กองทุน ฮา ลา ล
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
ฉบับย่อ :
4 ข้อห้ามในการลงทุน ที่ขัดต่อหลักฮาลาล

  • ห้ามลงทุนกับหลักทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับดอกเบี้ย (Riba) รวมไปถึงหุ้นของจากบริษัทที่มีรายได้จากดอกเบี้ย เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทที่มีรายได้หลักการเก็บดอกเบี้ยกู้ยืม เป็นต้น
  • ห้ามลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการพนัน (Maisir) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพนัน การลงทุนที่ไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลล่วงหน้า วิเคราะห์ข้อมูลที่ถือว่าความเสี่ยงสูง
  • ห้ามลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอน (Gharar) ธุรกิจประกันภัยที่เก็บดอกเบี้ยจากลูกค้า โดยที่ไม่ทราบได้ว่าลูกค้าจะเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุเมื่อใด ซึ่งถือว่าเป็นการเอารัดเอาเปรียบ
  • ห้ามลงทุนกับการดำเนินธุรกิจที่ขัดต่อหลักศาสนา เช่น สุรา ยาสูบ สิ่งมึนเมา เกี่ยวข้องกับสุกรหรือเลือดสัตว์ โรงภาพยนตร์ คาสิโน สื่อลามกอนาจาร ธุรกิจความบันเทิงในโรงแรมและการผลิตอาวุธ เป็นต้น

อยากลงทุนกับกองทุนควรซื้ออย่างไรให้ถูกต้องตามหลักของฮาลาล

กองทุน ฮา ลา ล

 

ศาสนาอิสลาม ถือว่าเป็นมีหลักคำสั่งสอนและกฎระเบียบที่มากที่สุดในอันดับต้น ๆ ของโลก แม้แต่ในโลกของการลงทุนเองก็จำเป็นที่จะต้องทำการลงทุนโดยยึดถือตามหลัก “ฮาลาล” (สิ่งที่อนุมัติตามบัญญัติของศาสนาอิสลาม) สำหรับการซื้อกองทุนรวมเอง ก็จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงหลักฮาลาล โดยมีใจความที่นักลงทุนจำเป็นที่จะต้องทราบ เพื่อเตรียมตัวเองให้พร้อมไม่ผิดข้อบัญญัติ ดังต่อไปนี้

 

1.การซื้อกองทุนรวมให้ถูกหลักฮาลาล : ห้ามลงทุนกับหลักทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับดอกเบี้ย (Riba)

กองทุน ฮา ลา ล

 

รวมไปถึงหุ้นของจากบริษัทที่มีรายได้จากดอกเบี้ย ทำให้ผู้นับถือศาสนาอิสลามไม่สามารถทำการซื้อกองทุนที่มีการลงทุนกับหุ้นสามัญของธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ รวมถึงบริษัทที่มีการเปิดให้เช่า-ซื้อ ที่มีรายได้หลักมากจากการเรียกเก็บดอกเบี้ยจากการกู้ยืม

 

2.การซื้อกองทุนรวมให้ถูกหลักฮาลาล : ห้ามลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการพนัน (Maisir)

กองทุน ฮา ลา ล

 

   เช่น การเล่นไพ่ รวมไปถึงธุรกิจพนันต่าง ๆ เช่น บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ บริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับเครื่องเสี่ยงโชค การกระทำใด ๆ ที่ไม่ได้มีการผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนหน้า หรือการลงทุนที่เข้าข่ายการพนัน การลงทุนที่ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคนนิค ที่เป็นการลงทุนแบบปราศจากการวิเคราะห์และความรู้ ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ที่เสมือนกับเป็นการเสี่ยงดวง เป็นต้น

 

3.การซื้อกองทุนรวมให้ถูกหลักฮาลาล : ห้ามลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอน (Gharar)

กองทุน ฮา ลา ล

 

ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ไม่สามารถซื้อกองทุนที่ทำการลงทุนกับหุ้นสามัญบริษัทประกันภัยทั่วไป ที่มีการจดทะเบียนกับบริษัทหลักทรัพย์ เนื่องจากถือว่าบริษัทประกันภัยทั่วไปมีความไม่แน่นอนในเรื่องของการเคลมประกัน เนื่องจากไม่แน่นอนว่ามนุษย์จะเกิดอาการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุขึ้นเมื่อใด ผู้ซื้อประกันต้องทำการจ่ายดอกเบี้ยเป็นประจำตามระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ ทำให้ถือว่าบริษัทประกันภัยเป็นการทำธุรกิจที่มีการเอาเปรียบผู้ที่ซื้อประกันภัย

 

4.การซื้อกองทุนรวมให้ถูกหลักฮาลาล : ห้ามลงทุนกับการดำเนินธุรกิจที่ขัดต่อหลักศาสนา

กองทุน ฮา ลา ล

 

      ธุรกิจเหล่านั้นได้แก่ ธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ สุรา สิ่งที่ให้เกิดความมึนเมา ธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสุกร เลือดสัตว์ สิ่งที่มีความน่ารังเกียจหรือนะยิส ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิง เช่น คาสิโน การพนัน โรงภาพยนตร์ ดนตรี สื่อลามกและธุรกิจความบันเทิงในโรงแรม ธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับยาสูบ บุหรี่ และธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการผลิตหรือจำหน่ายอาวุธ เป็นต้น

 

.
กองทุนรวมที่ถูกต้องตามหลักฮาลาลมีไหมคะ?

.
กองทุนที่มีการลงทุนตามหลักฮาลาลมีให้เลือกหลายกองทุนเช่นกัน แต่อาจจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาเพื่อเลือกสักหน่อยเพื่อให้สามารถลงทุนได้อย่างสบายใจ ถูกต้องตามหลักฮาลาล

 

 

บทสรุปส่งท้าย : ตามหลักฮาลาล สามารถซื้อกองทุนได้ เพียงแต่ต้องคัดเลือกให้ดี

กองทุน ฮา ลา ล

 

จากข้อมูลที่ได้นำเสนอไปแล้วในข้างต้นจะเห็นได้ว่า ตามหลักฮาลาลแล้วผู้ที่ต้องการลงทุนก็สามารถที่จะทำได้ เพียงแต่จำเป็นที่จะต้องเลือกกองทุนรวมที่มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อบังคับของฮาลาลด้วยเช่นกัน ขอเพียงแค่ให้ความใส่ใจสักนิด ใช้เวลาเลือกสักหน่อยการเลือกกองทุนตามหลักฮาลาลก็จะเป็นไปได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม...

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ