พาไปดู [3 เรื่องที่ต้องรู้] ก่อนการขอสินเชื่อบ้านช่วยได้กับธนาคารกสิกรไทย
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

สินเชื่อบ้านช่วยได้กสิกรไทย อนุมัติไว กู้ง่าย ได้วงเงินเยอะ!

สินเชื่อ บ้าน กสิกร

 

สินเชื่อบ้านช่วยได้ เป็นสินเชื่อบ้านจากทางธนาคารกสิกรไทย ที่พร้อมช่วยเหลือคุณได้ เพียงแค่คุณมีบ้าน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ที่ปลอดภาระ อีกทั้งเป็นสินเชื่อบ้านที่มีเงินก้อนพร้อมให้คุณใช้ได้อย่างสบายใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอุปโภค บริโภค นำไปใช้จ่ายยามฉุกเฉิน เพิ่มสภาพคล่องทางด้านการเงิน รวมไปถึงการนำเงินก้อนเพื่อไปทำตามความฝันของคุณ

 

3 เรื่องที่ต้องรู้ ก่อนขอสินเชื่อบ้านช่วยได้กับธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อ บ้าน กสิกร

 

ก่อนการขอสินเชื่อบ้าน การศึกษาถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อ เป็นเรื่องที่ผู้ขอควรให้ความสำคัญ เพื่อให้เข้าใจถึงเงื่อนไขและคลายความสงสัยสำหรับการทำขอสินเชื่อให้ผ่านได้ โดยเราได้หยิบยก 3 เรื่องที่ต้องรู้ ก่อนการขอสินเชื่อบ้านช่วยได้มาให้ได้ทราบกันในบทความนี้ จะมีอะไรบ้างเรามาดูกัน...

 

1. เรื่องที่ต้องรู้ก่อนกู้ยืมสินเชื่อบ้านช่วยได้: ระยะเวลาการกู้ยืมสินเชื่อบ้านช่วยได้จากธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อ บ้าน กสิกร

 

ระยะเวลาในการกู้ยืมสินเชื่อบ้านช่วยได้ หากเป็นประเภท Loan จะมีระยะเวลากู้ยืมสูงสุด 30 ปี ในส่วนประเภท OD จะมีระยะเวลากู้ยืมโดยคิดจากการทบทวนต่ออายุวงเงินเป็นรายปี ขึ้นอยู่กับตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคารที่ได้กำหนดเอาไว้

 

2. เรื่องที่ต้องรู้ก่อนกู้ยืมสินเชื่อบ้านช่วยได้: ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของสินเชื่อบ้านช่วยได้

สินเชื่อ บ้าน กสิกร

 

สำหรับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของสินเชื่อบ้านช่วยได้ กลุ่มทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้มีรายได้ประจำ กลุ่มเจ้าของกิจการ และกลุ่มอาชีพอิสระ ทั้ง 3 กลุ่มนี้จะมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เท่ากันทั้งหมด โดยค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

 

3. เรื่องที่ต้องรู้ก่อนกู้ยืมสินเชื่อบ้านช่วยได้: ไม่ได้เป็นเจ้าของบ้าน ก็สามารถขอกู้สินเชื่อบ้านช่วยได้ได้

สินเชื่อ บ้าน กสิกร

 

ในกรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าของบ้าน แต่อยากขอกู้สินเชื่อบ้านช่วยได้ ก็สามารถขอกู้ได้เช่นกัน เพราะสินเชื่อบ้านช่วยได้ของกสิกรไทยสามารถให้คนที่ไม่ใช่เจ้าของบ้านหรือหลักประกันยื่นกู้สินเชื่อได้ เพียงแค่ต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติโดยตรงเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ พี่หรือน้อง ลูก หรือคู่สมรส

 

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อบ้านของกสิกรไทย

สินเชื่อ บ้าน กสิกร

 

การขอกู้ยืมสินเชื่อบ้านของกสิกรไทย จะมีการแบ่งคุณสมบัติสำหรับผู้กู้ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้มีรายได้ประจำ เจ้าของกิจการ และอาชีพอิสระ โดยทั้ง 3 กลุ่มนี้จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติอย่างไรบ้าง เรามาดูกันเลย...

 

1. คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อบ้านช่วยได้: สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี
 • สัญชาติไทย
 • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (รวมถึงคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 • กรณีกู้เดี่ยว มีรายได้สุทธิตั้งแต่ 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป
 • กรณีกู้ร่วม มีรายได้สุทธิรวมกัน 15,000 บาท/เดือนขั้นไป
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (อายุงานรวมที่ทำงานเก่าได้ โดยต้องผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน)

 

2. คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อบ้านช่วยได้: สำหรับเจ้าของกิจการ

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี
 • สัญชาติไทย
 • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (รวมถึงคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 • กรณีกู้เดี่ยว มีรายได้สุทธิตั้งแต่ 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป
 • กรณีกู้ร่วม มีรายได้สุทธิรวมกัน 15,000 บาท/เดือนขั้นไป
 • ประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

3. คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อบ้านช่วยได้: สำหรับอาชีพอิสระ

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี
 • สัญชาติไทย
 • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (รวมถึงคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 • กรณีกู้เดี่ยว มีรายได้สุทธิตั้งแต่ 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป
 • กรณีกู้ร่วม มีรายได้สุทธิรวมกัน 15,000 บาท/เดือนขั้นไป
 • ประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

หลักประกันเกี่ยวกับที่ดินในสินเชื่อบ้านช่วยได้ของกสิกรไทย มีรายละเอียดอย่างไร?

สินเชื่อ บ้าน กสิกร

 

สำหรับการสมัครสินเชื่อบ้านช่วยได้ ในรายละเอียดหลักประกันจะให้ข้อมูลเรื่องของที่ดินเอาไว้ทั้งหมด 5 ข้อหลักด้วยกัน โดยรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินภายในสินเชื่อช่วยบ้านจะมีรายละเอียดดังนี้

 1. บ้านพร้อมที่ดิน ทาวนเฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ห้องชุดและที่ดินเปล่า โดยหลักประกันต้องใช้เพื่ออยู่อาศัยเท่านั้น มิใช่การให้เช่า หรือการพาณิชย์
 2. หลักประกันที่อยู่อาศัยและที่ดินเปล่า ต้องมีราคาประเมิน/หน่วย ไม่ต่ำกว่า 0.3 ล้านบาท กรณีห้องชุดต้องมีราคาประเมินต่อหน่วยไม่ต่ำกว่า 0.5 ล้านบาท
 3. หลักประกันที่ดินเปล่า ให้กู้เฉพาะผู้มีรายได้ประจำ และเป็นประเภทเงินกู้เท่านั้น รวมถึงกำหนดส่วนของที่ดินเนื้อที่สูงสุดไม่เกิน 10 ไร่
 4. หลักประกันต้องปลอดภาระ ไม่ติดจำนอง หรือภาระผูกพันอื่น ๆ กับสถาบันการเงินใด ๆ ยกเว้นกรณีขอไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่นที่เป็นสินเชื่อประเภทเดียวกัน
 5. หลักประกันต้องเหมาะแก่การอยู่อาศัย ไม่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม ต้องอยู่ในสภาพดีและมีการบำรุงรักษาที่ดี

 

สรุปส่งท้าย: ช่วยเหลือบ้านของคุณได้ เริ่มจากการขอกู้สินเชื่อบ้านช่วยได้กับกสิกรไทย

สินเชื่อบ้าน UOB Refinance

 

สินเชื่อบ้าน UOB Refinance

 

มีเงินก้อนใช้ได้ตามใจ ไม่ว่าอาชีพไหนก็สามารถกู้ได้ กับสินเชื่อบ้านช่วยได้กสิกรไทย ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ อีกทั้งยังสามารถนำเงินก่อนมาใช้ในโอกาสต่าง ๆ ทั้งการใช้ยามฉุกเฉิน หรือการใช้เพื่อทำความฝันของคุณให้สำเร็จ เพียงแค่มีบ้านและมีสินเชื่อบ้านช่วยได้ ก็ทำให้คุณทำอะไรได้หลายอย่างเลยล่ะค่ะ

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
ปิดบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรี
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
ขั้นตอนวิธีการปิดบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีใน [3 ขั้นตอน] เริ่มทำได้ทันทีด้วยตัวเอง!
อยากปิดบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีด้วยตัวเองควรเริ่มต้นอย่างไรดี!? บทความน...