เช็กวงเงินบัตรเครดิตกรุงเทพ มากน้อยเพียงใด
พอใช้หรือเปล่ามาดูกัน
?

 

เช็ควงเงินบัตรเครดิตกรุงเทพ

 

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ.. เป็นบัตรที่ช่วยตอบสนองความต้องการในการนำไปใช้ชำระค่าสินค้าและบริการแทนเงินสด โดยมีระยะเวลาในการชำระเงินคืนปลอดดอกเบี้ยสูงสุดนาน 45 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่ทำการใช้บัตรเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ และสามารถใช้ในการเบิกถอนเงินสดได้จากตู้ ATM ที่เข้าร่วมรายการได้จากทั่วทุกมุมโลก รวมไปถึงสิทธิประโยชน์พิเศษที่น่าสนใจอีกมากมายครอบคลุมทุกรูปแบบการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว ชำระบิล ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น ทำให้บัตรเครดิตกรุงเทพกลายมาเป็นหนึ่งในบัตรที่น่าสนใจ น่ามีพกติดตัวเอาไว้อย่างมากเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามหนึ่งในคำถามคาใจเกี่ยวกับบริการบัตรเครดิตกรุงเทพมากที่สุดจากคนที่กำลังสนใจคือ บัตรเครดิตกรุงเทพทำการอนุมัติวงเงินให้มากน้อยเพียงใด และจะสามารถทำการเช็กวงเงินบัตรเครดิตกรุงเทพได้อย่างไรบ้าง? ถ้าหากใครกำลังสงสัยในเรื่องนี้ ขอแนะนำให้ทำการอ่านบทความชิ้นนี้จนจบ รับรองว่าทุกคำถามเกี่ยวกับวงเงินบัตรเครดิตกรุงเทพจะได้รับคำตอบอย่างแน่นอน..

 

บัตรเครดิตกรุงเทพ อนุมัติวงเงินให้กับเจ้าของบัตรมากน้อยเพียงใด?

 

เช็ควงเงินบัตรเครดิตกรุงเทพ

 

โดยพื้นฐานแล้วบัตรเครดิตกรุงเทพจะให้วงเงินกับผู้ครอบครองบัตรเครดิตเพื่อนำไปใช้จ่ายรองรับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ประมาณ 2-5 เท่าของรายได้ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่สามารถทำการเช็กได้ ดังต่อไปนี้

 • บัตรเครดิตกรุงเทพอนุมัติวงเงิน ประมาณ 2-5 เท่า เงินเดือน
 • บัตรเครดิตกรุงเทพอนุมัติวงเงิน ประมาณ 2-5 เท่า ของกระแสเงินสดหมุนเวียนเฉลี่ยในบัญชีเงินฝาก
 • บัตรเครดิตกรุงเทพอนุมัติวงเงิน ประมาณ 2-5 เท่า ไม่เกินร้อยละ 10 ของยอดเงินฝากประจำ ออมทรัพย์ หรือมูลค่าการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ และกองทุนรวม

*อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ในการพิจารณาเหล่านี้ จะเป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้กำหนด

ซึ่งวงเงินสูงสุดที่ทางบัตรเครดิตกรุงเทพทำการอนุมัติให้กับผู้ถือบัตรจะอยู่ที่ 5 เท่า ของราย นั่นหมายความว่าหากผู้สมัครบัตรมีเงินเดือนอยู่ที่ 15000 บาท ก็จะสามารถทำการใช้วงเงินบัตรเครดิตกรุงเทพได้มากถึง 75000 บาท นั่นเอง

 

วงเงินของบัตรเครดิตกรุงเทพ มาก-น้อย ขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง?

 

เช็ควงเงินบัตรเครดิตกรุงเทพ

 

สำหรับวงเงินบัตรเครดิตกรุงเทพนั้น ผู้ใช้บริการบัตรจะได้รับมากหรือน้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของธนาคารกรุงเทพ ตามคุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละราย โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการอนุมัติวงเงินบัตรเครดิต โดยอิงจากฐานเงินเดือน ดังต่อไปนี้

 • ผู้ที่มีฐานเงินเดือน 15000 – 29999 บาท อนุมัติวงเงินไม่เกิน 1.5 เท่า ของรายได้
 • ผู้ที่มีฐานเงินเดือน 30000 – 49999 บาท อนุมัติวงเงินไม่เกิน 3 เท่า ของรายได้
 • ผู้ที่มีฐานเงินเดือน 50000 บาท ขึ้นไป อนุมัติวงเงิน 5 เท่า ของรายได้

 

ฐานเงินเดือนไม่สูงอยากได้บัตรเครดิตวงเงินสูงต้องทำอย่างไร?

 

เช็ควงเงินบัตรเครดิตกรุงเทพ

 

ถ้าหากใครฐานเงินเดือนไม่สูงมาก แต่อยากได้การอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตกรุงเทพที่มากขึ้น สามารถทำการยื่นสลิปเงินเดือน พร้อมกับบัญชีเงินฝากของตัวเองเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาในบางครั้งทางธนาคารกรุงเทพอาจมีการให้เครดิตกับความสามารถในการชำระเงิน ซึ่งจะช่วยอนุมัติวงเงินที่สูงกว่าฐานเงินเดือนตามปกติได้เช่นกัน

นอกจากนี้ ถ้าหากใครได้ปรับฐานเงินเดือนใหม่ ได้เงินเดือนมากขึ้นก็สามารถทำการติดต่อไปยังธนาคารกรุงเทพเพื่อขอทำการปรับงเงิน ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจให้ทำการส่งเอกสารใหม่อีกครั้ง โดยมีขั้นตอนเหมือนกับตอนที่ทำการสมัครบัตรเครดิตใหม่นั่นเอง

 

เช็คยอดวงเงินบัตรเครดิตกรุงเทพแล้ว อยากเพิ่มวงเงินทำได้หรือเปล่า?

 

เช็ควงเงินบัตรเครดิตกรุงเทพ

 

สำหรับคนที่ทำการเช็กวงเงินบัตรเครดิตกรุงเทพแล้วคิดว่ามีจำนวนน้อยมากกว่าค่าใช้จ่ายที่ต้องการในขณะนั้น สามารถทำการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงเทพ เพื่อขอทำการปรับเพิ่มวงเงินได้เช่นกัน โดยสามารถแบ่งการปรับเพิ่มวงเงินออกได้เป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

 

1ปรับเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตกรุงเทพแบบชั่วคราว

 

เช็ควงเงินบัตรเครดิตกรุงเทพ

 

ในกรณีที่เจ้าของบัตรเครดิตกรุงเทพมีความประสงค์อยากเพิ่มวงเงินเพื่อให้รองรับกับการเดินทางท่องเที่ยวหรือใช้จ่ายในโอกาสพิเศษ สามารถทำการติดต่อเพื่อขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตกรุงเทพเป็นการชั่วคราวได้ โดยทำการติดต่อกับส่วนบริการสมาชิกบัตรเครดิต เบอร์โทรศัพท์ (66) 026384000

2ปรับเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตกรุงเทพแบบถาวร

 

เช็ควงเงินบัตรเครดิตกรุงเทพ

 

ในกรณีที่ผู้ถือบัตรเครดิตกรุงเทพมีวงเงินน้อย และต้องการปรับเพิ่มวงเงินแบบถาวร ถึงแม้ว่าโดยปกติแล้วทางธนาคารจะมีการพิจารณาปรับวงเงินให้กับผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติอย่างสม่ำเสมอ ในช่วงเวลา 6-15 เดือน หลังจากที่มีการใช้บัตรเครดิตอย่างสม่ำเสมอ ผู้ใช้บริการที่เช็กวงเงินบัตรเครดิตกรุงเทพก็ยังสามารถติดต่อกับทางธนาคารกรุงเทพ เพื่อขอเพิ่มวงเงินได้ด้วยตัวเองได้กับธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือส่วนบริการสมาชิกบัตรเครดิต เบอร์โทรศัพท์ (66) 026384000

 

ติดต่อกับสาขาของธนาคารกรุงเทพ

เจ้าหน้าที่จะให้ทำการกรอกแบบฟอร์มขอเพิ่มวงเงิน และขอให้ทำการแนบเอกสารรับรองรายได้และสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการอนุมัติเพิ่มยอดวงเงิน

 

ติดต่อกับส่วนบริการสมาชิก

เจ้าหน้าที่จะทำการจัดส่งแบบฟอร์มขอเพิ่มวงเงิน และขอให้ทำการแนบเอกสารรับรองรายได้ และสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน จากนั้นให้ทำการส่งเอกสารการขอเพิ่มวงเงินทั้งหมดกลับไปที่

ส่วนบริการสมาชิก สายบัตรเครดิต

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

333 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

อยากเช็คยอดวงเงินบัตรเครดิตกรุงเทพ ควรทำอย่างไร โทรหรือตรวจสอบออนไลน์ได้ที่ไหนบ้าง!?

 

เช็ควงเงินบัตรเครดิตกรุงเทพ

 

สำหรับคนที่เป็นเจ้าของบัตรเครดิตกรุงเทพ แล้วอยากที่จะทำการเช็คยอดบัตรเครดิต เช็ควงเงินบัตรเครดิตแล้วไม่ทราบว่าควรติดเจ้าหน้าที่ ที่เบอร์โทรไหน หรือทำผ่านช่องทางใด!? ขอแนะนำให้ทำการติดต่อได้อย่างง่ายดายผ่านขั้นตอนแนะนำ ดังต่อไปนี้

 

เช็คยอดบัตรเครดิตกรุงเทพผ่านระบบออนไลน์ : 

 

 

 

เช็คทุกเรื่องบัตรเครดิตกรุงเทพผ่าน Bualuang mBanking

ได้แล้ววันนี้ สมัครง่ายไม่ต้องมีบัญชีเงินฝาก เพียงสมัครด้วยบัตรเครดิตกรุงเทพ

 

ถ้าหากใครต้องการที่จะทำการเช็คยอดบัตรเครดิตของบัตรเครดิตกรุงเทพผ่านทางระบบออนไลน์ สามารถทได้อย่างง่ายดายได้ทุกที่ ทุกเวลาเพียงแค่ทำการดาวโหลดแอพฯ Bualuang mBanking ที่ช่วยในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพได้อย่างเหมาะสม โดยมีสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกผ่านทางออนไลน์ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

 

เช็คก่อนว่าฟังก์ชั่นใหม่จาก Bualuang mBanking ทำอะไรกันได้บ้าง!?

 

เช็ควงเงินบัตรเครดิตกรุงเทพ

 

 • ช่วยเช็คยอดและการเคลื่อนไหวทางการเงินในบัญชีผ่านระบบออนไลน์
 • ช่วยเช็คยอดเงินด่วนได้อย่างรวดเร็วทันใจผ่านระบบออนไลน์
 • ช่วยในการโอนเงินระหว่างบัญชีของธนาคารกรุงเทพดกับบัญชีธนาคารอื่นผ่านระบบออนไลน์
 • ช่วนในการชำระค่าสินค้า บริการ รวมำปถึงการเติมเงินผ่านระบบออนไลน์
 • ช่วยเช็คคะแนนสะสม Thank You Reward ผ่านระบบออนไลน์
 • บริการMalert ช่วยทำการแจ้งเตือนเมื่อถึงวันชำระเงินผ่านระบบออนไลน์
 • บริการกองทุนรวมผ่านระบบออนไลน์
 • ช่วยในการค้นหาที่ตั้งของสาขาและเครื่อง ATM ธนาคารกรุงเทพ ผ่านระบบออนไลน์
 • ให้บริการด้านบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพอย่างครบวงจร ทั้งในส่วนของค่าใช้จ่าย การเช็คยอดบัตรเครดิต ยอดเงินคงเหลือ รวมไปถึง Statement ของบัตรเครดิตกรุงเทพ เป็นต้น

 

*สมัครง่าย ไม่เสียค่าใช้จ่าย โหลกันเลย!!! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1333 หรือ 02-645-555

 

 

อยากเช็คยอดวงเงิน หรือวงเงินคงเหลือของบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ โทรติดต่อเบอร์ไหนวดเร็วที่สุด!?

 

เช็ควงเงินบัตรเครดิตกรุงเทพ

 

ถ้าหากใครกำลังอยากที่จะทำการเช็คยอดวงเงิน หรือวงเงินคงเหลือของบัตรเครดิตกรุงเทพผ่านทางโทรศัพท์ ขอแนะให้ทำการติดต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพทด์ ที่จะช่วยให้ทุกการทำธุรกรรมเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด ดังต่อไปนี้

 

 • บัวหลวงคอลเซ็นเตอร์ : โทร 1333. (ในประเทศ) และ (66) 02-646-5555 (ต่างประเทศ) ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ระบบทำกรายการอัตโนมัติ : โทร *113 แล้วเลือกทำรายการเช็คยอดวงเงิน หรือวงเงินคงเหลือของบัตรเครดิตกรุงเทพ สำหรับคนที่ไม่แน่ใจว่าควรเลือกรายการไหนก็สามารถทำการกด 0 เพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้เช่นกัน
 • บัตรเครดิตวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดธนาคารกรุงเทพ : โทร (66) 02-638-4000
 • บัตรเครดิตกรุงเทพ อเมริกีนเอ็กซ์เพลส : โทร (66) 0638-4400

 

อยากตรวจสอบเช็คผลการสมัครบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ทำได้อย่างไรกันบ้าง!?

 

เช็ควงเงินบัตรเครดิตกรุงเทพ

 

สำหรับคนที่ต้องการเช็คผลการสมัครบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพของตัวเอง ก็สามารถทำได้ผ่านทางโทรศัพท์ โดยทำการโทรติดต่อไปยังหมายเลข : 1333. กด 1 และกด 3 อีกครั้ง เพียงเท่านี้ ก็สามารถที่จะทำการตรวจสอบเช็คผลการสมัครัตรเครดิตกรุงเทพของตัวเองได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องรอ SMS หรือจดหมายแจ้งผลการอนุมัติจากทางธนาคารกรุงเทพให้รู้สึกร้อนใจอีกต่อไป...

 

 

บัตรเครดิตกรุงเทพ.. เป็นหนึ่งในบัตรเครดิตที่มีความยืดหยุ่นในการให้วงเงินที่สูง ทำให้เหมาะกับคนที่ต้องการใช้งานได้อย่างหลากหลาย โดยไม่จำเป็นต้องกังวลในเรื่องของวงเงิน ถ้าหากใครทำการเช็กวงเงินบัตรเครดิตกรุงเทพแล้วว่าไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในขณะนั้น ก็สามารถขอปรับเพิ่มวงเงินแบบชั่วคราวหรือถาวรได้ตามที่ต้องการได้อีกด้วย...

 

 

 

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

最新情報をお届けします

บทความแนะนำ
เช็คยอดบัตรเครดิตกรุงเทพ
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
เช็คยอดเงิน อนุมัติ และวงเงินบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพแสนสบาย แอพ-โทร ทุกธุรกรรมสั่งได้ตามใจคุณ
เช็คยอดเงิน อนุมัติ และวงเงินบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพแสนสบาย แอพ-โทร ทุ...
อิออน ภาคใต้
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
รวมสาขาภาคใต้ของบัตรเครดิตอิออน (Aeon) ตั้งอยู่ที่ไหน ติดต่อผ่านเบอร์ใดได้บ้าง!?
อยากติดต่อบัตรเครดิตอิออน (Aeon) สาขาภาคใต้ มีที่ไหนใกล้บ้านบ้าง!? บทค...