บัตร เครดิต อาชีพ อิสระ
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

‘อาชีพอิสระ’ ก็สามารถสมัครบัตรเครดิตได้ แม้ไม่มีเงินเดือน!

บัตร เครดิต อาชีพ อิสระ

 

ยุคสมัยที่เทคโนโลยีเริ่มเข้าถึงผู้คน และบทบาทอาชีพของมนุษย์เงินเดือนเริ่มแปรผันไปตามสถานการณ์ ทำให้คนสมัยใหม่เปลี่ยนความคิดด้านการทำงานประจำ สู่การทำอาชีพอิสระมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มอิสระทางความคิดและการทำงานให้กับตัวเอง ด้านการทำธุรกิจหรือการใช้จ่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จะได้รับทั้งการผ่อน 0% หรือการรับคะแนนสะสมจากการใช้บัตรเครดิต จึงทำให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระนิยมหันมาสมัครใช้บัตรเครดิตกันมากขึ้น

 

“3 บัตรเครดิต” ที่อาชีพสระสามารถสมัครได้! [ข้อมูลปี 2564]

บัตร เครดิต อาชีพ อิสระ

 

ในปี 2564 นี้จะมีบัตรเครดิตไหนที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระบ้าง แล้วแต่ละบัตรเครดิตต้องมีคุณสมบัติกับเอกสารการสมัครอย่างไร ไปดูข้อมูลกันได้เลย...

 

11. บัตรเครดิตที่อาชีพอิสระควรใช้: บัตรเครดิต AEON

 

 

บัตรเครดิตที่เราจะมาแนะนำกันในบัตรแรกคือ บัตรเครดิต AEON โดยคุณสมบัติและเอกสารที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการสมัครบัตรเครดิตนี้ สามารถดูได้ตามตารางด้านล่าง

บัตรเครดิต AEON
คุณสมบัติ ·      อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

·      รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป

·      อายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป

·      มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และที่ทำงาน

·      มีที่อยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของ AEON

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ·      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ

·      สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้สมัคร)

·      สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก และย้อนหลัง 180 วัน

·      เอกสารยืนยันรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน/ หนังสือรับรองเงินเดือนภายใน 3 เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) ของปีล่าสุด

·      กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว (เป็นเจ้าของกิจการ): สำเนาใบทะเบียนการค้า/ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก.

สมัครบัตรเครดิต AEON คลิกที่นี่

 

12. บัตรเครดิตที่อาชีพอิสระควรใช้: บัตรเครดิต KTC

บัตรเครดิต KTC Bangchak Visa Platinum

 

บัตรเครดิต KTC Bangchak Visa Platinum

 

บัตรเครดิตที่จะมาแนะนำในลำดับต่อมา บัตรเครดิต KTC ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเดินเรื่องได้ง่ายและไวที่สุด โดยคุณสมบัติและเอกสารที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการสมัครบัตรเครดิตนี้ สามารถดูได้ตามตารางด้านล่าง

บัตรเครดิต KTC
คุณสมบัติ ·      อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

·      รายได้ 15,000 บาท/เดือน ขึ้นไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ·      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

·      สำเนาบัญชีธนาคารผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน (พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี)

·      สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)

·      สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

·      หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบทวิ 50) แสดงรายได้ปีล่าสุด

·      Statement บัญชีที่ใช้ในธุรกิจย้อนหลังประมาณ 6 เดือน (บางที่อาจใช้)

 

13. บัตรเครดิตที่อาชีพอิสระควรใช้: บัตรเครดิต KBank

บัตร เครดิต อาชีพ อิสระ

 

บัตรเครดิตสุดท้ายที่เราจะมาแนะนำ บัตรเครดิต KBank หรือบัตรเครดิตกสิกรไทยโดยคุณสมบัติและเอกสารที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการสมัครบัตรเครดิตนี้ สามารถดูได้ตามตารางด้านล่าง

บัตรเครดิตกสิกรไทย
คุณสมบัติ ·      รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย: 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป

·      รายได้ขึ้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ: รายได้ 50,000 บาท/เดือนขึ้นไป

·      อายุบัตรหลัก 20-80 ปี

·      อายุบัตรเสริม 15 ปี

·      อายุงาน/ อายุกิจการ (บัตรหลัก): 1 ปี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ·      สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

·      เอกสารแสดงรายได้ (ใบ 50 ทวิ) ปีล่าสุด หรือ กรณีใบ 50 ทวิแบบรายเดือนใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน *ตัวอย่างหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

·      หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (ต่างชาติ)

·      เอกสารวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ (ต่างชาติ)

สมัครบัตรเครดิตกสิกรไทย คลิกที่นี่

 

สมัครบัตรเครดิตยังไงให้ผ่าน? “3 ข้อควรระวัง” ในการสมัครบัตรเครดิตสำหรับอาชีพอิสระ!

บัตร เครดิต อาชีพ อิสระ

 

การสมัครบัตรเครดิตนั้น จำเป็นต้องมีหลายปัจจัยที่แต่ละธนาคารจะต้องพิจารณาข้อมูลจากผู้สมัคร ซึ่งเป็นการกรองข้อมูลให้ตรงกับความจริง จึงทำให้หลายคนสมัครบัตรเครดิตไม่ผ่านตามเกณฑ์ของธนาคารนั้น ๆ ข้อควรระวังที่เราจะมาชี้แนะให้ในวันนี้ โดยหลักจะมีด้วยกัน 3 ข้อดังนี้ค่ะ

 

  • ข้อควรระวังในการสมัครบัตรเครดิตสำหรับอาชีพอิสระข้อแรก: ตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงตามเกณฑ์

การตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงตามเกณฑ์ นับเป็นข้อที่หลาย ๆ คนมักมองข้ามไป จึงทำให้ทางธนาคารเลือกตัดคนที่คุณสมบัติไม่ครบและไม่ตรงตามเกณฑ์ออกเป็นด่านแรก ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณสมบัติเกี่ยวกับรายได้เฉลี่ยแต่ละเดือน อายุการทำงาน หรืออายุของผู้สมัคร ฯลฯ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารที่ได้กำหนดเอาไว้

 

  • ข้อควรระวังในการสมัครบัตรเครดิตสำหรับอาชีพอิสระข้อที่สอง: กรอกข้อมูลที่เป็นจริง ให้ถูกต้องและชัดเจน

เมื่อคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์แล้ว การกรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวของผู้สมัครจะต้องเป็นจริง รวมถึงต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและชัดเจน เพราะการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ อาจทำให้สมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน รวมไปถึงเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายได้ ดังนั้นการกรอกรายละเอียดในเอกสาร

 

  • ข้อควรระวังในการสมัครบัตรเครดิตสำหรับอาชีพอิสระข้อที่สาม: ส่งเอกสารในการสมัครให้ครบถ้วน

หากกรอกข้อมูลในเอกสารเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ขั้นตอนการส่งเอกสารก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอน ที่ต้องตรวจสอบเอกสารก่อนส่งทำเรื่องว่าได้ส่งครบตามที่ธนาคารนั้นกำหนดเอาไว้หรือไม่ อาทิ การส่งจำนวนสำเนาบัตรประชาชนให้ครบตามฉบับ ใช้สลิปเงินเดือนตัวจริงหรือถ่ายสำเนา

ส่งท้ายกับผู้เขียน: สมัครบัตรเครดิต เพื่อการประกอบอาชีพอิสระได้ยิ่งขึ้น ในปี 2564

บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ ไทเทเนียม

 

บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ ไทเทเนียม

 

การสมัครบัตรเครดิตจะไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระอีกต่อไป หากคุณใช้บัตรเครดิตที่เราได้ยกตัวอย่างกันไปในข้างต้น แต่ทั้งนี้ในการสมัครก็ควรตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครให้ดี เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการสมัครบัตรเครดิตสำหรับอาชีพอิสระขึ้นนะคะ

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
อิออน สมัคร
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
รวมทุกคำถาม ไขทุกคำตอบเช็ค ตรวจสอบ แก้ไขแบล็คลิสบัตรเครดิตอิอน (Aeon) ประวัติใสปิ๊ง!
เคล็ดลับตรวจสอบ เช็ค จัดการแบล็คลิสบัตรเครดิตอิอน (Aeon) ให้ประวัติกลั...