พันธบัตร รัฐบาล
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
ฉบับย่อ :
  • พันธบัตรรัฐบาล คือตราสารหนี้ประเภทหนึ่ง ภาครัฐที่ออกมีฐานะเป็น “ลูกหนี้” ของผู้ซื้อ
  • พันธบัตรรัฐบาลสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทได้แก่ พันธบัตรตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill) พันธบัตรตั๋วสัญญาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (Debt Restructure Bill) พันธบัตรรัฐบาล (Government Bond) และพันธบัตรออมทรัพย์ (Governed Saving Bond)
  • พันธบัตรรัฐบาลมี ข้อดีคือ ความเสี่ยงที่จะผิดนัดในการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นน้อย ทำให้เหมาะอย่างกับลงทุนที่ไม่นิยมความเสี่ยง
  • พันธบัตรรัฐบาล มีข้อด้อยคือ หากเกิดสภาวะเงินเฟ้อหรือการปรับอัตราของดอกเบี้ยทั่วไปใหม่ อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลก็ยังจะคงราคาเดียวกับวันที่ได้ทำการซื้อมา ไม่มีการปรับเพิ่ม
  • พันธบัตรรัฐบาล มีช่องทางจำหน่ายหลากหลาย คนทั่วไปเข้าถึงได้ง่าย

อยากลงทุนกับพันธบัตรรัฐบาล แนะนำให้แวะมาอ่านข้อเท็จจริง 6 ประการ ที่จะช่วยให้การตัดสินใจลงทุนง่ายยิ่งขึ้น

พันธบัตร รัฐบาล

 

พันธบัตรรัฐบาล... ถือว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบของการลงทุนที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่งมาจากความมั่นคงของลูกหนี้ที่เป็นภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ทำให้มีคนจำนวนมากที่สนใจกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยนี้

ถ้าหากใครกำลังให้ความสนใจอยากที่จะลงทุนกับพันธบัตรรัฐบาล ขอแนะนำให้ลองแวะมาอ่านข้อเท็จจริงจากบทความชิ้นนี้กันก่อน เชื่อว่าจะช่วยทำให้เข้าใจเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลเพื่อประกอบการตัดสินในด้านการลงทุนได้อย่าเหมาะสมยิ่งขึ้นกว่าเดิมกันอย่างแน่นอน

 

1.พันธบัตรรัฐบาล  คือตราสารหนี้ประเภทหนึ่ง

พันธบัตร รัฐบาล

 

    พันธบัตรรัฐบาล คือ ตราสารหนี้รัฐบาล โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ออกมีอายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป ผู้ที่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลจึงมีฐานะเป็น “เจ้าหนี้” ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ที่จะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้ ในเวลาที่กำหนดเอาไว้

 

2.ประเภทของพันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตร รัฐบาล

 

โดยพื้นฐานแล้ว พันธบัตรรัฐบาลสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

 

พันธบัตรตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)

 

ออกโดยกระทรวงการคลัง มีความมั่นคงสูง ได้รับผลตอบแทนต่ำ เนื่องจากไม่มีกี่จ่ายดอกเบี้ย แต่ใช้วิธีการขายต่ำกว่าทำให้นักลงทุนได้รับกำไรจากส่วนต่างเมื่อครบกำหนดการไถ่ถอนที่มักกำหนดเอาไว้ไม่เกิน 1 ปี

 

พันธบัตรตั๋วสัญญาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (Debt Restructure Bill)

 

พันธบัตรที่ออกโดยสถาบันทางการเงิน เพื่อใช้ในการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูกองทุน รวมไปถึงการนำไปใช้พัฒนาสถาบันการเงิน นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการขายต่ำกว่าราคาหน้าตั๋ว แต่ทำการไถ่ถอนเต็มราคาในระยะเวลา 6 เดือน พันธบัตรประเภทนี้จะไม่ได้รับดอกเบี้ยแต่อย่างใด

 

พันธบัตรรัฐบาล (Government Bond)

 

พันธบัตรรัฐบาล เป็นรูปแบบของการลงทุนที่ได้รับความนิยมกันมากที่สุด จุดประสงค์คือเพื่อระดมเงินเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศ ลดความขาดดุลทางดด้านการเงิน ถือว่าเป็นตราสารหนี้ระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้น จนถึง 10 ปีและมีการจ่ายดอกเบี้ยเพื่อตอบแทนนักลงทุนปีละ 2 ครั้ง

 

พันธบัตรออมทรัพย์ (Governed Saving Bond)

 

พันธบัตรเพื่อการออมทรัพย์ โดยจะทำการขายให้กับบุคคลทั่วและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในความดูแลของทางรัฐบาล พันธบัตรประเภทนี้จะมีอายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และมีการจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง

 

3.ข้อดีของพันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตร รัฐบาล

 

พันธบัตรรัฐบาลมีข้อดีหลายประการ แต่ข้อดีหลัก ๆ ที่มีความน่าสนใจมากที่สุดคือ ความเสี่ยงที่จะผิดนัดในการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นน้อย ทำให้เหมาะอย่างมากสำหรับนักลงทุนที่ไม่นิยมความเสี่ยง ต้องการลงทุนระยะปานกลาง-ยาว ที่สามารถคาดคะเนผลลัพธ์ที่จะได้อย่างชัดเจน

 

4.ข้อด้อยของพันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตร รัฐบาล

 

ถึงแม้ว่าพันธบัตรรัฐบาลจะเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยมาก แต่ก็ยังถือว่ามีความเสี่ยงในบางประการ โดยเฉพาะหากเกิดสภาวะเงินเฟ้อหรือการปรับอัตราของดอกเบี้ยทั่วไปใหม่ อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลก็ยังจะคงราคาเดียวกับวันที่ได้ทำการซื้อมา ทำให้บางครั้งดอกเบี้ยที่ได้รับกลับมาจากพันธบัตรรัฐบาลกลายเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าอย่างน่าเสียดาย

 

5.ดอกเบี้ยที่ได้รับจากพันธบัตรรัฐบาลต้องเสียภาษี 15%

พันธบัตร รัฐบาล

 

ดอกเบี้ยจากการซื้อพันธบัตรรัฐบาล เชื่อว่าเป็นสิ่งที่หลายคนต้องการจะได้รับ แต่สิ่งที่ควรทราบเอาไว้ก่อนเสียตั้งเนิ่น ๆ ก็คือ พันธบัตรรัฐบาล ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นจำนวน 15% อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินเหล่านี้หากใครมีฐานการจ่ายภาษีที่น้อย ก็สามารถทำเรื่องขอเบิกคืนในช่วงยื่นภาษีได้เช่นกัน

 

6.ช่องทางในการซื้อพันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตร รัฐบาล

 

การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล มีช่องทางที่หลากหลาย แต่โดยส่วนใหญ่แล้วพันธบัตรรัฐบาลมักจะเปิดขายผ่านสองช่องทางดังต่อไป นี้

 

  • วอลเล็ต สบม. (สะสมบอนด์มั่งคัง) บนแอปฯ เป๋าตังค์
  • ธนาคารตัวแทนจำหน่าย เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทยและธนาคารไทยพาณิชย์

 

.
ว้าว! ลงทุนกับพันธบัตรรัฐบาลไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะ

.
การลงทุนกับพันธบัตรรัฐบาลไม่ยากอย่างที่หลายคนคิด แถมยังซื้อง่าย เงื่อนไขไม่จุกจิกอีกต่างหาก

 

 

บทสรุปส่งท้าย : พันธบัตรรัฐบาลน่าลงทุนไหม!?

พันธบัตร รัฐบาล

 

พันธบัตรรัฐบาล ถือว่าเป็นการลงทุนที่ไม่ควรพลาด โดยเฉพาะกับมือใหม่ที่กำลังมองหาสนามที่จะช่วยลับฝีมือด้านการลงทุนของตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้น ถ้าหากใครกำลังสนใจลงทุนกับพันธบัตรรัฐบาลก็อย่ามัวรอช้า ถ้าหากมีเงินสักก้อนแล้วไม่รู้ว่าควรลงทุนกับอะไรดี พันธบัตรรัฐบาลอาจเป็นคำตอบที่ดีเช่นกัน

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
วงเงินบัตรเครดิต KTC Pantip
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
[[รีวิว]] วงเงินบัตรเครดิต KTC คุ้มค่า น่าสมัครใช้และขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวยากหรือเปล่าจากชาว Pantip
วงเงินบัตรเครดิต KTC ชาว Pantip ได้มากน้อยเพียงใด คุ้มน่าใช้แค่ไหนมาฟั...
บัตรเครดิตกสิกร JCB ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิต JCB กสิกรไทย ฟรีค่าธรรมเนียมชัวร์ หรือแค่มั่วนิ่ม!? มาฟังความเห็นชาว Pantip กัน
มารู้จักกับบัตรเครดิต JCB  กสิกรไทย บัตรน่าใช้ที่ฟรีค่าธรรมเนียม หรือเ...