รีไฟแนนซ์บ้านกรุงศรี Pantip
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

ไม่อยากรออนุมัติสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส. นาน มาจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมกันก่อนดีกว่า!?

เอกสารรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส.

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส. เป็นหนึ่งในตัวเลือกด้านการเงินที่เรียกได้ว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะ ธอส. มีชื่อเสียงอย่างมากในฐานะของสถาบันทางการเงินที่คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำและมีระยะเวลาในการผ่อนชำระที่ยาวนาน เรียกได้ว่ามีความเข้าอกเข้าใจคนต้องการทำการกู้ยืมสินเชื่อรีไฟแนนซ์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว แต่เชื่อไหมว่าหลายคนที่ยื่นเรื่องทำการขอกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส. แต่กลับพบปัญหาล่าช้าแล้วกลายมาเป็นการกังวลใจว่าการขอกู้สินเชื่อของตัวเองจะผ่านหรือเปล่า!? บางรายถึงขนาดโทษว่าเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส. กันเลยทีเดียว แต่ที่จริงแล้วความล่าช้าส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นจากการยืนเอกสารที่ผิดพลาด ไม่ครบถ้วนตามความต้องการของทาง ธอส. ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการอนุมัติล่าช้า มาฟังคำแนะนำกันดีกว่าว่าควรเตรียมเอกสารอะไรบ้าง!? เพื่อที่เอกสารในการสมัครจะครบถ้วน ไม่ขาดตกบกพร่องกัน!

 

เอกสารสำหรับยื่นขอสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านมีอะไรกันบ้าง!?

เอกสารรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส.

 

โดยทั่วไปแล้วเอกสารสำหรับใช้ในการยื่นขอสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถาบันทางการเงินและธนาคารผู้ให้บริการ ดังต่อไปนี้

1.เอกสารแสดงข้อมูลส่วนบุคคล

 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

2.เอกสารแสดงรายได้

 

 • สลิปเงินเดือน
 • สำเนาเดินบัญชีย้อนหลัง

3.เอกสารด้านหลักประกัน

 

 • โฉนดที่ดิน
 • สัญญาเงินกู้กับธนาคารเดิม

 

เอกสารที่จำเป็นต้องเตรียมให้พร้อมสำหรับการสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส.

เอกสารรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส.

 

สำหรับเอกสารที่จำเป็นต้องเตรียมให้พร้อมสำหรับการยื่นเรื่องเพื่อขอสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส.มีรายการดังต่อไปนี้

1.เอกสารส่วนบุคคล

 

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าของบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบมรณะบัตร (*ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (*ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส (*ถ้ามี)

2.เอกสารด้านการเงิน

 

พนักงานประจำ

 

 • ใบรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือน หรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (*พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า ทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

3.เอกสารหลักประกัน

 

 • สำเนาสัญญากู้เงิน และ สำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (*กรณีไถ่ถอนจำนอง)
 • ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียนย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (*กรณีไถ่ถอน)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

 

*ทาง ธอส. ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

 

9 ขั้นตอนในการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส. หลังจากเตรียมเอกสารพร้อมแล้ว

เอกสารรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส.

 

สำหรับคนที่ต้องการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส. มีขั้นตอนที่น่าสนใจทั้งหมด 9 ขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนจบ ดังต่อไปนี้

 

1.ติดต่อกับสถาบันทางการเงินเดิมเพื่อขอเอกสารรายการสรุปยอดหนี้สินเชื่อบ้าน

2.นำรายการสรุปยอดหนี้สินเชื่อบ้านไปยื่นกับ ธอส. เพื่อขอทำการรีไฟแนนซ์

3.เจ้าหน้าที่ ธอส. ติดต่อกลับเพื่อขอทำการเข้าไปประเมินบ้าน

4.เจ้าหน้าที่ ธอส. ทำการประเมินบ้านเสร็จสิ้น รอรับฟังกลการอนุมัติ

5.เมื่อได้รับการอนุมัติ นำเอกสารไปทำการไถ่ถอนบ้านกับสถาบันทางการเงินเดิม โดยทำการคิดยอดเงินทั้งหมดเป็นเงินต้นและเงินดอกเบี้ย

6.ทำสัญญาและนัดวันทำการโอนบ้าน โดยนัดสถาบันการเงินเดิมและ ธอส. มาพร้อมกันเพื่อทำการชำระหนี้

7.หากได้รับวงเงินอนุมัติที่มากกว่าราคาไถ่ถอน ทาง ธอส. จะออกเช็ค 2 ส่วน เป็นเช็คสำหรับไถ่ถอน 1 ใบและเช็คส่วนต่าง 1 ใบ (*หากได้รับอนุมัติต่ำกว่าราคาไถ่ถอน ผู้กู้จะต้องนำเงินสดส่วนต่างไปชำระ)

8.ทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดิน เขตที่ทรัพย์สินที่นำมาใช้ค้ำประกันตั้งอยู่ โดยมีเจ้าหน้าที่ของทั้งสองสถาบันทางการเงินไปด้วย

9.มอบโฉนดที่ดินให้กับเจ้าหน้าที่ของ ธอส.

 

บทสรุปส่งท้าย : สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส. ดีไหม เอกสารยุ่งยากวุ่นวายหรือเปล่า!?

เอกสารรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส.

 

          โดยรวมแล้ว... การขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส. ถือว่าไม่ยาก แถมเอกสารเองก็มีจำนวนที่น้อย ไม่ต้องเตรียมอะไรให้วุ่นวายอีกด้วย ทำให้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส. เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากของคนที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองที่ไม่ชอบความวุ่นวายอย่างแน่นอน...

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
ไขข้อสงสัยบัตรเครดิต KTC ดีจริงไหม? พร้อมแนะนำ [3 บัตรเครดิต KTC] ที่น่าใช้ประจำปี 2564
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
ไขข้อสงสัยบัตรเครดิต KTC ดีจริงไหม? พร้อมแนะนำ [3 บัตรเครดิต KTC] ที่น่าใช้ประจำปี 2564
ใช้จ่ายได้ทุกรูปแบบ! กับ ‘บัตรเครดิต KTC’ พร้อมแนะนำ 3 บัตรเครดิต KTC ...
บัตรกดเงินสดธนาคารธนชาต Thanachard
ธนาคาร/ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด
สั่งเงินสดได้ดังใจ ด้วยบัตรกดเงินสดธนาคารธนชาต Thanachard Flash Plus มีดีอย่างไรมาฟังชาว Pantip กัน!
กดเงินด่วนแบบไม่ต้องกวนใครด้วยบัตรกดเงินสดธนาคารธนชาต Flash Plus ที่ชา...