รี ไฟแนนซ์ บัตร เครดิต กสิกร
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

ทำสัญญาเช่าลีซซิ่งกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาดีไหม!? มาฟังรายละเอียดข้อมูลน่าสนใจที่ไม่ควรพลาดกัน

กรุงศรี ลีส ซิ่ง

 

เชื่อว่าหลายคนอาจเคยได้ยินคำว่า “ลีซซิ่ง” (Leasing) ผ่านหูกันมาก่อน...

อย่างไรก็ตามดูเหมือนหลายคนจะไม่ค่อยเข้าใจความหมายของคำนี้ว่ามีประโยชน์ในด้านใดกันบ้าง!?

ถ้าหากใครกำลังสนใจการทำสัญญาเช่าลีซซิ่ง โดยเฉพาะกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ขอแนะนำให้อ่านบทความชิ้นนี้จนจบ รับรองว่าจะช่วยคลายความสงสัยให้ได้อย่างแน่นอน...

 

การเช่าแบบลีซซิ่ง (Leasing) คืออะไร!?

กรุงศรี ลีส ซิ่ง

 

การเช่าแบบลีซซิ่ง (Leasing) คือ การเช่าทรัพย์สิน ที่มีลักษณะคล้ายกับการ “เช่าซื้อ” เมื่อทำสัญญาการเช่าแบบลีซซิ่ง ลูกค้าจะต้องทำการชำระเงินค่าเช่าเป็นงวดในวงเงินและตามระยะเวลาที่ได้ทำการตกลงกันเอาไว้ในสัญญา แต่สิ่งที่ทำให้การเช่าแบบลีซซิ่ง แตกต่างจากการเช่าซื้อก็คือ เมื่อสัญญาเช่าแบบลีซซิ่งสิ้นสุดลง ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้ว่าจะทำสัญญาต่อหรือส่งคืนทรัพย์สินคืนให้กับบริษัทผู้ให้เช่า

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของการเช่าแบบลีซซิ่ง

กรุงศรี ลีส ซิ่ง

 

 • การเช่าแบบลีซซิ่ง ไม่จำเป็นที่จะต้องลงทุนซื้อทรัพย์สินด้วยเงินก้อน
 • การเช่าแบบลีซซิ่ง ค่าเช่าคงที่ตลอดอายุสัญญา
 • การเช่าแบบลีซซิ่ง ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้หลักประกันเพิ่มเติม
 • การเช่าแบบลีซซิ่ง ไม่จำเป็นที่จะต้องจำนองทรัพย์สิน
 • การเช่าแบบลีซซิ่ง ทรัพย์สินสามารถตั้งอยู่บนที่เดินที่จดจำนองกับธนาคารอื่นได้
 • การเช่าแบบลีซซิ่ง ช่วยสำรองวงเงินสินเชื่อของธนาคาร เพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นได้
 • การเช่าแบบลีซซิ่ง สัดส่วนการให้สินเชื่อสูงถึง 100% ของราคาทรัพย์สิน
 • การเช่าแบบลีซซิ่ง ขายทรัพย์สินที่ปลอดภาระและเช่ากลับไปใช้ ทำให้ได้รับเงินทุนหมุนเวียนในกิจการมากขึ้น
 • การเช่าแบบลีซซิ่ง ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีมากกว่าการซื้อขาด
 • การเช่าแบบลีซซิ่ง ระยะเวลาผ่อนชำระ 3-5 ปี

 

ประเภทของการเช่าแบบลีซซิ่ง

กรุงศรี ลีส ซิ่ง

 

การเช่าแบบลีซซิ่ง สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภท โดยมีลักษณะแตกต่างกันที่ควรทราบ ดังต่อไปนี้

 

1.สัญญาเช่าลีซซิ่งการเงิน (Financial Lease)

 

 • สัญญาเช่าระยะยาว ผู้เช่ามีฐานะเสมือนเจ้าของทรัพย์สิน
 • โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดให้ผู้ที่เป็นของพึงได้รับจากทรัพย์สินให้กับผู้เช่า
 • เมื่อครบกำหนดสัญญา กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังคงเป็นผู้ให้เช่า โดยผู้เช่าเลือกได้ว่าจะซื้อทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ หากไม่ซื้อต้องส่งมอบทรัพย์สินคืนให้กับผู้ให้เช่า
 • ผู้เช่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทรัพย์สินที่เช่าเอง
 • ผู้เช่าไม่สามารถบอกเลิกการเช่าก่อนครบกำหนดสัญญาได้

 

2.สัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease)

 

 • สัญญาเช่าที่ไม่ได้มีการโอนความเสี่ยง ผลตอบแทนทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดให้ผู้ที่เป็นของพึงได้รับจากทรัพย์สินให้กับผู้เช่า
 • ผู้เช่าไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน หรือมีกรรมสิทธิ์เหนือทรัพย์สินนั้น
 • อายุของสัญญาสั้น
 • เมื่อหมดอายุสัญญา ผู้เช่าอาจนำไปทรัพย์สินนั้นไปให้ผู้อื่นเช่าต่อไปได้อีก
 • การบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่า เป็นความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า
 • ผู้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาได้ก่อนกำหนด หากทรัพย์สินดังกล่าวหมดประโยชน์

 

การเช่าแบบลีซซิ่ง เหมาะกับใครบ้าง!?

กรุงศรี ลีส ซิ่ง

 

การเช่าแบบลีซซิ่ง เหมาะกับองค์กร บริษัทหรือนิติบุคคล ที่มีความต้องการที่จะเช่าทรัพย์สินที่มีราคาค่อนข้างสูงในปริมาณมาก เช่น เครื่องจักร รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น มาใช้งานในองค์กร ซึ่งเครื่องจักรเหล่านี้ ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อเป็นทรัพย์สินขาด นอกจากนี้ นิติบุคคลยังได้รับประโยชน์ในด้านของภาษี โดยสามารถนำค่าเช่าที่ผ่อนชำระไปคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายภาษีได้เต็มจำนวนอีกด้วย

 

บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด (กรุงศรีลีสซิ่ง) ให้บริการด้านใดกันบ้าง!?

กรุงศรี ลีส ซิ่ง

 

บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด (กรุงศรีลีสซิ่ง) เป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจให้บริการลีสซิ่งและเช่าซื้อเครื่องจักร ที่ให้การสนับสนุนในด้านการเงิน เพื่อจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์สำหรับการประกอบธุรกิจทุกขนาด โดยเป็นบริษัทในเครือของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในเครือข่าย MUFG หนึ่งในสถาบันทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 

อยากติดต่อกับบริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด ผ่านช่องทางใดได้บ้าง!?

กรุงศรี ลีส ซิ่ง

 

สำหรับคนที่ต้องการติดต่อกับบริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด (กรุงศรีลีสซิ่ง) สามารถทำการติดต่อได้ผ่านสองช่องทาง ดังต่อไปนี้

 

1.บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด (กรุงศรีลีสซิ่ง) สำนักงานใหญ่

 

บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด (กรุงศรีลีสซิ่ง) อาคารกรุงศรี เพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

 

2.บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด (กรุงศรีลีสซิ่ง) ทางโทรศัพท์ผ่าน Call Center

 

สามารถทำการติดต่อกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อได้ ผ่านหมายเลขศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) : (662) 208-2300

 

บทสรุปส่งท้าย : ทำสัญญาเช่าลีซซิ่งกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาดีไหม!?

กรุงศรี ลีส ซิ่ง

 

 

 

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา...

นับว่าเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการกับนิติบุคคลที่มีความต้องการอยากที่จะทำสัญญาเช่าลีซซิ่งชั้นนำของประเทศ

ถ้าหากใครอยากที่จะทำการเช่าลีซซิ่งเพื่อซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรหรือรถยนต์ให้กับหน่วยงานของตัวเอง

เชื่อว่าการเช่าลีซซิ่งกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่ได้แนะนำกันไปแล้วในตอนต้นจะเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงอย่างแน่นอน...

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
อิออน ออนไลน์ สมัครอิออน ออนไลน์ สมัครบัตรอิออน ออนไลน์ เบอร์คอลเซ็นเตอร์ อิออน อิออน ติดต่อ
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
อยากสมัครบัตรอิออน (Aeon) ออนไลน์ ติดต่อคอลผ่านเซ็นเตอร์ได้ที่ไหนบ้าง!?
ติดต่อคอลเซ็นเตอร์เพื่อสมัครบัตรอิออน (Aeon) ผ่านออนไลน์ โทรเบอร์ไหนได...