคุ้มครองจากการเกิดจลาจล

 

เงื่อนไขของประกันชีวิตคนแก่ ธนาคารกสิกรไทย แผนประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 80/4

 

 • อายุ 1 เดือน -70 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกัน คุ้มครองถึงอายุครบ 80 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขึ้นต่ำ 100,000 บาท
 • การชำระเบี้ยประกันภัย ราย 3 / 6 เดือน และรายปี
 • ยกเว้นการชำระหนี้เบี้ยประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตน ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพอย่างสิ้นเชิง

2.ประกันชีวิตคนแก่ ธนาคารกสิกรไทย: แผนประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/5

ประกันชีวิตคนแก่

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของประกันชีวิตคนแก่ ธนาคารกสิกรไทยแผนประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/5

 

 • จ่ายเบี้ยประกันหลักหมื่น รับการคุ้มครองหลักล้าน
 • จ่ายเบี้ยประกันระยะสั้น 5 ปี คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี
 • เมื่อครบสัญญา รับเงิน 100%
 • นำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ (*เฉพาะเบี้ยประกันชีวิต)
 • เลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

 

เงื่อนไขของประกันชีวิตคนแก่ ธนาคารกสิกรไทย แผนประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/5

 

 • อายุ 1 เดือน – 65 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
 • จำนวนเอาเงินประกันภัยขึ้นต่ำ 100,000 บาท
 • การชำระเบี้ยประกันภัย ราย 3/ 6 เดือน และรายปี

3.ประกันชีวิตคนแก่ ธนาคารกสิกรไทย: แผนประกันชีวิตเพื่อการคุ้มครองตลอดชีพ 99/9

ประกันชีวิตคนแก่

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของประกันชีวิตคนแก่ ธนาคารกสิกรไทยแผนประกันชีวิตเพื่อการคุ้มครองตลอดชีพ 99/9

 

 • ชำระเบี้ยประกันภัย 9 ปี รับการคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
 • รับเงินครบสัญญา 100% เมื่อครบอายุ 99 ปี
 • นำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ (*เฉพาะเบี้ยประกันชีวิต)
 • สามารถซื้อเงื่อนไขเพิ่มเติมได้

 

เงื่อนไขของประกันชีวิตคนแก่ ธนาคารกสิกรไทย แผนประกันชีวิตเพื่อการคุ้มครองตลอดชีพ 99/9

 

 • อายุ 1 เดือน – 70 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุครบ 99 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 9 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • การชำระเบี้ยประกันภัย ราย 3/6 เดือน และรายปี

4.ประกันชีวิตคนแก่ กรุงเทพประกันชีวิต: บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99

ประกันชีวิตคนแก่

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของประกันชีวิตคนแก่ แผน บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99

 

 • อายุรับประกันภัย 11-80 ปี
 • คุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท
 • คุ้มครองการเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้วสะสม แล้วแต่จำนวนใดมากว่า

 

เงื่อนไขการรับประกันชีวิตคนแก่ กรุงเทพ

 

 • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 11-80 ปี
 • ระยะเวลาการเอาประกันภัยและระยเวลาชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 99 ปี
 • สัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99 จะต้องทำการซื้อแนบกับสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ และ บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ (พิเศษ)

 

5.ประกันชีวิตคนแก่ กรุงเทพประกันชีวิต: ห่วงรัก สมาร์ท

ประกันชีวิตคนแก่

 

จุดเด่นที่น่าสนใจขอประกันชีวิตคนแก่ งแผน ห่วงรัก สมาร์ท

 

 • คุ้มครองชีวิต ควบการคุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองชีวิตจนถึงอายุ 90 ปี
 • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับความคุ้มครองสูงสุด 400%
 • ครบสัญญารับเงินคืน 200%
 • เบี้ยประกันสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • กรณีเสียชีวิตทั่วไป (*ยกเว้นอุบัติเหตุ) คุ้มครองสูงสุด 200%

 

เงื่อนไขการประกันชีวิตคนแก่ กรุงเทพประกันชีวิต

 

 • รับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 70 ปี
 • รับความคุ้มครองชีวิตนานถึงอายุ 90 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี
 • จำนวนเอาเงินประกันภัยเริ่มต้น 100,000 บาท

 

บทสรุปส่งท้าย : ประกันชีวิตคนแก่ เรื่องสำคัญใกล้ตัวที่ควรใส่ใจ

ประกันชีวิตคนแก่

 

          ประกันชีวิตคนแก่... เป็นหนึ่งในเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม เพราะยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาได้อย่างง่ายดายมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยส่งมอบ ส่งต่อความมั่นคง มั่นใจให้กับคนข้างหลัง รับรองว่าประกันชีวิตคนแก่จะเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ วางแผนเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ กันอย่างแน่นอน...

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
สำหรับคนที่ขับรถยนต์ส่วนตัวเป็นประจำทั้งไปทำงาน หรือพาครอบครัวไปท่องเที่ยวในวันหยุด “ค่าน้ำมัน” เป็นหนึ่งในรายจ่ายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างแน่นอน ซึ่งการเติมน้ำมันในแต่ละครั้งก็มักมีจำนวนที่ค่อนข้างสูง ซึ่งหลายคนที่ไม่นิยมพกเงินจำนวนมากหันมาพกพาบัตรเครดิตที่ตอบโจทย์ความสะดวกสบายในการเติมน้ำมันมากขึ้น
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เติมน้ำมัน คุ้มไหม มาดูกัน! (อัพเดท 2562)
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เติมน้ำมัน คุ้มค่าแค่ไหน!? มารู้จักโปรโมชั่นที...