ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี 2562
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

กำลังมองหาแผนประกันชีวิตลดหย่อนภาษี 2562 อยู่หรือเปล่า!? บทความนี้มีคำตอบ

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี 2562

 

          ในปี 2562... มีแผนประกันชีวิตที่เสนอเงื่อนไขในการคุ้มครองที่น่าสนใจมากมาย ทั้งแบบคุ้มครองสุขภาพและสะสมทรัพย์ในระยะยาว ซึ่งแผนประกันชีวิตเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่สามารถนำมาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ส่วนประกันชีวิตลดหย่อนภาษีในปี  2562 ที่น่าสนใจจะมีที่ไหนกันบ้างนั้น ลองมาติดตามอ่านรายละเอียดที่น่าสนใจจากบทความชิ้นนี้กันได้เลย

 

6 แผนประกันชีวิตลดหย่อนภาษีที่ไม่ควรพลาดในปี 2562

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี 2562

 

1.ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี 2562 : Generali ประกันชีวิตคิดเผื่อมะเร็ง

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี 2562

 

จุดเด่นของแผนประกันมะเร็งประกันชีวิตคิดเผื่อมะเร็ง

 

 • ตรวจพบมะเร็งคุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท
 • รับเงินช่วยเหลือรายเดือน 10,000 บาท /เดือน
 • มีประวัติคนในครอบครัวตรวจพบมะเร็งหลังอายุ 50 ปี ขึ้นไป สามารถสมัครได้
 • นำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท

 

2.ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี 2562 : ซิกน่า ประกันโรคร้ายแรงโรคร้าย...คุ้มครองครบ

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี 2562

 

จุดเด่นของประกันชีวิตซิกน่าประกันโรคร้ายแรงโรคร้าย...คุ้มครองครบ

 

 • หมดห่วงเรื่องค่ารักษาไตวาย โรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง
 • นอนโคม่า แถมค่าชดเชยรายได้ 1,200 บาท ในระหว่างนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เกิน 15 วันติดต่อกัน สูงสุด 365 วัน
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น 407 บาท / เดือน
 • คุ้มครองสูงสุด 1.8 ล้านบาท

 

3.ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี 2562 : ซิกน่า ประกันโรคมะเร็ง เลดี้ พลัส

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี 2562

 

จุดเด่นของประกันชีวิตซิกน่าประกันโรคมะเร็ง เลดี้ พลัส

 

 • คุ้มครอง โรคมะเร็งทุกระยะสูงสุด 1 ล้านบาท
 • คุ้มครอง x2 เมื่อตรวจพบมะเร็งยอดฮิตในผู้หญิง
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น 300 บาท / เดือน
 • รับเงินก้อน หากพบโรคร้าย คุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท
 • มีเงินชดเชยรายได้ครอบครัวสูงสุด 12 เดือน

 

4.ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี 2562 :  กรุงไทย-แอกซ่า (AXA) LifePlus+ Saver

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี 2562

 

จุดเด่นของประกันชีวิตกรุงไทยสะสมทรัพย์ LifePlus+ Saver

 

 • เลือกนจ่ายเบี้ยได้ 2 แบบ จ่ายเบี้ย 10 ปี คุ้มครอง 20 ปี หรือจ่ายเบี้ย 15 ปี คุ้มครอง 25 ปี
 • รับความคุ้มครองการเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน รวมกับเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาทั้งหมด
 • รับเงินคืนตั้งแต่จบปีที่ 4 จนถึงครบกำหนดสัญญา
 • รับเงินครบกำหนดสัญญาถึง 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมรับเงินปันผลตามผลการดำเนินงานของ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
 • นำไปลดหย่อนภาษีได้

 

5.ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี 2562 :กรุงไทย-แอกซ่า (AXA)   LifeEnsure 10

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี 2562

 

จุดเด่นของประกันชีวิตกรุงไทยประกันตลอดชีพ LifeEnsure 10

 

 • ระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่
 • เติมเต็มความมั่นใจด้วยความคุ้มครองด้านอื่นด้วยสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ
 • ได้รับความคุ้มครองอย่างคุ้มค่า กรณีเสียชีวิตรับผลประโยชน์คุ้มค่ากับเบี้ยที่จ่ายมาทั้งหมด
 • ครบกำหนดสัญญามีเงินคืน อย่างน้อย 101% ของเบี้ยที่จ่ายมาแล้วทั้งหมด
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ต่อปี

 

เงื่อนไขของประกันชีวิตกรุงไทยประกันตลอดชีพ: LifeEnsure 10

 

 • อายุในการรับประกัน 1 เดือน – 65 ปี
 • ระยะเวลาในการคุ้มครอง ถึงอายุ 85 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 200,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดต่อราย ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • การชำระงวดเบี้ยประกันภัย รายปี/ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือนและรายเดือน
 • เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา

 

6.ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี 2562: กรุงไทย-แอกซ่า (AXA) LifeProtect 18

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี 2562

 

จุดเด่นของประกันชีวิตกรุงไทยประกันตลอดชีพ LifeProtect 18

 

 • ความคุ้มครองสูง เป็นหลักประกันและสร้างกองมรดกให้กับครอบครัวได้อย่างรวดเร็ว
 • จ่ายเบี้ยประกันไม่สูญเปล่า มีเงินคืนเมื่อครบกำหนดอายุสัญญา
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาท / ปี

 

เงื่อนไขของประกันชีวิตกรุงไทยประกันตลอดชีพ: LifeProtect 18

 

 • อายุการรับประกัน 1 เดือน – 65 ปี
 • คุ้มครองถึงอายุ 88 ปี
 • ระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกัน 18 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 300,000 บาท
 • เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดอายุสัญญา
 • งวดชำระเบี้ยประกัน รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือนและรายเดือน
 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 101% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาทั้งหมด หรือจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า
 • สงวนสิทธิ์ในการรับประกันเฉพาะผู้ที่มีอาชีพอยู่ในกลุ่มตามเกณฑ์มาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัทเท่านั้น

 

บทสรุปส่งท้าย : ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี 2562 ทั้ง 6 แผน อันไหนดีโดนใจที่สุด!?

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี 2562

 

          ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี 2562... ที่ได้ทำการกล่าวถึงกันไปแล้วในตอนต้น ล้วนแล้วแต่แผนประกันชีวิตที่มอบสิทธิประโยชน์ในการช่วยลดหย่อนภาษีได้เป็นอย่างดี แต่อย่ามัวคิดเฉพาะเรื่องของการลดหย่อนภาษีมากจนเกินไปนัก อยากให้ลองทำการศึกษารายละเอียดของประกันชีวิตแต่ละตัวให้ดีเสียก่อน เพราะมันเป็นสิ่งที่จะต้องทำการส่งเบี้ยประกันให้อีกนานหลายปีกันเลยทีเดียว...

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
บัตรเครดิตออมสิน 2562
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
รวม 10 คำถามพบที่พบบ่อยใน Pantip กับบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ทำการสมัครออนไลน์ได้ไหม กี่วันรู้ผล!? ในปี 2564
10 คำถามยอดฮิตในการสมัครทำบัตรเครดิตธนาคารออมสิน สมัครออนไลน์ได้ไหม กี...
บัตรเครดิต ที่จอดรถ
โปรโมชั่นบัตรเครดิต
อยากจอดรถสบายไม่ต้องวนหาที่ห้างดัง เซ็นทรัล เดอะมอลล์ พารากอน พกบัตรเครดิตใบไหนดี!?
หาที่จอดรถในห้างดัง เซ็นทรัล เดอะมอลล์ พารากอน แสนยาก พกบัตรเครดิตแนะน...