รวม 4 แผนประกันชีวิตระยะสั้น ที่มอบความคุ้มค่า สบายใจ ในราคาพอเหมาะ
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

อยากทำประกันชีวิตระยะสั้นแบบสุดคุ้ม! ไม่เห็นยาก มารู้จักกับ 4 แผนประกันสุดเจ๋งต่อไปนี้กัน

ประกันชีวิตระยะสั้น

 

การทำประกันชีวิต... แน่นอนว่าทุกคนย่อมต้องทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องที่ดีและใกล้ตัวเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามเนื่องจากรูปแบบของประกันชีวิตเองก็มีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ดังนั้น การศึกษาหาข้อมูลที่เหมาะสมจึงกลายมาเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากเลยทีเดียว สำหรับในวันนี้อยากขอพาคุณผู้อ่านไปรู้จักกับหนึ่งในแผนประกันชีวิตที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ที่เรียกกันอย่างติดปากว่า “ประกันชีวิตระยะสั้น” ว่ามีความน่าสนใจเพียงใด น่าสมัครทำกันหรือเปล่า!?

 

ประกันชีวิตระยะสั้น คืออะไร!?

ประกันชีวิตระยะสั้น

 

ประกันชีวิตระยะสั้น หรือ ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา เป็นการประกันชีวิตที่มอบการคุ้มครองระยะสั้น โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ที่ไม่เกิน 15 ปี หลังจากที่ทำการจ่ายเบี้ยประกันภัยไปแล้วผู้รับประโยชน์ ก็จะได้รับการคุ้มครองตามระยะเวลาที่ได้ระบุเอาไว้ในสัญญา แต่เมื่อครบกำหนดแล้วหากผู้ทำประกันยังมีชีวิตอยู่ก็จะไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดอีก ทำให้ประกันชีวิตระยะสั้นมักถูกเรียกว่า “การจ่ายเบี้ยทิ้ง” แต่ในขณะเดียวกันหากผู้ทำประกันชีวิตระยะสั้นเสียชีวิตในระหว่างระยะเวลาที่ได้รับการคุ้มครองอยู่ ผลประโยชน์ก็จะตกไปอยู่กับผู้เอาผลประโยชน์ที่ระบุไว้ นอกจากนี้ประกันชีวิตระยะสั้นยังมีอัตราของเบี้ยประกันที่ต่ำ ทำให้เหมาะอย่างมากสำหรับคนที่มีทุนประกันไม่สูงนัก แต่ต้องการเหลือหลักประกันเอาไว้ให้กับคนข้างหลังนั่นเอง

 

4 แผนประกันชีวิตระยะสั้น ที่ให้ความคุ้มค่าที่น่าสนใจมีอะไรกันบ้าง!?

ประกันชีวิตระยะสั้น

 

1.ประกันชีวิตระยะสั้น ประกันชีวิตกรุงไทย-แอกซ่า (AXA):  Life Smart 10/4

ประกันชีวิตระยะสั้น

 

จุดเด่นของประกันชีวิตระยะสั้นกรุงไทย-แอกซ่า (AXA): Life Smart 10/4

 

 • ชำระเบี้ยประกันระยะสั้นเพียง 4 ปี
 • รับเงินคืนตั้งแต่ปีที่ 4 จนครบกำหนดสัญญา
 • สมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดอายุสัญญา

 

กรณีเสียชีวิต

 

 • ปีที่ 1: 101% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
 • ปีที่ 2: 201% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
 • ปีที่ 3: 315% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
 • ปีที่ 4-10: 420% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

 

เงื่อนไขในการสมัครประกันชีวิตระยะสั้นกรุงไทย-แอกซ่า (AXA): Life Smart 10/4

 

 • อายุรับประกัน 1 เดือน ถึง 65 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 4 ปี
 • จำนวนเอาเงินประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • งวดการชำระเบี้ยแบบรายปี
 • เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา
 • กรณีเสียชีวิตในปีที่ 4 รับ 420% ของจำนวนเอาเงินประกันภัยเริ่มต้น
 • กรณีครบสัญญา รับ 414% ของจำนวนเอาเงินประกันภัยเริ่มต้น

 

2.ประกันชีวิตระยะสั้น: ธกส มอบรัก 1/1

ประกันชีวิตระยะสั้น

 

จุดเด่นของประกันชีวิตระยะสั้น ธกส. ธกส มอบรัก 1/1

 

 • กรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อ สูงสุด 2 ล้านบาท
 • หลักประกันคุ้มครองสินเชื่อให้กับลูกค้าผู้กู้ ธกส. กรณีเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
 • คุ้มครอง 1 ปี (*สามารถส่งชำระต่อในปีถัดไป เพื่อรับการคุ้มครองอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุ 70 ปี )
 • ให้ความคุ้มครองตามจำนวนเงินกู้คงเหลือ

 

ความคุ้มครองกรณีขอรับความคุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่มเติม

 

1.กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับเพิ่มอีก 100% ของเงินทุนสงเคราะห์

2.คุ้มครองการสูญเสียอวัยวะ สายตาและทุพพลภาพถาวรอย่างสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุ ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ รับเงินผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ

 

เงื่อนไขของประกันชีวิตระยะสั้น ธกส มอบรัก 1/1

 

 • เกษตรกรลูกค้าผู้กู้ ลูกหนี้ร่วม คู่สมรสและสมาชิกผู้กู้ขององค์กรภาคการเกษตรและกองทุนหมู่บ้าน
 • อายุ 20-60 ปี
 • สุขภาพร่างกายกายแข็งแรงสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วนไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ

 

3.ประกันชีวิตระยะสั้น: อลิอันซ์ ประกันชีวิตอยุธยาชีวิตมั่นคง A85/X

ประกันชีวิตระยะสั้น

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของประกันชีวิตอลิอันซ์ ประกันชีวิตอยุธยาชีวิตมั่นคง A85/X

 

 • เหมาะสำหรับการคุ้มครองสุขภาพและอุบัติเหตุบนท้องถนน
 • เลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยได้ตามความต้องการ 10 / 15 /20 หรือ 25 ปี
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเดือนละ 255 บาท
 • คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 85 ปี
 • มีโอกาสรับผลประโยชน์เพิ่มจากจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2
 • มีโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

 

เงื่อนไขของประกันชีวิตระยะสั้นอลิอันซ์ ประกันชีวิตอยุธยาชีวิตมั่นคง A85/X

 

 • อายุ 1 เดือน 1 วัน – 65 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 10 / 15 หรือ 20 ปี
 • อายุ 1 เดือน 1 วัน – 60 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 25 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขึ้นต่ำ 50,000 บาท
 • เบี้ยประกันภัยรายปีของสัญญาหลัก 2,500 บาท
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ทุกสัญญา (*ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท)
 • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบ รายเดือน / ราย 3 เดือน / ราย 6 เดือนและรายปี

 

4.ประกันชีวิตระยะสั้น: ธนาคารออมสิน แบบสะสมทรัพย์ 15/10

ประกันชีวิตระยะสั้น

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของประกันชีวิตระยะสั้นธนาคารออมสินแบบสะสมทรัพย์ 15/10

 

 • ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
 • คุ้มครองยาวนาน 15 ปี
 • รับเงินคืน 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • สมัครง่ายไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพ
 • ค่าเบี้ยประกันสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขึ้นต่ำ 20,000 บาท สูงสุด 500,000 บาท

 

เงื่อนไขของประกันชีวิตระยะสั้นธนาคารออมสินแบบสะสมทรัพย์ 15/10

 

 • 1 เดือน 1 วัน – 65 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง 15 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน 10 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้เอาประกันภัย
 • ชำระดอกเบี้ยประกันภัยแบบรายปี เงินสด เช็ค หรือบัตรเครดิต

 

บทสรุปส่งท้าย: ประกันชีวิตระยะสั้นน่าสนใจหรือเปล่า!?

ประกันชีวิตระยะสั้น

 

          ประกันชีวิตระยะสั้น... เหมาะกับคนที่ไม่มีทุนในการทำประกันชีวิตในระยะยาว หรืออาจมีความเสี่ยงในการดำเนินชีวิตบางประการที่จะช่วยให้เป็นการการันตีความมั่นใจในการชีวิตให้มากขึ้นว่าหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นในช่วงระยะเวลาทำประกันชีวิตระยะสั้นอยู่ คนรักที่อยู่ข้างหลังก็จะได้รับเงินชดเชยดูแลอย่างเหมาะสมนั่นเอง...

 

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ