กองทุน ออมสิน
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
ฉบับย่อ :

 

10 กองทุนของธนาคารออมสินที่น่าสนใจในปี 2022

 • กองทุนออมสิน เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ (MPDIVMF) ลงทุนกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เครือเซ็นทรัลและโลตัส
 • กองทุนออมสิน เอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน (MMGOVMF) ลงทุนกับพันธบัตรรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ
 • กองทุนออมสิน เอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ (MCHINAGD) ลงทุนกับหุ้น A-SHARES ประเทศจีน
 • กองทุนออมสิน เอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม (SMARTMF) ลงทุนกับภาครัฐและเอกชน ในประเทศไทย
 • กองทุนออมสิน เอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม (MTF-SSFX) ลงทุงโดยเน้นการลงทุนในหุ้นไทย ไม่ต่ำกว่า 65%
 • กองทุนออมสิน เอ็มเอฟซี เซ็ท 50 (M-S50) ลงทุนกับหุ้นไทยที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง
 • กองทุนออมสิน เอ็มเอฟซี บีทีอินคัมโกรทฟันด์ (MBT-G) ลงทุนกับตลาดหลักทรัพย์หลายชนิด
 • กองทุนออมสิน เอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม (MTF-SSF) ลงทุนกับตราสารทุนและตราสารหนี้ ไม่ต่ำกว่า 65%
 • กองทุนออมสิน เอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพ (M-TWSUK RMF) ลงทุนกับกองทุนผสม ลงทุนกับพันธบัตรรัฐบาล
 • กองทุนออมสิน เอ็มเอฟซี เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี (MGTECH) ลงทุนกับหุ้นเทคโนโลยีแห่งอนาคต

  Contents

  อยากลงทุนกับกองทุนธนาคารออมสิน มีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจเหมาะกับมือใหม่ บทความนี้มีคำตอบ

  กองทุน ออมสิน

   

  “กองทุน” ถือว่าเป็นหนึ่งในการลงทุนที่มีความน่าสนใจอย่างมาก ณ ปัจจุบันเอง ก็มีกองทุนจำนวนมากที่มีการเปิดให้นักลงทุนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องของการลงทุนตามความต้องการของตัวเอง ซึ่งหนึ่งในกองทุนจำนวนมากมายเหล่านี้ “กองทุนธนาคารออมสิน” เองก็ถือว่ามีความโดดเด่นและน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ส่วนกองทุนธนาคารออมสินที่น่าลงทุนจะมีอะไรกันบ้างนั้น ลองมาติดตามอ่านจากบทความชิ้นนี้กันได้เลย

   

  1.กองทุนธนาคารออมสินที่น่าสนใจในปี 2022 : กองทุนออมสิน เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ (MPDIVMF)

  กองทุน ออมสิน

   

  แผนการลงทุน กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เครือเซ็นทรัลและโลตัส
  ประเภทของธุรกิจที่ทำการลงทุน อุตสาหกรรม
  แหล่งของการลงทุน ในประเทศ
  ระดับความเสี่ยง 7
  เงินลงทุนขั้นต่ำ (*ซื้อครั้งแรก) 1,000 บาท
  การปันผล มี
  ลดหย่อนภาษี ไม่ได้

   

  2.กองทุนธนาคารออมสินที่น่าสนใจในปี 2022 : กองทุนออมสิน เอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน (MMGOVMF)

  กองทุน ออมสิน

   

  แผนการลงทุน พันธบัตรรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ
  ประเภทของธุรกิจที่ทำการลงทุน ตลาดการเงิน
  แหล่งของการลงทุน ในประเทศ
  ระดับความเสี่ยง 1
  เงินลงทุนขั้นต่ำ (*ซื้อครั้งแรก) 100 บาท
  การปันผล ไม่มี
  ลดหย่อนภาษี ไม่ได้

   

  3.กองทุนธนาคารออมสินที่น่าสนใจในปี 2022 : กองทุนออมสิน เอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ (MCHINAGD)

  กองทุน ออมสิน

   

  แผนการลงทุน หุ้น A-SHARES ประเทศจีน
  ประเภทของธุรกิจที่ทำการลงทุน กองทุนตราสารทุน
  แหล่งของการลงทุน ต่างประเทศ
  ระดับความเสี่ยง 6
  เงินลงทุนขั้นต่ำ (*ซื้อครั้งแรก) 1,000 บาท
  การปันผล มี
  ลดหย่อนภาษี ไม่ได้

   

  4.กองทุนธนาคารออมสินที่น่าสนใจในปี 2022 : กองทุนออมสิน เอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม (SMARTMF)

  กองทุน ออมสิน

   

  แผนการลงทุน ภาครัฐและเอกชน ในประเทศไทย
  ประเภทของธุรกิจที่ทำการลงทุน กองทุนตราสารหนี้
  แหล่งของการลงทุน ในประเทศ
  ระดับความเสี่ยง 74
  เงินลงทุนขั้นต่ำ (*ซื้อครั้งแรก) 100 บาท
  การปันผล มี
  ลดหย่อนภาษี ไม่ได้

   

  5.กองทุนธนาคารออมสินที่น่าสนใจในปี 2022 : กองทุนออมสิน เอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม (MTF-SSFX)

  กองทุน ออมสิน

   

  แผนการลงทุน เน้นการลงทุนในหุ้นไทย ไม่ต่ำกว่า 65%
  ประเภทของธุรกิจที่ทำการลงทุน กองทุนแบบผสม
  แหล่งของการลงทุน ในประเทศ
  ระดับความเสี่ยง 5
  เงินลงทุนขั้นต่ำ (*ซื้อครั้งแรก) 1,000 บาท
  การปันผล มี
  ลดหย่อนภาษี ได้

   

  6.กองทุนธนาคารออมสินที่น่าสนใจในปี 2022 : กองทุนออมสิน เอ็มเอฟซี เซ็ท 50 (M-S50)

  กองทุน ออมสิน

   

  แผนการลงทุน หุ้นไทยที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง
  ประเภทของธุรกิจที่ทำการลงทุน กองทุนตราสารทุน
  แหล่งของการลงทุน ในประเทศ
  ระดับความเสี่ยง 6
  เงินลงทุนขั้นต่ำ (*ซื้อครั้งแรก) 1,000 บาท
  การปันผล มี
  ลดหย่อนภาษี ไม่ได้

   

  7.กองทุนธนาคารออมสินที่น่าสนใจในปี 2022 : องทุนออมสิน เอ็มเอฟซี บีทีอินคัมโกรทฟันด์ (MBT-G)

  กองทุน ออมสิน

   

  แผนการลงทุน ตลาดหลักทรัพย์หลายชนิด
  ประเภทของธุรกิจที่ทำการลงทุน กองทุนแบบผสม
  แหล่งของการลงทุน ในประเทศ
  ระดับความเสี่ยง 5
  เงินลงทุนขั้นต่ำ (*ซื้อครั้งแรก) 1,000 บาท
  การปันผล มี
  ลดหย่อนภาษี ไม่ได้

   

  8.กองทุนธนาคารออมสินที่น่าสนใจในปี 2022 : กองทุนออมสิน เอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม (MTF-SSF)

  กองทุน ออมสิน

   

  แผนการลงทุน ตราสารทุนและตราสารหนี้ ไม่ต่ำกว่า 65%
  ประเภทของธุรกิจที่ทำการลงทุน กองทุรแบบผสม
  แหล่งของการลงทุน ในประเทศ
  ระดับความเสี่ยง 5
  เงินลงทุนขั้นต่ำ (*ซื้อครั้งแรก) 1,000 บาท
  การปันผล ไม่มี
  ลดหย่อนภาษี ไม่ได้

   

  9.กองทุนธนาคารออมสินที่น่าสนใจในปี 2022 : กองทุนออมสิน เอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพ (M-TWSUK RMF)

  กองทุน ออมสิน

   

  แผนการลงทุน กองทุนผสม ลงทุนกับพันธบัตรรัฐบาล
  ประเภทของธุรกิจที่ทำการลงทุน กองทุนผสม
  แหล่งของการลงทุน ในประเทศ
  ระดับความเสี่ยง 5
  เงินลงทุนขั้นต่ำ (*ซื้อครั้งแรก) 2,000 บาท
  การปันผล ไม่มี
  ลดหย่อนภาษี ได้

   

  10.กองทุนธนาคารออมสินที่น่าสนใจในปี 2022 : กองทุนออมสิน เอ็มเอฟซี เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี (MGTECH)

  กองทุน ออมสิน

   

  แผนการลงทุน หุ้นเทคโนโลยีแห่งอนาคต
  ประเภทของธุรกิจที่ทำการลงทุน อุตสาหกรรม
  แหล่งของการลงทุน ต่างประเทศ
  ระดับความเสี่ยง 7
  เงินลงทุนขั้นต่ำ (*ซื้อครั้งแรก) 1,000 บาท
  การปันผล ไม่มี
  ลดหย่อนภาษี ไม่ได้

   

  .
  กองทุนธนาคารออมสินน่าลงทุนไหมคะ?

  .
  กองทุนธนาคารออมสิน ถือว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบของการลงทุนที่น่าสนใจ มากมีความหลากหลายกับหมวดหมู่การลงทุน อย่าลืมเลือกความเสี่ยงที่รับได้และเหมาะกับอุตสาหกรรมที่มีความรู้ด้วยจะช่วยให้การลงทุนง่ายขึ้น

   

   

  บทสรุปส่งท้าย : กองทุนธนาคารออมสินดีไหม ตัวไหนดี น่าลงทุน?

  กองทุน ออมสิน

   

  กองทุนธนาคารออมสิน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกที่มีความน่าสนใจ เหมาะกับการลงทุนเป็นอย่างมาก ถ้าหากใครกำลังสนใจอยากที่จะเริ่มต้นทำการลงทุนกับกองทุน เชื่อว่ากองทุนธนาคารออมสินอาจเป็นหนึ่งในช่องทางที่ไม่ควรมองข้ามด้วยประการทั้งปวงอย่างแน่นอน

   

   

  บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

  อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

  บทความแนะนำ
  บัตร เครดิต ไทย พาณิชย์ ผ่อน 0
  ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
  บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ผ่อน 0% โปรดีชวนบอกต่ออะไรบ้างที่ไม่ควรพลาดในปี 2021
  บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB ผ่อน 0 % ดีไหม!?สมัครใช้แล้วสบายใจจริงหรือเปล...
  เพิ่มวงเงินบัตรเครดิต KTC ทั้ง 2 แบบ (ชั่วคราวและถาวร) คืออะไร? ทำอย่างไร?
  ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
  เพิ่มวงเงินบัตรเครดิต KTC ทั้ง 2 แบบ (ชั่วคราวและถาวร) คืออะไร? ทำอย่างไร?
  เพิ่มวงเงินบัตรเครดิต KTC ทั้ง 2 แบบ (ชั่วคราวและถาวร) คืออะไร? ทำอย่า...