ประกัน สุขภาพ กสิกร
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

ทำไมถึงต้องทำประกันสุขภาพกับธนาคารกสิกร?

 

ประกัน สุขภาพ กสิกร

 

ประกันสุขภาพเป็นประกันอีกหนึ่งรูปแบบที่ได้รับความนิยมจากทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน หรือกระทั่งวัยชรา เพราะในแต่ละช่วงอายุนั้นต่างก็มีความเสี่ยงด้านสุขภาพที่แตกต่างกัน การทำประกันสุขภาพเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ เอาไว้จึงถือเป็นเรื่องจำเป็นนั่นเองค่ะ ประกันสุขภาพของแต่ละธนาคารหรือสถาบันการเงินก็ย่อมมีเงื่อนไขการรับประกันที่แตกต่างกัน บทความนี้ผู้เขียนจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกันประกันสุขภาพของธนาคารกสิกรให้หมดเปลือกกันเลยค่ะ

 

อยากสมัครประกันสุขภาพกับธนาคารกสิกรต้องรู้อะไรบ้าง?

 

ประกัน สุขภาพ กสิกร

 

ก่อนที่จะทำประกันสุขภาพไม่ว่าจะเป็นธนาคารไหน หรือสถาบันการเงินไหน สิ่งแรกที่จะขาดไปไม่ได้เลยคือการศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของประกันอย่างรอบคอบนั่นเองค่ะ เรามาดูกันดีกว่าว่ารายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของประกันสุขภาพจากธนาคารกสิกรนั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง

 

1.ประกันสุขภาพธนาคารกสิกร : จุดเด่นของประกันสุขภาพ

 

ประกัน สุขภาพ กสิกร

 

สำหรับข้อมูลเริ่มต้นข้อมูลแรกที่ทุกท่านควรทราบเลยก็คือจุดเด่นรวม ๆ ของประกันสุขภาพฉบับนี้นนั่นเองค่ะ ซึ่งประกันสุขภาพจากธนาคารกสิกรก็มีจุดเด่น ดังนี้

 • มีการแจ้งยืนยันการเริ่มความคุ้มครองผ่านทาง SMS
 • วงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 500,000 บาท/ปี
 • สมัครได้ง่าย ๆ โดยไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
 • ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้งในกรณีที่เป็นผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก (เลือกซื้อความคุ้มครองได้) โดยคุ้มครองทั้งจากอุบัติเหตุ และอาการเจ็บป่วย
 • สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

 

2.ประกันสุขภาพธนาคารกสิกร : รายละเอียดประกัน

 

ประกัน สุขภาพ กสิกร

 

สำหรับผู้ที่สนใจเรามาศึกษาให้ละเอียดขึ้นกันดีกว่าว่าประกันสุขภาพจากธนาคารกสิกรนั้นมีความคุ้มครองแบบใดบ้าง ซึ่งความคุ้มครองจากประกันสุขภาพธนาคารกสิกรนั้นแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 แผนด้วยกัน แต่ละแผนจะประกอบไปด้วยหัวข้อ ดังนี้

 • การรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)
 • ความคุ้มครองสูงสุดต่อปีตั้งแต่ 200,000 – 500,000 บาท, ความคุ้มครองสูงสุดสำหรับการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน/การเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ 1 ครั้งตั้งแต่ 20,000 – 50,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร หรือค่าบริการพยาบาลสูงสุดต่อวันตั้งแต่ 2,500 – 5,000 บาท, ค่าห้อง ICU และพยาบาลสูงสุดต่อวันตั้งแต่ 5,000 – 10,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล ค่าธรรมเนียมการแพทย์ ค่าแพทย์เยี่ยมไข้จ่ายตามจริง
 • การรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
 • ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกทั้งจากการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ (1 ครั้ง/วัย สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี)มีตั้งแต่ไม่คุ้มครอง – 1,500 บาท
 • การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ รวมไปถึงการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายคุ้มครอง 10,000 บาท

 

3.ประกันสุขภาพธนาคารกสิกร : เบี้ยประกันภัย

 

ประกัน สุขภาพ กสิกร

 

รายละเอียดเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยนั้นแบ่งตามแผนประกันภัย และช่วงอายุ โดยแบ่งเป็น 4 ช่วง ได้แก่ 7 – 20 ปี, 21 – 40 ปี, 41 – 60 ปี และ 61 – 70 ปี เบี้ยประกันเริ่มต้นตั้งแต่ 6,200 บาท/ปี ไปจนถึง 30,600 บาท/ปีค่ะ

 

4.ประกันสุขภาพธนาคารกสิกร : เงื่อนไขการรับประกัน

 

ประกัน สุขภาพ กสิกร

 

เงื่อนไขในการรับประกันนั้นแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 เงื่อนไข ดังนี้

 • รับประกันภัยทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ
 • อายุรับประกันภัยระหว่าง 7 – 70 ปี
 • ผู้ขอเอาประกันภัยนั้นจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรังร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกันภาวะทางจิต ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
 • มีดัชนีมวลกายตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ไม่รับประกันภัยอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง เช่น อาชีพเกี่ยวกับเรือ ท่าเรือ และทางน้ำ อาชีพคนทำงานในโรงงาน หรือเก็บรักษา หรือการบรรจุ หรือขนส่งเกี่ยวกับวัตถุระเบิด อาชีพคนงสนก่อสร้างอาคาร อาชีพคนวานทำงานใต้พื้นดิน เป็นต้น

 

5.ประกันสุขภาพธนาคารกสิกร : เอกสารประกอบการสมัคร

 

ประกัน สุขภาพ กสิกร

 

เอกสารสำหรับประกอบการสมัครประกันสุขภาพธนาคารกสิกรนั้นแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ สำหรับคนไทย และสำหรับชาวต่างชาติ มีรายละเอียดดังนี้

เอกสารสำหรับคนไทย : สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย (ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นเด็กยังไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน)

เอกสารสำหรับชาวต่างชาติ : สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีตราประทับเข้าประเทศไทย ปละสำเนาใบอนุญาตทำงานที่ยังมีผลบังคับอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป, สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาทะเบียนบ้าน และในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวควรแนบเอกสารเพิ่มเติม

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสุขภาพจากธนาคารกสิกร คลิก

 

ส่งท้ายก่อนจะจากกัน : สรุปแล้วควรสมัครประกันสุขภาพจากธนาคารกสิกรหรือไม่?

 

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ อุ่นใจรักษ์

 

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ อุ่นใจรักษ์

 

ตามความคิดเห็นของผู้เขียนแล้ว แผนประกันสุขภาพจากธนาคารกสิกรนั้นมีความหลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกสมัครตามงบที่รับไหว แถมยังรับประกันตั้งแต่อายุ 7 – 70 ปีอีกด้วย ถ้าหากว่าสมัครเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพลงก็เบาใจไปได้หลายสิบปีเลยจริงไหมล่ะคะ?

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
รี ไฟแนนซ์ บัตร เครดิต กรุง ศรี เฟิ ร์ ส ช้อย ส์
สินเชื่อ
รีไฟแนนซ์บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ดีไหม!? พร้อมแนะนำ [3 สินเชื่อปิดหนี้] ที่น่าสนใจไม่ควรพลาด!
บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ สามารถขอรีไฟแนนซ์ได้หรือเปล่า!? บทความนี...