สินเชื่อ ส่วน บุคคล ธ ก ส
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

ก่อนสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงเทพมีอะไรควรรู้บ้าง!? บทความนี้มีคำตอบ

สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงเทพ

 

ธนาคารกรุงเทพ... เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านการเงินประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ทั้งในเรื่องของการอนุมัติสินเชื่อที่รวดเร็ว ดอกเบี้ยต่ำและยังมีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานในด้านของสินเชื่อส่วนบุคคลได้เป็นอย่างดี แต่มีหลายเรื่องเช่นกันที่ควรทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงเทพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

4 เรื่องควรรู้ก่อนสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงเทพ ในปี 2563

สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงเทพ

1.สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงเทพใช้สลิปเงินเดือนแบบอีสลิปได้หรือเปล่า!?

 

สำหรับการขอสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงเทพ สามารถใช้อีสลิปหรือหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อยื่นประกอบการสมัครสินเชื่อกับธนาคารกรุงเทพได้เหมือนกับสลิปเงินเดือนตัวจริง

2.หาต้องการขอพักชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงเทพต้องทำอย่างไร!?

สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงเทพ

 

สำหรับคนที่ต้องการพักชำระหนี้จากปัญหาด้านการเงินที่เกิดจากวิกฤตไวรัสโควิท-19 ทางธนาคารกรุงไทยมีมาตรการช่วยเหลือพักชำระหนี้ โดยทำการติดต่อกับสาขาของบัญชีสินเชื่อเพื่อขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่โดยตรง โดยมีมาตรการช่วยเหลือดังต่อไปนี้

 • ขยายระยะเวลาการชำระหนี้
 • ผ่อนผันให้ปลอดการชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • ปรับยอดผ่อนชำระรายเดือนลงสูงสุด 40% ไม่เกิน 24 เดือน
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้ระยะเวลาหนึ่ง
 • ยกเว้นดอกเบี้ยผิดนัด ซึ่งเกิดจากปัญหาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

 

3.ไม่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงเทพสามารถขอกู้ยืมสินเชื่อได้หรือเปล่า!?

 

ขอแนะนำให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ดูแลสินเชื่อที่ธนาคารกรุงเทพสาขาใกล้บ้าน เพื่อรับคำแนะนำอย่างเหมาะสมและเลือกประเภทของสินเชื่อบุคคลอย่างเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด

4.เงินเดือน 14,000 บาท ขอสินเชื่อบุคคลใดของธนาคารกรุงเทพได้บ้าง!?

สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงเทพ

1.สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

 

สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ เป็นสินเชื่อบุคคลไม่มีหลักประกัน ประเภทวงเงินกู้ วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

- บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี

- เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ*

- มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

- มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

 

สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ เป็นสินเชื่อบุคคลไม่มีหลักประกัน ประเภทวงเงินหมุนเวียน วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ เบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

- บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี

- เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพและทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ*

- มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

- มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

3.สินเชื่อบุคคลที่มีบัญชีเงินฝากเป็นหลักประกัน

 

สินเชื่อบุคคลที่มีบัญชีเงินฝากเป็นหลักประกัน เป็นสินเชื่อที่ใช้บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์หรือประจำเป็นหลักประกันในการกู้สินเชื่อ วงเงินสูงสุด 100% ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

- มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ณ วันที่สมัครสินเชื่อ และมียอดเงินฝากไม่น้อยกว่าวงเงินกู้

 

4 สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงเทพ ที่ไม่ควรพลาดประจำปี 2563

สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงเทพ

 

1.สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงเทพ (บัวหลวง): สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

 

 • เงินกู้อเนกประสงค์ สำหรับพนักงานประจำที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงเทพ
 • เบิกรับเงินเต็มจำนวนหลังการอนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแบบทันใจ
 • สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

 

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

 

วงเงินกู้ / บาท อัตราดอกเบี้ย / ปี
ไม่เกิน 30,000 บาท 24%
30,000 – 100,000 บาท 22%
100,000 – 200,000 บาท 20%
200,001 – 300,000 บาท 18%
300,000 บาท ขึ้นไป 16%

 

วงเงินในการอนุมัติของสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

 

วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ไม่เกิน 1 ล้านบาท

ระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนของสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

 

ผ่อนชำระคืนยาวนานสูงสุด 60 เดือน สามารถเลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนเองได้และชำระคืนในยอดเงินเท่ากันเป็นประจำทุกเดือน

2.สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงเทพ (บัวหลวง):สินเชื่อบัวบัวหลวงอุ่นใจ

 

 • วงเงินสำรองพร้อมใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน สำหรับพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับบริษัทที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 • อนุมัติรับวงเงินเบิกใช้จ่ายได้ตลอด
 • ไม่เบิกใช้สินเชื่อไม่มรีดอกเบี้ย

 

วงเงินในการอนุมัติของสินเชื่อบัวบัวหลวงอุ่นใจ

 

วงเงิน อัตราดอกเบี้ย / ปี
ไม่เกิน 50,000 บาท 26%
50,001 – 200,000 บาท 22%
200,001 บาท ขึ้นไป 18%

 

ระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนของสินเชื่อบัวบัวหลวงอุ่นใจ

 

ชำระคืนรายเดือน 5% ของภาระหนี้คงค้าง หรือขั้นต่ำ*500 บาท

 

3.สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงเทพ (บัวหลวง): สินเชื่อบุคคลที่มีบัญชีเงินฝากเป็นหลักประกัน

 

 • เหมาะกับคนที่ต้องการกู้สินเชื่อซื้อบ้าน ที่อยู่อาศัยและของตกแต่งบ้าน
 • ใช้เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารกรุงเทพแทนสินทรัพย์ค้ำประกัน
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการจัดการสินเชื่อ
 • ลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบุคคลที่มีบัญชีเงินฝากเป็นหลักประกัน

 

 • ใช้เงินฝากสะสมทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพย์ปัจจุบัน +1.75%
 • ใช้เงินฝากประจำค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำปัจจุบัน + 2.00%

 

ระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนของสินเชื่อบุคคลที่มีบัญชีเงินฝากเป็นหลักประกัน

 

ผ่อนชำระคืนยาวนานสูงสุด 10 ปี

4.สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงเทพ (บัวหลวง): สินเชื่อบุคคลเพื่อธุรกิจรายย่อย

 

 • อนุมัติและรับเงินก้อนเข้าบัญชีทันที
 • เบิกใช้ทันใจผ่านบัตรบีเฟิร์ส สมาร์ท

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบุคคลเพื่อธุรกิจรายย่อย

 

อัตราดอกเบี้ย 8 -15% ต่อปี

วงเงินในการอนุมัติของสินเชื่อบุคคลเพื่อธุรกิจรายย่อย

 

วงเงินอนุมัติสูงสุด 3 เท่าของรายได้ ไม่เกิน 2 ล้านบาท

ระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนของสินเชื่อบุคคลเพื่อธุรกิจรายย่อย

 

ผ่อนชำระคืนสูงสุดไม่เกิน 5 ปี โดยมีขั้นต่ำในการผ่อนชำระอยู่ที่ 1 ปี

 

บทสรุปส่งท้าย : สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงเทพดีไหม!? น่าสมัครหรือเปล่า!?

สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงเทพ

 

          โดยรวมแล้ว... สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงเทพนับว่าเป็นหนึ่งในสินเชื่อที่น่าสนใจอย่างมากในปัจจุบัน และเหมาะอย่างมากสำหรับมือใหม่ที่กำลังมองหาสินเชื่อส่วนบุคคลดีๆสักชิ้น ที่จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
บัตร กด เงินสด กรุง ศรี
ธนาคาร/ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด
รวมข้อมูลน่ารู้ของบัตรกดเงินสดกรุงศรี พร้อมความเห็นชาว Pantip [ข้อมูลปี 2564-2565]
บัตรกดเงินสดกรุงศรีน่าใช้กันจริงหรือเปล่า!? รับรองบทความนี้จะรวมทุกเรื...