ประกัน อัคคีภัย ธ อ ส
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

รวมทุกประเด็นน่ารู้ สำหรับคนที่อยากทำประกันอัคคีภัยกับ ธอส. โดยเฉพาะ!

ประกัน อัคคีภัย ธ อ ส

 

ธอส. หรือธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านสินเชื่อราคาแสนประหยัด สำหรับคนที่อยากจะกู้เงินเพื่อซื้อบ้านหรืออาคารเป็นของตัวเอง ในขณะเดียวกันทาง ธอส. เองก็มีบริการเกี่ยวกับประกันอัคคีภัยกับ ธอส. ด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะทำการตัดสินใจว่าควรทำประกันอัคคีภัยกับ ธอส. ดีหรือเปล่า มีหลายประเด็นที่ควรทราบก่อนตัดสินใจ ส่วนจะมีอะไรกันบ้างนั้น ลองมาติดตามอ่านจากบทความชิ้นนี้กันได้เลย...

 

การทำประกันอัคคีภัยกับ ธอส. เป็นเรื่องจำเป็นหรือเปล่า!?

ประกัน อัคคีภัย ธ อ ส

 

ประกันอัคคีภัย ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นประกันภัยภาคบังคับที่ให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง อาคารที่เกิดขึ้นจากวินาศภัยที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุและเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น ไฟฟ้าลัดวงจร การระเบิดของแก๊สหุงต้ม ภัยจากน้ำ (ไม่คุ้มครองน้ำท่วม) รวมไปถึงภัยธรรมชาติต่าง ๆ

 

ประกันอัคคีภัยกับ ธอส. คุ้มครองยาวนานเพียงใด!?

ประกัน อัคคีภัย ธ อ ส

 

โดยพื้นฐานแล้วประกันอัคคีภัยกับ ธอส. จะให้ความคุ้มครองระยะสั้นกับอาคารและบ้านเรือนของผู้เอาประกันภัย ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาประมาณ 1-3 ปี หากต้องการที่จะต่ออายุของประกันอัคคีภัย ก็จำเป็นที่จะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยเพื่อต่ออายุความคุ้มครองตามรอบของประกันที่ได้ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์

 

การคิดเบี้ยประกันของประกันอัคคีภัยกับ ธอส.

ประกัน อัคคีภัย ธ อ ส

 

สำหรับอัตราของเบี้ยประกันประกันอัคคีภัยกับ ธอส. จะมีการคิดคำนวณโดยอ้างอิงเงื่อนไขของสิ่งปลูกสร้าง ดังต่อไปนี้

 

 • ลักษณะของการใช้อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
 • ลักษณะของประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้าง เช่น วัสดุ ผนัง พื้นและโครงสร้างของอาคาร เป็นต้น
 • ลักษณะของสถานที่ตั้ง
 • ลักษณะภัยของสถานที่ตั้งของอาคาร เช่น ภัยโดดเดี่ยว หรือไม่โดดเดี่ยวที่สร้างผลกระทบให้กับอาคารรอบข้าง เป็นต้น

 

ประกันอัคคีภัยกับ ธอส. ให้ความคุ้มครองตัวอาคารในด้านใดกันบ้าง!?

ประกัน อัคคีภัย ธ อ ส

 

โดยพื้นฐานแล้วประกันอัคคีภัย ไม่ว่าจะเป็นของบริษัทประกันภัยใดก็ตามก็มักที่จะให้ความคุ้มครองที่คล้ายคลึงกัน ดังต่อไปนี้

 

 • คุ้มครองกรณีเกิดเพลิงไหม้
 • คุ้มครองกรณีเกิดฟ้าผ่า
 • คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดการลัดวงจร
 • คุ้มครองกรณีภัยระเบิด
 • คุ้มครองภัยที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะ
 • คุ้มครองภัยจากอากาศยานหรือวัตถุที่ตกลงจากอากาศยาน
 • คุ้มครองภัยจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)

 

ประกันอัคคีภัยกับ ธอส. ให้ความคุ้มครองชดเชยทรัพย์สินที่เสียหายอะไรบ้าง!?

ประกัน อัคคีภัย ธ อ ส

 

นอกจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวอาคารแล้ว ประกันอัคคีภัยยังมอบความคุ้มครองให้กับทรัพย์สินที่เสียหายจากการเกิดเพลิงไหม้ตามรายการดังต่อไปนี้

 

 • คุ้มครองตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐาน)
 • คุ้มครองห้องชุด อาคารชุด แฟลตหรือคอนโดมิเนียม
 • คุ้มครองทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้าง เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น
 • คุ้มครองทรัพย์สินมูลค่าสูง เช่น เครื่องจักร เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 

ประกันอัคคีภัยกับ ธอส. ไม่ให้ความคุ้มครองในด้านใดบ้าง!?

ประกัน อัคคีภัย ธ อ ส

 

ถึงแม้ว่าประกันอัคคีภัยกับ ธอส. จะให้การคุ้มครองที่ค่อนข้างครอบคลุมในการเกิดวินาศภัย แต่ก็มีบางกรณีที่ไม่สามารถมอบความคุ้มครองให้ได้ อาทิเช่น

 

 • ไม่คุ้มครองกรณีเพลิงไหม้ที่ผู้เอาประกันภัยมีส่วนรู้เห็นหรือมีส่วนร่วม
 • ไม่คุ้มครองความเสียหายจากการเผาทำลายทรัพย์สินโดยคำสั่งของเจ้าหน้าที่พนักงานที่มีอำนาจ
 • ไม่คุ้มครองภัยจากสงคราม การก่อการร้าย การก่อจรจร การรุกราน ความไม่สงบทางการเมือง การก่อวินาศกรรมและการนัดหยุดงาน เป็นต้น
 • ไม่คุ้มครองระเบิดนิวเคลียร์ การแผ่ของสารกัมมันตรังสีหรือจากกากนิวเคลียร์

 

หากเกิดเพลิงไหม้ ต้องการเคลมประกันอัคคีภัยกับ ธอส. ต้องเตรียมอะไรกันบ้าง!?

ประกัน อัคคีภัย ธ อ ส

 

เมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้นกับอาคารหรือบ้านเรือนที่ได้ทำประกันอัคคีภัยกับ ธอส. เอาไว้ สามารถที่จะทำการเคลมประกันภัยได้ โดยการเตรียมเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้

 

 • หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมของผู้เอาประกันภัย
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย
 • ภาพถ่ายความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 • ใบเสนอราคาค่าซ่อมของผู้รับเหมา ใบเสร็จรับเงินจากการซ่อมแซมหรือเอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ในการประเมินความเสียหาย
 • สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (กรณีที่มีการแจ้งความ)
 • หนังสือยอมรับผิดของบุคคลภายนอก ในกรณีที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นมาจากการกระทำของบุคคลภายนอก)

 

บทสรุปส่งท้าย : ประกันอัคคีภัยกับ ธอส. ดีไหม น่าใช้บริการหรือเปล่า!?

ประกันอุบัติเหตุ Cigna Free PA

 

ประกันอุบัติเหตุ Cigna Free PA

 

 

การทำประกันอัคคีภัยกับ ธอส. อาจเป็นเรื่องที่สะดวกสำหรับคนที่เลือกขอกู้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน ที่อยู่อาศัยและอาคารจากทาง ธอส. เพราะเป็นเรื่องที่สะดวกสบาย ไม่จำเป็นที่จะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมมากมาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของทาง ธอส. มีรายการของเอกสารที่จำเป็นเรียบร้อยแล้วนั่นเอง

นอกจากนี้ การทำประกันอัคคีภัยกับ ธอส. ยังช่วยให้อุ่นใจมากขึ้นว่ายามที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างเช่นเพลิงไหม้ บ้านและที่อยู่อาศัยของคุณจะได้รับการคุ้มครองเยียวยาอย่างเหมาะสมที่สุด...

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
โปรโมชั่นบัตรเครดิตธนชาต
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
ชีโพรงโปรโมชั่นเด็ด บัตรเครดิตธนชาตปี 2562-2563 อันไหนคุ้มค่า น่าใช้สุด!
รวมโปรโมชั่นบัตรเครดิตธนชาตที่ไม่ควรพลาดประจำปี 2562-2563 โปรฯ ไหนเด็ด...