6 เรื่องที่ควรรู้ ก่อนทำสัญญากู้ยืมเงิน
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

6 เรื่องที่ควรรู้เพื่อเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับการทำสัญญากู้ยืมเงิน

สัญญากู้เงิน

 

          เมื่อมีปัญหาทางการเงิน... เชื่อว่าทุกคนต้องพยายามมองหาแหล่งการเงินที่พอจะให้หยิบยืมเพื่อช่วยให้พ้นจากปัญหา แต่ถ้าหากไม่สามารถหยิบยืมจากคนใกล้ตัวได้ การขอกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงินจึงเป็นหนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามก่อนที่จะทำสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันทางการเงินหรือธนาคารใดก็ตาม มีหลายสิ่งที่ควรทราบในการทำสัญญากู้ยืมเงิน ที่จะช่วยเตรียมคุณให้พร้อมและไม่เกิดความผิดพลาด 6 ข้อ ที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

 

6 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงิน

สัญญากู้เงิน

 

1.ก่อนทำสัญญากู้ยืมเงินควรรู้กฎหมายการกู้ยืมเงิน

สัญญากู้เงิน

 

 • การยืมเงินจำนวน 2,000 บาท ขึ้นไป ต้องทำสัญญากู้ยืมเงิน โดยมีหลักฐานลายมือชื่อของผู้ขอกู้ยืมเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดี
 • อัตราดอกเบี้ยในสัญญากู้ยืมเงินต้องไม่เกิน 15% ต่อปี หากสูงกว่านั้นถือว่าหนี้เป็นโมฆะ
 • อายุความของคดีกู้ยืมเงิน หากมีการผิดสัญญาต้องฟ้องร้องกันภายใน 10 ปี นับตั้งแต่กำหนดวันชำระเงินคืน แต่หากสัญญาเป็นแบบมีกำหนดคืนเงินต้นพร้อมดอก โดยมีการชำระเป็นงวดอายุความในการฟ้องร้องจะเหลือเพียง 5 ปี เท่านั้น

2.ก่อนทำสัญญากู้ยืมเงินควรรู้องค์ประกอบของสัญญา

สัญญากู้เงิน

 

 • โดยทั่วไปแล้วหนังสือสัญญากู้ยืมเงินจะมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
 • วันที่ทำสัญญากู้ยืมเงิน
 • ชื่อผู้กู้ ชื่อผู้ให้กู้
 • จำนวนของเงินที่ทำการกู้
 • กำหนดเวลาในการชำระคืน
 • ดอกเบี้ยต่อเดือน / ต่อปี (*ถ้ามี)
 • ลายเซ็นของผู้กู้
 • ลายเซ็นของผู้ให้กู้ (*มีหรือไม่ก็ได้)
 • *รายละเอียดยิบย่อย เช่น สถานที่ในการทำสัญญา ผลของการผิดสัญญาและพยานในการทำสัญญา เป็นต้น

3.ก่อนทำสัญญากู้ยืมเงินควรรู้ตัวอย่างของหนังสือสัญญา

สัญญากู้เงิน

 

ขอแนะนำให้เลือกหนังสือสัญญาแบบสำเร็จรูป เนื่องจากได้มาตรฐานและไม่สามารถนำไปทำการปลอมแปลงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในภายหลังนั่นเอง

 

4.ก่อนทำสัญญากู้ยืมเงินควรรู้ ยืมเงินผ่านโปรแกรม Chat สามารถฟ้องร้องได้

สัญญากู้เงิน

 

หลายคนอาจคิดว่าการยืมเงินผ่านระบบทางออนไลน์เช่น Line ไม่สามารถฟ้องร้องได้ แต่ที่จริงแล้วสามารถทำได้ และบทสนทนาการยืมเงินดังกล่าวยังเป็นหลักฐานชั้นดีอีกด้วย

5.ก่อนทำสัญญากู้ยืมเงินควรรู้ อย่าลืมตรวจสอบสัญญาให้รอบคอบก่อนลงชื่อ

สัญญากู้เงิน

 

 • อ่านและตรวจสอบ และทำความเข้าใจเนื้อหาในสัญญากู้ยืมเงิน
 • ให้ความระมัดระวังการกู้ยืมเงินที่มีการเว้นช่องว่างเอาไว้
 • เพิ่มลายนิ้วมือลงไปในสัญญากู้ยืมเงิน ป้องกันการปลอมแปลงลายเซ็น

6.ก่อนทำสัญญากู้ยืมเงินควรรู้ เอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน

สัญญากู้เงิน

 

เอกสารประจำตัวผู้กู้

 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราช รัฐวิสาหกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า หรือใบมรณะบัตรอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
 • หากเป็นนิติบุคคล ต้องใช้สำเนาทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

 

เอกสารเกี่ยวกับรายได้

 

 • ใบรับรองเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนจากนายจ้าง
 • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
 • สัญญาจ้าง หรือหลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้าง สำหรับคนที่มีอาชีพอิสระ
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ บัญชีเงินฝาก พร้อมใบแจ้งยอด สำหรับคนที่ประกอบอาชีพทนายความ วิศวกร สถาปนิก เป็นต้น
 • หลักฐานรายได้อื่นๆ เช่น ใบหุ้น พันธบัตรรัฐบาล บัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นต้น

 

บทสรุปส่งท้าย : สัญญากู้ยืมเงินจำเป็นจะต้องให้ความใส่ใจอย่างในข้างต้นจริงหรือเปล่า!?

สัญญากู้เงิน

 

          สัญญากู้ยืมเงิน... ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากเลยทีเดียว เพราะหากไม่ใส่ใจตรวจสอบรายละเอียดให้ดี อาจมีประเด็นที่นำไปสู่การขึ้นโรงขึ้นศาลได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียว แต่ในขณะเดียวกันสัญญากู้ยืมเงินที่ได้รับการตรวจสอบรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนก่อนที่ลงลายมือชื่อกำกับลงไปก็จะช่วยปกป้องผู้ที่ทำการขอกู้ยืมเงินเอาไว้ ไม่ให้ถูกโกงเงินที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเล่นแร่แปรธาตุสัญญากู้ยืมเงินได้เช่นกัน...

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ