รวม 3 มาตรการพักชำระหนี้ของธนาคารกรุงศรี ที่จะช่วยให้ลูกหนี้โล่ง...อก จากโควิด-19 ประจำปี 2564
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

มารู้จักกับ 3 มาตรการพักชำระหนี้ของธนาคารกรุงศรี ช่วยลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ประจำปี 2564

กรุงศรีประกันชีวิต

 

ไวรัสโควิด-19...

นอกจากจะสร้างผลกระทบอย่างมากให้กับสุขภาพแล้ว ก็ยังสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจเป็นอย่างมากเช่นกัน

ทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในฐานะหนึ่งในสถาบันทางการเงินชั้นนำของประเทศไทยเอง

ก็ได้ออกมาตรการหลายอย่างมาช่วยพักชำระหนี้ และช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ในปี 2564 หลายมาตรการ

ส่วนจะมีมาตราการไหนที่น่าสนใจ ช่วยแบ่งเบาภาระกันได้บ้างนั้น มาติดตามรายละเอียดจากบทความชิ้นนี้กันได้เลย

 

1.ธนาคารกรุงศรีช่วยเหลือและพักชำระหนี้ สินเชื่อบ้านและสินเชื่อส่วนบุคคล

 

 • พักการชำระเงินต้น สูงสุด 3 เดือน
 • พักการชำระหนี้ เงินผ่อนชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน
 • ปรับลดจำนวน เงินผ่อนชำระค่างวด อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 30% ของค่างวดเดิม (สินเชื่อส่วนบุคคล)
 • เปลี่ยนจากวงเงินหมุนเวียน เป็นผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 48 เดือน (สินเชื่อส่วนบุคคล)

 

เงื่อนไขมาตรการช่วยเหลือจากธนาคารกรุงศรี

 

 • โปรแกรมนี้สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกหนี้ได้รับ แล้วแต่กรณี
 • ไม่เป็นสินเชื่อค้างชำระเกิน 90 วัน ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2563
 • หมายเหตุ : เฉพาะสินเชื่อบ้าน และสินเชื่อส่วนบุคคล

 

 

2.ธนาคารกรุงศรีช่วยเหลือและพักชำระหนี้ สินเชื่อบัตรเครดิต โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน "กรุงศรี คอนซูมเมอร์"

 

มาตรการช่วยเหลือที่ 1 จากธนาคารกรุงศรี

 

ลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำอัตโนมัติ สำหรับลูกหนี้ทุกราย (โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือโทรแจ้งความจำนงกับบริษัท)

 

 • บัตรเครดิต: จากเดิม 10% เหลือ 5% ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
 • สินเชื่อส่วนบุคคลแบบชำระขั้นต่ำ: จากเดิม 5% เหลือ 3% ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

 

มาตรการช่วยเหลือที่ 2 จากธนาคารกรุงศรี

 

ปรับลดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษและขยายเวลาผ่อนชำระ สำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะบัญชีปกติ (โดยต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านโมบายแอป UCHOOSE เท่านั้น)

 

 • บัตรเครดิต: อัตราดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมลดภาระการชำระคืนด้วยการขยายเวลาผ่อนชำระให้นานสูงสุด 99 เดือน (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้าง)
 • สินเชื่อบุคคล: อัตราดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมลดภาระการชำระคืนด้วยการขยายเวลาผ่อนชำระให้นานสูงสุด 99 เดือน (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้าง)

 

***ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนผ่านโมบายแอป UCHOOSE ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 63 – 30 มิ.ย. 64

 

มาตรการช่วยเหลือที่ 3 จากธนาคารกรุงศรี

 

ธนาคารกรุงศรีจะช่วยปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือนด้วยการขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระนานสูงสุด 99 เดือน (ปรับโครงสร้างหนี้) พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต และ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล สำหรับลูกหนี้ที่มียอดค้างชำระ โดยลูกหนี้สามารถแจ้งความจำนง หรือติดต่อมายังบริษัท และจะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี

 

3.ธนาคารกรุงศรีช่วยเหลือและพักชำระหนี้ สินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้

 

 • ลดค่างวดผ่อนชำระสูงสุด 30% ของค่างวดเดิม
 • หรือ พักชำระค่างวด สูงสุด 3 เดือน

 

เงื่อนไขมาตรการช่วยเหลือจากธนาคารกรุงศรี

 

มาตรการช่วยเหลือนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ในพื้นที่ที่รัฐบาลประกาศเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด

 

 • สินเชื่อเช่าซื้อ พักชำระ ค่างวดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
 • สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ พักชำระ เฉพาะเงินต้น
 • มาตรการนี้สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เท่านั้น
 • ลูกหนี้ต้องแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการและยืนยันผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระค่างวดปัจจุบัน หรือ ก่อนมาตรการเดิมสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้มาตรการช่วยเหลือครั้งใหม่มีผลในรอบบัญชีปัจจุบัน กรณีแจ้งความประสงค์หลังวันครบกำหนดชำระค่างวดปัจจุบัน หรือ หลังมาตรการเดิมสิ้นสุดมาตรการความช่วยเหลือครั้งใหม่จะมีผลในรอบบัญชีถัดไป
 • ลูกหนี้และผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ต้องลงนามในเอกสารสัญญาตามเงื่อนไขของกรุงศรี ออโต้
 • ลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือจะไม่สามารถขอสินเชื่อใหม่กับ กรุงศรี ออโต้ ได้ตามระยะเวลาที่ กรุงศรี ออโต้ กำหนด
 • กรณีลูกหนี้ได้รับอนุมัติเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้

 

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือและพักชำระหนี้จากสินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้

 

 • ต้องเป็นลูกหนี้ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อกับ กรุงศรี ออโต้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564
 • ไม่มีสินเชื่อที่ค้างชำระเกิน 90 วัน ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการ
 • ไม่มีสินเชื่อที่อยู่ในขบวนการทางกฎหมาย ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการ

 

เอกสารประกอบการพิจารณาช่วยเหลือและพักชำระหนี้จากสินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้

 

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • เอกสารยืนยันผลกระทบจาก COVID ที่มีผลต่อรายได้ของผู้เช่าซื้อ
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • เอกสารยืนยันผลกระทบจาก COVID ที่มีผลต่อรายได้ของผู้ค้ำประกัน

 

คลิปแสดงขั้นตอนวิธีการยื่นขอพักชำระสินเชื่อของธนาคารกรุงศรี

 

 

บทสรุปส่งท้าย : มาตรการพักชำระหนี้ของธนาคารกรุงศรี ทางเลือกโดนใจสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 

 

 

 

หลังจากที่ได้ทราบข้อมูลที่น่าสนใจกันไปแล้ว...

เชื่อว่าตอนนี้ หลายคนที่เป็นลูกหนี้ของธนาคารกรุงศรี ก็คงอยากที่จะลงทะเบียนเพื่อขอทำการพักชำระหนี้ ตามมาตรการช่วยเหลือกันอย่างแน่นอน

ถ้าหากใครเข้าเกณฑ์การพิจารณาก็อย่ามัวรอช้า สมัครขอใช้สิทธิ์ในการช่วยเหลือกันเลย จะได้ไม่ต้องทนแบกรับภาระจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในภายหลังนั่นเอง...

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ