ไขข้อสงสัย กับ [5 คำถามที่พบบ่อย] เกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิต SCB
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน! กับ “บัตรเครดิต SCB”

บัตร เครดิต scb

 

เพียงแค่สมัครบัตรเครดิต SCB ก็ได้รับประโยชน์ที่ตอบโจทย์ได้หลากหลายรูปแบบ โดยที่ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรูปแบบของบัตรเครดิตให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ไม่ว่าจะกลุ่มคนชอบสังสรรค์ ชอบดูหนัง ขอบท่องเที่ยว ชอบทำงาน หรือชอบช้อปปิ้ง นอกจากนี้ยังได้รับถึงสิทธิพิเศษของบัตรเครดิตแต่ละรูปแบบ เรียกได้ว่าสมัครแล้วดี ตอบทุบโจทย์สำหรับผู้ใช้งาน!

รวม 5 คำถามที่พบได้บ่อยในการใช้บริการบัตรเครดิต SCB!

บัตร เครดิต scb

 

ทุกการใช้บริการเกี่ยวกับบัตรเครดิตของ SCB อาจเกิดข้อสงสัยหรือปัญหาขึ้น เราจึงได้รวม 5 คำถามที่พบบ่อย เพื่อไขข้อข้องใจให้กับผู้ใช้บริการทุก ๆ ท่านเอาไว้ในบทความนี้! แต่ละคำถามจะมีอะไรบ้างไปดูกัน...

 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบัตรเครดิต SCB ข้อแรก: หากบัตรเครดิต SCB ชำรุดต้องทำอย่างไร?

บัตร เครดิต scb

 

ในกรณีที่บัตรเครดิตชำรุด ผู้ใช้บริการสามารถทำเรื่องกรณีบัตรชำรุดได้ 2 ช่องทาง คือ 1. SCB Call Center ติดต่อได้ที่เบอร์โทร 02-777-7777 2. สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ เมื่อทำเรื่องเป็นที่เรียบร้อยสามารถเลือกจัดส่งบัตรเครดิต SCB ได้ 2 ช่องทาง คือ สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ และทางไปรษณีย์ ซึ่งการทำบัตรใหม่จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 150 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และจะถูกเรียกเก็บไปในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบัตรเครดิต SCB ข้อที่สอง: ขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต SCB มีกี่รูปแบบ? มีขั้นตอนอะไรบ้าง?

บัตร เครดิต scb

 

การขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตมีอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่ ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว และขอเพิ่มวงเงินถาวร ขั้นตอนของทั้งสองรูปแบบสามารถทำได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้เลยค่ะ

 

 1. ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว: เป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตของ SCB ที่ต้องการเพิ่มวงเงินเพื่อใช้จ่ายเพิ่มเติมในระยะสั้น โดยสามารถขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวได้ผ่าน 3 ช่องทางดังนี้
ช่องทางขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว
1. ผ่านแอป SCB EASY ดูขั้นตอนการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว คลิกที่นี่
2. ผ่าน SCB Call Center ติดต่อได้ที่เบอร์โทร 02-777-7777
3. ผ่านสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ เอกสารที่ต้องเตรียมในการติดต่อ

 • แบบฟอร์มขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว (รับได้ที่สาขา)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  1. ขอเพิ่มวงเงินถาวร: เป็นทางเลือกให้การบริการสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตของ SCB ที่ต้องการเงินจากวงเงินที่สูงขึ้น สามารถทำเรื่องขอวงเงินถาวรได้ผ่านสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทั่วประเทศ โดยคุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอเพิ่มวงเงินถาวรนั้น ผู้ใช้บริการจะต้องถือบัตรเครดิตไม่ต่ำกว่า 1 ปี หลังจากที่ได้รับการอนุมัติบัตร และเอกสารสำหรับการทำเรื่องมีดังนี้
  • หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลสำหรับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) *ฉบับจริง*
  • เอกสารแสดงตน และแหล่งที่มาของรายได้
  • เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับผู้ขอเพิ่มวงเงินถาวรในรูปแบบกรณีต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้
  รูปแบบกรณีของผู้ขอเพิ่มวงเงินถาวร เอกสารที่ต้องเตรียม
  1. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาใบแจ้งยอดย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงรายได้อื่น
  • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจดทะเบียน, ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์
  2. กรณีรายได้ประจำ
  • บุคคลทั่วไป: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ชาวต่างชาติ: สำเนา Passport Work Permit
  • ข้าราชการ: สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ, ข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ
  • สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (บัญชีเงินเดือน) หรือเอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้อย่างอื่น

  *เอกสารแสดงรายได้อย่างอื่นที่สามารถเตรียมไปด้วย

  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หรือstatement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือกองทุนรวม
  • สำเนาหนังสือรับรองสิทธิหน่วยลงทุน หรือรายงานยอดหน่วยลงทุนย้อนหลัง 6 เดือน
  • ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป
  • สำเนาด้านหน้า / หลังพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน สลากออมทรัพย์ต่าง ๆ

   

  คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบัตรเครดิต SCB ข้อที่สาม: คะแนนสะสมบัตรเครดิต “SCB Rewards” มีวันหมดอายุไหม?

  บัตร เครดิต scb

   

  บัตรเครดิต SCB บางใบอาจมีเงื่อนไขการให้คะแนนที่แตกต่างกัน แต่ในทุก ๆ ใบคะแนนสะสมบัตรจะ 'ไม่มีวันหมดอายุ' ค่ะ หากเป็นผู้ใช้บริการบัตรเครดิต SCB ที่ใช้หลักเกณฑ์คะแนนสะสมทั่วไป จะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน เมื่อใช้จ่าย 25 บาท และมีเพียงแค่บัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS ที่ไม่ได้เข้าร่วมรายการคะแนนสะสม

   

  คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบัตรเครดิต SCB ข้อที่สี่: ไม่อยากเสียค่าธรรมเนียมรายปี ควรใช้บัตรเครดิต SCB อะไรดี?

  บัตร เครดิต scb

   

  สามารถเลือกใช้บริการ บัตรเครดิต SCB UP2ME และ บัตรเครดิต SCB JCB Platinum ที่จะให้ผู้ใช้บริการฟรีค่าธรรมเนียมรายปีได้ตลอดชีพ!

   

  คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบัตรเครดิต SCB ข้อที่ห้า: สามารถชำระยอดใช้จ่ายค่าบัตรเครดิต SCB ได้กี่ช่องทาง?

  บัตร เครดิต scb

   

  การชำระค่าใช้จ่ายค่าบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถชำระได้ถึง 6 ช่องทางหลัก และผู้ใช้บริการบัตรเครดิตยังสามารถขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝาเพื่อชำระค่าบัตรเครดิตอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการชำระเงินล่าช้าหรือลืมชำระเงิน ซึ่ง 6 ช่องทางหลักที่สามารถชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต SCB มีดังนี้

  1. ชำระยอดใช้จ่ายค่าบัตรเครดิต SCB: ผ่านแอป SCB EASY (ดูขั้นตอนการชำระ คลิกที่นี่)
  2. ชำระยอดใช้จ่ายค่าบัตรเครดิต SCB: ผ่าน SCB EASY Net
  3. ชำระยอดใช้จ่ายค่าบัตรเครดิต SCB: ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ SCB Easy Phone
  4. ชำระยอดใช้จ่ายค่าบัตรเครดิต SCB: ผ่านเครื่อง ATM / CDM ของธนาคารไทยพาณิชย์
  5. ชำระยอดใช้จ่ายค่าบัตรเครดิต SCB: ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาในประเทศ
  6. ชำระยอดใช้จ่ายค่าบัตรเครดิต SCB: ผ่านเช็คธนาคาร หรือธนาณัติทางไปรณีย์

  สรุปส่งท้าย: ไลฟ์สไตล์ที่ใช่ บัตรเครดิตที่ชอบ กับ “บัตรเครดิต SCB”

  สินเชื่อปิดบัตรเครดิต

   

  สินเชื่อปิดบัตรเครดิต

   

  ไม่ว่าจะตอบโจทย์เรื่องของการใช้งาน หรือการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของ SCB ผู้เขียนเห็นว่าการเลือกทำบัตรเครดิตของ SCB สามารถสร้างความประทับใจให้กับใช้บริการให้กับใครหลาย ๆ คนอย่างแน่นอนค่ะ

  บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

  อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

  บทความแนะนำ
  บัตรยูเมะพลัส กดตู้ไหนได้บ้าง
  ธนาคาร/ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด
  [[รีวิว]] Pantip สมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) กี่วันรู้ผล อยากทราบผลอนุมัติติดต่อเจ้าหน้าที่ทางไหนดี!?
  มาฟังความเห็นชาว Pantip กัน สมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) กี่วันร...