บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

เจาะลึกสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มระยะเวลาและวงเงิน ธนาคารไหนคุ้มสุด!?

รีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงิน

 

          การขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน... เป็นหนึ่งในวิธีการเพิ่มระยะเวลาและวงเงินได้เป็นอย่างดี แต่เนื่องจากในปัจจุบันธนาคารต่างๆ ก็ได้มีการออกโปรโมชั่นที่น่าสนใจมากมายมาเอาใจคนที่อยากทำการกู้ยืมเงิน ดังนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการหาข้อมูลมากจนเกินไปนัก ลองมาฟังสรุปข้อมูลของสุดยอดสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มระยะเวลาและวงเงินประจำปี 2563 จากบทความชิ้นนี้กันได้เลย...

 

9 สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มระยะเวลาและวงเงิน ที่น่าสนใจในปี 2563 มีอะไรกันบ้าง!?

รีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงิน

 

1.สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มระยะเวลาและวงเงิน: ธนาคารแลนด์ แอน์ เฮ้าส์

รีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงิน

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรีไฟแนนซ์บ้าน

 

 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.59% ต่อปี สำหรับผู้มีเงินเดือน 70,000 บาท ขึ้นไป
 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.69% ต่อปี สำหรับผู้ที่เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป
 • ทำกันประกัน MRT/MLTA ธนาคารทดลองจ่ายค่าจดจำนองให้ 1% ของวงเงินกู้สูงสุด หรือไม่เกิน 200,000 บาท
 • สมัครทำประกันชีวิต ต้องสมัครทำ MRT/MLTA ทุนประกัน 100% ของวงเงินสินเชื่อระยะความคุ้มครองขึ้นต่ำ 10 ปี
 • เลือกใช้อัตราการผ่อนชำระหนี้ขั้นต่ำล้านละ 3,500 บาท ได้ในอัตราแบบดอกเบี้ยคงที่เท่านั้น

อัตราดอกเบี้ยในการรีไฟแนนซ์บ้าน

 

1.อัตราดอกเบี้ยสำหรับคนที่มีเงินเดือน 75,000 บาท ขึ้นไป

 

 • MRR-6.76% (0.69%) เฉลี่ย 3 ปี 2.45%
 • MRR-06% (ผ่อนขั้นต่ำล้านละ 3,500 บาท 1 ปีแรก) เฉลี่ย 3 ปี 2.64%
 • MRR-5.45% (1.90%) เฉลี่ย 3 ปี 2.50%
 • คงที่ 2.45% (ผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาท 2 ปีแรก) เฉลี่ย 3 ปี 2.92%

 

2.อัตราดอกเบี้ยสำหรับคนที่มีเงินเดือน 75,000 บาท ขึ้นไป

 

 • MRR-6.66% (0.69%) เฉลี่ย 3 ปี 2.55%
 • MRR-15% (ผ่อนขั้นต่ำล้านละ 3,500 บาท 1 ปีแรก) เฉลี่ย 3 ปี 2.74%
 • MRR-5.66% (1.69%) เฉลี่ย 3 ปี 2.45%
 • คงที่ 2.15% (ผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาท 2 ปีแรก) เฉลี่ย 3 ปี 2.77%

2.สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มระยะเวลาและวงเงิน: ธนาคารออมสิน

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสิน : สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน

 

 • สินเชื่อเพื่อการอุปโภค บริโภค
 • สินเชื่อเพื่อการไถ่ถอนการจำนองจากสถาบันทางการเงินอื่น (*ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)
 • สินเชื่อเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่การลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจ

รายละเอียดของสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน

 

 • สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว (LT) ไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท ไม่เกินร้อยละ 90 ของหลักทรัพย์ราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร หรือไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินห้องชุด
 • สินเชื่อเงินกู้แบบผสม (LT ร่วมกับ OD) ให้กู้ร่วมกันได้ไม่เกินรายละ 10 ล้านบาทและไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ โดยวงเงินกู้แบบเบิกเงินเกินบัญชี (OD) ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท และไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ทั้งในกรณีที่ใช้ที่ดินอาคารหรือห้องชุด

ระยะเวลาในการชำระของสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน

 

 • สินเชื่อเงินกู้ระยะยาวไม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องทำการชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดเอาไว้ในสัญญา
 • เงินกู้เบิกเกินบัญชี ทบทวนวงเงินทุกปี

 

3.สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มระยะเวลาและวงเงิน: ธนาคารกรุงไทย

รีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงิน

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย : KTB Refinance Home Loan

 

 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย เป็นสินเชื่อเงินกู้เพื่อไถ่ถอนการจำนองที่อยู่อาศัยจากสถาบันทางการเงิน หรือไถ่ถอนการจำนองที่ดิน ไปพร้อมกับการนำไปใช้สร้างบ้านในเวลาเดียว โดยหนี้เดิมจะต้องเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ในการสร้างที่อยู่อาศัยเท่านั้น
 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย สามารถขอทำการกู้เพิ่มในคราวเดียวกัน เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือใช้จ่ายแบบอเนกประสงค์ (*สินเชื่อส่วนเพิ่มมีสองแบบคือ Term Loan และ Revolving Loan)

เงื่อนไขของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย

 

ใช้ที่อยู่อาศัยที่ทำการรีไฟแนนซ์ หรือสิ่งปลูกสร้างที่จะมีขึ้นในอนาคตเป็นหลักประกันในการขอกู้ยืมสินเชื่อ

วงเงินกู้ของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย

 

 • ที่ดินพร้อมบ้านหรือรีไฟแนนซ์บ้านจากสถาบันทางการเงินอื่น ราคาซื้อขายไม่เกิน 10 ล้านบาท วงเงินกู้ ตามยอดหนี้คงค้างแต่ไม่เกิน 90% ยกเว้นอาคารชุด ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหรือซื้อขายจริงที่ต่ำกว่า
 • ที่ดินพร้อมบ้านหรือรีไฟแนนซ์บ้านจากสถาบันทางการเงินอื่น ราคาซื้อขายเกิน 10 ล้านบาท ขึ้นไป วงเงินกู้ ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน หรือซื้อขายที่ต่ำกว่า

ระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย สามารถทำการผ่อนชำระได้อย่างยาวนาน โดยสูงสุดไม่เกิน 30 ปี

4.สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มระยะเวลาและวงเงิน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

รีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงิน

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงศรี

 

 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • อนุมัติวงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาการประเมิน
 • มีวงเงินเหลือ กู้สินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคชSM ได้
 • ผ่อนชำระได้อย่างยาวนานสูงสุด 30 ปี (*รวมอายุของผู้กู้กับการผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 65 ปี)
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมในการสำรวจและประเมินหลักทรัพย์ (*โปรโมชั่น โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการสินเชื่ออีกครั้ง)
 • กู้ร่วมสูงสุดได้ 4 คน (*รวมผู้กู้)

วงเงินอนุมัติของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงศรี

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงศรี อนุมัติวงเงินขั้นต่ำจำนวน 1 ล้านบาทขึ้นไป สำหรับหลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม

5.สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มระยะเวลาและวงเงิน: ธนาคารกสิกรไทย

รีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงิน

 

สินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทย (K-Home Loan)

 

 • สินเชื่อสำหรับคนที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านและที่ดินเปล่า ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ห้องชุด
 • สินเชื่อสำหรับคนที่ต้องการต่อเติมหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย
 • สินเชื่อสำหรับการรีไฟแนนช์สินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันทางการเงินอื่น
 • อัตราเงินกู้มีให้เลือกหลายแบบ
 • ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักทรัพย์จำนองเพื่อเป็นหลักประกันในการขอกู้ยืมสินเชื่อ

การอนุมัติวงเงินกู้ของสินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทย (K-Home Loan)

 

หากต้องการสินเชื่อรีไฟแนนซ์ทางธนาคารกสิกรไทยจะมีบริการอัตราดอกเบี้ยพิเศษเอาไว้ โดยสามารถทำการติดต่อสอบถามได้จากสาขาของธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายบริการสินเชื่อเพื่อขอรับรายละเอียดที่ชัดเจนอีกครั้ง

ระยะเวลาในการผ่านชำระคืนสินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทย (K-Home Loan)

 

สินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทย (K-Home Loan) กำหนดช่วงเวลาในการชำระคืนเอาไว้อย่างยาวนานสูงสุดถึง 30 ปี

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทย (K-Home Loan)

 

ในปัจจุบันสินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทย (K-Home Loan) มีให้เลือกรูปแบบของอัตราดอกเบี้ยทั้งหมด 6 แบบ ดังต่อไปนี้

 

ประเภทดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 1 ปีแรก 2.00%
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 2 ปีแรก 4.50%
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 3 ปีแรก 5.25%
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 1 ปีแรก 5.25%
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 2 ปีแรก 2.75%
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 3 ปีแรก 2.00%

 

6.สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มระยะเวลาและวงเงิน: ธนาคาร TMB

รีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงิน

 

จุดเด่นของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน TMB

 

 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน TMB รับดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 2.70% นานถึง 3 ปี
 • ฟรี! ค่าจดทะเบียนจำนอง ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยและค่าประเมินหลักทรัพย์ (*เมื่อทำการสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภทของธนาคาร คือ สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ TMB คุ้มบ้าน สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ TMB เพื่อผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน และสมัครบัตรเดบิต TMB หากสมัครไม่ครบทั้ง 3 รายการในข้างต้น อัตราดอกเบี้ยปีที่ 3 เฉลี่ย 4.10% และหลังจากนั้น MRR-2.025% และฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และประเมินราคาทรัพย์สินเท่านั้น)
 • ผ่อนยาวนาน 35 ปี
 • อนุมัติผลง่ายดายและรวดเร็วรู้ผลภายใน 5-7 วัน ทำการ

วงเงินในการอนุมัติสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน TMB

 

วงเงินในการอนุมัติสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน TMB ขั้นต่ำจะอยู่ที่ 500,000 บาท  สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขที่ควรทราบดังต่อไปนี้

1.กรณีทำการสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน TMB บ้านพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท วงเงินเท่ากับยอดหนี้เดิม หรือสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินของทางธนาคาร ขึ้นอยู่กับว่าราคาใดที่ต่ำกว่า

2.กรณีทำการสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน TMB บ้านพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป วงเงินเท่ากับยอดหนี้เดิม หรือสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินของทางธนาคาร ขึ้นอยู่กับว่าราคาใดต่ำกว่า

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน TMB

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน TMB มอบอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง 3.5% นาน 3 ปี แต่หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบ MRR-2.275%

ระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน TMB

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน TMB กำหนดระยะเวลาในการผ่อนชำระเอาไว้อย่างยาวนาน สูงสุด 35 ปี (*เมื่อรวมกับอายุของผู้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี)

 

7.สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มระยะเวลาและวงเงิน: ธนาคารไทยพาณิชย์

รีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงิน

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารไทยพาณิชย์

 

 • สินเชื่อวงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
 • อัตราดอกเบี้ยมีให้เลือกกันอย่างมากมายหลายแบบ (*อัตราคงที่และลอยตัว)
 • ขอกู้สินเชื่อจากยอดหนี้สินเดิมได้สูงสุด 10 ล้านบาท
 • ผ่อนยาวนานสูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารไทยพาณิชย์

 

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารไทยพาณิชย์ จะอยู่ที่ 4.9 -5.242% ต่อปี โดยในระหว่างปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 5.150% ต่อปี หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR – 0.720% ต่อปี (*ตลอดอายุสัญญา)

ระยะเวลาในการผ่อนชำระของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารไทยพาณิชย์

 

สำหรับระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารไทยพาณิชย์ สูงสุด 30 ปี และเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี (*หรือ 75 ปี ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ)

 

8.สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มระยะเวลาและวงเงิน: ธนาคารธนชาต

รีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงิน

 

จุดเด่นของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารธนชาต (Home Loan)

 

 • รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • รีไฟแนนซ์ทุกโครงการพร้อมกับวงเงินพิเศษ
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 100%
 • จ่ายน้อย ผ่อนสบาย

ระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารธนชาต (Home Loan)

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารธนชาต (Home Loan) สามารถผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยกำหนดอายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระ ดังต่อไปนี้

 • อาชีพหนักงานประจำ อายุรวมไม่เกิน 65 ปี
 • เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านแขนงต่างๆ โดยเฉพาะ อายุรวมไม่เกิน 70 ปี

วงเงินกู้ของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารธนชาต (Home Loan)

 

 • วงเงินกู้อนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย แล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
 • กรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ที่เข้าร่วมกับโครงการ เงื่อนไขเป็นไปตามรายละเอียดของแต่ละโครงการ

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารธนชาต (Home Loan)

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารธนชาต (Home Loan) อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี 2.7-4.9%

9.สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มระยะเวลาและวงเงิน: ธนาคารกสิกรไทย

รีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงิน

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกสิกร (Kbank)

 

 • ฟรี! ค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาท
 • กู้เพิ่มในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • วงเงินกู้สูงสุด 95% ของหลักประกัน
 • ผ่อนชำระยาวนาน 30 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

 

วงเงินกู้ของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกสิกร (Kbank)

 

 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกสิกร (Kbank) กำหนดวงเงินกู้เอาไว้ที่ไม่เกิน 95% ของมูลค่าทรัพย์สินที่นำมาใช้เป็นหลักประกัน โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้
 • คิดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี แบบที่ 2 (*ทำประกัน MRTA ตามเงื่อนไข)
 • กรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท กำหนดวงเงินกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน
 • กรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย
 • กรณีหลักประกันเป็นห้องชุด (คอนโด) ที่มีราคาการซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท กำหนดให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย)
 • กรณีหลักประกันเป็นบ้านแนวราบราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท กำหนดให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาซื้อขาย สามารถกู้ได้เพิ่มเติมสำหรับวงเงินสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทยได้ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินทรัพย์สิน
 • กรณีหลักประกันตั้งอยู่ในโครงการจัดสรรที่ทางธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้สนับสนุน กำหนดวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักประกันและสำหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาประเมินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ทำหนดให้กู้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกสิกร (Kbank)

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกสิกร (Kbank) ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ที่ 3.5-4.12% ต่อปี โดยมีรายละเอียดที่ควรทราบดังต่อไปนี้

 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 = MRR-2.47% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 4 และตลอดอายุสัญญา = MRR- 1.50% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.50% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 20 ปี = 12% ต่อปี

ระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกสิกร (Kbank)

 

สำหรับระยะเวลาในการผ่อนชำระของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกสิกร (Kbank) ยาวนานสูงสุดถึง 30 ปี เลยทีเดียว

หลักทรัพย์ที่นำมาใช้ค้ำประกันสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกสิกร (Kbank)

 

 • บ้านเดี่ยว
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • อาคารพาณิชย์
 • ห้องชุด (คอนโด)
 • ที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน

 

 

บทสรุปส่งท้าย : สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มระยะเวลาและวงเงินของธนาคารไหนน่าสนใจมากที่สุด!?

รีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงิน

 

ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มระยะเวลาและวงเงินในตอนต้นจะเรียกได้ว่าค่อนข้างละเอียดเป็นอย่างมาก ถ้าหากใครสนใจทำเรื่องขอกู้รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มระยะเวลาและวงเงินจากธนาคารใดก็สามารถทำได้เลยทันที เพราะอัตราดอกเบี้ยโดยส่วนใหญ่นั้นค่อนข้างใกล้เคียงกันอย่างมากเลยทีเดียว...

 

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

最新情報をお届けします

บทความแนะนำ
สมัคร บัตรเครดิตธนาคารธนชาต
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
ส่องบัตรเครดิตธนาคารธนชาติ ใบไหนดี โดนใจ สมัครอย่างไรมาดูกันเลย!
บัตรเครดิตธนาคารธนชาต วงเงินสูงโดนใจ สมัครง่ายคนอยากมีบัตรใบแรกไม่ควรพ...
บัตรเครดิต ที่จอดรถ
โปรโมชั่นบัตรเครดิต
อยากจอดรถสบายไม่ต้องวนหาที่ห้างดัง เซ็นทรัล เดอะมอลล์ พารากอน พกบัตรเครดิตใบไหนดี!?
หาที่จอดรถในห้างดัง เซ็นทรัล เดอะมอลล์ พารากอน แสนยาก พกบัตรเครดิตแนะน...
บัตรเครดิตต่างประเทศ
เกี่ยวกับบัตรเครดิต
พกบัตรเครดิตเที่ยวต่างประเทศอุ่นใจ ร่วมช้อปสนุก รูดใช้จ่ายสบาย ไม่ต้องกลัวหนักกระเป๋า
การเดินทางไปต่างประเทศ แล้วมีบัตรเครดิตดีๆสักใบไว้รูดใช้ ช้อป ชิม! ตาม...