รี ไฟแนนซ์ บัตร เครดิต กรุง ไทย
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

ประกันชีวิตคืออะไร?

ประกัน สุขภาพ ประกันชีวิต

 

ประกันชีวิตคือประกันประเภทหนึ่งที่มอบความคุ้มครองเฉพาะกรณีเสียชีวิต โดยบริษัทประกันจะทำการจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์หรือหากผู้ทำกรมธรรม์ยังมีชีวิตอยู่ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทก็จะจ่ายเงินคืนแก่ผู้ทำประกันโดยตรง

 

ผู้ที่ตัดสินใจจะทำประกันชีวิตจำเป็นต้องเลือกกรมธรรม์ที่เหมาะสมกับตนเองให้ดีเพราะปัจจุบันมีประกันชีวิตให้เลือกค่อนข้างหลากหลายทั้งประกันชีวิตแบบมีกำหนดเวลา อาจจะ 10 หรือ 20ปี ทั้งประกันชีวิตแบบบำนาญ และการจะต้องชำระค่าเบี้ยเป็นรายปีนั้นก็นับเป็นเงินก้อนใหญ่สำหรับหลายๆ คนค่ะ

 

ประกันสุขภาพคืออะไร?

ประกัน สุขภาพ ประกันชีวิต

 

ประกันสุขภาพคือประกันรูปแบบหนึ่งที่จะคุ้มครองผู้ทำประกันยามมีอาการเจ็บป่วยตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ โดยประกันสุขภาพมักต้องจ่ายเบี้ยประกันเป็นรายเดือนโดยไม่มีดอกเบี้ย การสมัครประกันสุขภาพถือเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางด้านการรักษาพยาบาลเพราะเมื่อเกิดเหตุต้องใช้เงินก้อนจำนวนมาก ประกันสุขภาพนี้เองที่สามารถช่วยแบ่งเบาได้

 

ซึ่งประกันสุขภาพเองก็มีหลายแผนให้เลือกรับความคุ้มครอง เช่น ประกันสุขภาพโรคร้ายที่ครอบคลุมโรคร้ายต่างๆ อย่างโรคมะเร็ง เนื้องอก เป็นต้น

5 ข้อแตกต่างของประกันชีวิตและประกันสุขภาพ

ประกัน สุขภาพ ประกันชีวิต

 

ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ
1.ประโยชน์ที่จะได้จากการทำประกันชีวิตคือหากเกิดกรณีที่เสียชีวิตบริษัทประกันจะจ่ายเงินก้อนหนึ่งให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ระบุไว้ว่าเป็นผู้รับผลประโยชน์ หรือคืนทุนประกันให้เต็มจำนวนหากมีมีชีวิตอยู่ขณะครบระยะเวลาประกัน 1.ประโยชน์ที่จะได้จากการทำประกันสุขภาพคือหากเกิดกรณีบาดเจ็บ ทุพพลภาพหรือได้รับอุบัติเหตุเข้าโรงพยาบาล บริษัทประกันจะเป็นผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือค่าชดเชยในกรณีที่ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
2.การจ่ายเบี้ยประกันไม่สูญเปล่า เมื่อจ่ายเบี้ยประกันไปแล้วเงินจะเข้าไปสะสมในกรมธรรม์ 2.เบี้ยสูญเปล่าคือเมื่อจ่ายเบี้ยประกันไปแล้วไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆ ก็จะไม่ได้รับเงินคืนหรือเงินสะสมในกรมธรรม์
3.จำนวนเบี้ยประกันชีวิตสูงกว่าเบี้ยประกันสุขภาพอาจเริ่มต้นตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลายแสนบาท แต่อย่างไรก็ตามเบี้ยดังกล่าวสามารถสะสมเป็นมูลค่าได้ จึงทำให้สามารถสะสมเก็บเป็นมรดกได้ด้วยเช่นกัน 3.จำนวนเบี้ยประกันแตกต่างกันไปตามกรมธรรม์มีตั้งแต่ราคาหลักหมื่นต้นๆ จนถึงหลายหมื่นบาท
4.เงินประกันสามารถตกเป็นของผู้ทำประกันเองหากมีชีวิตอยู่จนถึงระยะเวลาหมดประกันไปจนถึงใครก็ตามแต่ที่ถูกระบุชื่อเอาไว้ในกรมธรรม์ 4.เงินประกันจะจ่ายในชื่อของผู้เอาประกันในการรักษาพยาบาลหรือชดเชยรายได้เท่านั้น
5.สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ในกรณีที่แผนประกันมีระยะเวลา 10 ปีขึ้นไปและมีผลตอบแทนคืนไม่เกินปีละ 20% ของเบี้ยประกันชีวิตสะสม

 

ในส่วนของประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถลดหย่อนภาษีเพิ่มได้อีกสูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ละไม่เกิน 200,000 บาท

5.สามารถนำไปลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริงได้ไม่เกิน 15,000 บาท เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปต้องไม่เกิน 100,000 บาท

 

ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ เหมาะกับใคร?

ประกัน สุขภาพ ประกันชีวิต

 

ประกันชีวิต

เนื่องจากประกันชีวิตมีหลายแบบให้เลือกจึงจะขอแบ่งแต่ละแบบออกเป็นข้อๆ ค่ะ

 

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

ประกัน สุขภาพ ประกันชีวิต

 

ประกันชีวิตที่เน้นไปในเรื่องของการออมเงินโดยมีระยะเวลาคุ้มครองไม่ยาวนานมาก ประกันประเภทนี้มักมีเงินคืนหรือเงินปันผลให้ระหว่างการคุ้มครอง เหมาะกับผู้ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นทำงานหรือเริ่มต้นเก็บเงิน

 

ประกันชีวิตแบบบำนาญ

ประกัน สุขภาพ ประกันชีวิต

 

ประกันชีวิตที่เน้นไปในเรื่องของการออมเงินเพื่อการเกษียณ มีระยะเวลาการจ่ายเบี้ยให้เลือกหลายแบบ เมื่อเกษียณอายุก็จะได้รับเงินคืนเป็นรายเดือนหรือรายปีไปจนกระทั่งครบอายุที่กำหนด เหมาะกับผู้ที่วางแผนเกษียณและผู้ที่ทำงานเอกชนที่ไม่มีบำนาญให้แบบงานราชการ

 

ประกันชีวิตควบการลงทุน

ประกัน สุขภาพ ประกันชีวิต

 

เป็นประกันชีวิตที่นำเงินของเราส่วนหนึ่งไปลงทุนในกองทุนรวม โดยที่ผู้ถือกรมธรรม์สามารถจัดพอร์ตเองได้เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่แน่นอนว่าย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกัน เหมาะกับผู้ที่ต้องการได้รับทั้งความคุ้มครองและลงทุนไปพร้อมกัน

ประกันสุขภาพ

ประกัน สุขภาพ ประกันชีวิต

 

กลุ่มผู้ที่มีโอกาสเข้าโรงพยาบาลบ่อย

ประกัน สุขภาพ ประกันชีวิต

 

สำหรับผู้ที่มีแนวโน้มที่จะต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลบ่อย หรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคบางอย่างในอนาคตก็เหมาะกับการทำประกันสุขภาพเพื่อกันไว้ล่วงหน้าค่ะ (แต่หากเป็นโรคร้ายก่อนทำประกันภัย ประกันภัยจะไม่ครอบคลุมหรืออาจต้องจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มนะคะ)

 

กลุ่มคนวัยทำงาน

ประกัน สุขภาพ ประกันชีวิต

 

เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆ ได้มากเพราะอาจโหมทำงานหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อนนั่นเองค่ะ

 

กลุ่มผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัว

ประกัน สุขภาพ ประกันชีวิต

 

สำหรับผู้ที่เป็นเสาหลักของบ้านก็หมดห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายเมื่อตนเองเจ็บป่วยได้เลยค่ะหากมีประกันสุขภาพคุ้มครอง ครอบครัวก็ไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วย

 

กลุ่มคนที่ต้องการลดหย่อนภาษี

ประกัน สุขภาพ ประกันชีวิต

 

ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นค่ะว่าประกันสุขภาพสามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วย เรียกได้ว่าคุ้มสองต่อทั้งในเรื่องของได้วงเงินการรักษาพยาบาลและได้ลดหย่อนภาษีอีกด้วยค่ะ

 

บทส่งท้ายกับผู้เขียน : เลือกให้เหมาะ ประกันชีวิต VS ประกันสุขภาพ

ประกันอุบัติเหตุ Cigna Free PA

 

 

ประกันอุบัติเหตุ Cigna Free PA

 

 

สำหรับเพื่อนๆ คนไหนที่ลังเลว่าจะทำประกันอะไรดี ผู้เขียนหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้เพื่อนๆ ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและเลือกได้เหมาะสมกับความต้องการของตัวเองนะคะ

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ