บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

เจาะลึกสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มระยะเวลาและวงเงิน ธนาคารไหนคุ้มสุด!?

รีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงิน

 

          การขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน... เป็นหนึ่งในวิธีการเพิ่มระยะเวลาและวงเงินได้เป็นอย่างดี แต่เนื่องจากในปัจจุบันธนาคารต่างๆ ก็ได้มีการออกโปรโมชั่นที่น่าสนใจมากมายมาเอาใจคนที่อยากทำการกู้ยืมเงิน ดังนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการหาข้อมูลมากจนเกินไปนัก ลองมาฟังสรุปข้อมูลของสุดยอดสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มระยะเวลาและวงเงินประจำปี 2563 จากบทความชิ้นนี้กันได้เลย...

 

9 สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มระยะเวลาและวงเงิน ที่น่าสนใจในปี 2563 มีอะไรกันบ้าง!?

รีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงิน

 

1.สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มระยะเวลาและวงเงิน: ธนาคารแลนด์ แอน์ เฮ้าส์

รีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงิน

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรีไฟแนนซ์บ้าน

 

 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.59% ต่อปี สำหรับผู้มีเงินเดือน 70,000 บาท ขึ้นไป
 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.69% ต่อปี สำหรับผู้ที่เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป
 • ทำกันประกัน MRT/MLTA ธนาคารทดลองจ่ายค่าจดจำนองให้ 1% ของวงเงินกู้สูงสุด หรือไม่เกิน 200,000 บาท
 • สมัครทำประกันชีวิต ต้องสมัครทำ MRT/MLTA ทุนประกัน 100% ของวงเงินสินเชื่อระยะความคุ้มครองขึ้นต่ำ 10 ปี
 • เลือกใช้อัตราการผ่อนชำระหนี้ขั้นต่ำล้านละ 3,500 บาท ได้ในอัตราแบบดอกเบี้ยคงที่เท่านั้น

อัตราดอกเบี้ยในการรีไฟแนนซ์บ้าน

 

1.อัตราดอกเบี้ยสำหรับคนที่มีเงินเดือน 75,000 บาท ขึ้นไป

 

 • MRR-6.76% (0.69%) เฉลี่ย 3 ปี 2.45%
 • MRR-06% (ผ่อนขั้นต่ำล้านละ 3,500 บาท 1 ปีแรก) เฉลี่ย 3 ปี 2.64%
 • MRR-5.45% (1.90%) เฉลี่ย 3 ปี 2.50%
 • คงที่ 2.45% (ผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาท 2 ปีแรก) เฉลี่ย 3 ปี 2.92%

 

2.อัตราดอกเบี้ยสำหรับคนที่มีเงินเดือน 75,000 บาท ขึ้นไป

 

 • MRR-6.66% (0.69%) เฉลี่ย 3 ปี 2.55%
 • MRR-15% (ผ่อนขั้นต่ำล้านละ 3,500 บาท 1 ปีแรก) เฉลี่ย 3 ปี 2.74%
 • MRR-5.66% (1.69%) เฉลี่ย 3 ปี 2.45%
 • คงที่ 2.15% (ผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาท 2 ปีแรก) เฉลี่ย 3 ปี 2.77%

2.สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มระยะเวลาและวงเงิน: ธนาคารออมสิน

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสิน : สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน

 

 • สินเชื่อเพื่อการอุปโภค บริโภค
 • สินเชื่อเพื่อการไถ่ถอนการจำนองจากสถาบันทางการเงินอื่น (*ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)
 • สินเชื่อเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่การลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจ

รายละเอียดของสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน

 

 • สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว (LT) ไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท ไม่เกินร้อยละ 90 ของหลักทรัพย์ราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร หรือไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินห้องชุด
 • สินเชื่อเงินกู้แบบผสม (LT ร่วมกับ OD) ให้กู้ร่วมกันได้ไม่เกินรายละ 10 ล้านบาทและไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ โดยวงเงินกู้แบบเบิกเงินเกินบัญชี (OD) ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท และไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ทั้งในกรณีที่ใช้ที่ดินอาคารหรือห้องชุด

ระยะเวลาในการชำระของสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน

 

 • สินเชื่อเงินกู้ระยะยาวไม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องทำการชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดเอาไว้ในสัญญา
 • เงินกู้เบิกเกินบัญชี ทบทวนวงเงินทุกปี

 

3.สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มระยะเวลาและวงเงิน: ธนาคารกรุงไทย

รีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงิน

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย : KTB Refinance Home Loan

 

 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย เป็นสินเชื่อเงินกู้เพื่อไถ่ถอนการจำนองที่อยู่อาศัยจากสถาบันทางการเงิน หรือไถ่ถอนการจำนองที่ดิน ไปพร้อมกับการนำไปใช้สร้างบ้านในเวลาเดียว โดยหนี้เดิมจะต้องเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ในการสร้างที่อยู่อาศัยเท่านั้น
 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย สามารถขอทำการกู้เพิ่มในคราวเดียวกัน เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือใช้จ่ายแบบอเนกประสงค์ (*สินเชื่อส่วนเพิ่มมีสองแบบคือ Term Loan และ Revolving Loan)

เงื่อนไขของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย

 

ใช้ที่อยู่อาศัยที่ทำการรีไฟแนนซ์ หรือสิ่งปลูกสร้างที่จะมีขึ้นในอนาคตเป็นหลักประกันในการขอกู้ยืมสินเชื่อ

วงเงินกู้ของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย

 

 • ที่ดินพร้อมบ้านหรือรีไฟแนนซ์บ้านจากสถาบันทางการเงินอื่น ราคาซื้อขายไม่เกิน 10 ล้านบาท วงเงินกู้ ตามยอดหนี้คงค้างแต่ไม่เกิน 90% ยกเว้นอาคารชุด ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหรือซื้อขายจริงที่ต่ำกว่า
 • ที่ดินพร้อมบ้านหรือรีไฟแนนซ์บ้านจากสถาบันทางการเงินอื่น ราคาซื้อขายเกิน 10 ล้านบาท ขึ้นไป วงเงินกู้ ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน หรือซื้อขายที่ต่ำกว่า

ระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย สามารถทำการผ่อนชำระได้อย่างยาวนาน โดยสูงสุดไม่เกิน 30 ปี

4.สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มระยะเวลาและวงเงิน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

รีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงิน

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงศรี

 

 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • อนุมัติวงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาการประเมิน
 • มีวงเงินเหลือ กู้สินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคชSM ได้
 • ผ่อนชำระได้อย่างยาวนานสูงสุด 30 ปี (*รวมอายุของผู้กู้กับการผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 65 ปี)
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมในการสำรวจและประเมินหลักทรัพย์ (*โปรโมชั่น โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการสินเชื่ออีกครั้ง)
 • กู้ร่วมสูงสุดได้ 4 คน (*รวมผู้กู้)

วงเงินอนุมัติของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงศรี

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงศรี อนุมัติวงเงินขั้นต่ำจำนวน 1 ล้านบาทขึ้นไป สำหรับหลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม

5.สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มระยะเวลาและวงเงิน: ธนาคารกสิกรไทย

รีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงิน

 

สินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทย (K-Home Loan)

 

 • สินเชื่อสำหรับคนที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านและที่ดินเปล่า ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ห้องชุด
 • สินเชื่อสำหรับคนที่ต้องการต่อเติมหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย
 • สินเชื่อสำหรับการรีไฟแนนช์สินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันทางการเงินอื่น
 • อัตราเงินกู้มีให้เลือกหลายแบบ
 • ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักทรัพย์จำนองเพื่อเป็นหลักประกันในการขอกู้ยืมสินเชื่อ

การอนุมัติวงเงินกู้ของสินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทย (K-Home Loan)

 

หากต้องการสินเชื่อรีไฟแนนซ์ทางธนาคารกสิกรไทยจะมีบริการอัตราดอกเบี้ยพิเศษเอาไว้ โดยสามารถทำการติดต่อสอบถามได้จากสาขาของธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายบริการสินเชื่อเพื่อขอรับรายละเอียดที่ชัดเจนอีกครั้ง

ระยะเวลาในการผ่านชำระคืนสินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทย (K-Home Loan)

 

สินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทย (K-Home Loan) กำหนดช่วงเวลาในการชำระคืนเอาไว้อย่างยาวนานสูงสุดถึง 30 ปี

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทย (K-Home Loan)

 

ในปัจจุบันสินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทย (K-Home Loan) มีให้เลือกรูปแบบของอัตราดอกเบี้ยทั้งหมด 6 แบบ ดังต่อไปนี้

 

ประเภทดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 1 ปีแรก 2.00%
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 2 ปีแรก 4.50%
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 3 ปีแรก 5.25%
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 1 ปีแรก 5.25%
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 2 ปีแรก 2.75%
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 3 ปีแรก 2.00%

 

6.สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มระยะเวลาและวงเงิน: ธนาคาร TMB

รีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงิน

 

จุดเด่นของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน TMB

 

 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน TMB รับดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 2.70% นานถึง 3 ปี
 • ฟรี! ค่าจดทะเบียนจำนอง ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยและค่าประเมินหลักทรัพย์ (*เมื่อทำการสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภทของธนาคาร คือ สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ TMB คุ้มบ้าน สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ TMB เพื่อผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน และสมัครบัตรเดบิต TMB หากสมัครไม่ครบทั้ง 3 รายการในข้างต้น อัตราดอกเบี้ยปีที่ 3 เฉลี่ย 4.10% และหลังจากนั้น MRR-2.025% และฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และประเมินราคาทรัพย์สินเท่านั้น)
 • ผ่อนยาวนาน 35 ปี
 • อนุมัติผลง่ายดายและรวดเร็วรู้ผลภายใน 5-7 วัน ทำการ

วงเงินในการอนุมัติสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน TMB

 

วงเงินในการอนุมัติสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน TMB ขั้นต่ำจะอยู่ที่ 500,000 บาท  สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขที่ควรทราบดังต่อไปนี้

1.กรณีทำการสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน TMB บ้านพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท วงเงินเท่ากับยอดหนี้เดิม หรือสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินของทางธนาคาร ขึ้นอยู่กับว่าราคาใดที่ต่ำกว่า

2.กรณีทำการสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน TMB บ้านพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป วงเงินเท่ากับยอดหนี้เดิม หรือสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินของทางธนาคาร ขึ้นอยู่กับว่าราคาใดต่ำกว่า

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน TMB

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน TMB มอบอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง 3.5% นาน 3 ปี แต่หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบ MRR-2.275%

ระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน TMB

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน TMB กำหนดระยะเวลาในการผ่อนชำระเอาไว้อย่างยาวนาน สูงสุด 35 ปี (*เมื่อรวมกับอายุของผู้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี)

 

7.สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มระยะเวลาและวงเงิน: ธนาคารไทยพาณิชย์

รีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงิน

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารไทยพาณิชย์

 

 • สินเชื่อวงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
 • อัตราดอกเบี้ยมีให้เลือกกันอย่างมากมายหลายแบบ (*อัตราคงที่และลอยตัว)
 • ขอกู้สินเชื่อจากยอดหนี้สินเดิมได้สูงสุด 10 ล้านบาท
 • ผ่อนยาวนานสูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารไทยพาณิชย์

 

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารไทยพาณิชย์ จะอยู่ที่ 4.9 -5.242% ต่อปี โดยในระหว่างปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 5.150% ต่อปี หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR – 0.720% ต่อปี (*ตลอดอายุสัญญา)

ระยะเวลาในการผ่อนชำระของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารไทยพาณิชย์

 

สำหรับระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารไทยพาณิชย์ สูงสุด 30 ปี และเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี (*หรือ 75 ปี ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ)

 

8.สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มระยะเวลาและวงเงิน: ธนาคารธนชาต

รีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงิน

 

จุดเด่นของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารธนชาต (Home Loan)

 

 • รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • รีไฟแนนซ์ทุกโครงการพร้อมกับวงเงินพิเศษ
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 100%
 • จ่ายน้อย ผ่อนสบาย

ระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารธนชาต (Home Loan)

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารธนชาต (Home Loan) สามารถผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยกำหนดอายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระ ดังต่อไปนี้

 • อาชีพหนักงานประจำ อายุรวมไม่เกิน 65 ปี
 • เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านแขนงต่างๆ โดยเฉพาะ อายุรวมไม่เกิน 70 ปี

วงเงินกู้ของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารธนชาต (Home Loan)

 

 • วงเงินกู้อนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย แล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
 • กรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ที่เข้าร่วมกับโครงการ เงื่อนไขเป็นไปตามรายละเอียดของแต่ละโครงการ

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารธนชาต (Home Loan)

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารธนชาต (Home Loan) อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี 2.7-4.9%

9.สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มระยะเวลาและวงเงิน: ธนาคารกสิกรไทย

รีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงิน

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกสิกร (Kbank)

 

 • ฟรี! ค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาท
 • กู้เพิ่มในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • วงเงินกู้สูงสุด 95% ของหลักประกัน
 • ผ่อนชำระยาวนาน 30 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

 

วงเงินกู้ของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกสิกร (Kbank)

 

 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกสิกร (Kbank) กำหนดวงเงินกู้เอาไว้ที่ไม่เกิน 95% ของมูลค่าทรัพย์สินที่นำมาใช้เป็นหลักประกัน โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้
 • คิดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี แบบที่ 2 (*ทำประกัน MRTA ตามเงื่อนไข)
 • กรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท กำหนดวงเงินกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน
 • กรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย
 • กรณีหลักประกันเป็นห้องชุด (คอนโด) ที่มีราคาการซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท กำหนดให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย)
 • กรณีหลักประกันเป็นบ้านแนวราบราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท กำหนดให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาซื้อขาย สามารถกู้ได้เพิ่มเติมสำหรับวงเงินสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทยได้ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินทรัพย์สิน
 • กรณีหลักประกันตั้งอยู่ในโครงการจัดสรรที่ทางธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้สนับสนุน กำหนดวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักประกันและสำหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาประเมินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ทำหนดให้กู้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกสิกร (Kbank)

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกสิกร (Kbank) ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ที่ 3.5-4.12% ต่อปี โดยมีรายละเอียดที่ควรทราบดังต่อไปนี้

 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 = MRR-2.47% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 4 และตลอดอายุสัญญา = MRR- 1.50% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.50% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 20 ปี = 12% ต่อปี

ระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกสิกร (Kbank)

 

สำหรับระยะเวลาในการผ่อนชำระของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกสิกร (Kbank) ยาวนานสูงสุดถึง 30 ปี เลยทีเดียว

หลักทรัพย์ที่นำมาใช้ค้ำประกันสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกสิกร (Kbank)

 

 • บ้านเดี่ยว
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • อาคารพาณิชย์
 • ห้องชุด (คอนโด)
 • ที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน

 

 

บทสรุปส่งท้าย : สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มระยะเวลาและวงเงินของธนาคารไหนน่าสนใจมากที่สุด!?

รีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงิน

 

ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มระยะเวลาและวงเงินในตอนต้นจะเรียกได้ว่าค่อนข้างละเอียดเป็นอย่างมาก ถ้าหากใครสนใจทำเรื่องขอกู้รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มระยะเวลาและวงเงินจากธนาคารใดก็สามารถทำได้เลยทันที เพราะอัตราดอกเบี้ยโดยส่วนใหญ่นั้นค่อนข้างใกล้เคียงกันอย่างมากเลยทีเดียว...

 

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ